Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Analistas de gestión y organización' en Eslovenia.

  • : SVETOVALEC ZA PODJETNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV PRAVNIM OSEBAM, IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM IN ZASEBNIKOM V BANKI IN PRI KOMITENTU (POSLOVNO SKRBNIŠTVO), FINANČNO SVETOVANJE BANČNIH IN FINANČNIH... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
  • : ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA, ORGANIZACIJA OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV (ELEKTRO, ENERGETSKE IN DRUGE STROJNE INŠTALACIJE TER GRADBENI ELEMENTI), ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA STAVB V SKLADU... METALKA STANOVANJSKE STORITVE PODJETJE ZA STANOVANJSKE STORITVE IN PROMET Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O.
  • : ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJANJE, DA SO PROIZVODI PROIZVEDENI IN SHRANJENI SKLADNO Z USTREZNO DOKUMENTACIJO, DA SE ZAGOTOVI ZAHTEVANA KAKOVOST, PRIPRAVA, PREGLED IN POTRJEVANJE PROIZVODNIH NAVODIL... WOOSHIN LAPACHE, Proizvodnja zdravil in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
  • : ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, USKLAJEVANJE IZVAJANJA POMOČI NA DOMU, SPREMLJANJE NAROČIL STORITEV POMOČI DRUŽINI NA DOMU, SPREJEMANJE OBVESTIL O SPREMEMBAH STANJA POTREB IN ŽELJA UPORABNIKOV, OBRAČUN STORITEV POMOČI NA... OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA.
  • : ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 36 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE,NAČRTOVANJE,ORGANIZIRANJE,USMERJANJE IN KOORDINIRANJE OPRAVLJANJE DELOVNEGA PODROČJA PROJEKTNEGA VODENJA,VODENJE,NAČRTOVANJE,ORGANIZIRANJE,USMERJANJE IN SODELOVANJE... Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj.
  • : SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA (PROSTORSKO NAČRTOVANJE, IZDELAVA PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV, EVIDENCE IN ANALIZE POSEGOV V PROSTOR, STROKOVNA POMOČ PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM... OBČINA ŠENTRUPERT.
  • : ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG TER ADMINISTRATIVNO TEHNIČNIH OPRAVIL ZA NADZORNI ODBOR OBČINE PIRAN, KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA TER KOMISIJO... OBČINA PIRAN.
  • : ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ANALIZA IN ORGANIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, angleški jezik razumevanje... RUJZ DESIGN PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, OBRTNE IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O.
  • : KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTOLA KAKOVOSTI V VSEH FAZAH DELOVNEGA PROCESA, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, zaželjene izkušnje s tiskom, grafični inženir, dopoldan GRAPAK TISKARNA IN KARTONAŽA KRŠKO D.O.O.