Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

88 ofertas de trabajo de 'Profesionales de enfermería' en Eslovenia.

Página: 2

 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NADZOR DELA, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOV, NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE, SVETOVANJE UPORABNIKOM IN... DOM UPOKOJENCEV PTUJ.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. do 25.02.2019, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • GLAVNA MEDICINSKA SESTRA KLINIČNEGA ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO, GINEKOLOŠKA KLINIKA, SISTEMIZIRANO DELOVNO MESTO: STROKOVNI VODJA VI, ŠIFRA DM: E037906 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE. NAČRTUJE, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SODELOVANJU S STROKOVNIMI ENOTAMI.... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II- PRIPRAVNIŠTVO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČ PRI FTH TER VARSTVA UPORABNIKOV, - ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, - VODENJE DOKUMENTACIJE, - IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI, - STROKOVNO IN ADMINISTRATIVNO DELO... Socialnovarstveni zavod Taber.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE; SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH... CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA, OSKRBA IN VARSTVO STAREJŠIH OSEB IN DRUGE STORITVE D.O.O.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • ZDRAVSTVENI SODELAVEC II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ VODENJE EVIDENC PODATKOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM DELU SODELOVANJE Z DRUGIMI... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJU MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVI IN DELITVI PREDPISANE TERAPIJE, UREJANJU MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, VODENJU ZDRAVSTVENIH EVIDENC, IZVAJANJU... DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • DIPLOMIRA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E037015) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke z daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VSEH OBLIK ANESTEZIJI IN REANIMACIJE, SODELOVANJE PRI OBVLADOVANJU OBPORODNE ANALGEZIJE, POOPERATIVNE IN KRONIČNE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI, ŠIFRA DM E037022 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE AKTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA NADZORA NAD RIZIČNIMI SKUPINAMI PREBIVALSTVA TER VAROVANCEV, KI ŽIVIJO V NEUREJENIH SOCIALNIH RAZMERAH ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE NEGE BOLNIKOV... Zdravstveni dom Kočevje.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAHTEVA MOČNE DELOVNE NAVADE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V URGENTNEM CENTRU, VZPOSTAVITI PARTNERSKI IN SODELUJOČ... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • E037029 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE OZ. DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V URGENTNI DEJAVNOSTI: SPREJEM IN TRIAŽA URGENTNIH PACIENTOV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI, E037009 ZA POTREBE DISPEČERSKE SLUŽBE ZDRAVSTVA, DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40 ur, - SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, - DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA/DIPL. ZDRAVSTVENIK ZA PODROČJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA CENTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA SKLADNO S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO ZA PODROČJE DELA ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA CENTRA, urejevalniki... ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAHTEVA MOČNE DELOVNE NAVADE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V ENOTI ZA INTERNO INTENZIVNO TERAPIJO (IIT), DOKUMENTIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • E037032 - DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU/ DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH TER SANITETNIH PREVOZOV, IZVAJANJE STROKOVNEGA SPREMSTVA BOLNIKOV V REŠEVALNEM VOZILU, IZVAJANJE PREGLEDA IN OCENE STANJA PACIENTA, IZVAJANJE... ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOST,E037029, PEDIATRIČNA KLINIKA, SPREJEMNO TRIAŽNI ODDELEK, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM:E037010), KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICNSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 20.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 08.04.2019, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA VS SPECIALNIMI ZNANJI, PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI , UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V SKLADU S SPECIALNIMI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NADZOR DELA -IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOV -NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE -SVETOVANJE UPORABNIKOM... DOM UPOKOJENCEV PTUJ.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH ZDRAVSTVENIH STORITEV MEDICINSKE POMOČI V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV NA TERENU S SPECIALNIMI ZNANJI,... ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST (M/Ž) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE IN TRIAŽA PACIENTOV, NAČRTOVANJE ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJA PROGRAME PROMOCIJE ZDRAVJA, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,... ZDRAVSTVENI DOM PTUJ.
 • MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO VODENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH... CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA, OSKRBA IN VARSTVO STAREJŠIH OSEB IN DRUGE STORITVE D.O.O.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca oziroma začasno povečanega obsega , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, urejevalniki... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • E037011 DIPL.MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI , slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 2 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM UMIRAJOČEGA BOLNIKA V OSKRBO; OCENA ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA STANJA BOLNIKA IN OKOLJA, V KATEREM BIVA; UGOTAVLJANJE POTREB BOLNIKA IN DRUŽINE; TIMSKO NAČRTOVANJE... SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI; - ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU ŠIFRA DM: E037032 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO DIPL.MED.SESTRE/DIPL.ZDRAVSTVENIKA V REŠEVALNI SLUŽBI IN SLUŽBI NMP UC BREŽICE, DELO V AMBULANTI IN NA TERENU, SPREMSTVO PRI NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZIH IN IZVAJANJE... ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE.
Más resultados: << · 2 · >>