Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros de enseñanza primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

109 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Eslovenia.

Página: 3

 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za polni delovni čas. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate.,
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za polni delovni čas. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate.,
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE OTROK NA RAZREDNI STOPNJI, DRUGE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo...
 • DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU IN UČITELJ ANGLEŠKEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Želimo razrednega učitelja s končano izobrazbo za poučevanje angleškega jezika na razredni stopnji. Prošnji priložite vsa dokazila o...
 • UČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 28, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V PROGRAMU PODALJŠANEGA BIVANJA IN DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: 1. 9. 2018. USTREZNA IZOBRAZBA...
 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 19, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za krajši delovni čas 19,2 ure na teden. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem...
 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 16, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za krajši delovni čas 16 ur na teden. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 29, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (M/Ž) ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, Izobrazbeni pogoji: univerzitetna izobrazba, smer razredni pouk oz. magistrski študijski program druge stopnje,...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve odsotnega delavca na delo, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Trajanje zaposlitve je od 1. 9. 2018 do vrnitve začasno odsotnega delavca na delo. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve odsotnega delavca na delo, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Trajanje zaposlitve je od 1. 9. 2018 do vrnitve začasno odsotnega delavca na delo. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA S POUČEVANJEM ANGLEŠČINE V PRVI TRIADI - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 31, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (M/Ž) ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA S POUČEVANJEM ANGLEŠČINE V PRVI TRIADI, Izobrazbeni pogoji: univerzitetna izobrazba, smer razredni pouk oz. magistrski...
 • UČITELJ V OPB IN JUTRANJEM VARSTVU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ V OPB IN JUTRANJEM VARSTVU, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, strokovni izpit iz...
 • UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. prihoda delavke, skrajšan delovni čas, 35, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, strokovni izpit VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (za prijavo zadostuje izjava, potrdila...
 • UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Dokazila o izobrazbi in strokovnem izpitu, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo o nekaznovanosti. Prednost imajo kandidati,...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 22, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, Izobrazbeni pogoji: univerzitetna izobrazba, smer razredni pouk oz. magistrski študijski program druge...
 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 19, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za krajši delovni čas 19,2 ure na teden. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem...
 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 26, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za krajši delovni čas 25,6 ure na teden. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem...
 • PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (M/Ž) - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2018 - 31.8.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU LDN IN NAVODILIH RAVNATELJA, Izobrazbeni pogoji po ZOFVI, potrdilo...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 30, UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 29, DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 24, DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni...
 • DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, 19 dni oz. za čas nadomeščanja odsotne delavke predvidoma do 19.5.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE KOT DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, KANDIDATI MORAJO VLOGI...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z DODATNO USPOSOBLJENOSTJO ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN UČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH IN AKTIVIH ZAVODA, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE IN OSTALA DELA PO LDN-JU ŠOLE, STROKOVNI IZPIT S PODROČJA...
 • UČITELJ ZA POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, DRUGO VIZ DELO, OPRAVLJANJE DELA PO PROGRAMU ZAVODA, Opravljen strokovni izpit. Potrdilo iz kazenske evidence. Izda ga Ministrstvo...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL DRUGEGA UČITELJA V PRVEM TAZREDU IN ZGODNJE POUČEVANJE TZUJEGA JEZIKA - ANGLEŠČINA, Opravljen modul za zgodnje poučevanje tujega jezika - angleščina,
 • UČITELJ - V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2018-31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, -NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: - IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO: - OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM:...
 • UČITELJ RP - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke z bolniškega dopusta oz. najdlje do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNEGA, DOD. IN DOP. POUKA, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI, DNEVOV DEJAVNOSTI, ..., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, STROKOVNI...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA NA OŠ, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni, ki ga dobijo na Ministrstvu za pravosodje (Sektor...
 • UČITELJ V JUTRANJEM VARSTVU IN PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN VARSTVO OŠ OTROK, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni, ki ga dobijo na Ministrstvu za pravosodje...
 • UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA NA OŠ, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno...
 • MOBILNI UČITELJ ZA DSP - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, USTREZNA IZOBRAZBA:SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - DEFEKTOLOG, POUČEVANJE OTROK S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
Más resultados: << · < · 3 · >>