Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Educadores para necesidades especiales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

30 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Eslovenia.

 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 13, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, do 31. 8. 2019, za krajši delovni čas, v deležu delovnega časa 0,33 (13,2 ure/teden). V prijavi navedite številko obvestila o prostem...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. 30.06.2019, skrajšan delovni čas, 7, IZVAJALEC DODATNE STROKOVNE POMOČI, 4 ure pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj – magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika,...
 • UČITELJ (RAZREDNI) SMER: LOGOPEDIJA-SURDOPEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, DOPOLNI IN DODATNI POUK, IZVAJANJE NADSTANDARDNEGA PROGRAMA,OSTALE DEJAVNOSTI, VEZANE NA VIZ PROCES. , Alternativa:...
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU (VZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ) - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 5, OPRAVLJA NALOGE DODATNE STROKOVNE POMOČI V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI, OPRAVLJA DRUGO DELA V SKLADU Z ZAKONI, SPLOŠNIMI AKTI ZAVODA, VELJAVNIMI PREDPISI PO NAVODILIH IN DOGOVORIH...
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA/VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI VII/2 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31.08.2019, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, PRIPRAVLJA IN OBRAVNAVA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, VODI PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA PRIPRAVE NA INDIVIDUALNO DELO (SPROTNA...
 • VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI (DSP). ŠDM D037008 - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.08.2019, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, PRIPRAVLJA IN OBRAVNAVA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI. PRIPRAVLJA PRIPRAVE NA INDIVIDUALNO DELO., Strokovni izpit iz VIZ. Potrdilo o nekaznovanosti. Vrsta strokovne...
 • UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ TER DODATNA STROKOVNA POMOČ, USTREZNA IZOBRAZBA ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO JE PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE.Kandidat...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, INDIVIDUALIZIRANIM PROGRAMOM ZA POSAMEZNEGA UČENCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA, Izobrazbeni pogoji:...
 • UČITELJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (OPB) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.06.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V ODDELKIH JUTRANJEGA VARSTVA, OPB (GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI,...
 • UČITELJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, JUTRANJE VARSTVO, OPB (GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI,...
 • UČITELJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI (GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI, OTROCI Z GOVORNO JEZIKOVNO MOTNJO IN OTROCI Z...
 • UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE OTROK S PP, KANDIDAT MORA PRILOŽITI POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO...
 • MULTIPLIKATOR POŠ (JAVNI RAZPIS MIZŠ "POPESTRIMO ŠOLO 2017-2021- IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ZA KREPITEV KOMPETENC ŠOLAJOČIH") - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 37 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNIH VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI Z UČENCI. MULTIPLIKATOR POŠ BO V OKVIRU SVOJE DELOVNE OBVEZNOSTI Z NAMENOM KREPITVE SPLOŠNIH KOMPETENC ŠOLAJOČIH IZVAJAL INDIVIDUALNE...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. do 30. 10. 2018, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, Zaželene so izkušnje z delom z učenci s posebnimi potrebami. Kandidat mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za zaposlitev v VIZ. Vlogi...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ ( SPECIALNI PEDAGOG, SOCIALNI PEDAGOG OZ. INKLUZIVNI PEDAGOG) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 - 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI., Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo...
 • MOBILNI UČITELJ ZA DSP - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, najdlje do 31.12.2019., polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE MOBILNEGA UČITELJA., Pričetek dela je 1.9.2018. Zahtevana izobrazba: PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE. Priložiti...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA KOT UČITELJ DSP., Pričetek dela je 1.9.2018. Zahtevana izobrazba: PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE. Priložiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo...
 • UČITELJ DELOVNEGA USPOSABLJANJUA IN UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., Pričetek dela je 1.9.2018. Zahtevana izobrazba: PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE. Priložiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo o izpolnjevanju...
 • SKUPINSKI HABILITATOR ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI-M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE...
 • SKUPINSKI HABILITATOR ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI-M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE,...
 • IZVAJALEC DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, KI SO USMERJENI Z ODLOČBAMI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. 14. 6. 2019, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, KI SO USMERJENI Z ODLOČBAMI TER OPRAVLJANJE NALOG DOLOČENIH Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE. V SKLADU Z ODLOČBAMI POTREBUJEMO SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA...
 • SPREMLJEVALEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. IZPISA OTROKA, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKU S PP, SPECIALNO PEDAGOŠKA ZNANJA, ZAŽELENE DELOVNE IZKUŠNJE, OVERJENO POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANJU, POTRDILO O NEKAZNOVANJU...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO VEDENJA IN ČUSTVOVANJA SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA TER STROKOVNIH IN DRUGIH...
 • UČITELJ (PROF. DEFEKTOLOGIJE OZ. SPECIALNO REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE, MAG.PROF. SPECIALNO REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE - VII/2) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV, DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119. ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ŠOLE, - zaželene...
 • MOBILNI SOCIALNI PEDAGOG (SOCIALNI PEDAGOG, PSIHOLOG, SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 30. 09. 2019, polni delovni čas, 40, POVEZAVA S ŠOLAMI NA OBMOČJU MOL (KATERE OBISKUJEJO NAŠI OTROCI, MLADOSTNIKI), DELO V SKUPINI, INDIVIDUALNO DELO, DELO S STARŠI, POVEZOVANJE...
 • MOBILNI UČITELJ - PSIHOLOG - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 6, MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ UČENCEM V OŠ., Ustrezna izobrazba: mag. psihologije, univ. dipl. psiholog. Vlogi je potrebno priložiti: cv europass, dokazilo...
 • UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE V OŠ, POMOČ V PRILAGOJENEM IN POSEBNEM PROGRAMU V ZAVODU, DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI.,...
 • VZGOJITELJ / MOBILNI UČITELJ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, KOMBINIRANO DELOVNO MESTO VZGOJITELJ V VZGOJNI SKUPINI IN MOBILNI UČITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM NA OŠ IN VRTCIH. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA...
 • MOBILNI UČITELJ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE V OŠ IN VRTCIH, POMOČ V PRILAGOJENEM IN POSEBNEM PROGRAMU V ZAVODU, DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI.,...
 • VZGOJITELJ / UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, KOMBINIRANO DELOVNO MESTO VZGOJITELJ V VZGOJNI SKUPINI IN UČITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM NA OŠ. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI...