Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

31 ofertas de trabajo de 'Contables' en Eslovenia.

 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPERATIVNO KNJIŽENJE, PRIPRAVA PLAČ, VODENJE EVIDENC, SVETOVANJE STRANKAM, ..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... SUNOKTO, PROIZVODNJA, TRGOVINA, POSREDOVANJE, NAJEM IN STORITVE, D.O.O.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DELA V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SREDNJEROČNIH IN LETNIH NAČRTOV POSLOVANJA, KONTROLA DOKUMENTOV IN KNJIŽENJE... Geološki zavod Slovenije.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE, IZDELAVA BILANC..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje... M-FINANCE RAČUNOVODSKE,KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE DEJAVNOSTI,DAVČNO SVETOVANJE MELITA ZUPANC S.P.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA POROČIL, OBRAČUNOV, KNJIŽENJE, IZDELAVA BILANC..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... BDO Svetovanje d.o.o.
 • : FINANČNI KONTROLER , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAČUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA... FURS; FINANČNI URAD NOVO MESTO.
 • : FINANČNI INŠPEKTOR, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJA NADZORA IN KONTROLE PRI TROŠARINSKIH ZAVEZANCIH, OPROŠČENIH UPORABNIKIH, UPRAVIČENCIH DO VRAČILA TROŠARINE IN OSTALIH PLAČNIKIH TROŠARINE V ZAHTEVNEJŠIH PRIMERIH, OPRAVLJANJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKU PRED... FURS; FINANČNI URAD MARIBOR.
 • : FINANČNI KONTROLER , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI,... FURS; FINANČNI URAD MARIBOR.
 • : FINANČNI KONTROLER , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI,... FURS; FINANČNI URAD MARIBOR.
 • : FINANČNI KONTROLER , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -KOORDINIRANJE IN OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH VSEBINSKIH KONTROL DAVČNIH OBRAČUNOV IN NAPOVEDI, -DOSTOP IN UPORABA PROGRAMSKIH ORODIJ ZA ODKRIVANJE RIZIČNIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, -SPREMLJANJE IN OBRAVNAVA RIZIČNIH SKUPIN ZAVEZANCEV,... FURS; FINANČNI URAD KRANJ.
 • : SVETOVALEC ZA IZTERJAVE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ZAHTEVNEJŠE UGOTAVLJANJE PREMOŽENJA DOLŽNIKA, -PRIPRAVLJANJE SKLEPOV O IZVRŠBI NA DOLŽNIKOVE PREMIČNINE, DENARNE TERJATVE IN VREDNOSTNE PAPIRJE, -PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA VLOŽITEV PRIJAVE PRI DRŽAVNEM TOŽILSTVU... FURS; FINANČNI URAD KRANJ.
 • : FINANČNI KONTROLER , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI,... FURS; FINANČNI URAD HRASTNIK.
 • : FINANČNI KONTROLER , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV, -KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAČUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA... FURS; FINANČNI URAD KRANJ.
 • : FINANČNI KONTROLER , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAČUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA... FURS; FINANČNI URAD MARIBOR.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, Podroben opis delovnega mesta je objavljen na spletni strani občine Vodice: www.vodice.si v zavihku uradne objave in IJZ/javni razpisi, natečaji in nepremičnine., Vsi pogoji... OBČINA VODICE.
 • : RAČUNOVODJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN OPRAVLJANJE FINANČNO RAČUNOVODSKIH DEL, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, PRIPRAVA FINANČNIH NAČRTOV IN NJIHOVO USKLAJEVANJE S PRORAČUNOM OBČINE, PRIPRAVA PREMOŽENJSKIH BILANC, IZDAJANJE NAROČILNIC, SPREMLJANJE PORABE PRORAČUNSKIH... OBČINA MORAVSKE TOPLICE.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO V RACUNOVODSKEM SRVISU (KNJIZENJE PREJETIH,IZDANIH FASKTUR,TRR,PLAČE,...), urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... FISLAN, storitve, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, DELO V RAČUNOVODSKEM SERVISU( KNJIZENJE IZDANIH,PREJETIH,TRR,PLAČE,...),DELO S TUJINO (PRIDOBITEV NEMŠKE DAVCNE STEVILKE,...),PRIDOBITEV DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE IN DELO... FISLAN, storitve, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, FINANČNO – RAČUNOVODSKE NALOGE ZA PRORAČUN MOV IN EZR, FINANČNO – RAČUNOVODSKE NALOGE ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI, FINANČNO – RAČUNOVODSKE NALOGE ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE... MESTNA OBČINA VELENJE.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. PRIHODA DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO VODENJE POSLOVNIH KNJIG GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH OPDJETNIKOV, ZASEBNIKOV, DRUŠTEV, ZAVODOV, urejevalniki besedil... APO VIZIJA, računovodstvo in davčno svetovanje ter druge storitve, d.o.o.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KANDIDATI-KE MORAJO POZNATI IN SAMOSTOJNO IZVAJATI: KNJIŽENJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE V GLAVNO KNJIGO IN V POMOŽNE RAČUNOVODSKE EVIDENCE, PRIPRAVO DAVČNIH IN RAČUNOVODSKIH... OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ.
 • : STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELA VKLJUČUJEJO: SVETOVANJE, NAČRTOVANJE IN UVAJANJE SISTEMOV ZA RAČUNSKO KONTROLO, VZDRŽEVANJE OBŠIRNIH, POPOLNIH PODATKOV, EVIDENC IN DOKUMENTOV O FINANČNIH TRANSAKCIJAH... CONSULO, poslovne storitve in računovodstvo, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA RAČUNOVODSKEGA POSLOVANJA VRTCA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VSEH RAČUNOVODSKIH DEL, FINANČNO IN RAČUNOVODSKO DELO, PRIPRAVA FINANČNIH POROČIL, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN ANALITIČNIH... VRTEC CICIBAN.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, računovodska dela, sprejemanje naročil, administrativna dela , urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, italijanski jezik razumevanje tekoče,... IN.VA. PROIZVODNJA IN TRGOVINA RENČE D.O.O.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VAŠE NALOGE BODO: RAČUNOVODSKA DELA, PRIPRAVA POROČIL, VODENJE EVIDENC ZAPOSLENIH, OBRAČUN PLAČ, SODELOVANJE Z BANKO (PLAČILA, ONLINE BANKA...), DELO S TERJATVAMI IN OBVEZNOSTMI, POVEZOVANJE BANČNIH... SICOM INVEST SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece oz. Z MOŽNOSTJO ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40 ur, OPIS DELOVNEGA MESTA: VODENJE GLAVNE KNJIGE, OBRAČUN DDV, OBRAČUN PLAČ, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, KNJIŽENJE IN SPREMLJANJE OSNOVNIH SREDSTEV, IZDELAVA... ATLANTIDA ROGAŠKA, hotelirstvo in turizem, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo sklenitve pogodbe za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, ANALIZIRANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELOVANJE PERIODIČNIH IN LETNIH IZKAZOV DRUŽB, IZDELAVA DAVČNEGA OBRAČUNA, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN VPELJAVA V PRAKSO,... SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI, D.D.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo sklenitve pogodbe za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, ANALIZIRANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PERIODIČNIH IN LETNIH IZKAZOV DRUŽB, POMOČ PRI IZDELAVI DAVČNEGA OBRAČUNA, SPREMLJANJE ZAKONODAJE... SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI, D.D.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE, BILANCIRANJE, OBRAČUN PLAČ, OBRAČUN DDV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA DELOVNEGA RAZMERJA ULTRA, podjetje za računovodske storitve, poslovno svetovanje in nepremičnine, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMOŽNIH KNJIG, PLAČILNI PROMET, PRIPRAVA PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ŠOLE, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL, LIKVIDACIJA RAČUNOV IN DRUGE... OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, ZAPOSLIMO ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS (4 URE). IŠČEMO SAMOSTOJNO OSEBO ZA POMOČ V RAČUNOVODSTVU (KNJIŽENJE, KONTIRANJE, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELAVA POSLOVNIH NAČRTOV, IZDELAVA... 911 VRS, varovanje in storitve, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE, KONTIRANJE, OBRAČUN DDV, POROČANJE STATISTIČNIH PODATKOV, POROČANJE BANKI SLOVENIJE, OBRAČUN PLAČ, RAZNA ADMINISTRATIVNA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno,... CF CONFIDAS, davčno svetovanje, d.o.o.