en Español in English auf Deutsch en Français ...

87 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

Página: 3

 • : UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA, SODELUJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU, EVALVIRANJU PROGRAMOV, IZVAJA... GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK.
 • : UČITELJ ZGODOVINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM,... OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 33 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Opravljen strokovni izpit in zaključen študijski program za izpopolnjevanje iz... OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA HORJUL.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje starševske odsotnosti, skrajšan delovni čas, 26 ur, POUČEVANJE NEMŠČINE KOT IZBIRNEGA PREDMETA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA IN DELO V PODALJŠANEM BIVANJU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE SCUOLA ELEMENTARE SICCIOLE.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTA V 2/3 IN VODENJE SKUPINE OPB, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA.
 • : UČITELJ ŠPANŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE PREDMETA, GOVORILNE URE ZA DIJAKE IN STARŠE, DRUGO PEDAGOŠKO DELO TER DELO PO NALOGU RAVNATELJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, španski jezik... SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SKUPIN OTROK PRI OBVEZNIH IN IZBIRNIH PREDMETIH S PODROČJA ŠPO., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen... OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 7 ur, POUČEVANJE PREDMETA MATEMATIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2017 DO 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN VARSTVO UČENCEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 13 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ.
 • : VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. predviden pričetek dela 25. 8. 2017, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA SREDNJEŠOLSKE MLADINE ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... Dijaški dom Bežigrad Ljubljana.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 7 mesecev oz. do prihoda delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO (POUK, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, INTERESNE DEJAVNOSTI, …) IZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO... OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA.
 • : UČITELJ BIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pedagoška andragoška izobrazba, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti ministrstva za pravosodje in okrajnega... BIOTEHNIŠKi CENTER NAKLO.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1., 2. IN 3. TRILETJU TER PODALJŠANO BIVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški... OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Vlogi priložite dokazilo... OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Zakonsko določeni pogoji za poučevanje v... GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 9 ur, POUČEVANJE KEMIJE V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, zakonsko določeni pogoji za... GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA.
 • : UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 15 ur, POUČEVANJE NEMŠKEGA JEZIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA VELENJE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 22 ur, DELO RAČUNALNIKARJA IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZG.-IZOBR. DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE TJA, N1A IN OPB, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Vlogi obvezno... OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018 , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA PRESERJE.