Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo de 'Contables' en Eslovenia.

 • : RAČUNOVODJA, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMOŽNIH KNJIG, PLAČILNI PROMET, PRIPRAVA PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ŠOLE, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL, LIKVIDACIJA RAČUNOV IN DRUGE... OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, ZAPOSLIMO ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS (4 URE). IŠČEMO SAMOSTOJNO OSEBO ZA POMOČ V RAČUNOVODSTVU (KNJIŽENJE, KONTIRANJE, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELAVA POSLOVNIH NAČRTOV, IZDELAVA... 911 VRS, varovanje in storitve, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE, KONTIRANJE, OBRAČUN DDV, POROČANJE STATISTIČNIH PODATKOV, POROČANJE BANKI SLOVENIJE, OBRAČUN PLAČ, RAZNA ADMINISTRATIVNA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno,... CF CONFIDAS, davčno svetovanje, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV TER POTNIH NALOGOV, KONTROLA DAVČNIH BILANC TER OBRAČUN DDV, KNJIŽENJE OSNOVNIH SREDSTEV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, PRIPRAVA LETNIH RAČUNOVODSKIH IN DAVČNIH POROČIL... Hotel Creina, družba za hotelirstvo, gostinstvo in turizem d.o.o.
 • : DAVČNI SVETOVALEC, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA. , Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s končano pravno smerjo izobrazbe. Zaposlitev... FURS; FINANČNI URAD POSTOJNA.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG TAJNIKA VIZ TER RAČUNOVODJE., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, Priložiti potrdilo od Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence... OSNOVNA ŠOLA VIDEM.
 • : RAČUNOVODJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE POPOLNIH EVIDENC O FINANČNIH TRANSAKCIJAH PODJETJA PO SPLOŠNIH KNJIGOVODSKIH PREDPISIH, PREVERJANJE NATANČNOSTI DOKUMENTOV IN DRUGIH ZAPISOV, KI SE NANAŠAJO NA PLAČILA, PRIHODKE IN DRUGE FINANČNE TRANSAKCIJE SVETOVANJE,... SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO POGODBE ZA NED. ČAS, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO DELO V RAČUNOVODSKEM SERVISU (POZNAVANJE DAVČNE ZAKONODAJE, POZNAVANJE SRS IN MRS, OBRAČUN PLAČ, KNJIŽENJE V GLAVNO KNJIGO, SESTAVA IN ODDAJA LETNEGA... EVROKOM FINANČNI INŽENIRING, STORITVE, D.O.O.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE, IZVAJA IN VODI RAČUNOVODSKA DELA V ZAVODU, PRIPRAVLJA PODATKE IN ANALIZE ZA NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI IN DRUGE ODLOČITVE,ZAKLJUČNI RAČUN IN FINANČNA POROČILA, OBRAČUN PLAČ. VODI... DOM ANTONA SKALE MARIBOR.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 1.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG, POVEZANIH Z ORGANIZACIJO IN IZVAJANJEM RAČUNOVODSKO-KNJIGOVODSKEGA POSLOVANJA ZAVODA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC.
 • : DAVČNI SVETOVALEC, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA. , Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s končano pravno smerjo izobrazbe. Zaposlitev... FURS; FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE SLUŽBE ZA NOTRANJO REVIZIJO, DOLGOROČNO NAČRTOVANJE REVIZIJ , LETNO NAČRTOVANJE REVIZIJ , DOLOČITEV REVIZIJSKIH TEHNIK IN METOD VZORČENJA , DOLOČANJE REVIZIJSKIH... OBČINA JESENICE.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA DELA, KNJIŽENJE IN KONTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAČUN OD, DDV IN AMORTIZACIJE, PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH POROČIL IN IZKAZOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... FLOPIN PROJEKTIRANJE, IZVAJANJE, NADZOR D.O.O.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, - KONTROLIRANJE IN KNJIŽENJE FINANČNE DOKUMENTACIJE, - IZSTAVLJANJE RAČUNOV IN ZAHTEVKOV, - VODENJE EVIDENCE DROBNEGA INVENTARJA IN OSEBNIH ZADOLŽITEV, - SPREMLJANJE REALIZACIJE PORABE FINANČNIH SREDSTEV,... Zavod za gozdove Slovenije.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE, IZVAJA IN VODI DELA V RAČUNOVODSTVU, IZRAČUNAVA PLAČE IN DRUGE PREJEMKE, OBRAČUNAVA IN NAKAZUJE PRISPEVKE, DAVKE IN DRUGE TERJATVE, PRIPRAVLJA PODATKE IN ANALIZE ZA NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI,... GIMNAZIJA VIČ.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, organiziranje in vodenje dela v knjigovodstvu, finančno poslovanje, obračun DDV, usklajevanje saldakontov, faktur za glavno knjigo, materialno knjigovodstvo, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.D.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KONTIRANJE IN KONTROLA KNJIŽENJA DOKUMENTOV V TEMELJNE POSLOVNE KNJIGE (GLAVNA KNJIGA IN DNEVNIK GLAVNE KNJIGE), SPREMLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI,VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, ANALITIČNO EVIDENTIRANJE... ADRIATIM, poslovne storitve, d.o.o.