en Español in English auf Deutsch en Français ...

67 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

Página: 2

 • : UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IZKUŠENJ ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU, NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO: SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJE, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, PROJEKTIH, MENTORSTVO... SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA.
 • : VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IZKUŠENJ ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU, NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO: SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJE, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, PROJEKTIH, MENTORSTVO DIJAKOM... SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IZKUŠENJ ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU, NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO: SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJE, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, PROJEKTIH, MENTORSTVO... SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, A) IZVAJANJE POUKA SLOVENŠČINE,DOMOVINSKE IN DRŽAVLJANSKE KULTURE IN ETIKE TER OPRAVLJANJE NALOG ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA.,... OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVEDBA POUKA ANGLEŠČINE IN DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece oz. do 30.6.2017, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev oz. 1. 4. 2018 - 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje... OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA BO VKLJUČEN V NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, KI BI ZAJEMALO SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJA NA EKSKURZIJAH, MENTORSTVO UČENCEM PRI... MONTESSORI INŠTITUT, ZAVOD ZA POMOČ STARŠEM PRI RAZVOJU OTROK.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 14.3.2018 do 13.3.2019 - nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE IN KOORDINACIJA DELA Z DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno,... SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 14 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, delo v VIZ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU.
 • : SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 10 ur, POUČEVANJE IN IZVAJANJE POUKA IZ PREDMETA MATEMATIKA V ODDELKIH TEH. GIMANZIJE, PROGRAMIH SSI, SPI, NIP TER PTI, IZVEDBA POUKA IN DRUGIH ORGANIZIRANIH OBLIK DELA, Z DIJAKI... SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA TECNICA DI CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 28.02.2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU IN GEOGRAFIJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do prihoda delavke., polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE IN TIT, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Strokovni izpit VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku... OSNOVNA ŠOLA IDRIJA.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 8 mesecev oz. od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V PROGRAMIH GIMNAZIJE IN EKONOMSKE GIMNAZIJE TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN AKTIVNOSTI... Gimnazija Franceta Prešerna.
 • : UČITELJ FIZIKE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IZKUŠENJ, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE (STROKOVNEGA IZPITA) V SODELOVANJU Z IZKUŠENIM STROKOVNIM DELAVCEM., slovenski jezik razumevanje tekoče,... ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 8 mesecev oz. od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V PROGRAMIH GIMNAZIJE, EKONOMSKE GIMNAZIJE TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN AKTIVNOSTI NA PODROČJU... Gimnazija Franceta Prešerna.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE NA PREDMETNI STOPNJI V DELEŽU 0,22 DELOVNEGA MESTA, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU 0,21 DELOVNEGA MESTA, DELO RAČUNALNIČARJA 0,35 DELOVNEGA MESTA IN DELO V KNJIŽNICI 0,21... OSNOVNA ŠOLA HORJUL.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 22 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE PREDMETNEGA POUKA ŠPORT, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA) TER DELA IN NALOGE DOLOČENA S PREDPISI, LDN IN V SKLADU S SKLEPI VODSTVA... OSNOVNA ŠOLA MINKE NAMESTNIK-SONJE SLOVENSKA BISTRICA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 6 mesecev oz. nadomeščanje daljše bolniške, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PREDMETA LIKOVNA UMETNOST(LUM) IN TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (TIT) V OSNOVNI ŠOLI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z... OSNOVNA ŠOLA ROVTE.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas oz. do 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, urejevalniki besedil - zahtevno,... DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. 30.06.2018, skrajšan delovni čas, 16 ur, PROFESOR GEOGRAFIJE OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI,LDN ŠOLE IN V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ŠOLE,... GIMNAZIJA LITIJA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniške, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELA IN NALOGE UČITELJA PREDMETNEGA POUKA LIKOVNE UMETNOSTI IN UČITELJA PODALJŠANEGA BIVANJA V SKLADU S PRAVILNIKOM O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST.,... OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas oz. Do vrnitve delavca na delovno mesto, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V RAZREDU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE, DELO NA PROGRAMU MATEMATIČNA PISMENOST IN VARSTVO UČENCEV., urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 1 mesec oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 30 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Pričetek dela 3. 1. 2018 do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti... JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ JAKOBSKI DOL.
 • : UČITELJ ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. OD 3.1.2018 DO 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ ZGODOVINE OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ŠOLE IN V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 22 ur, UČITELJ MATEMATIKE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, Določen čas oz. do vrnitve delavca, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA IN SLOVENSKEGA JEZIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, opravljen strokovni izpit, predložiti potrdilo... OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE.
 • : UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PRI IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINA IN ANGLEŠČINA NA RAZREDNI STOPNJI, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V... OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavca z bolniške, polni delovni čas, 40 ur, IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA ARTIČE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V ODDELKIH OTROK IN MLADOSNIKOV S TEŽAVAMI V ČUSTVOVANJU IN VEDENJU, UREJANJE KNJIŽNICE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA.