en Español in English auf Deutsch en Français ...

43 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

Página: 2

 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij -... OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ.
 • : SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAMU NIŽJEGA IZOBRAZBENEGA STANDARDA IN V POSEBNEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, potrebna izobrazba: socialni pedagog pisni vlogi z življenjepisom je potrebno predložiti... OSNOVNA ŠOLA ARTIČE.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI PRI USPOSABLJANJU ČLANOV KOMISIJ, SPREMLJANJE DELA ČLANOV KOMISIJ ZA... DRŽAVNI IZPITNI CENTER.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI - INTEGRIRANIMI V REDNE ODDELKE VSEH TREH CELJSKIH JAVNIH VRTCEV., urejevalniki besedil - osnovno,... VRTEC ZARJA.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V DELAVNICAH UČENJA VEŠČIN VODENJA KARIERE, SVETOVANJE, ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, TERENSKO DELO., urejevalniki besedil - zahtevno,... LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, DODATNA STROKOVNA POMOČ SPECIALNEGA PEDAGOGA UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -... OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU.
 • : DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SVETOVALNI DELAVEC V OŠ - PEDAGOG, ALT. PSIHOLOG, SOCIALNI PEDAGOG, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Objavljamo prosto delovno... OSNOVNA ŠOLA RODICA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA SURDOPEDAGOŠKE, SPECIALNO PEDAGOŠKE IN DEFEKTOLOŠKE PREVENTIVE, IZVAJANJE DEFEKTOLOŠKO – SURDOPEDAGOŠKIH... Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia Portorose.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. 31. 8. 2018 z možnostjo zaposlitve za NDČ, polni delovni čas, 40 ur, PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA: OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA SURDOPEDAGOŠKE, SPECIALNO PEDAGOŠKE IN DEFEKTOLOŠKE PREVENTIVE,... Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia Portorose.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ.