Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

39 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Eslovenia.

 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE DELAVKE NA BOLNIŠKEM DOPUSTU, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, učitelj za dodatno strokovno... OSNOVNA ŠOLA RODICA.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 28 ur, POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI Z DOPOLNJEVANJEM POUČEVANJA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo... OSNOVNA ŠOLA STIČNA.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke (porodniški dopust), polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA TERENU IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU OPISOM DEL IN NALOG DOLOČENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST.,... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE NA BOLNIŠKI/PORODNIŠKI, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA OŠ, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT, IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI ZARADI... OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA.
 • : UČITELJ ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 3 mesece oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA V OSNOVNI ŠOLI Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM, Trajanje zaposlitve: do vrnitve delavke s porodniškega... OSNOVNA ŠOLA ROJE.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. od 2. 10. 2017 do 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 4 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI LOGOPEDA, DRUGE NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DEL.MEST IN LDN IN NAVODILI VODSTVA ZAVODA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do 31. 08. 2018, skrajšan delovni čas, 13 ur, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih... OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z UČENCI, KI POTREBUJEJO DODATNO STROKOVNO POMOČ., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA ROVTE.
 • : SVETOVALEC ZA IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev oz. do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREMLJANJE IN POMOČ PRI UČENJU,.., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA POLJANE.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev oz. Do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VARSTVO IN SPREMSTVO OTROK V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA IN DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE.,... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 5 ur, IZVAJA POUK NA PODLAGI IZDANE ODLOČBE UČENCA, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA ZA UČENCE, POUČUJE S POSEBNIMI METODA IN TEHNIKAMI, UČENCEM ZAGOTAVLJA... OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31/8-2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA: SEZNANI SE Z DOKUMENTACIJO O UČENCU, IZVAJA PREGLEDE UČENCEV TER PRIPRAVI DEFEKTOLOŠKO OCENO, SODELUJE PRI PRIPRAVI,... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, Določen čas oz. 31/8-2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI/MLADOSTNIKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, SEZNANI SE Z DOKUMENTACIJO O OTROKU/MLADOSTNIKU... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Pričetek dela... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA II. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 9 mesecev oz. 1.9.2017 do 31.5.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, NJEGOVO DELO BO OBSEGALO POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, PRI SLEDENJU POUKA, SPODBUJANJU, UMIKOM ALI ODMIKOM IZ RAZREDA, POMOČ... OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE POSTOPKOV USMERJANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA PODLAGI IN V SKLADU Z DOLOČILI ZAKONA O USMERJANJU OTROK... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN NUDENJE STROKOVNE POMOČI UČENCEM Z ODLOČBO NA REDNIH OSNOVNIH ŠOLAH., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC STRUGNANO.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO... ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE NA: NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA... OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA.
 • : UČITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI - V ENOTI DIVAČA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z... CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC STRUGNANO.
 • : UČITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, italijanski... CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC STRUGNANO.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 1 mesec, 10 dni oz. od 01.09.2017 do 10.10.2017 oz do vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA NIŽJEGA... OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018 od 1.9.2017, skrajšan delovni čas, 18 ur, STROKOVNA IN UČNA POMOČ UČENCEM PRI PREMAGOVANJU OVIR, PRIMANJKLJAJEV OZ. MOTENJ, DRUGE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, urejevalniki besedil - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN DRUGA DELA V SKLADU Z 119. ČL. ZOFVI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : UČITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN NUDENJE STROKOVNE POMOČI UČENCEM Z ODLOČBO NA REDNIH OSNOVNIH ŠOLAH., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC STRUGNANO.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119. ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO LETNEM... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 4 mesece oz. 20.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ/ICA V STANOVANJSKI SKUPINI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, PEDAGOŠKA ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA,... VZGOJNI ZAVOD KRANJ.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119. ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ŠOLE, urejevalniki besedil... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119. ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO LETNEM... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POS. POTREBAMI PO ODLOČBAH IN DELO V PB, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA.