Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Directores de servicios de educación

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Directores de servicios de educación' en Eslovenia.

  • RAVNATELJ M/Ž - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. 31.1.2024, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAVODA - ŠOLE IN VRTCA, Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l....
  • RAVNATELJ - M/Ž. RAVNATELJ GLASBENE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas oz. 5 let, polni delovni čas, 40, DELO RAVNATELJA, KANDIDATI MORAJO IMETI PEDAGOŠKE, VODSTVENE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPOSOBNOSTI ZA USPEŠNO VODENJE ZAVODA; Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v...
  • RAVNATELJ - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAVODA., DOKAZILA O IZOBRAZBI, NAZIVU, STROKOVNEM IZPITU, RAVNATELJSKEM IZPITU, OPIS DELOVNIH IZKUŠENJ V VIZ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO SODIŠČA, DA NI V KAZENSKEM POSTOPKU IN PROGRAM...
  • VODJA DELOVNE SKUPNOSTI - M/Ž. STROKOVNI VODJA ŠOLE VOŽNJE , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, VODI DELOVNO SKUPNOST. ORGANIZIRA IN SKRBI ZA DELO V STROKOVNI SLUŽBI - DELOVNI SKUPNOSTI. PREDLAGA POSLOVNO STRATEGIJO DELOVNE SKUPNOSTI IN UKREPA ZA NJENO IZVAJANJE. IZVRŠUJE SKLEPE...
  • DIREKTOR VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED - M/Ž. RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, SVET ZAVODA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED, PREŠERNOVA CESTA 32, 4260 BLED, NA PODLAGI 53.A IN 58. ČLENA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA...
  • DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA M/Ž (B017880) - M/Ž. VODSTVENI POKLICI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. od 31.12.2018 do 30.12.2022, polni delovni čas, 40, DIREKTOR JE POSLOVODNI ORGAN. DIREKTOR ORGANIZIRA IN VODI DELO TER POSLOVANJE ZAVODA, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA ZAVOD V OKVIRU DEJAVNOSTI, ZA KATERO...
  • DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž. VODSTVENI POKLICI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE DELA V ZAVODU, - PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE ZAVODA V JAVNOSTI, - VODENJE STROKOVNEGA SVETA ZAVODA, - VODENJE,...