Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Educadores para necesidades especiales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

44 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Eslovenia.

Página: 2

 • UČITELJ - ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019., skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE...
 • UČITELJ – UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, SMER: SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA) TER DELA IN NALOGE DOLOČENA S PREDPISI, LDN IN V SKLADU...
 • UČITELJ – UČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU, SMER: SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA, POUČEVANJE SPEC. PED. DEJ., POUČEVANJE KOT 2. UČITELJ V 1. RAZREDU IN POUČEVANJE...
 • UČITELJ – UČITELJ PREDMETNEGA POUKA, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, SMER: SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE PREDMETNEGA IN RAZREDNEGA POUKA ŠPORT, POUČEVANJE V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA V POSEBNEM PROGRAMU...
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - PEDAGOG VII/2 - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 29, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA VEČINSKIH OSNOVNIH ŠOLAH., Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, Izjava o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja...
 • UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. 30.5.2019, polni delovni čas, 40 ur, INDIVIDUALNO DELO Z UČENCI Z ODLOČBO IN DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... III. OSNOVNA ŠOLA CELJE.
 • ASISTENT ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELO PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA ZA POMOČ. DELO Z UČENCI V RAZREDU, POMOČ PRI SLEDENJU PRI POUKU, POMOČ PRI ZAPISOVANJU... OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA.
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI UČENCEM, SPREMSTVO UČENCEV IN DRUGE NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJICE V SKLADU S SITEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, urejevalniki besedil... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ/ SPECIALNI PEDAGOG- DEFEKTOLOG - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREMLJANJE IN POMOČ PRI UČENJU, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA......, urejevalniki besedil - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA POLJANE.
 • VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO V VEDENJU IN ČUSTVOVANJU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO... ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC.
 • UČITELJ/ICA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ V OŠ. - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 0,5 delovnega mesta do vrnitve delavke s starševskega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V OSNOVNI ŠOLI. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Določen čas, 1 mesec oz. vrnitve delavke iz bolniške., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
Más resultados: << · 2