Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Ingenieros civiles

en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Ingenieros civiles' en Eslovenia.

 • INŽENIR TEHNIČNE PRIPRAVE IN NADZORA GRADBIŠČA - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PONUDBI IN POGODBI, IZDELAVA POGODBI ZA PODIZVAJALCE, KOORDINACIJA ZBIRANJE, SLEDENJE IN ANALIZA DNEVNIH MESEČNIH IN LETNIH STROŠKOV BETONSKE BAZE, PROIZVODNJE IN GRADBIŠČA,SODELUJE V IZRADI...
 • PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KANDIDAT/KA BO ZADOLŽEN/A ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ELABORATOV ZA ZAHTEVNE, MANJ ZAHTEVNE TER ENOSTAVNE OBJEKTE. ODGOVOREN BO ZA IZDELAVO PROJEKTOV V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO...
 • ODGOVORNI PROJEKTANT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV; KONCIPIRANJE IN ZASNOVA OBJEKTOV, IZDELAVA STATIČNIH ANALIZ TER SPREMLJAVA PROJEKTA SKOZI CELOTEN PROCES. SODELOVANJE V MULTIKULTURNEM OBMOČJU, Z INVESTITORJI, PARTNERJI., Odprtost,...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA GRADBENIŠTVO - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN KOORDINACIJI GRADBIŠČA,STROJEV IN SODELAVCEV, SPREMLJANJE POTEKA GRADBENIH DEL VSE OD ZAČETKA NAROČILA GRADNJE DO IZGRADNJE, SKRB ZA OPTIMALNO RACIONALIZACIJO STROŠKOV,...
 • VODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE...
 • REFERENT V SEKTORJU OZ. OE - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PREDLOGOV V SEKTORJU OZ. ORGANIZACIJSKI ENOTI, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA POTREBE OZAVEŠČANJA (ČLANKI, INSERTI, GRADIVO ZA SPLETNO...
 • RISANJE TEHNIČNIH NAČRTOV IN PROJEKTIRANJE - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RISANJE TEHNIČNIH NAČRTOV IN PROJEKTIRANJE, PRIDOBLJENO ZNANJE IZ SMERI GRADBENIŠTVA, ARHITEKTURE ALI PODOBNO, ODLIČNO POZNAVANJE PROGRAMA AUTO-CAD IN OSNOV 3D MODELIRANJE, SPOSOBNOST...
 • VODJA OE VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN IN JAVNE RAZSVETLJAVE - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA ZA KOMUNALNE GRADNJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA, VODENJE IN KOORDINACIJA DELA V OE,ZAGOTAVLJANJE RACIONALNEGA POSLOVANJA V OE,NAČRTOVANJE, USMERJANJE, NADZOR IN ANALIZA DELA V OE,VODENJE ZIMSKE SLUŽBE, VODENJE GRADBIŠČ,...
 • ODGOVORNI VODJA DEL - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA N KOORDINACIJA GRADBIŠČA, STROJEV IN SODELAVCEV, SPREMLJANJE POTEKA GRADBENIH DEL VSE OD ZAČETKA NAROČILA, GRADNJE DO IZGRADNJE, SKRB ZA OPTIMALNO RACIONALIZACIJO STROŠKOV,...
 • PROJEKTANT 2 NIZKE GRADNJE - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA PROJEKTNE IN OSTALE DOKUMENTACIJE S PODROČJA NIZKIH GRADENJ (VODOVOD, KANALIZACIJA, CESTE, ZUNANJE UREDITVE, ...), POTREBNE ZA IZVEDBO INVESTICIJ IN PRIDOBITEV USTREZNIH...
 • ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČ - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI DEL NA VSEH GRADBIŠČIH -STROKOVNI NADZOR NAD IZVAJANJEM NA VSEH GRADBIŠČIH -VODENJE IN ORGANIZIRANJE DEL NA GRADBIŠČU -SODELOVANJE PRI IZDELAVI...
 • ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČ - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI DEL NA VSEH GRADBIŠČIH -STROKOVNI NADZOR NAD IZVAJANJEM NA VSEH GRADBIŠČIH -VODENJE IN ORGANIZIRANJE DEL NA GRADBIŠČU -SODELOVANJE PRI IZDELAVI...
 • VODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE...
 • VODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE...
 • INVESTICIJSKI INŽENIR - SVETOVALEC - M/Ž. VODILNI INVESTICIJSKI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN NADZOR STRATEGIJE UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI IN OBJEKTI BANKE IN NLB SKUPINE, IZVAJANJA INVESTICIJSKE POLITIKE BANKE TER IZVAJANJA POLITIKE VZDRŽEVANJA OSNOVNIH SREDSTEV, UPRAVLJANJE...
 • VODILNI INŽENIR VI - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJANJE NOVIH POSTOPKOV IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STANDARDNIH IN NESTANDARDNIH PREISKAV, SODELOVANJE PRI STROKOVNIH IN RAZISKOVALNO- RAZVOJNIH NALOGAH, IZDELAVA POROČIL O OPRAVLJENIH PREISKAVAH...
 • VIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S PODROČJA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA TER GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA SPREMLJANJE IN IZVEDBO PROJEKTA - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Spremljanje terminskih napredovanj pri izvajanju posameznih faz gradnje drugega tira, spremljanje finančnih napredovanj pri izvajanju posameznih faz gradnje drugega tira V istem delu naj se izbriše: spremljanje...
 • SAMOSTOJNI INŽENIR ZA PODPORO RAZVOJNI EKIPI - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZA RAZVOJ PROGRAMSKIH REŠITEV NAČRTOVANJA CEST, VKLJUČNO Z ANALIZO PRAVILNIKOV, STANDARDOV ZA NAČRTOVANJE, TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ, STROKOVNIH ČLANKOV IN DRUGO. ANALIZE...
 • SAMOSTOJNI INŽENIR ZA PODPORO STRANKAM - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE TEHNIČNE PODPORE KUPCEM IN POSLOVNIM PARTNERJEM ZA CGS PROGRAMSKO OPREMO, AUTODESK, BRICSCAD, IDR., REŠEVANJE TEHNIČNIH VPRAŠANJ IN ZAHTEVKOV NA PODPORI, EVIDENCA...
 • ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKAV V OKVIRU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM...
 • PROJEKTANT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE STANOVANJSKIH IN INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV. IZRIS OPAŽNIH IN ARMATURNIH NAČRTOV. POZNAVANJE PROGRAMSKE OPREME: ALLPLAN, AUTOCAD., Samoiniciativnost. Timski duh. Komunikativnost. Občutek...
 • ODGOVORNI PROJEKTANT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE STANOVANJSKIH IN INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV. IZRIS OPAŽNIH IN ARMATURNIH NAČRTOV. POZNAVANJE PROGRAMSKE OPREME: ALLPLAN, AUTOCAD., Samoiniciativnost. Timski duh. Komunikativnost. Občutek...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ORGANIZIRA IN KOORDINIRA POSTOPKE S PODROČJA DEJAVNOSTI, KI SO V OBSEGU DEL ORGANIZACIJSKE ENOTE, VODI IN ORGANIZIRA AKTIVNOSTI DELOVNIH SKUPIN IN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO NALOG, PRIPRAVLJA PREDLOGE...