Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Analistas de gestión y organización

en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Analistas de gestión y organización' en Eslovenia.

 • TEHNIK ZA KAKOVOST - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPIS DELA: - PREVERJANJE KVALITETE NA IZDELKIH V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, ODPRAVLJANJE NAPAK IN POPRAVIL NA IZDELKIH, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH DELOVNIH OPERACIJ, - IZVAJANJE KONTROLE IZDELKOV,...
 • DIREKTOR ODDELKA GENERALNI SEKRETARIAT - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE DELA ODDELKA: ZAGOTAVLJANJE SEKRETARSKIH STORITEV ZA ORGANE VODENJA BS, ECB, SSM/EBA...
 • DIREKTOR ODDELKA UPRAVA HIŠE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE POSLOVNIH PROCESOV ODDELKA: UPRAVLJANJE JAVNIH NAROČIL IN LOGISTIKE, ZAGOTAVLJANJE...
 • NAMESTNIK VODJE KINO CENTRA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELAVEC NA TEM DELOVNEM MESTU MORA OPRAVLJATI DELO Z OPISOM KAKOR SLEDI: -POZNA NASLOVE, VSEBINO, ŽANR IN STAROSTNO OMEJITEV VSEH FILMOV, KI SE PREDVAJAJO V KINO CENTRU -SVETUJE STRANKAM...
 • KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VHODNE KONTROLE MATERIALOV -POTRJEVANJE PROCESA OB ZAGONU PROIZVODNJE -NADZOR NAD KAKOVOSTJO V PROIZVODNEM PROCESU, delovno mesto je v PE Semič,
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC ZA LIKOVNO DEJAVNOST V CENTRALI SKLADA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA ANALIZE, RAZVOJNE PROJEKTE, INFORMACIJE, POROČILA IN DRUGA GRADIVA S POSAMEZNEGA PODROČJA, - OBLIKUJE OSNOVE ZA DOLGOROČNE, SREDNJEROČNE IN LETNE PROGRAME TER NACIONALNI KULTURNI...
 • VIŠJI SVETOVALEC ZA ROMSKO PROBLEMATIKO - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NALOGE S PODROČJA ROMSKE PROBLEMATIKE, PRIPRAVLJA RAZVOJNE PROGRAME S PODROČJA ROMSKE PROBLEMATIKE, PRIPRAVLJA ANALIZE, MNENJA IN POROČILA, SODELUJE Z ROMSKO SKUPNOSTJO, UPRAVLJA...
 • KONTROLER - M/Ž. KONTROLER POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLINGA POSLOVANJA, IZDELOVANJE PLANOV, POROČIL IN ANALIZ, UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, IZDELOVANJE SIMULACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA POTREBE ODLOČANJA, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU...
 • PODROČNI SVETOVALEC III - PODJETNIŠTVO - M/Ž. SVETOVALEC ZA PODJETNIŠTVO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, –SVETOVALNE NALOGE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA –PRIPRAVI PREDLOG ZA LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU PODJETNIŠTVA, SKRBI IN VREDNOTI IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA DELA –SAMOSTOJNO...
 • MLADINSKI DELAVEC - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. 30.11.2018 , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE MLADINSKIH PROGRAMOV V SODELOVANJU Z MLADIMI (POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN – PREDAVANJ IN DELAVNIC), IZVAJANJE MLADINSKIH PROGRAMOV V SODELOVANJU...
 • VODJA KONTROLE KVALITETE - M/Ž. KONTROLER POSLOVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN KOORDINACIJA PROCESOV KONTROLE, IZDELAVA ANALIZ IN POROČIL, PRIPRAVA TEE-JEV ZA IZVEDBO PROJEKTOV Z VSEMI SESTAVINAMI, SODELOVANJE PRI SKUPNIH RAZVOJNIH NALOGAH, VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE...
 • PLANER PROIZVODNJE (M/Ž) - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN SPREMLJANJE CELOTNEGA PROIZVODNEGA PROCESA, AKTIVNO SODELOVANJE Z OSTALIMI FUNKCIJAMI PODJETJA, IZDELAVA IN VODENJE RAZNIH EVIDENC IN POROČIL, OSTALA DELA PO...
 • STRATEŠKI KONTROLER - M/Ž. KONTROLER POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE DELA IN DELO V SKLOPU RAZLIČNIH KONTROLINŠKIH PROCESOV, PREDVSEM PA V SKLOPU PROCESA POROČANJA IN NAČRTOVANJA ZNOTRAJ DIVIZIJE, KI VKLJUČUJE VEČ POVEZANIH DRUŽB PO SVETU, IZDELAVA NAČRTOV...
 • KONTROLOR KAKOVOSTI I - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZA PODROBNEJŠI OPIS DEL IN NALOG SLEDI POVEZAVI: HTTPS://WWW.TPV.SI/SI/KARIERA/ISCEMO-NOVE-SODELAVCE/, Zahtevane kompete: minimalno eno-letne delovne izkušnje na področju kakovosti, poznavanje...
 • KONTROLOR (M/Ž) - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - KONTROLA SKLADNOSTI VHODNIH MATERIALOV Z NAROČILOM, - KONTROLA SKLADNOSTI ELEMENTOV LASTNE IZDELAVE, - OBLIKOVANJE ZAHTEVKOV ZA SPREMEMBE, - SPROŽANJE IN EVIDENTIRANJE REKLAMACIJSKIH ZAHTEVKOV, -...
 • POMOČNIK VODJE PENZIONA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TIPIČNE DELOVNE AKTIVNOSTI: SE SREČUJE, POZDRAVLJA STRANKE TER ORGANIZIRA KNJIGO REZERVACIJ, ADMINISTRACIJA, PRIJAVLJANJE GOSTOV IN PRIPRAVA PONUDB, SPREJEM GOSTOV IN RAZPOREJANJE...
 • RAZVIJALEC MERITEV IN PREIZKUSOV - M/Ž. RAZVIJALEC PROCESOV POSLOVANJA IN PROIZVODNJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONSTRUIRANJE MERILNIH PRIPOMOČKOV IN MERILNIH NAPRAV, MODELIRANJE V 3D OKOLJU IN IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA POROČIL. , INŽENIR ALI DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA DELO NA PODROČJU NAČRTOVANJA IN SPREMLJANJA KLJUČNIH KAZALNIKOV POSLOVANJA (KPI) - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO V SLIŽBI ZA KONTROLING, SŽ, D.O.O., Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji/veščinami/sposobnostmi: - izkušnje na področju načrtovanja...