Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Contables

en Español in English auf Deutsch en Français ...

29 ofertas de trabajo de 'Contables' en Eslovenia.

 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV, PRIPRAVA DAVČNIH OBRAČUNOV, PRIPRAVA LETNIH IN MEDLETNIH POROČIL IN DRUGA OPRAVILA PO NAVODILU NADREJENIH., Izkušnje na področju...
 • RAČUNOVODJA - DELO V PISARNI PODJETJA V LJUBLJANI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE CELOTNEGA RAČUNOVODSKEGA POSLOVANJA DRUŽBE PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH, STATISTIČNIH, FINANČNIH IN DAVČNIH POROČIL ZA ZUNANJE POROČANJE PRIPRAVA OBDOBNIH POROČIL IN ANALIZ ZA POTREBE...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE CELOTNEGA RAČUNOVODSKEGA POSLOVANJA DRUŽBE PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH, STATISTIČNIH, FINANČNIH IN DAVČNIH POROČIL ZA ZUNANJE POROČANJE PRIPRAVA OBDOBNIH POROČIL IN ANALIZ ZA POTREBE...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVODSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR.
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSTVO, FINANCE IN KONTROLING - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO VODENJE RAČUNOVODSTVA ZA SREDNJE VELIKA PODJETJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik... SORBIT VALJI, proizvodnja kovanih valjev, d.o.o.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA MESEČNIH DDV OBRAČUNOV, PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, PREVERJANJE KNJIŽB TER ANALIZE PODATKOV, POROČANJE ZA DAVČNE IN DRUGE NAMENE, OPRAVLJANJE DRUGIH... ADVICO, poslovno svetovanje, d.o.o.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 21.8.2018 DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVODJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo... ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE, IZDELAVA BILANC, ANALIZE, POMOČ PRI PRIPRAVI POSLOVNIH NAČRTOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno BONGA, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, KNJIŽENJE PF IN IF, OBRAČUN PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV (TUDI PRIDOBIVANJE DELOVNIH DOVOLJENJ), OBRAČUN DDV, PRIPRAVA ZAKLJUČNIH IZKAZOV ,... PRODEST, poslovne in računovodske storitve d.o.o.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE VSEH EVIDENCE IN KNJIG, KI JIH POTREBUJE DRUŽBA, OZIROMA JIH DRUŽBI NALAGA VELJAVNA ZAKONODAJA IN STANDARDI, PRAVILNO IN AŽURNO KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAČUN PLAČE IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV... LAJOVIC TUBA EMBALAŽA, D.O.O.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM IN IZSTAVITEV KNJIGOVODSKIH LISTIN, IZSTAVITEV RAČUNOV IN DOBROPISOV, VPLAČILA IN IZPLAČILA NA TRR IN IZ NJEGA, PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ, PRIPRAVA BILANC..., urejevalniki besedil - osnovno, delo... SPEKTER DRUŽBA ZA POSREDNIŠKE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPEDICIJE IN TRGOVINSKO-TURISTIČNE DEJAVNOSTI D.O.O., LJUBLJANA.
 • RAČUNOVODJA VII/2 (III) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. nadomeščanje delavke za čas porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN VSEH DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM ZAVODU, KONTROLA IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, IZDAJA ZAHTEVKOV, DRUGA FIN. RAČUNOVODSKA... CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA.
 • RAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VODENJE DELA V RAČUNOVODSTVU. PRIPRAVA PODATKOV, ANALIZ ZA FINANČNO NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI, ANALIZA FINANČNIH REZULTATOV POSLOVANJA ZAVODA. EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV. IZDELAVA ZAKLJUČNEGA IN POLLETNEGA... OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA.
 • RAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ZAVODA, PRIPRAVA KNJIGOVODSKIH LISTIN, VODENJE GLAVNE IN POMOŽNIH KNJIG, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL, LIKVIDACIJA RAČUNOV ZAVODA, IZDAJANJE... OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI.
 • SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH DEL, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje... DENEL PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO D.O.O.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ZLAGANJE KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE -PISANJE IZVIRNIH KNJIGOVODSKIH LISTIN: IZDANI RAČUN, BLAGAJNIŠKI PREJEMEK, BLAGAJNIŠKI IZDATEK, TEMELJNICA, NAROČILNICA, DOBAVNICA, …... FRANKOVIČ D.O.O., PODJETJE ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE, VUKOVCI.
 • RAČUNOVODJA VII/2 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA DELA V RAČUNOVODSTVU - SPREMLJA VIRE FINANCIRANJA, LIKVIDNOST STROŠKOV, IZDELUJE KALKULACIJE, POROČILA, PRERIOIČNE IN ZAKLJUČNE RAČUNE - VODI POSLOVNE KNJIGE, - PRIPRAVLJA... VARSTVENO DELOVNI CENTER POSTOJNA.
 • RAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, DELA IN NALOGE RAČUNOVODJE V JAVNEM ZAVODU, V SKLADU S PRAVILNIKOM O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami... GLASBENA ŠOLA HRASTNIK.
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC (PODROČJE RAČUNOVODSTVA) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, 1.SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA IN DAVKOV 2.SAMOSTOJNO IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN DAVKOV 3.SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ,... LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA.
 • RAČUNOVODJA/KNJIGOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽENJE PREJETIH, IZDANIH RAČUNOV, BANČNIH IZPISKOV. PRIPRAVA IN ODDAJA ZAKLJUČNIH POROČIL., Pogoj so delovne izkušnje na področju knjiženja in priprave bilanc. , dopoldan ŠPES ANITA S.P. - AJDA- KMETIJSKA APOTEKA, RAČUNOVODSKE STORITVE.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA! VODENJE IN ODGOVORNOST ZA RAČUNOVODSKO POSLOVANJE V PODJETJU, MESEČNI OBRAČUN DDV-JA, BILANCA, SPREMLJANJE IN SEZNANJANJE Z ZAKONSKIMI PREDPISI, PRIPRAVLJANJE ANALIZ, PLANOV, 3-MESEČNIH... KOPTEX PODJETJE ZA PROIZVODNJO, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING KOOPERACIJO IN TRGOVINO D.O.O.
 • RAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SALDAKONTI DOBAVITELJEV (KNJIŽENJE, PLAČILA, VODENJE IN SPREMLJANJE KNJIGE PREJETIH RAČUNOV, ARHIVIRANJE), VODENJE IN SPREMLJANJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, PRIPRAVA INVENTURNIH LISTOV ZA POPIS, USKLAJEVANJE... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • RAČUNOVODJA V RAČUNOVODSKEM SERVISU - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA V RAČUNOVODSKEM SERVISU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, znanje računovodskega programa... ANTEIA PODJETJE ZA KNJIGOVODSKE IN FINANČE STORITVE TER RAČUNOVODSKO SVETOVANJE, D.O.O., LJUBLJANA.
 • RAČUNOVODJA VII/2 (III) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN ORGANIZACIJA RAČUNOVODSKO KNJIGOVODSKEGA POSLOVANJA ZAVODA (PRIPRAVLJANJE IN ANALIZA PODATKOV, NAČRTOVANJE POSLOVNIH STROŠKOV, VIROV FINANCIRANJA, EVIDENTIRANJE PLAČIL, VODENJE EVIDENCE... VRTEC DOMŽALE.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA OPRAVILA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... UNIJA XS, računovodske storitve, d.o.o.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVDSKA IN KNJIGOVODSKA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... UNIJA XS, računovodske storitve, d.o.o.
 • RAČUNOVODJA VI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSEBINA DELOVNEGA MESTA – NALOGE: VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NAČRTOVANJE DELA V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI, IZDELAVA PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV, IZDELAVA ANALIZ, ZBIRANJE... KULTURNI CENTER - DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI.
 • RAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE V GLAVNO KNJIGO IN V POMOŽNE RAČUNOVODSKE EVIDENCE, PRIPRAVA DAVČNIH IN RAČUNOVODSKIH OBRAČUNOV, POROČIL, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, PRIPRAVA LETNIH RAČUNOVODSKIH... OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ.
 • FINANČNIK VII/2(I) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA AGENCIJE, NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM FINANČNEGA NAČRTA AGENCIJE, FINANČNA PRESOJA POGODB, KI JIH SKLEPA AGENCIJA, ZAGOTAVLJANJE... JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA.