en Español in English auf Deutsch en Français ...

46 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

Página: 2

 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKE ODSOTNOST (MATERINSKI, STARŠEVSKI DOPUST), polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA MOJSTRANA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA GLASBENO VZGOJO, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz starševskega dopusta, skrajšan delovni čas, 14 ur, ZBOROVSKO PETJE - OTROŠKI IN MLADINSI PEVSKI ZBOR, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA ZREČE.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do vrnitve delavke s porodniške, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI NA PREDMETNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA.
 • : VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, DRUGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN... DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE, VII. ST. IZOBRAZBE, MAG.... OSNOVNA ŠOLA RODICA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTA V OSNOVNI ŠOLI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, UČITELJ NARAVOSLOVJA IN MATEMATIKE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA KAPELA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca oz. najdlje do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 29 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE IN DELO V OPB TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA TELESNO VZGOJO, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 2 meseca oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE V 2. IN 3. TRILETJU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 9 ur, OPRAVLJAJO SE DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH.
 • : UČITELJ FRANCOŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8. 2018, skrajšan delovni čas, 2 ur, UČITELJ IZDELA LETNE IN SPROTNE PRIPRAVE, IZPOLNJUJE DOKUMENTACIJO,POPRAVLJA IZDELKE IN IZPOLNJUJE DELA IN NALOGE DOLOČENE V LDN ŠOLE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D'INFANZIA ANCARANO.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. OD 20.9.2017 DO 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, PREDMETNI UČITELJ - GEOGRAFIJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. do 31.08.2021, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE IN IZVEDBA RAZLIČNIH AKTIVNOSTI ZA MLADE V STAROSTI OD 15 DO 19 LET OZ. MLADE VKLJUČENE V POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno,... ŠOLSKI CENTER POSTOJNA.