Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo de 'Analistas de gestión y organización' en Eslovenia.

 • : SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA (PROSTORSKO NAČRTOVANJE, IZDELAVA PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV, EVIDENCE IN ANALIZE POSEGOV V PROSTOR, STROKOVNA POMOČ PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM... OBČINA ŠENTRUPERT.
 • : ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG TER ADMINISTRATIVNO TEHNIČNIH OPRAVIL ZA NADZORNI ODBOR OBČINE PIRAN, KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA TER KOMISIJO... OBČINA PIRAN.
 • : ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ANALIZA IN ORGANIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, angleški jezik razumevanje... RUJZ DESIGN PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, OBRTNE IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O.
 • : KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTOLA KAKOVOSTI V VSEH FAZAH DELOVNEGA PROCESA, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, zaželjene izkušnje s tiskom, grafični inženir, dopoldan GRAPAK TISKARNA IN KARTONAŽA KRŠKO D.O.O.
 • : ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, PRIPRAVA, OBDELAVA PODATKOV IN VZDRŽEVANJE PODATKOVNIH BAZ, ANALIZA PODATKOV IN TRENDOV TER PRIPRAVA IZREDNIH IN REDNIH POROČIL, ANALIZ IN PRISPEVKOV ZA VODSTVO... BANKA SLOVENIJE.
 • : ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE STATISTIK, IZDELOVANJE ANALIZ, POROČIL IN PREDLOGOV ZA ODLOČANJE, SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH IN PROJEKTNIH NALOGAH, NAČRTOVANJE IN RAZVIJANJE... Zavod za gozdove Slovenije.
 • : ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA: SODELOVANJE PRI VODENJU POSTOPKOV IN PROJEKTOV S PODROČJA UPRAVLJANJA S KADRI IN NJIHOVEGA RAZVOJA V SMISLU POSLOVNEGA PARTNERSTVA, POMOČ PRI IZDELAVI KONCEPTOV,... BANKA SLOVENIJE.
 • : ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODJA SEKTORJA ZA PODPORO DEJAVNOSTI OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE: NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE, VODENJE IN NADZOR OPRAVLJANJA DELA V SEKTORJU, SKRB ZA ZAKONITO DELOVANJE SKLADA,... Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
 • : ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, nabava kozmetičnih preparatov, sodelovanje s poslovnimi partnerji, pozn. blagovne znamke ELLEEBANA, kontrola nabave, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, dvoizmensko KOZMETIČNE STORITVE, ZVEZDANA RISTIĆ S.P.
 • : KONTROLER POSLOVANJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE KONTROLE NAD PROCESI DELA, KONTROLA VOZNIKOV IN VOZIL NA TERENU, ADMINISTRATIVNA DELA, REŠEVANJE PRITOŽB STRANK, DELO Z ALARMNIMI SISTEMI, VAROVANJE DENARJA IN POSLOVNIH PROSTOROV, IZVAJANJE... CFLEET, taksi prevoz in storitve d.o.o.
 • : ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRA, VODI IN NADZIRA DELO NA VODOVODU, KANALIZACIJI IN KOMUNALNIH DELIH; NADOMEŠČANJE DIREKTORJA V PRIMERU NJEGOVE ODSOTNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... KOMUNA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BELTINCI D.O.O.