Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Educadores para necesidades especiales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

30 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Eslovenia.

 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, RAZPISUJEMO PROSTO DELOVNO MESTO UČITELJA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, VII. ST. IZOBRAZBE, SMER SPECIALNI IN...
 • VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO V VEDENJU IN ČUSTVOVANJU - M/Ž. UČITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO,...
 • MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ GLUHIH IN NAGLUŠNIH OTROK IN MLADOSTNIKOV TER OTROK IN MLADOSTNIKOV Z GOVORNO-JEZIKOVNO MOTNJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA TERENU IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOČENIH Z AKTOM...
 • MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - TIFLOPEDAGOG - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V OKVIRU DSP IZVAJA POUK SPECIALNIH ZNANJ V MOBILNI SLUŽBI, OPRAVLJA SVETOVALNO TIFLOPEDAGOŠKO DELO ZA STARŠE IN UČITELJE TER JIH USPOSABLJA V SPECIALNIH ZNANJIH,...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI TER DODATNA STROKOVNA POMOČ, USTREZNA IZOBRAZBA ZA RAZPISANO DELOVNO...
 • UČITELJ ZA DODATNO POMOČ (VII/2) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DSP - SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, opravljen strokovni izpit za delavce v VIZ, potrdilo o nekaznovanosti,
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ VII/2 - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE Z ODLOČBAMI O USMERITVI IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: 1. 9. 2018. PROF. SPECIALNE...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 32, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za krajši delovni čas, 32.4 ur na teden. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu,...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ VII/2 - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE Z ODLOČBAMI O USMERITVI IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: 1. 9. 2018. PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE...
 • SVETOVALNI DELAVEC - ZA KOORDINACIJO DELA Z DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 01.09.2018 do 31. 08. 2019, skrajšan delovni čas, 16, KOORDINACIJA DELA Z DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU INDIVIDUALNEGA NAČRTA ZA DIJAKE S POSEBNIMI POTREBAMI, PRIPRAVLJANJE SKLEPOV...
 • UČITELJ ZA DODATNO POMOČ (VII/2) (M/Ž)- UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE. - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 33, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA., opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, lasten prevoz, elektronski naslov za obveščanje, dopoldan
 • UČITELJ - ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019., skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO VEDENJA IN ČUSTVOVANJA SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA TER STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH ZAVODA, IZVAJA...
 • UČITELJ ZA DODATNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 2, POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI IN NUDENJE POMOČI, Zaželjena izobrazba je socialni pedagog. Če prijavljeni kandidat nima opravljenega strokovnerga izpita, mora le-tega opraviti...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, INDIVIDUALIZIRANIM PROGRAMOM ZA POSAMEZNEGA UČENCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA, Izobrazbeni pogoji:...
 • UČITELJ – UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, SMER: SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA) TER DELA IN NALOGE DOLOČENA S PREDPISI, LDN IN V SKLADU...
 • UČITELJ – UČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU, SMER: SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA, POUČEVANJE SPEC. PED. DEJ., POUČEVANJE KOT 2. UČITELJ V 1. RAZREDU IN POUČEVANJE...
 • UČITELJ – UČITELJ PREDMETNEGA POUKA, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, SMER: SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE PREDMETNEGA IN RAZREDNEGA POUKA ŠPORT, POUČEVANJE V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA V POSEBNEM PROGRAMU...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - PEDAGOG VII/2 - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 29, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA VEČINSKIH OSNOVNIH ŠOLAH., Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, Izjava o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja...
 • UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. 30.5.2019, polni delovni čas, 40 ur, INDIVIDUALNO DELO Z UČENCI Z ODLOČBO IN DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... III. OSNOVNA ŠOLA CELJE.
 • ASISTENT ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELO PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA ZA POMOČ. DELO Z UČENCI V RAZREDU, POMOČ PRI SLEDENJU PRI POUKU, POMOČ PRI ZAPISOVANJU... OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA.
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI UČENCEM, SPREMSTVO UČENCEV IN DRUGE NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJICE V SKLADU S SITEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, urejevalniki besedil... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ/ SPECIALNI PEDAGOG- DEFEKTOLOG - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREMLJANJE IN POMOČ PRI UČENJU, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA......, urejevalniki besedil - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA POLJANE.
 • VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO V VEDENJU IN ČUSTVOVANJU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO... ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC.
 • UČITELJ/ICA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ V OŠ. - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 0,5 delovnega mesta do vrnitve delavke s starševskega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V OSNOVNI ŠOLI. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Določen čas, 1 mesec oz. vrnitve delavke iz bolniške., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
 • UČITELJ V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM - M/Ž. UČITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Določen čas, 12 mesecev oz. DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA LITIJA.
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ANALIZIRA STANJE V ODDELKU (ZAČETNA EVALVACIJA), VODI DOKUMENTACIJO O SVOJEM STROKOVNEM DELU, SPREMLJA RAZVOJ IN NAPREDEK OTROK IN OPAŽANJA ZAPISUJE, VODI... VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo.
 • UČITELJ DODATNE STROKOVNE IN INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. do 22. 6. 2018, polni delovni čas, 40 ur, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA PRESKA.
 • UČITELJ ZA DODATNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČUJE DODATNO STROKOVNO POMOČ V SKLADU Z ODLOČBAMI O USMERITVI IN INDIVIDUALNO UČNO POMOČ NA MATIČNI ŠOLI IN NA PODRUŽNICI, PRIPRAVLJA INDIVIDUALIZIRANE PROGRAME ZA UČENCE, SODELUJE V PROJEKTIH, AKTIVIH,... OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER.