Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

  • VODJA ODDELKA I, V PODROČJU CESTNINJENJA, SLUŽBA ZA CESTNINSKI NADZOR, PREKRŠKOVNI ORGAN. - M/Ž. PROMETNI INŽENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA, SODELOVANJE V PROJEKTIH, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
  • STROKOVNI SODELAVEC - ZA DELO NA PODROČJU NAČRTOVANJA IN UPRAVLJANJA S SREDSTVI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA LOGISTIKO IN TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODROČJU NAČRTOVANJA VLAKOVNIH POTI, ANALITIKE PLANIRANIH IN REALIZIRANIH VLAKOVNIH POTI, SODELOVANJE NA VOZNOREDNIH KONFERENCAH, DRUGE NALOGE... Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
  • STROKOVNI SODELAVEC/1 V SEKTORJU ZA TEHNIČNO UREJANJE PROMETA IN PROMETNO VARNOST - M/Ž. TEHNOLOG ZA PROMET, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI VODENJU POSTOPKOV PRIPRAVE IZVAJNJA PROJEKTOV OZ. OPRAVLJA DRUGA OPRAVILA V OKVIRU DELOVNEGA PODROČJA ORGANIZACIJSKE ENOTE NA PODROČJU POSAMEZNIH DEL OZ. DELA PO NAROČILU VODJE. IZVAJANJE... DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
  • SAMOSTOJNI NADZOR V SEKTORJU ZA TEHNIČNO UREJANJE PROMETA IN PROMETNO VARNOST - M/Ž. TEHNOLOG ZA PROMET, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL V SKLADU Z ZGO. IZVAJANJE INŽENIRSKIH STORITEV NA PODROČJU UPRAVLJANJA, VZDRŽEVANJA IN VARSTVA DRŽAVNI CEST TER TEHNIČNEGA UREJANJA PROMETA IN ZAGOTAVLJANJA... DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
  • STROKOVNI DELAVEC V TEHNIČNEM VARSTVU - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA PROJEKTNIH DOKUMENTOV, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, IZDELAVA VODILNIH MAP, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje.
  • INŽENIR VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN EKOLOGIJE - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN ORGANIZIRANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, VARSTVA PRED POŽAROM IN EKOLOGIJE, IZDELOVANJE USTREZNE DOKUMENTACIJE, POROČIL IN EVIDENC ZA IZVAJANJE ZAKONSKO PREDPISANIH NALOG, IZDELAVA POROČIL ZA ZUNANJE... LIVARNA TITAN, livarna z obdelavo, d.o.o.
  • STROKOVNI SODELAVEC – ZA PODROČJE ENERGETSKEGA MANAGEMENTA V ŠTABNI SLUŽBI ZA NOTRANJI NADZOR, KAKOVOST IN OKOLJE - M/Ž. STROKOVNJAKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPIS DELA: 1. PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA ENERGETSKO POLITIKO, PRIPRAVA ANALIZ IN PREDLOGOV ZA IZBOLJŠAVE, PODAJANJE MNENJ IN SOGLASIJ NA... SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O.
  • TEHNOLOG - M/Ž. STROKOVNJAKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, K SODELOVANJU VABIMO SODELAVCA ZA: -PLANIRANJE IN PRIPRAVO NAROČIL V DOGOVORU S PLANSKO SLUŽBO IN VODJEM TEHNIČNEGA PODROČJA, -SESTAVO DOKUMENTACIJE... LEYKAM TISKARNA D.O.O.
  • ŠIVILJA KONFEKCIJE, TEHNOLOGINJA - M/Ž. TEHNOLOG ZA TEKSTILSTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ŠIVANJE, VODENJE ZAPOSLENIH IN TEHNOLOŠKEGA PROCESA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... INTERESNO IN INFORMACIJSKO DRUŠTVO SLOVENSKO-ANGLEŠKEGA PRIJATELJSTVA, Associazione informativa e d'interesse dell'amicizia sloveno-inglese.