Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Analistas de gestión y organización

en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Analistas de gestión y organización' en Eslovenia.

 • UDELEŽENEC PROGRAMA PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT 2019, 1. SKUPINA - M/Ž. SVETOVALEC ZA PODJETNIŠTVO, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, UDELEŽENCI BODO V OBDOBJU ŠTIRIH MESECEV NA PODLAGI IDENTIFICIRANIH PODJETNIŠKIH IDEJ INDIVIDUALNO ALI V SKUPINAH RAZVIJALI PODJETNIŠKE IDEJE S CILJEM SAMOZAPOSLITVE, ZAPOSLITVE V SVOJEM PODJETJU...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 (J017141), SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST, SLUŽBA ZA NABAVO STORITEV, OPREME IN MATERIALA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZBIRANJU IN UREJANJU PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZ IN POROČIL, SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZVEDBI POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL TER S POSAMEZNIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE VII/2 - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31.3.2022, polni delovni čas, 40, ZNANJA NA PODROČJU IZVAJANJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE, ČRPANJA SREDSTEV IZ EU SKLADOV, Z DELOM SKRBNIŠTVA POGODB IN FINANČNE KONTROLE NA PROJEKTIH SOFINANCIRANIH IZ...
 • VODJA PE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA IN VODENJE DELA V PE IN PREVZEM CELOTNE ODGOVORNOSTI ZANJO, IZDAJANJE NAVODIL ZA DELO DELAVCEV V SVOJI ENOTI ,SKRB ZA IZVAJANJE DOLOČIL S PODROČJA VARSTVA PRI DELU...
 • SVETOVALEC VIII ZA KAKOVOST - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NA KMETIJSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE IŠČEMO SODELAVCA Z IZKUŠNJAMI NA PODROČJU VODENJA SISTEMA KAKOVOSTI PO ZAHTEVAH STANDARDA SIST EN ISO 9001 (SISTEM VODENJA KAKOVOSTI) IN SIST EN ISO/IEC...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA RAZVOJ - M/Ž. RAZVIJALEC PROCESOV POSLOVANJA IN PROIZVODNJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZBORU IDEJ ZA NOVE RAZVOJNO RAZISKOVALNE PROJEKTE IN NOVE PRODUKTE,DELO NA RAZVOJNO RAZISKOVALNIH PROJEKTIH IN NA RAZVOJU NOVIH PRODUKTOV,SODELOVANJE S KUPCI,SVETOVANJE...
 • ANALITIK KONTROLINGA ZA POROČANJE - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE DELA IN DELA V SKLOPU RAZLIČNIH KONTROLINŠKIH PROCESOV, PREDVSEM PA V SKLOPU PROCESA POROČANJA IN NAČRTOVANJA PREDVSEM ZNOTRAJ POSLOVNE ENOTE, KI SE UKVARJA...
 • ORGANIZATOR POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ IN INTEGRACIJA POSLOVNO-INFORMACIJSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV, KOORDINACIJA MED MODELI POSLOVNIH PROCESOV IN POSLOVNO-INFORMACIJSKIM SISTEMOM, SODELOVANJE PRI RAZVOJU POSLOVNEGA...
 • ANALITIK KONTROLINGA (PLANT CONTROLLER) - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PERIODIČNIH INFORMACIJ O REALIZACIJI NAČRTOVANIH CILJEV ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE, ANALIZA ODMIKOV OD NAČRTOVANIH CILJEV, PRIPRAVA RAZLIČNIH ENKRATNIH POROČIL,...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA RAZVOJ - M/Ž. RAZVIJALEC PROCESOV POSLOVANJA IN PROIZVODNJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZBORU IDEJ ZA NOVE RAZVOJNO RAZISKOVALNE PROJEKTE IN NOVE PRODUKTE,DELO NA RAZVOJNO RAZISKOVALNIH PROJEKTIH IN NA RAZVOJU NOVIH PRODUKTOV,SODELOVANJE S KUPCI,SVETOVANJE...
 • VODJA OBMOČJA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN VODI DELA NA PODROČJU VZDRŽEVANJA, KONTROLIRA IZVAJANJA DEL TERMINSKO, FINANČNO IN KAKOVOSTNO, ORGANIZIRA NABAVO REPROMATERIALOV IN DELOVNIH SREDSTEV,...
 • VODJA PE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA IN VODENJE DELA V PE IN PREVZEM CELOTNE ODGOVORNOSTI ZANJO, IZDAJANJE NAVODIL ZA DELO DELAVCEV V SVOJI ENOTI ,SKRB ZA IZVAJANJE DOLOČIL S PODROČJA VARSTVA PRI DELU...
 • PODROČNI SVETOVALEC II (ŠIFRA DM I017112)- M/Ž - M/Ž. SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DAJANJE POJASNIL POSLOVNIM SUBJEKTOM S PODROČJA DELA, - SPREJEMANJE PODATKOV IN DOKUMENTACIJE, PREVERJANJE PRAVILNOSTI PREJETIH PODATKOV TER ODPRAVLJANJE NAPAK V SODELOVANJU S POSLOVNIMI SUBJEKTI,...
 • PROJEKTANT RAZVIJALEC - SW - M/Ž. RAZVIJALEC PROCESOV POSLOVANJA IN PROIZVODNJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ SW ZA AVTOMOBILSKE APLIKACIJE, VKLJUČNO S PROCESI IN ORODJI, OBVLADOVANJE OPERACIJSKIH SISTEMOV V AVTOMOBILSKIH ELEKTRONIKAH, RAZVOJ SW ZA KOMUNIKACIJE IN DIAGNOSTIKO, FUNKCIONALNA...
 • VODJA SLUŽBE ZA MEDNARODNO, ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA SLUŽBE NA PODROČJU MEDNARODNE, ZNANSTVENE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI, PRIPRAVA PROGRAMOV MEDNARODNEGA IN MEDUNIVERZITETNEGA SODELOVANJA TER ORGANIZACIJA...
 • 6171 VODJA POŠTE II, POŠTA 1370 LOGATEC - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE II RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, UREJANJE OPERATIVNIH RAZMERIJ S POGODBENIMI UPORABNIKI...
 • TEHNIK ZA KAKOVOST - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPIS DELA: - PREVERJANJE KVALITETE NA IZDELKIH V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, ODPRAVLJANJE NAPAK IN POPRAVIL NA IZDELKIH, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH DELOVNIH OPERACIJ, - IZVAJANJE KONTROLE IZDELKOV,...
 • DIREKTOR ODDELKA GENERALNI SEKRETARIAT - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE DELA ODDELKA: ZAGOTAVLJANJE SEKRETARSKIH STORITEV ZA ORGANE VODENJA BS, ECB, SSM/EBA...
 • DIREKTOR ODDELKA UPRAVA HIŠE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE POSLOVNIH PROCESOV ODDELKA: UPRAVLJANJE JAVNIH NAROČIL IN LOGISTIKE, ZAGOTAVLJANJE...
 • NAMESTNIK VODJE KINO CENTRA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELAVEC NA TEM DELOVNEM MESTU MORA OPRAVLJATI DELO Z OPISOM KAKOR SLEDI: -POZNA NASLOVE, VSEBINO, ŽANR IN STAROSTNO OMEJITEV VSEH FILMOV, KI SE PREDVAJAJO V KINO CENTRU -SVETUJE STRANKAM...
 • KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VHODNE KONTROLE MATERIALOV -POTRJEVANJE PROCESA OB ZAGONU PROIZVODNJE -NADZOR NAD KAKOVOSTJO V PROIZVODNEM PROCESU, delovno mesto je v PE Semič,
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC ZA LIKOVNO DEJAVNOST V CENTRALI SKLADA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA ANALIZE, RAZVOJNE PROJEKTE, INFORMACIJE, POROČILA IN DRUGA GRADIVA S POSAMEZNEGA PODROČJA, - OBLIKUJE OSNOVE ZA DOLGOROČNE, SREDNJEROČNE IN LETNE PROGRAME TER NACIONALNI KULTURNI...
 • VIŠJI SVETOVALEC ZA ROMSKO PROBLEMATIKO - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NALOGE S PODROČJA ROMSKE PROBLEMATIKE, PRIPRAVLJA RAZVOJNE PROGRAME S PODROČJA ROMSKE PROBLEMATIKE, PRIPRAVLJA ANALIZE, MNENJA IN POROČILA, SODELUJE Z ROMSKO SKUPNOSTJO, UPRAVLJA...
 • KONTROLER - M/Ž. KONTROLER POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLINGA POSLOVANJA, IZDELOVANJE PLANOV, POROČIL IN ANALIZ, UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, IZDELOVANJE SIMULACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA POTREBE ODLOČANJA, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU...
 • PODROČNI SVETOVALEC III - PODJETNIŠTVO - M/Ž. SVETOVALEC ZA PODJETNIŠTVO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, –SVETOVALNE NALOGE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA –PRIPRAVI PREDLOG ZA LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU PODJETNIŠTVA, SKRBI IN VREDNOTI IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA DELA –SAMOSTOJNO...