Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Contables

en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Contables' en Eslovenia.

 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO V MANJŠEM RAČUNOVODSKEM SERVISU. SAMOSTOJNO DELO., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,... SOPDO INŽENIRING D.O.O.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVERJANJE PRAVILNOSTI VHODNIH RAČUNOV, USKLAJEVANJE PRAVILNOSTI RAČUNOV Z DOBAVITELJI. PREVERJANJE LIKVIDACIJE RAČUNOV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ODDELKI V DRUŽBI.... F.A. MAIK TRANSPORT, ŠPEDICIJA, SKLADIŠČENJE D.O.O.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, ZAPOSLIMO SAMOSTOJNO/EGA RAČUNOVODKINJO/JO ZA VODENJE RAČUNOVODSKIH STORITEV V MIKRO PODJETJU. OD KANDIDATK/OV PRIČAKUJEMO SAMOSTOJNOST, KOMUNIKATIVNOST IN SAMOINICIATIVNOST, POZNAVANJE SLOVENSKE ZAKONODAJE,... PROJEKT GRUP, podjetje za gradbeno, računalniško, trgovsko, storitveno in posredniško dejavnost d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRA IN VODI DELOV RAČUNOVODSTVU ,IZDELUJE ANALIZE, POROČILA, FINANČNIH, DELOVNIH IN RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA RAČUNOVODSTVO ,PRIPRAVLJA IN IZDELUJE FINANČNE NAČRTE IN LETNA POROČILA,PLANIRA POSLOVNE... OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE,, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, dopoldan PROFIT FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE, LJUBLJANA, D.O.O.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas oz. 31.12.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, OBDELAVA E-RAČUNOV, KNJIŽENJE, PRIPRAVA POROČIL, VODENJE EVIDENC, OBDELAVA PODATKOV, POMOČ V TAJNIŠTVU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje... GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, RAČUNOVODSKE ZADEVE; PRIPRAVLJANJE IN POTRJEVANJE FINANČNIH POROČIL, PRIPRAVLJANJE DAVČNIH PRIJAV, SVETOVANJE GLEDE DAVČNIH PROBLEMOV IN IZPODBIJANJE SPORNIH TERJATEV NA DAVČNEM URADIH , PRIPRAVLJANJE ALI POROČANJE... DVA-S PLUS, storitve, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE IZDANIH IN PREJETIH RAČUNOV, TRR, BLAGAJNE., urejevalniki besedil - osnovno, nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, znanje dvostavnega knjigovodstva, poznavanje SRS, ZDDV-1,, dopoldan KULI, računovodstvo in druge poslovne storitve, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo da, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, organiziranje in vodenje dela v knjigovodstvu, finančno poslovanje, obračun DDV, usklajevanje saldokontov, faktur za glavno knjigo, materialno knjigovodstvo, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.D.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POMOŽNIH ANALITIČNIH EVIDENC (SALDAKONTI), SAMOSTOJNO KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, SAMOSTOJNO VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, SAMOSTOJNI PREGLED IN KNJIŽENJE POTNIH NALOGOV IN REFUNDACIJ, KONTROLA... Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE PERIODIČNIH IN LETNIH IZKAZOV DRUŽBE TER IZDELAVA DAVČNEGA OBRAČUNA, SODELOVANJE PRI REVIZIJI DRUŽBE, RAČUNOVODENJE ZA DRUŽBO., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... Eternit Slovenija Gradbeni materiali d.o.o.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA: EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV IN VODENJE POSLOVNIH KNJIG SDH, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN POJASNIL, PRIPRAVO POSLOVNO FINANČNEGA NAČRTA... Slovenski državni holding, d.d.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV. IZDELAVA MESEČNIH IZRAČUNOV NAJEMNINE, PLAČE, OPSVZ IDR. IZDELAVA RAZLIČNIH MESEČNIH, ČETRTLETNIH, POLLETNIH IN LETNIH RAČUNOVODSKIH POROČIL. VMESNI IN ZAKLJUČNI IZKAZI/BILANCE.... LOGUS PLUS d.o.o.; LOGUS PLUS d.o.o.; PE RIBNICA.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV. IZDELAVA MESEČNIH IZRAČUNOV NAJEMNINE, PLAČE, OPSVZ IDR. IZDELAVA RAZLIČNIH MESEČNIH, ČETRTLETNIH, POLLETNIH IN LETNIH RAČUNOVODSKIH POROČIL. VMESNI IN ZAKLJUČNI... LOGUS PLUS d.o.o.; LOGUS PLUS d.o.o.; PE RIBNICA.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREDPISOV S FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA IN DAVČNEGA PODROČJA IN SPREMLJANJE ZAKONSKIH SPREMEMB. VODENJE GLAVNIH KNJIG IN POMOŽNIH KNJIG, KNJIGE OSNOVNIH SREDSTEV TER DROBNEGA INVENTARJA.... DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSLOVNO-FINANČNIH POSLOV V SKLADU Z VELJAVNIMI PRAVILNIKI IN STANDARDI TER ZAKONSKIMI PREDPISI. SESTAVLJANJE BILANC, RAČUNOVODSKIH, FINANČNIH TER POSLOVNIH POROČIL.,... POSLOVNE STORITVE RENATA BLATNIK S.P.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽENJE POSLOVNIH DODGODKOV V POSLOVNE KNJIGE, VODENJE EVIENCE OSNOVNIH SREDSTEV, EVIDENTIRANJE PLAČIL, OBRAČUN PLAČ IPD., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje... BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR.
 • : FINANČNI KONTROLER , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -VODENJE REGISTRA DAVČNIH ZAVEZANCEV IDR. PREDPISANIH EVIDENC, -AŽURIRANJE REGISTRA IN POVEZANIH EVIDENC DAVČNIH ZAVEZANCEV TER KONTROLA PODATKOV, -IZDAJANJE POTRDIL IZ REGISTRA IN PREDPISANIH EVIDENC, -VODENJE DRUGIH UPRAVNIH... FURS; FINANČNI URAD BREŽICE.
 • : FINANČNI KONTROLER , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAČUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA... FURS; FINANČNI URAD KOČEVJE.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: VODENJE GLAVNE KNJIGE IN SKRB ZA USKLAJENOST POMOŽNIH KNJIG Z GLAVNO KNJIGO , OBRAČUN DDV TER USKLAJEVANJE Z OSTALIMI IZVEDENIMI POROČILI , OBRAČUN PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV,... VODOM storitve d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE, OPRAVLJANJE KNJIGOVODSKIH STORITEV V RAČUNOVODSKEM SERVISU: OBRAČUN PLAČ, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELAVA DDV OBRAČUNOV IN DRUGIH DAVČNIH/RAČUNOVODSKIH POROČIL,... DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE, JOŽICA AVBELJ, s.p.
 • : RAČUNOVODJA, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 25 ur, VSA DELA RAČUNOVODJE, ODDAJA PODATKOV ZA DOHODNINO, OBRAČUN PLAČ, IZDAJA RAČUNOV, DELA KNJIGOVODJE SALDAKONTOV IN DRUGA RAČUNOVODSKA DELA, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, dopoldan EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE, VODENJE IN ARHIVIRANJE FINANČNO RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE, VODENJE BLAGAJNIŠKEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA, PRIPRAVLJANJE... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVODSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje... PRO ANEA, gradbeništvo, trgovina in druge poslovne storitve, d.o.o.