Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Directores de servicios de educación

en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Directores de servicios de educación' en Eslovenia.

  • B019303 DIREKTOR ČLANICE UNIVERZE OZ. DRUGE ČLANICE UNIVERZE - DIREKTOR ŠTUDENTSKIH DOMOV MARIBOR (3002001) - M/Ž. DIREKTOR ŠTUDENTSKIH DOMOV, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODI DELO IN POSLOVANJE ZAVODA, PREDLAGA POSLOVNO POLITIKO IN UKREPE ZA NJENO IZVAJANJE, IZVRŠUJE ODLOČITVE IN SKLEPE, KI JIH SPREJEMA UO UM, SVET ZAVODA IN DRUGI ORGANI, SKRBI ZA RACIONALIZACIJO DELA IN EKONOMIČNOST... UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI.
  • RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE - M/Ž. RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZASTOPA IN PREDSTAVLJA ZAVOD IN JE ODGOVOREN ZA ZAKONITOST DELA; ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO ZAVODA; IMENUJE POMOČNIKE RAVNATELJA V SKLADU Z NORMATIVI; SPREJEMA SPLOŠNE AKTE ZAVODA; PRIPRAVLJA PROGRAM RAZVOJA... Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano.
  • RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE -M/Ž - M/Ž. VODSTVENI POKLICI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 60 mesecev oz. 30. 9. 2023, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE KOT ORGANIZACIJSKE ENOTE ŠOLSKEGA CENTRA ŠKOFJA LOKA, ZAČETEK DELA 1. 10. 2018, urejevalniki besedil - zahtevno, delo... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
  • RAVNATELJ - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, Določen čas, 60 mesecev oz. predviden začetek 1. 11. 2018 do 31. 10. 2023 , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE ZAVODA - ŠOLE IN VRTCA. , urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA HORJUL.
  • RAVNATELJ - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAVNATELJ V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, KANDIDAT MORA IMETI PEDAGOŠKE, VODSTVENE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPOSOBNOSTI ZA USPEŠNO VODENJE ZAVODA. PRILOŽITI JE POTREBNO DOKAZILA O IZOBRAZBI, PRIDOBLJENEM NAZIVU,... OSNOVNA ŠOLA ROJE.