Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo de 'Ingenieros civiles' en Eslovenia.

 • : INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO VODENJE, ORGANIZACIJA IN NADZOR DELA PRI IZGRADNJI VSEH VRST OBJEKTOV, NADZOR NAD IZVAJANJEM IZVEDENIH DEL, OBRAČUN DEL, SODELOVANJE Z INVESTITORJI IN NADZORNIMI ORGANI, PRIPRAVA... ZIDGRAD SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE IDRIJA D.D.
 • : INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VIŠJE ZAHTEVNIH GRADBENIH OPRAVIL, POZNAVANJE IN IZVAJANJE DOLOČIL ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU, ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV, ZUPUDPP, IPD.., urejevalniki besedil - zahtevno,... Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
 • : INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, vodenje več gradbišč, izdelava gradbenih knjig, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, možnost podaljšanja DR za nedoločen čas, dopoldan VODEJA, storitve, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
 • : INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI VODENJU POSTOPKOV PRIPRAVE IZVAJANJA PROJEKTOV OZ. OPRAVLJA DRUGA OPRAVILA V OKVIRU DELOVNEGA PODROČJA ORGANIZACIJSKE ENOTE NA PODROČJU POSAMEZNIH DEL OZ. DELA PO NAROČILU VODJE. IZVAJANJE... DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
 • : INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE NAŠIH GRADBIŠČ, PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI ZA NADZOR STROŠKOV, KAKOVOSTI IN UPOŠTEVANJE ROKOV ZA IZVEDBO DEL NA GRADBIŠČU, DAJANJE TEHNIČNIH POJASNIL STRANKAM IN PREVZEM S STRANI STRANK, VODENJE OSEBJA,... ID STUDIO, poslovne storitve, d.o.o.
 • : INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTIRANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ. , urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro,... GRADIS BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR D.O.O.
 • : INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVEDBA KALKULACIJ IN PRIPRAVA PONUDB. PRIDOBIVANJE USTREZNIH PONUDB ZA MATERIALE IN STORITVE. PRIPRAVA CELOTNE PONUDBENE DOKUMENTACIJE. SODELOVANJE Z OSTALIMI ODGOVORNIMI PRI KREIRANJU CENOVNE POLITIKE.... ASFALTI PTUJ PODJETJE ZA NIZKE GRADNJE D.O.O.
 • : INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA PLANOV, KOORDINACIJA IZBIRE PODDOBAVITELJEV,PRIPRAVA POGODB S PODDOBAVITELJI,PRIDOBIVANJE USTREZNIH DOVOLJENJ ZA IZVAJANJE DEL,KOORDINIRANJE NADZORA PRI IZGRADNJI, KOMERCIALNA SPREMLJAVA DEL,SPREJEMANJE,POTRJEVANJE... R - RSD, gradbeni inženiring, d.o.o. Trbovlje.
 • : INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTIRANJE GRADBENIH NAČRTOV, VODENJE GRADBENIH PROJEKTOV, PRIPRAVA POPISOV DEL, PRIPRAVA STATIČNIH IZRAČUNOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami... ŽIHER projekt, projektiranje, gradbeništvo in svetovanje d.o.o.
 • : INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, PLANIRANJE POTREBNIH MATERIALNIH IN ČLOVEŠKIH VIROV ZA IZGRADNJO OBJEKTOV SKLADNO Z PROJEKTNO DOKUMENTACIJO IN ČASOVNIM PLANOM, PRIPRAVLJANJE MESEČNEGA, FAZNEGA IN KONČNEGA PLANA... GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
 • : INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVRŠEVANJE OBVEZNOSTI DRUŽBE IZ NASLOVA KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVRŠEVANJE VODNOGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZA UREJANJE VODA, PROJEKTIRANJE VODNOGOSPODARSKIH OBJEKTOV TER IZDELAVA ELABORATOV... HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.
 • : INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PODATKOV ZA PROJEKTIRANJE. IZDELAVA DISPOZICIJ. IZDELAVA OPAŽNIH IN ARMATURNIH NAČRTOV. ZNANJE PROGRAMSKIH ORODIJ MS OFFICE, AUTOCAD, ALLPLAN. SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA. DELO V... GRADIS BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR D.O.O.
 • : INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PODATKOV ZA PROJEKTIRANJE. IZDELAVA DISPOZICIJ. IZDELAVA OPAŽNIH IN ARMATURNIH NAČRTOV. ZNANJE PROGRAMSKIH ORODIJ MS OFFICE, AUTOCAD, ALLPLAN. SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA. DELO V... GRADIS BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR D.O.O.
 • : INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE IN VODENJE PROCESOV NA GRADBIŠČU, VODENJE EVIDENC..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o.
 • : INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROCESOV NA GRADBIŠČU, KOORDINACIJA DEL, ORGANIZACIJA GRADBIŠČA, ODGOVORNOST ZA ZAGOTAVLJANJE KVALITETE IZVEDENIH DEL..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o.
 • : INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZISKOVALNO DELO NA PROJEKTU TIGR4SMART: IZVAJANJE DESTRUKTIVNIH IN NE-DESTRUKTIVNIH MERITEV NA LESU, PROGRAMIRANJE V PROGRAMSKEM OKOLJU MATLAB/MATHEMATICA, UREJANJE IN ANALIZA REZULTATOV MERITEV, PRIPRAVA POROČIL... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO.
 • : INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVRŠEVANJE OBVEZNOSTI DRUŽBE IZ NASLOVA KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVRŠEVANJE VODNOGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZA UREJANJE VODA NA OBMOČJU POVODJA SREDNJE SAVE, PROJEKTIRANJE MANJ ZAHTEVNIH... HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.