Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Maestros de enseñanza primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

121 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Eslovenia.

Página: 2

 • UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 16, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU, KANDIDATI MORAJO PREDLOŽITI: POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, FOTOKOPIJO...
 • UČITELJ JV IN OPB - M/Ž. UČITELJ JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V JV IN OPB, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, prošnjo pošljite po navadni pošti in napišite e naslov za obveščanje,
 • PROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA, potrdilo o nekaznovanosti, poznavanje IB filozofije, poučevanje v oddelkih mednarodne šole, razpis objaviti 06.08.2018,
 • UČITELJ (RP, OPB) - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 32, POUČEVANJE NA RAZREDNJI STOPNJI, VARSTVO IN POUČEVANJE OTROK V OPB, DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA IN DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidat naj...
 • UČITELJ (OPB) - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 25, VARSTVO IN POUČEVANJE OTROK V OPB, DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA IN DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidat naj prijavi priloži...
 • UČITELJ (OPB) - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 27, VARSTVO IN POUČEVANJE OTROK V OPB, DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA IN DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidat naj prijavi priloži...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 1 OSEBA V VEZAVO SLOVENSKEGA JEZIKA IN 1 OSEBA V VEZAVO MADŽARSKEGA JEZIKA, CERTIFIKAT ZA PLAVALNEGA UČITELJA, dopoldan
 • UČITELJ (OPB) - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 16, VARSTVO IN POUČEVANJE OTROK V OPB, DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA IN DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidat naj prijavi priloži...
 • UČITELJ (RP, OPB) - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNJI STOPNJI, VARSTVO IN POUČEVANJE OTROK V OPB, DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA IN DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., Pričetek dela je 1.9.2018. Kandidat naj prijavi...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA IN UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV - NEMŠČINE IN ANGLEŠČINE TER UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Zaželene so delovne izkušnje v šolstvu. Kandidat mora izpolnjevati z zakonom...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, INTERESNIH DEJAVNOSTI, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH IN...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (POUČEVANJE 3. RAZREDA) Z ZNANJEM ANGLEŠČINE ZA I. TRIADO - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 - 31.08.2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA V 3. RAZREDU Z ZNANJEM ANGLEŠČINE V I. TRIADI, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas oz. 01.09.2018 do 31.8 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ISP, OPB IN DRUDA STROKOVAN DELAVKA V 1. RAZREDU, Obvezna priloga prijavitelja: Življenjepis, pridobljeni naziv izobrazbe s fotokopijo dokazila, potrdilo...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V 4. RAZREDU OŠ, DOPOLNILNI, DODATNI POUK, SKUPINSKA IN INDIVIDUALNA UČNA POMOČ, VODENJE INTERESNE DEJAVNOSTI, PRIPRAVA KULTURNIH PRIREDITEV,UREJANJE ŠOLSKEGA ČASOPISA IN DRUGE NALOGE...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2019 oz. do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA M/Ž, priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., Pričetek dela je 1.9.2018. Zahtevana izobrazba: PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE. Priložiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo o izpolnjevanju pogoja...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., Pričetek dela je 1.9.2018. Zahtevana izobrazba: PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE. Priložiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo o izpolnjevanju pogoja...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, ,
 • UČITELJ VII/2 ZA POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA, PRIJAVI JE POTREBNO PRILOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI IN STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN POTRDILO, DA KANDIDAT NI V KAZENSKEM POSTOPKU.,
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA UČNO POMOČ UČENCU 8. RAZREDA OŠ - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. od sep. 2018 do jun 2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI UČENJU OSNOVNOŠOLCU, ZA POMOČ PRI UČENJU OSNOVNOŠOLCU, KI BO JESENI PRIČEL OBISKOVATI 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, IŠČEMO UČITELJA, KI BI MU POMAGAL...
 • UČITELJ VII/2 ZA POUČEVANJE V OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.08.2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V OPB, ZAŽELJENA IZOBRAZBA PROFESOR ŠPORTA. PRIJAVI JE POTREBNO PRILOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI IN STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN POTRDILO,...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, opravljen...
 • UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. predvidoma do 11.5.2019, nadomeščanje porodniške, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV IN IZVEDBA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA, DRUGA DELA NA PODLAGI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN PO NAVODILIH NADREJENIH.,...
 • UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA V NIŽJEM IZOBRAZBENEM STANDARDU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM IN V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST, Strokovni izpit s področja vzgoje...
 • UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. predvidoma do 21.5.2019, nadomeščanje porodniške, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV IN IZVEDBA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA, DRUGA DELA NA PODLAGI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN PO NAVODILIH NADREJENIH.,...
 • UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. predvidoma do 20.10.2018, nadomeščanje porodniške, skrajšan delovni čas, 30, IZVAJANJE PRIPRAV IN IZVEDBA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA, DRUGA DELA NA PODLAGI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN PO NAVODILIH NADREJENIH.,...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PETEGA RAZREDA, DELO V PODALJŠANEM BIVANJU IN JUTRANJEM VARSTVU., Kandidati naj vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev: fotokopija diplome, strokovni...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V PRVI TRIADI, DELO V PODALJŠANEM BIVANJU., Kandidati naj vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev: fotokopija diplome, strokovni izpit za...
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN UČITELJ ANGLEŠČINE V 1. IN 2. IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. DO 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 15, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1. IN 2. IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU., OPRAVLJEN ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA - ANGLEŠČINE V 1. IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU., dopoldan
 • UČITELJ-ICA RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec oz. 30.9.2018, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE OTROK RAZREDNEGA POUKA, Zaposlitev za določen čas od 1.9.-30.9.2018, polni delovni čas, potrebno je priložiti potrdilo o nekaznovanosti , prošnje poslati po e-pošti. ,
 • UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. ZAČETEK PREDVIDOMA OD 1.9.2018 DO 23.1.2019 oziroma največ do vrnitve delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA:IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽVALNIM...
 • UČITELJ - RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE. DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJA V SKLADU Z LDN., Kandidat/-ka mora izpolnjevati pogoje za poučevanje razrednega pouka v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih...
Más resultados: << · 2 · > · >>