Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros de enseñanza primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

60 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Eslovenia.

Página: 2

 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 24, DELO V PODALJŠANEM BIVANJU, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni...
 • DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, 19 dni oz. za čas nadomeščanja odsotne delavke predvidoma do 19.5.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE KOT DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, KANDIDATI MORAJO VLOGI...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU, STROKOVNI IZPIT V VIZ. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z DODATNO USPOSOBLJENOSTJO ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN UČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH IN AKTIVIH ZAVODA, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE IN OSTALA DELA PO LDN-JU ŠOLE, STROKOVNI IZPIT S PODROČJA...
 • UČITELJ ZA POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, DRUGO VIZ DELO, OPRAVLJANJE DELA PO PROGRAMU ZAVODA, Opravljen strokovni izpit. Potrdilo iz kazenske evidence. Izda ga Ministrstvo...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL DRUGEGA UČITELJA V PRVEM TAZREDU IN ZGODNJE POUČEVANJE TZUJEGA JEZIKA - ANGLEŠČINA, Opravljen modul za zgodnje poučevanje tujega jezika - angleščina,
 • UČITELJ - V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2018-31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, -NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: - IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO: - OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM:...
 • UČITELJ RP - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke z bolniškega dopusta oz. najdlje do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNEGA, DOD. IN DOP. POUKA, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI, DNEVOV DEJAVNOSTI, ..., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, STROKOVNI...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA NA OŠ, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni, ki ga dobijo na Ministrstvu za pravosodje (Sektor...
 • UČITELJ V JUTRANJEM VARSTVU IN PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN VARSTVO OŠ OTROK, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni, ki ga dobijo na Ministrstvu za pravosodje...
 • UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA NA OŠ, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno...
 • UČITELJ RAZREDNEGA ALI PREDMETNEGA POUKA Z MODULOM ZA ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR.
 • MOBILNI UČITELJ ZA DSP - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, USTREZNA IZOBRAZBA:SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - DEFEKTOLOG, POUČEVANJE OTROK S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN IZVAJANJE PRIPRAV TER DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... Osnovna šola Šmarje-Sap.
 • UČITELJ PP-VIZ IN PP-NIS - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKIH PP-VIZ IN PP-NIS, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, POTRDILO O NEKAZNOVANJU OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN.
 • RAZREDNI UČITELJ - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJU ŠOLE PO ZAKONODAJI, PO SPLOŠNIH AKTIH IN NAVODILIH RAVNATELJA., urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA.
 • UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz PD, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE.
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, 19 dni oz. do vrnitve delavke s starševskega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN VARSTVO UČENCEV RAZREDNE STOPNJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • UČITELJ I. TRIADA, UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V I. TRIADI, UČITELJ V OPB, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo... OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA.
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, USPOSOBLJEN ZA ZGODNJE POUČEVANJE PRVEGA TJA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. od 3. 9. 2018 do najdlje 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ RP IN ZGODNJE POUČEVANJE PRVEGA TJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE.
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve odsotne delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA MEDVODE.
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, SMER DEFEKTOLOGIJA ALI SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVCANJE OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... VZGOJNI ZAVOD PLANINA.
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV, DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE V SKLADU S SITEMIZACIJO ZAVODA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN VARSTVO UČENCEV I. IN II. TRIADE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNIČNIH ŠOLAH. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. nadomeščanje krajše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V RAZREDU (21,5 PEDAGOŠKIH UR - 0,98 % DELOVNEGA MESTA), urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID.
 • UČITELJ/ICA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti oz. do 22. 6. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR.
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA V EVROPSKI ŠOLI - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. od 1.8.2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, DELA PO SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST., angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, angleško jezikovno znanje B2, nekaznovanost, strokovni izpit, PA ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA.
Más resultados: << · 2