en Español in English auf Deutsch en Français ...

50 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Eslovenia.

Página: 2

 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16 ur, -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, -SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, -SODELOVANJE PRI... UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.9.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PROJEKTU ESS NIO9 (IKT V PEDAGOŠKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH UL), NAČRTOVANJE IZVEDBE SVOJEGA DELA RAZISKOVALNIH DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAČRTOM/PRIJAVO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA/PROGRAMA,... UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, OBLIKOVANJE POROČIL, SKLEPOV IN STALIŠČ DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINIRANJE,... UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE UM. ORGANIZIRA... UM; UM, MF.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE... UM; UM, MF.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE UM. ORGANIZIRA... UM; UM, MF.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE... UM; UM, MF.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE UM. ORGANIZIRA... UM; UM, MF.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, Določen čas oz. za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE S PROREKTORJEM UNIVERZE, VODJO ODDELKA IN VODJEM STROKOVNE SLUŽBE PRI NAČRTOVANJU IN IZVEDBI LETNEGA PROGRAMA DELA ODDELEK ZA KAKOVOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ.... UNIVERZA V MARIBORU.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, SPECIALIZIRANO DELO NA PROJEKTIH (30 NA ARRS PROJEKTU RAZPON IN 20 NA ERAZMUS+ 3DIPHE), NAČRTOVANJE IZVEDBE SVOJEGA DELA RAZISKOVALNIH DEJAVNOSTI... UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 39 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREPOZNAVANJE STANJ GIBANJA IN ALGORITMI ZA IMU, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVA PISNIH... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZISKOVANJE IN OBDELAVA SPECIALNE PROBLEMATIKE ZA DOKTORSKO DISERTACIJO POD VODSTVOM MENTORJA (ZAJEMA: PROUČEVANJE LITERATURE S PODROČJA RAZISKOVALNE NALOGE, PREGLEDOVANJE IN ZBIRANJE ARHIVSKEGA IN DRUGEGA GRADIVA... Znanstveno-raziskovalno središče Koper.
 • : VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PROJEKTU »FUKCIONALNA ŽIVILA PRIHODNOSTI »F4F«., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, izobrazba... UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2020, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNE NALOGE STROKOVNEGA SODELAVCA VII/2-II: STROKOVNE, TEHNIČNE IN ORGANIZACIJSKE NALOGE PRI IZVAJANJU INSTRUMENTA 5.2.5.1 PROMOCIJA PROBLEMSKEGA OBMOČJA HRT (OBČINI HRASTNIK... Regionalna razvojna agencija Zasavje.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 1.10.2017-30.9.2018, polni delovni čas, 40 ur, A)VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, B)SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 23 mesecev oz. 31.7.2019, polni delovni čas, 40 ur, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH: RAZISKOVALNI PROGRAM »MATERIALI IN TEHNOLOGIJE ZA NOVE APLIKACIJE« STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG PRIPRAVLJANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 23 mesecev oz. 31.7.2019, skrajšan delovni čas, 24 ur, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH: RAZISKOVALNI PROGRAM »MATERIALI IN TEHNOLOGIJE ZA NOVE APLIKACIJE« STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG PRIPRAVLJANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • : VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM... UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO.