Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Analistas de gestión y organización

en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Analistas de gestión y organización' en Eslovenia.

 • KONTROLOR (M/Ž) - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - KONTROLA SKLADNOSTI VHODNIH MATERIALOV Z NAROČILOM, - KONTROLA SKLADNOSTI ELEMENTOV LASTNE IZDELAVE, - OBLIKOVANJE ZAHTEVKOV ZA SPREMEMBE, - SPROŽANJE IN EVIDENTIRANJE REKLAMACIJSKIH ZAHTEVKOV, -...
 • POMOČNIK VODJE PENZIONA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TIPIČNE DELOVNE AKTIVNOSTI: SE SREČUJE, POZDRAVLJA STRANKE TER ORGANIZIRA KNJIGO REZERVACIJ, ADMINISTRACIJA, PRIJAVLJANJE GOSTOV IN PRIPRAVA PONUDB, SPREJEM GOSTOV IN RAZPOREJANJE...
 • RAZVIJALEC MERITEV IN PREIZKUSOV - M/Ž. RAZVIJALEC PROCESOV POSLOVANJA IN PROIZVODNJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONSTRUIRANJE MERILNIH PRIPOMOČKOV IN MERILNIH NAPRAV, MODELIRANJE V 3D OKOLJU IN IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA POROČIL. , INŽENIR ALI DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA DELO NA PODROČJU NAČRTOVANJA IN SPREMLJANJA KLJUČNIH KAZALNIKOV POSLOVANJA (KPI) - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO V SLIŽBI ZA KONTROLING, SŽ, D.O.O., Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji/veščinami/sposobnostmi: - izkušnje na področju načrtovanja...
 • KOORDINATOR ZA PROMOCIJSKE PROJEKTE (J017050 - KOORDINATOR VII/1) ZA DOLOČEN ČAS, ŠIFRA 147 - M/Ž. KOORDINATOR KAKOVOSTI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PROMOCIJSKIH NAČRTOV TER NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE TRŽENJA PRIREDITEV, PRIPRAVA INFORMACIJ ZA ANIMACIJO IN DIREKTNO TRŽENJE PROJEKTOV (PRIREDITEV) CD, VZDRŽEVANJE NASLOVOV IN PODATKOV CILJNIH SKUPIN OBISKOVALCEV... CANKARJEV DOM, KULTURNI IN KONGRESNI CENTER.
 • KOORDINATOR PROCESOV NA TERMALNI RIVIERI - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE DELA, PRIPRAVA IN PISANJE RAZPOREDOV ZAPOSLENIH, ..., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje... TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI.
 • IZVEDENEC ZA KONTROLNE PREGLEDE 1 - M/Ž. KONTROLER POSLOVANJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE STROKOVNE NALOGE S PODROČJA PRIPRAVE DOKUMENTACIJE IN SPREJEMA OZ. INFORMIRANJA STRANK, KONTROLNIH PREGLEDOV VOZIL IN DOKUMENTACIJE TER ODLOČANJA O USTREZNOSTI OZ. SKLADNOSTI... RTI ZNANSTVENO RAZISKOVALNE, TEHNIČNE IN POSLOVNE STORITVE D.O.O.
 • STROKOVNI VODJA - M/Ž. KOORDINATOR KAKOVOSTI, Določen čas, 60 mesecev oz. ROK PRIJAVE V SKLADU Z RAZPISOM OBJAVLJENIM V UL, polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN VODENJE STROKOVNEGA DELA IN KOORDINACIJA STROKOVNEGA DELA POSAMEZNIH ENOT OZ. STROKOVNIH SLUŽB V ZAVODU, -PRIPRAVA IN VODENJE STROKOVNEGA... DOM UPOKOJENCEV PTUJ.
 • »SVETOVALEC ZA PODJETNIŠTVO VII/2 - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, -INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN MENTORIRANJE S PODROČJA PODJETNIŠTVA,POMAGANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA CILJEV, STRATEGIJ IN NAČRTOV ZA DOSEGANJE ZADOVOLJSTVA STRANK... INKUBATOR SAVINJSKE REGIJE, d.o.o.
 • ORGANIZACIJA, FINANČNO ADMINISTRATIVNA DELA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA, FINANČNO - ADMINISTRATIVNA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje... GOLDI TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.
 • KOORDINATOR VII/2 - M/Ž. KOORDINATOR KAKOVOSTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - KOORDINIRANJE IZVAJANJA NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG V ZVEZI S KONTROLO USKLADIŠČENEGA BLAGA - DELO V LABORATORIJU - IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI BLAGA - DAJANJE STROKOVNIH POJASNIL - IZDELAVA NAJZAHTEVNEJŠIH... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE.
 • SVETOVALEC - M/Ž. SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, Določen čas, 13 mesecev oz. do vrnitve uslužbenca nazaj(porodniška), polni delovni čas, 40 ur, vodenje in odločane v zahtevnih uravnih postopkih, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, GLEJ OBJAVO... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • SVETOVALEC V ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR, KMETIJSTVO IN GOSPODARSTVO - M/Ž. SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI S PODROČJA ODDELKA IN OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNIH ZAHTEVNOSTI, Vsi pogoji za zasedbo delovnega mesta so objavljeni na spletni strani Ministrstva... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LOGATEC.
 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC - M/Ž. SVETOVALEC ZA PODJETNIŠTVO, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA DELA NA PROJEKTIH, - KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PROJEKTIH; - ORGANIZIRANJE NALOG V OKVIRU PROJEKTOV; - DAJANJE POJASNIL; - IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL... IDRIJSKO-CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. IDRIJA.
 • KOORDINATOR V (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 58843) V DIREKTORATU ZA JAVNI SEKTOR, UPRAVNI AKADEMIJI - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. do 31. 11. 2022 oziroma za čas trajanja operacije Učinkovito upravljanje zaposle, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA: - KOORDINIRANJE IZVAJANJA ENOSTAVNEJŠIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • ORGANIZATOR POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ IN INTEGRACIJA POSLOVNO-INFORMACIJSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV- KOORDINACIJA MED MODELI POSLOVNIH PROCESOV IN POSLOVNO-INFORMACIJSKIM SISTEMOM- SODELOVANJE Z UPORABNIKI... TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o.