en Español in English auf Deutsch en Français ...

49 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Eslovenia.

Página: 2

 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN POSODABLJANJU STRATEGIJE KOMUNICIRANJA ALUO, KOORDINIRANJE KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI V SKLADU S STRATEGIJO KOMUNICIRANJA... UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 19 mesecev oz. 31.7.2019, polni delovni čas, 40 ur, -ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO VEZANO NA RAZISKOVALNI PROJEKT “MATERIALI IN TEHNOLOGIJE ZA NOVE APLIKACIJE (MARTINA), -STROKOVNO SODELOVANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG. IZVAJANJE MERITEV IN TESTIRANJ, ZBIRANJE IN UREJANJE LITERATURE TER PERIODIKE. GRAFIČNO OBLIKOVANJE,... UM; UM FERI.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -SAMOSTOJNO PISANJE DOPISOV IN SPREJEMANJE STRANK, -KOORDINACIJA IN PRIPRAVA SESTANKOV, -ZBIRANJE IN PRIPRAVA GRADIVA ZA SEJE UPRAVNEGA ODBORA, ZNANSTVENEGA SVETA IN DRUGIH KOMISIJ TER PISANJE ZAPISNIKOV,... INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 4 mesece oz. od 01.02.2018 do 30.09.2019., skrajšan delovni čas, 20 ur, OPIS DELOVNEGA MESTA: -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, -SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA ZDRAVSTVENIH VED, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV... UM; UM FZV.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA ZDRAVSTVENIH VED, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV... UM; UM FZV.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 16 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE... UM; UM EPF.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. od 01.01.2018 do 30.06.2018, skrajšan delovni čas, 12 ur, OPIS DELOVNEGA MESTA: VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IZ STROKOVNEGA PODROČJA. REŠUJE ZADEVE IN IZVAJA DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA STROKOVNE SLUŽBE. AKTIVNO SODELUJE PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV ZA (SO)FINANCIRANJE... UNIVERZA V MARIBORU.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 34 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE... UM; UM, FL.
 • : PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDAVANJA IN IZVAJANJE LABORATORIJSKIH VAJ ZA ŠTUDENTE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... Tehniški šolski center Maribor.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30. 6. 2020 oz. za čas trajanja projekta, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO SVETUJE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, OBLIKUJE POROČILA,... UNIVERZA V LJUBLJANI.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, VSA ORGANIZACIJSKA DELA V ZVEZI Z IZVAJANJEM NACIONALNIH, MEDNARODNIH, EVROPSKIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU NACIONALNIH, MEDNARODNIH, EVROPSKIH IN RAZVOJNIH... UM; UM FGPA.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH... UM; UM FVV.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ STORITEV ZA PODPORO UČENJA IN POUČEVANJA TER E-IZOBRAŽEVANJA. IZVAJA ANALIZO, NAČRTOVANJE, RAZVOJ IN PRILAGODITVE APLIKACIJ TER NJIHOVO VPELJAVO IN VZDRŽEVANJE. SODELUJE PRI VKLJUČEVANJU SODOBNE... UNIVERZA V MARIBORU.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU; SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH; SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO.