Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Eslovenia.

 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotne delavke iz porodniškega dopusta, predvidoma do 2.4.20, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELA IN NALOGE UČITELJA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, SPREMSTVA UČENCEV, DELA PO 119.... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca na delo oz. najdlje do 17. 1. 2019, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, INDIVIDUALIZIRANIM PROGRAMOM ZA POSAMEZNEGA UČENCA TER V SKLADU Z... OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM Z ODLOČBAMI O USMERJANJU, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, strokovni... OSNOVNA ŠOLA ZREČE.
 • : VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZGOJITELJ/ICA V STANOVANJSKI SKUPINI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, pedagoško andragoška izobrazba, socialno... VZGOJNI ZAVOD KRANJ.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30. 6. 2018, zaradi povečanega obsega dela., polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE V STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH ZAVODA. IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROCI... VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119. ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO LETNEM... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA OŠ Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM IN POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA OŠ., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA POD GORO.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI PO INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMIH., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZGOJITELJ V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU, DELO V POPOLDANJSKEM, VEČERNEM IM NOČNEM ČASU PO RAZPOREDU., urejevalniki besedil - osnovno,... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU, DELO V POPOLDANJSKEM, VEČERNEM IM NOČNEM ČASU PO RAZPOREDU., urejevalniki besedil - osnovno, delo... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. 31.8.2017, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE V-I DELA: EVIDENTIRANJE OTROK S TEŽAVAMI V RAZVOJU IN UČENJU, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVLVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ... OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO... ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V OBDOBJU, KO SO VKLJUČENI V IZOBRAŽEVALNI PROCES. V OKVIRU PROJEKTA BO ASISTENT LAHKO... DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI Z DOWNOVIM SINDROMOM.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 9 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje -... DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. do prihoda delavke z bolniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 33 ur, POUČEVANJE OTROK Z UČNIMI TEŽAVAMI, SPREMSTVA NA IZVENŠOLSKIH DEJAVNOSTIH IN OSTALA DELA DOLOČENA Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN SISTEMIZACIJO, urejevalniki besedil... OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, INDIVIDUALIZIRANIM PROGRAMOM ZA POSAMEZNEGA UČENCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA, urejevalniki besedil - osnovno, delo... OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE DELAVKE NA BOLNIŠKEM DOPUSTU, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, učitelj za dodatno strokovno... OSNOVNA ŠOLA RODICA.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 28 ur, POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI Z DOPOLNJEVANJEM POUČEVANJA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo... OSNOVNA ŠOLA STIČNA.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke (porodniški dopust), polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA TERENU IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU OPISOM DEL IN NALOG DOLOČENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST.,... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE NA BOLNIŠKI/PORODNIŠKI, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA OŠ, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT, IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI ZARADI... OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA.
 • : UČITELJ ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 3 mesece oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA V OSNOVNI ŠOLI Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM, Trajanje zaposlitve: do vrnitve delavke s porodniškega... OSNOVNA ŠOLA ROJE.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. od 2. 10. 2017 do 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 4 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI LOGOPEDA, DRUGE NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DEL.MEST IN LDN IN NAVODILI VODSTVA ZAVODA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do 31. 08. 2018, skrajšan delovni čas, 13 ur, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih... OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM.