Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Educadores para necesidades especiales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

44 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Eslovenia.

 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI (DSP). ŠDM D037008 - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.08.2019, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, PRIPRAVLJA IN OBRAVNAVA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI. PRIPRAVLJA PRIPRAVE NA INDIVIDUALNO DELO., Strokovni izpit iz VIZ. Potrdilo o nekaznovanosti. Vrsta strokovne...
 • UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ TER DODATNA STROKOVNA POMOČ, USTREZNA IZOBRAZBA ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO JE PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE.Kandidat...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, INDIVIDUALIZIRANIM PROGRAMOM ZA POSAMEZNEGA UČENCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA, Izobrazbeni pogoji:...
 • UČITELJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, JUTRANJE VARSTVO, OPB (GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI,...
 • UČITELJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (OPB) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.06.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V ODDELKIH JUTRANJEGA VARSTVA, OPB (GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI,...
 • UČITELJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI (GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI, OTROCI Z GOVORNO JEZIKOVNO MOTNJO IN OTROCI Z...
 • UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE OTROK S PP, KANDIDAT MORA PRILOŽITI POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ ( SPECIALNI PEDAGOG, SOCIALNI PEDAGOG OZ. INKLUZIVNI PEDAGOG) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 - 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI., Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 30. 10. 2018, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, Zaželene so izkušnje z delom z učenci s posebnimi potrebami. Kandidat mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za zaposlitev v VIZ. Vlogi...
 • MULTIPLIKATOR POŠ (JAVNI RAZPIS MIZŠ "POPESTRIMO ŠOLO 2017-2021- IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ZA KREPITEV KOMPETENC ŠOLAJOČIH") - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 37 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNIH VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI Z UČENCI. MULTIPLIKATOR POŠ BO V OKVIRU SVOJE DELOVNE OBVEZNOSTI Z NAMENOM KREPITVE SPLOŠNIH KOMPETENC ŠOLAJOČIH IZVAJAL INDIVIDUALNE...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA KOT UČITELJ DSP., Pričetek dela je 1.9.2018. Zahtevana izobrazba: PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE. Priložiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo...
 • MOBILNI UČITELJ ZA DSP - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, najdlje do 31.12.2019., polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE MOBILNEGA UČITELJA., Pričetek dela je 1.9.2018. Zahtevana izobrazba: PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE. Priložiti...
 • UČITELJ DELOVNEGA USPOSABLJANJUA IN UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., Pričetek dela je 1.9.2018. Zahtevana izobrazba: PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE. Priložiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo o izpolnjevanju...
 • SKUPINSKI HABILITATOR ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI-M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE...
 • SKUPINSKI HABILITATOR ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI-M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE,...
 • IZVAJALEC DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, KI SO USMERJENI Z ODLOČBAMI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. 14. 6. 2019, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, KI SO USMERJENI Z ODLOČBAMI TER OPRAVLJANJE NALOG DOLOČENIH Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE. V SKLADU Z ODLOČBAMI POTREBUJEMO SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO VEDENJA IN ČUSTVOVANJA SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA TER STROKOVNIH IN DRUGIH...
 • SPREMLJEVALEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. IZPISA OTROKA, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKU S PP, SPECIALNO PEDAGOŠKA ZNANJA, ZAŽELENE DELOVNE IZKUŠNJE, OVERJENO POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANJU, POTRDILO O NEKAZNOVANJU...
 • UČITELJ (PROF. DEFEKTOLOGIJE OZ. SPECIALNO REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE, MAG.PROF. SPECIALNO REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE - VII/2) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV, DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119. ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ŠOLE, - zaželene...
 • MOBILNI SOCIALNI PEDAGOG (SOCIALNI PEDAGOG, PSIHOLOG, SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 30. 09. 2019, polni delovni čas, 40, POVEZAVA S ŠOLAMI NA OBMOČJU MOL (KATERE OBISKUJEJO NAŠI OTROCI, MLADOSTNIKI), DELO V SKUPINI, INDIVIDUALNO DELO, DELO S STARŠI, POVEZOVANJE...
 • VZGOJITELJ / UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, KOMBINIRANO DELOVNO MESTO VZGOJITELJ V VZGOJNI SKUPINI IN UČITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM NA OŠ. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI...
 • MOBILNI UČITELJ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE V OŠ IN VRTCIH, POMOČ V PRILAGOJENEM IN POSEBNEM PROGRAMU V ZAVODU, DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI.,...
 • VZGOJITELJ / MOBILNI UČITELJ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, KOMBINIRANO DELOVNO MESTO VZGOJITELJ V VZGOJNI SKUPINI IN MOBILNI UČITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM NA OŠ IN VRTCIH. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA...
 • UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE V OŠ, POMOČ V PRILAGOJENEM IN POSEBNEM PROGRAMU V ZAVODU, DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI.,...
 • MOBILNI UČITELJ - PSIHOLOG - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 6, MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ UČENCEM V OŠ., Ustrezna izobrazba: mag. psihologije, univ. dipl. psiholog. Vlogi je potrebno priložiti: cv europass, dokazilo...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, RAZPISUJEMO PROSTO DELOVNO MESTO UČITELJA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, VII. ST. IZOBRAZBE, SMER SPECIALNI IN...
 • MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ GLUHIH IN NAGLUŠNIH OTROK IN MLADOSTNIKOV TER OTROK IN MLADOSTNIKOV Z GOVORNO-JEZIKOVNO MOTNJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA TERENU IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOČENIH Z AKTOM...
 • VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO V VEDENJU IN ČUSTVOVANJU - M/Ž. UČITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO,...
 • MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - TIFLOPEDAGOG - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V OKVIRU DSP IZVAJA POUK SPECIALNIH ZNANJ V MOBILNI SLUŽBI, OPRAVLJA SVETOVALNO TIFLOPEDAGOŠKO DELO ZA STARŠE IN UČITELJE TER JIH USPOSABLJA V SPECIALNIH ZNANJIH,...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI TER DODATNA STROKOVNA POMOČ, USTREZNA IZOBRAZBA ZA RAZPISANO DELOVNO...
 • UČITELJ ZA DODATNO POMOČ (VII/2) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DSP - SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, opravljen strokovni izpit za delavce v VIZ, potrdilo o nekaznovanosti,
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ VII/2 - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE Z ODLOČBAMI O USMERITVI IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: 1. 9. 2018. PROF. SPECIALNE...
Más resultados: 1 · >>