Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Contables

en Español in English auf Deutsch en Français ...

43 ofertas de trabajo de 'Contables' en Eslovenia.

 • RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA VEČJE DRUŽBE IN ZAVODE, poskusno delo , Določen čas oz. Nadomeščanje za čas porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA DELO V RAČUNOVODSTVU; ODGOVARJA ZA ZAKONITO, PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVAJANJE DEL IN NALOG FINANČNO-RAČUNOVODSKIH OPRAVIL; PRIPRAVLJA...
 • FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR V ODDELKU ZA CARINJENJE LETALIŠČE BRNIK - M/Ž. FINANČNI INŠPEKTOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE NALOG S CARINSKEGA, TROŠARINSKEGA, DAVČNEGA IN OSTALIH DELOVNIH PODROČIJ FINANČNE UPRAVE, -OPRAVLJANJE KONTROL S CARINSKEGA, TROŠARINSKEGA, DAVČNEGA IN OSTALIH DELOVNIH PODROČIJ FINANČNE UPRAVE,...
 • VIŠJI FINANČNI KONTROLOR V REFERATU ZA DOHODNINO 1 - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAČUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM...
 • VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST V REFERATU ZA DOHODNINO 3 - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -KOORDINIRANJE IN OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH VSEBINSKIH KONTROL DAVČNIH OBRAČUNOV IN NAPOVEDI, -DOSTOP IN UPORABA PROGRAMSKIH ORODIJ ZA ODKRIVANJE RIZIČNIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, -SPREMLJANJE IN OBRAVNAVA RIZIČNIH...
 • VIŠJI FINANČNI KONTROLOR V REFERATU ZA NEPREMIČNINE IN DRUGO OBDAVČITEV LJUBLJANA 2 - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE IN OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH VSEBINSKIH KONTROL DAVČNIH OBRAČUNOV IN NAPOVEDI, DOSTOP IN UPORABA PROGRAMSKIH ORODIJ ZA ODKRIVANJE RIZIČNIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, SPREMLJANJE IN OBRAVNAVA RIZIČNIH...
 • VIŠJI FINANČNI KONTROLOR V ODDELKU ZA INFORMIRANJE IN REGISTER - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE REGISTRA DAVČNIH ZAVEZANCEV IDR. PREDPISANIH EVIDENC, AŽURIRANJE REGISTRA IN POVEZANIH EVIDENC DAVČNIH ZAVEZANCEV TER KONTROLA PODATKOV, IZDAJANJE POTRDIL IZ REGISTRA IN PREDPISANIH EVIDENC, VODENJE DRUGIH...
 • RAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, RAČUNOVODSKA IN KADROVSKA DELA, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ, IZDELAVA FINANČNIH PLANOV IN ZAKLJUČNIH POROČIL, KNJIŽENJE V GLAVNI IN POMOŽNIH KNJIGAH, OBRAČUNAVANJE OSEBNIH DOHODKOV, DAVČNI OBRAČUNI,...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SPREMLJANJE ZAKONSKIH AKTOV NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA, -VODENJE RAČUNOVODSKIH KNJIG, TRANSAKCIJ, -IZRAČUN DAVKOV IN PRISTOJBIN, -IZRAČUN PLAČ, SPREMLJANJE KADROVSKIH EVIDENC, -IZRAČUN DDV, -IZDAJA RAČUNOV...
 • SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA BILANC, DAVČNIH OBRAČUNOV, RAČUNOVODSKO SVETOVANJE V SLOVENSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU, ZAHTEVNEJŠE KNJIŽBE, DOBRO POZNAVANJE MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA, Od kandidatov pričakujemo tudi poznavanje...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE DOKUMENTACIJE, VODENJE GLAVNE KNJIGE, DAVČNE EVIDENCE, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, OBRAČUN PLAČ, OBRAČUN PROIZVODNJE, IZDELAVA MESEČNIH, LETNIH IN STATISTIČNIH POROČIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE., ZAŽELJENE...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, VODENJE POSLOVNIH KNJIG KI JIH POTREBUJE DRUŽBA , OBRAČUN PLAČ, OBRAČUN DDV, SESTAVLJANJE MESEČNIH IN LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, SPREMLJANJE ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32, računovodska in kadrovska dela, pripravljanje podatkov in analiz za planiranje dejavnosti zavoda, knjiženje v glavni in pomožnih knjigah, obračunavanje osebnih dohodkov, druga tajniška in administrativna...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, SPREMLJANJE ODPRTIH POSTAVK, PRIPRAVA RAZNIH MESEČNIH POROČIL, RAZLIČNA ADMINISTRATIVNA DELA, NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA, Delavnost, natančnost, odgovornost. Zaželjeno, da...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSTVO, ADMINISTRACIJA, Pomembne lastnosti: samoiniciativnost, zanesljivost in spoštovanje do sodelavcev, splošna razgledanost, odprtost do različnosti, zanimanje za poklicni razvoj in rast. Obvladovanje...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KANDIDAT DOBI V DELO DOLOČENO ŠTEVILO PODJETIJ KATERA SO ŽE SEDAJ IZREDNO UREJENA. RAČUNOVODJA OBDELA VSE POSLOVNE DOGODKE V GK PO SRS, KNJIŽENJE IR, -KNJIŽENJE PR, -KNJIŽENJE TEM, -OBRAČUN DDV,...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VSEH RAČUNOVODSKIH IN FINANČNIH OPRAVIL ZA NOTRANJE IN ZUNANJE POTREBE IN V SKLADU S PREDPISI, OBRAČUN PLAČ IN POTNIH STROŠKOV,IZVEDBA POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM,VODENJE EVIDENCE...
 • RAČUNOVODJA VII/2 (II) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ANALIZIRANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠEGA DELA V RAČUNOVODSTVU, SPREMLJANJE VIROV FINANCIRANJA, LIKVIDNOSTI, STROŠKOV, IZDELOVANJE KALKULACIJ, POROČIL, PERIODIČNIH IN ZAKLJUČNIH...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VODENJE DELA V RAČUNOVODSTVU, ODGOVORNOST ZA ZAKONITO, PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVAJANJE DEL IN NALOG FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE, OBRAČUN DDV, POMOČ PRI OBRAČUNU PLAČ, IZDELAVA...
 • RAČUNOVODJA VII/2-III V SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE OBČINE IZOLA (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017093) - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA VEČJE DRUŽBE IN ZAVODE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE, PRIPRAVLJANJE LETNIH POROČIL, PRIPRAVA PODATKOV ZA NOTRANJE IN ZUNANJE RAČUNOVODSKO POROČANJE, SPREMLJANJE...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, KONTROLIRANJE PODATKOV, SAMOSTOJNO OBRAČUNAVANJE PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV...
 • SVETOVALEC V PRAVOSODJU STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANČNO-RAČUNOVODSKE IN KADROVSKE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROČJU EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL SODELOVANJU PRI IZVAJANJU NALOG UPRAVE ORGANA SPREMLJANJE IN KNJIŽENJE...
 • TAJNIK VIZ VI IN RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške oziroma delavke s porodniške odsotnosti, predvidoma 3, polni delovni čas, 40, KADROVSKA DELA, VODENJE EVIDENC, ADMINISTRATIVNA DELA, RAČUNOVODSKA DELA, OBRAČUNAVANJE PLAČ, PRIPRAVA IN IZDELOVANJE FINANČNIH NAČRTOV...
 • GLAVNI RAČUNOVODJA VI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.11.2019, polni delovni čas, 40, - POMOČ DIREKTORJU PRI ORGANIZIRANJU POSLOVANJA IN VODENJA ENOTE SKUPNE SLUŽBE - PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ZAVODA - PRIPRAVA KNJIGOVODSKIH...
 • J017051 KOORDINATOR VII/2 PODROČJE DELA PLAN IN ANALIZE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ZBIRANJE, PREVERJANJE IN ANALIZIRANJE PODATKOV NA NIVOJU INŠTITUTA, ORGANIZACIJSKIH ENOT IN PROJEKTOV, PRIPRAVA POGLOBLJENIH ANALIZ FINANČNIH PODATKOV ZA POTREBE NOTRANJEGA...
 • STROKOVNI SODELAVEC - RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM RAČUNOV, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE, VODENJE IN KONTROLA DAVČNE KNJIGE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, MESEČNI OBRAČUN DDV, VODENJE DOMAČEGA IN TUJEGA PLAČILNEGA PROMETA, PRIPRAVA PREDLOGOV KOMPENZACIJ...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE RAČUNOVOSTVA, OBRAČUN DDV, KNJIŽENJE VSEH POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, STASTISTIČNO POROČANJE, INTRASTATPOROČANJE, OBRAČUN OS,RAČUNOVODSKE ANALIZE,SPREMLJANJE ZAKONODAJE...
 • RAČUNOVODJA-PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) SVETOVANJE, NAČRTOVANJE IN UVAJANJE POLITIK IN SISTEMOV ZA PRORAČUNSKI IN RAČUNOVODSKI NADZOR TER DRUGE RAČUNOVODSKE ZADEVE, (B) PRIPRAVLJANJE IN POTRJEVANJE FINANČNIH...
 • RAČUNOVODJA VII/1 M/Ž (ŠTEVILKA RAZPISA: 27-9/2018) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, EVIDENTIRANJE PREJETE DOKUMENTACIJE, KI JE OSNOVA ZA OBDELAVO POSLOVNEGA DOGODKA, OPREMLJANJE PREJETIH RAČUNOV, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, SESTAVLJANJE IN IZDAJANJE MOREBITNIH...
 • RAČUNOVODJA VII/2 (III) M/Ž (ŠTEVILKA RAZPISA: 26-9/2018) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSKEGA DELA NA PODROČJU, KI GA POKRIVA, DAJANJE NAVODIL PODREJENIM ZA IZVAJANJE NALOG S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, SKRB ZA USKLAJEN KONTNI NAČRT...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBIČAJNA KNJIGOVODSKA IN RAČUNOVODSKA DELA, ORGANIZIRANJE DELA V RAČUNOVODSTVU IN NJEGOVO VODENJE, PRIPRAVA MESEČNIH IN LETNIH BILANC, PRIPRAVA RAZLIČNIH OBDOBNIH POSLOVNIH...
 • RAČUNOVODJA VII/2 (II) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE RAČUNOVODSTVA ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI, VKLJUČEVANJE IN KOORDINACIJA FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI S PRORAČUNOM MOK, PRIPRAVA LETNIH POROČIL IN PRIPRAVA PODATKOV ZA ZAKLJUČNI RAČUN...
 • RAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLA FINANČNIH IN RAČUNOVODSKIH OPRAVIL, PRIPRAVA FINANČNIH NAČRTOV, BILANC, PODATKOV, ANALIZ IN PODOBNO, RAČUNOVODSKA...
Más resultados: 1 · >>