Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesores de formación profesional

en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo de 'Profesores de formación profesional' en Eslovenia.

 • UČITELJ STROKOVNIH MODULOV - M/Ž. UČITELJ ŽIVILSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVEDBA POUKA IN DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ZA PREDMETE GRAFIČNI REPRODUKCIJSKI PROCESI, TIPOGRAFIJA IN REPRODUKCIJA, IZRAŽANJE S SLIKO IN ZVOKOM IN MEDIJSKO OBLIKOVANJE - M/Ž. UČITELJ EKONOMSKIH STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV V SREDNJI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 34 ur, POUČEVANJE V SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU MEDIJSKI TEHNIK, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO.
 • UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ZA PREDMETE TIPOGRAFIJA IN REPRODUKCIJA, IZRAŽANJE S SLIKO IN ZVOKOM IN MEDIJSKO OBLIKOVANJE - M/Ž. UČITELJ EKONOMSKIH STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV V SREDNJI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 34 ur, POUČEVANJE V SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU MEDIJSKI TEHNIK, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO.
 • UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V STROKOVNIH MODULIH S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA IN AVTOSERVISERSTVA - M/Ž. UČITELJ RAČUNALNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVE NA POUK, POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje -... ŠOLSKI CENTER VELENJE.
 • UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V STROKOVNIH MODULIH S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE, DELO V PROJEKTIH IN DELO LABORANTA NA VSŠ - M/Ž. UČITELJ ELEKTROTEHNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVE NA POUK, POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI, DELO LABORANTA NA VSŠ TER DELO V PROJEKTIH, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... ŠOLSKI CENTER VELENJE.
 • UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.7.2019, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
 • UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV - STROJNIŠTVO - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, Določen čas oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, DELA PO SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST, Pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, dopoldan ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA.
 • UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA RAČUNALNIŠTVA - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA RAČUNALNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA RAČUNALNIŠTVA, pedagoško andragoška izobrazba in strokovni izpit (lahko opravlja tudi v času zaposlitve) Srednja elektro-računalniška šola Maribor.
 • UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ELEKTROTEHNIKE - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA ELEKTROTEHNIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... ŠOLSKI CENTER CELJE.
 • UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV S PODROČJA STROJNIŠTVA - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE TEHNOLOGIJE, CNC TEHNOLOGIJE, 3D MODELIRANJA IN AVTOMATIZACIJE, urejevalniki besedil... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA STROJNIŠTVA - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA STROJNIŠTVA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje... ŠOLSKI CENTER CELJE.
 • UČITELJ STROKOVNIH MODULOV STROJNIŠTVA - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE STROKOVNIH MODULOV STROJNIŠTVA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik... ŠOLSKI CENTER CELJE.
 • UČITELJ RAČUNALNIŠTVA - M/Ž. UČITELJ RAČUNALNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA DELA STROKOVNIH MODULOV RAČUNALNIŠTVA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami... SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA.
 • UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU AVTOSERVISER - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU AVTOSERVISER, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE.
 • UČITELJ STROKOVNIH MODULOV S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ELEKTROTEHNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE STROKOVNIH MODULOV V PROGRAMU ELEKTROTEHNIK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE.