en Español in English auf Deutsch en Français ...

86 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

Página: 2

 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 4 ur, POUČEVANJE V RAZREDU, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM... OSNOVNA ŠOLA KORENA.
 • : UČITELJ ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 7 ur, POUČEVANJE V RAZREDU, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA PRI PREDMETU ZGO, PISANJE PRIPRAV ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO ZA ZGO IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z... OSNOVNA ŠOLA KORENA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2017 - 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 15 ur, DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT; ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, POZNAVANJE DELA Z RAČUNALNIKOM, POSEBNI POGOJI:... OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE.
 • : UČITELJ GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 6 ur, POUČEVANJE V RAZREDU, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, urejevalniki... OSNOVNA ŠOLA KORENA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA RAČUNALNIŠTVO, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 35 ur, VSA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA SCUOLA MEDIA PIETRO COPPO ISOLA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. od 1.9.2017 do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE V 2. IN 3. TRIADI OSNOVNE ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... I. OSNOVNA ŠOLA CELJE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 0d 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, UČITELJ V OPB- JU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR.
 • : UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE GLASBENE VZGOJE, PB, PEVSKI ZBORI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA IG.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, UČITELJ/ICA ANGLEŠČINE IN DRUGO DELO PO 119. ČL. ZOFVI IN PRAVILNIKU O NORMATIVIH IN STANDARDIH V DVOJEZIČNI SREDNJI ŠOLI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno,... DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA.
 • : UČITELJ FRANCOŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 24 ur, OBLIKOVANJE UČNIH PROGRAMOV, POUČEVANJE PREDMETA, NADZIRANJE DELA DIJAKOV, PRIPRAVLJANJE, DOLOČANJE, POPRAVLJANJE VAJ, PREIZKUSOV ZNANJ, PRIPRAVLJANJE POROČIL O DELU DIJAKOV, POSVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE... SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA.
 • : UČITELJ FRANCOŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 16 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ZNOTRAJ PREDMETOV TER V INTERDISCIPLINARNIH MEDPREDMETNIH POVEZAVAH, NA AVTENTIČEN NAČIN, NA DIDAKTIČNIH NAČELIH SODELOVALNEGA... SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA.
 • : UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 35 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG UČITELJA, VODENJE PEVSKEGA ZBORA, VODENJE IZBIRNEGA PREDMETA RAČUNALNIŠTVA IN TURISTIČNE VZGOJE. PRIČETEK DELA 1. 9. 2017., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE.
 • : UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 11 ur, POUČEVANJE IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,... OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM.
 • : SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA DRUŽBOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, oz. do 5.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE GEOGRAFIJE IN DRUŽBOSLOVJA, ZAČETEK DELA 1.9.2017, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, PROF. TUJEGA JEZIKA - ANGLEŠKI JEZIK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje... JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK - TRNOVSKA VAS.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavca z bolniškega staleža oz. najkasnje do 31. 8. 2018., skrajšan delovni čas, 24 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, skrajšan delovni čas, 29 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE, POUČEVANJE V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE.
 • : UČITELJ NEMŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4 ur, POUČEVANJE NEMŠČINE NA SREDNJI ŠOLI., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,... GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN.
 • : UČITELJ MADŽARŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, najdlje do 31.8.2018., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA POUČEVANJA MADŽARSKEGA JEZIKA Z DOPOLNJEVANJEM DELOVNE OBVEZE Z POUČEVANJEM DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA., madžarski... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK.
 • : UČITELJ MADŽARŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, najdlje do 31.8.2018., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, POUČEVANJA MADŽARSKEGA JEZIKA., madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 27.10.2017, skrajšan delovni čas, 27 ur, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA PREDMETNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški... OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. OD 1. 9. 2017 DO 23. 11. 2017 (oz. do vrnitve odsotne delavke), polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NEMŠKEGA JEZIKA, DELO Z OTROKI V OPB, DELO V KNJIŽNICI, DRUGA DELA V SKLADU Z LDN IN SESTIMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, nemški jezik razumevanje... Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja.
 • : UČITELJ ŠPANŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE ŠPANŠČINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško... ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE TEHNIKE, OPB IN IZBIRNIH PREDMETOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA VIDEM.
 • : UČITELJ FRANCOŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... GIMNAZIJA BREŽICE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 4 ur, POUČEVANJE UČENCEV PRI IZBIRNEM PREDMETU FRANCOŠČINE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA.
 • : SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA PEDAGOGIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA DELA V PROGRAMU ŠOLE V NARAVI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, slovenski jezik razumevanje... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018., skrajšan delovni čas, 20 ur, DELA IN NALOGE STROKOVNEGA DELAVCA V PROJEKTU ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG (KOT UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE)., madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, DOKAZILA O IZOBRAZBI, PRILOŽITI POTRDILO... OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE.
 • : UČITELJ GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE GEOGRAFIJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje... ŠOLSKI CENTER POSTOJNA.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA, SODELUJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU, EVALVIRANJU PROGRAMOV, IZVAJA... GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK.