Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Contables

en Español in English auf Deutsch en Français ...

62 ofertas de trabajo de 'Contables' en Eslovenia.

 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, POROČIL IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA. KNJIŽENJE GLAVNE KNJIGE IN NADZOR NAD PRAVILNOSTJO KNJIŽENIH POSLOVNIH DOGODKOV. IZVAJANJE KONTROLE DAVČNIH OBRAČUNOV. IZDELAVA DAVKA OD DOHODKOV...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSKEGA DELA, IZVAJANJE FINANČNEGA NAČRTOVANJA IN EVIDENTIRANJE PORABE FINANČNIH SREDSTEV, KONTIRANJE ZAHTEVNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV,IZDELAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN POROČIL, IZDELAVA...
 • RAČUNOVODJA VII/2-III (ODSEK ZA RAČUNOVODSTVO V ODDELKU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, DM 395) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE, USKLAJEVANJE...
 • VIŠJI SVETOVALEC ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA FINANČNEGA POROČILA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA, LIKVIDACIJA POSLOVNIH LISTIN, KONTROLIRANJE IN DRUGE PRIPRAVE ZA VKNJIŽBO IN KNJIŽENJE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, OBRAČUN...
 • FINANČNIK VII/1 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. nadomeščanje javne uslužbenke, ki je v bolniškem staležu, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA,...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, načrtovanje, izvajanje in vodenje dela v računovodstvu, izvajanje finančnega načrtovanja in evidentiranje porabe finančnih sredstev, obračunavanje plač, vodenje evidence o porabi in nabavi potrošnega materiala...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA VEČJE DRUŽBE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE PODROČJA RAČUNOVODSTVA, PRIPRAVA OBRAČUNOV, BILANC, POROČIL, SPREMLJANJE SPREMEMB NA ZAKONODAJNEM PODROČJU, POZNAVANJE MARINE MASTER PROGRAMA,POZNAVANJE NAVISION...
 • RAČUNOVODJA VII/2 (III) (ŠTEVILKA RAZPISA 39-9/2018) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSKEGA DELA NA PODROČJU, KI GA POKRIVA, DAJANJE NAVODIL PODREJENIM ZA IZVAJANJE NALOG S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, SKRB ZA USKLAJEN KONTNI NAČRT S SKUPNO GLAVNO KNJIGO IN ŠIFRANTE,...
 • RAČUNOVODJA VII/1 (ŠTEVILKA RAZPISA: 40-9/2018) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, EVIDENTIRANJE PREJETE DOKUMENTACIJE, KI JE OSNOVA ZA OBDELAVO POSLOVNEGA DOGODKA, OPREMLJANJE PREJETIH RAČUNOV, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, SESTAVLJANJE IN IZDAJANJE MOREBITNIH RAČUNOV IN ZAHTEVKOV ZA DENARNA...
 • VIŠJI FINANČNO RAČUNOVODSKI REFERENT - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: FINANCE, EKONOMIKA IN RAČUNOVODSTVO: PRIPRAVA ZAKLJUČNIH BILANC (MESEČNIH, LETNIH), ODDAJA MESEČNIH IN OSTALIH RAČUNOVODSKIH POROČIL (DDV, DAVEK OD DOHODKA,...
 • RAČUNOVODJA II - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA; OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV; EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV; USKLAJEVANJE SINTETIČNIH IN ANALITIČNIH EVIDENC; POSREDOVANJE PODATKOV...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE DOKUMENTOV V TEMELJNO POSLOVNO KNJIGO , KONTIRANJE IN KNJIŽENJE DOKUMENTOV V POMOŽNE KNJIGE (BANČNI RAČUN, BLAGAJNA, SALDAKONTI, TERJATVE IN OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH, DRŽAVNIH...
 • RAČUNOVODJA VII/2 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA DELA V RAČUNOVODSTVU TER USKLAJUJE IN KONTROLIRA NJIHOVO IZVAJANJE, SPREMLJA VIRE FINANCIRANJA, LIKVIDNOSTI, STROŠKOV, IZDELUJE KALKULACIJE, POROČILA, PERIODIČNE...
 • FINANČNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH NALOG, USKLAJEVANJE IN KOORDINACIJA MESEČNIH ZAKLJUČKOV IN LETNEGA ZAKLJUČKA -PREGLEDOVANJE IN POTRJEVANJE KONTOV, PRIPRAVA POROČIL ZA LOKALNO IN REGIJSKO POROČANJE -AKTIVNO SPREMLJANJE...
 • RAČUNOVODJA V (M/Ž) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VODENJE POSLOVNIH KNJIG (KNJIGE PREJETIH IN IZSTAVLJENIH RAČUNOV, BLAGAJNE IN OPERATIVNEGA BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, TER VODENJE DRUGIH ANALITIČNIH KNJIG);...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, vodenje vseh evidenc in knjig; pravilno in ažurno knjiženje poslovnih dogodkov, obračun plače in drugih osebnih prejemkov ter knjiženje s tem povezanih dokumentov, obračun davka na dodano vrednost; sodelovanje...
 • RAČUNOVODJA VI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSKA DELA, Poznavanje predpisov s področja VIZ in finančno materialnega poslovanja, zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-računovodske službe....
 • RAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZRAČUN PLAČ, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, KNJIŽENJE TEMELJNIC, OBRAČUN DDV IN DDPO, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, OSNOVNA SREDSTVA IN INVENTURA, OBRAČUN ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN SESTAVLJANJE LETNEGA...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: FINANCE, EKONOMIKA IN RAČUNOVODSTVO: PRIPRAVA ZAKLJUČNIH BILANC (MESEČNIH, LETNIH), ODDAJA MESEČNIH IN OSTALIH RAČUNOVODSKIH POROČIL (DDV, DAVEK OD DOHODKA,...
 • SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA DELA. ADMINISTRATIVNA DELA. KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, PRIPRAVA TEDENSKIH PLANOV DELA ZA TERENSKE DELAVCE., Zmožnost samostojnega dela, večopravilnost, dobre komunikacijske zmožnost,...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE DOKUMENTOV V TEMELJNO POSLOVNO KNJIGO , KONTIRANJE IN KNJIŽENJE DOKUMENTOV V POMOŽNE KNJIGE (BANČNI RAČUN, BLAGAJNA, SALDAKONTI, TERJATVE IN OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH, DRŽAVNIH...
 • RAČUNOVODJA II - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA; OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV; EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV; USKLAJEVANJE SINTETIČNIH IN ANALITIČNIH EVIDENC; POSREDOVANJE PODATKOV...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OBRAČUN PLAČ IN ODDAJA REK-OB, REFUNDACIJA BOLNIŠKIH, OBRAČUN PODJEMNIH POGODB IN NAJEMNIN, KNJIŽENJE PREJETIH, IZDANIH RAČUNOV, KNJIŽENJE BANČNIH IZPISKOV, OBRAČUN DDV-JA, KNJIŽENJE OSTALIH POSLOVNIH...
 • FINANČNIK I - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ VODJI SLUŽBE PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA SEKTORJA; IZVAJANJE FUNKCIJE KONTROLE, IZVAJANJE ANALITSKE FUNKCIJE TER EVIDENTIRANJA IN...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE DOKUMENTOV V TEMELJNO POSLOVNO KNJIGO , KONTIRANJE IN KNJIŽENJE DOKUMENTOV V POMOŽNE KNJIGE (BANČNI RAČUN, BLAGAJNA, SALDAKONTI, TERJATVE IN OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH, DRŽAVNIH...
 • RAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE ODSOTNOSTI OZ. NAJKASNEJE DO 31.3.2019, skrajšan delovni čas, 20, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ZAVODA, PRIPRAVA KNJIGOVODSKIH LISTIN, VODENJE GLAVNE IN POMOŽNIH KNJIG, OBRAČUNAVANJE...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA KADRE IN RAČUNOVODSTVO - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA KADROVSKEM PODROČJU (VODENJE PERSONALNIH MAP, POSTOPKI ZAPOSLITEV DELAVCEV, SKRB ZA PRAVILNIKE,...). SAMOSTOJNO DELO NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IN PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB....
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V SEKTORJU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -VODENJE RAČUNOVODSTVA ZA VELIKO DRUŽBO PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1), -STROKOVNO ZAHTEVNEJŠA DELA IN NALOGE S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNOVODENJE, LETNA POROČILA, DAVČNI OBRAČUNI, ZAŽELJENE IZKUŠNJE, PRIDOBLJENE V RAČUNOVODSKIH SERVISIH ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA RAČUNOVODJE, POZNAVANJE DAVČNE ZAKONODAJE, RAČUNOVODKIH STANDARDOV,...
 • RAČUNOVODJA VII/2 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN ORGANIZIRA DELO V RAČUNOVODSTVU, SPREMLJA VIRE FINANCIRANJA, LIKVIDNOST IN STROŠKE ZAVODA, KNJIŽI V GLAVNO KNJIGO, KNJIGO OSNOVNIH SREDSTEV, PRIPRAVLJA FINANČNI NAČRT,IZDELAVA BILANC...
 • RAČUNOVODJA II - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA; OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV; EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV; USKLAJEVANJE SINTETIČNIH IN ANALITIČNIH EVIDENC; POSREDOVANJE PODATKOV...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN JAVNIH ZAVODOV, OBRAČUN PLAČ, IZDELAVA BILANC, ZAŽELJENO POZNAVANJE PROGRAMOV OPPIS OPAL, VASCO IN SAOP., , dopoldan
Más resultados: 1 · >>