Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

27 ofertas de trabajo de 'Fisioterapeutas' en Eslovenia.

 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 14 mesecev oz. konca leta 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE DEL V STANDARDNEM TIMU ZVC, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, ZAŽELENO ZNANJE S PODROČJA PROMOCIJE... ZDRAVSTVENI DOM LITIJA.
 • : FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OCENITEV STANJA FUNKCIJ SISTEMOV IN OSEBNOSTNIH ZNAČILNOSTI POSAMEZNEGA PACIENTA, PRIPRAVA FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA VSAKEGA PACIENTA POSEBEJ, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA, SPREMLJANJE PACIENTA MED FIZIOTERAPIJO,... BOLNIŠNICA SEŽANA.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (RNO, PNF, RESPIRATORNA... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : FIZIOTERAPEVT, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE DALJŠE ODSOTNOSTI ZARADI STARŠEVSTVA, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ, OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIONALNEGA STAJA IN SPOSOBNOSTI OBRAVNAVANE OSEBE... ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA.
 • : FIZIOTERAPEVT, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELO V BAZENU.., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, Ustrezna izobrazba:... Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 32 ur, DELO FIZIOTERAPEVTA V ZDRAVSTVENOVZGOJNEM CENTRU: IZVAJANJE PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI V SKLOPU ZVC IN IZVAJANJE DRUGIH DELOVNIH OBVEZNOSTI., urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje računalniških... ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 6 ur, DELO V RAZVOJNI AMBULANTI IN V ZDRAVSTVENO VZGOJNEM CENTRU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 11 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (RNO, PNF, RESPIRATORNA... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja., polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA DELA V NEGOVALNI ENOTI (TRAVMATOLOGIJA, ORTOPEDIJA, KIRURGIJA, UROLOGIJA, INTERNA, GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO, PEDIATRIJA, INTENZIVNA ENOTA), PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NEVROFIZIOTERAPEVTSKIH DEL, FIZIKALNE TERAPIJE PRI OTROCIH S CENTRALNO MOTORIČNIMI OKVARAMI OZ. IZVAJANJE FIZIKALNE TERAPIJE SPECIFIČNE POPULACIJE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, ki koristi starševski dopust, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG FIZIOTERAPEVTA V AMBULANTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO V FIZIOTERAPIJI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, Obvezno priložiti fotokopijo... ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V FIZIOTERAPIJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, Obvezno priložiti fotokopijo diplome... ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA.
 • : FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA POKLIC DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT IN OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU FIZIOTERAPIJE IN RESPIRATORNE REHABILITACIJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO FIZIOTERAPEVTA V ZDRAVSTVENOVZGOJNEM CENTRU ZDRAVSTVENEGA DOMA;, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, MOŽNOST ZAPOSLITVE ŽE OD... ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC.
 • : FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 9 mesecev oz. opravljenega strokovnega izpita., polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI S PREDPISANIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAŠI TERAPEVTI DOBIJO SVOJE PACIENTE, PRI KATERIH SE TRUDIJO DOSEGATI ČIM BOLJŠE REZULTATE. NUDIMO INTERNO IZOBRAŽEVANJE IN JIH VODIMO PRI DELU S PACIENTI PREKO TEDENSKIH SREČANJ, KJER RAZREŠIMO VSA VPRAŠANJA... THERAPIA, fizioterapija na domu, d.o.o.
 • : FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE. OCENJEVANJE IN MERJENJE FUNKCIONALNEGA STANJA IN PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI STANOVALCEV, PRIPRAVLJANJE... Socialno varstveni zavod Hrastovec.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE, SPREMLJANJE,ANALIZIRANJE, VREDNOTENJE IN POROČANJE O UČINKIH FIZIOTERAPIJE. ODLOČANJE IN UKREPANJE V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI TER SODELOVANJE V STROKOVNEM TEAMU., STROKOVNI IZPIT DELAVCEV... DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE KOMPLEKSNE FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE NA PODLAGI PRIZNANIH KONCEPTOV ALI TEHNIK Z ZAKLJUČNIM IZPITOM IZ OŽJIH SPECIALNOSTI, TESTIRANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA BOLNIKA, PRAVILNO DOZIRANJE IN PRILAGAJANJE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : FIZIOTERAPEVT, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE, EDUKACIJA STANOVALCEV IN SVOJCEV..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... DOM STAREJŠIH RAKIČAN.
 • : FIZIOTERAPEVT, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV FIZIOTERAPIJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dodatna funkcionalna znanja s... SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA.
 • : FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje... ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO.
 • : FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oziroma za čas nadomeščanja porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, OBRAVNAVA BOLNIKOV V FIZIOTERAPEVTSKI AMBULANTI; SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENO VZGOJNIH PROGRAMIH;, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC.
 • : FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV FIZIKALNE DIAGNOSTIKE, TERAPIJE IN REHABILITACIJE PRI RESPIRATORNO, LOKOMOTORNO, NEVROLOŠKO OGROŽENIH HOSPITALNIH IN AMBULANTNO ZDRAVLJENIH BOLNIKIH SKLADNO S SODOBNO DOKTRINO, slovenski... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • : FIZIOTERAPEVTI, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 16 ur, DELO V REHABILITACIJSKEM/STROKOVNEM TEAMU PRI NAČRTOVANJU CILJEV REHABILITACIJE ZA POSAMEZEN KATEGORIJE PRIZADETIH, S POSEBNIM POUDARKOM NA RAZVOJNEM STATUSU OSEBE, OCENJEVANJE IN MERJENJE VAROVANČEVIH/OTROKOVIH... Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia Portorose.