Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Directores de servicios de salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo de 'Directores de servicios de salud' en Eslovenia.

 • VODJA ODDELKA ZNO III (GLAVNA MEDICINSKA SESTRA) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA ODDELKA, ODLOČANJE O ZADEVAH Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN PRIPRAVA DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH...
 • DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA VRHNIKA - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO ZAVODA, PRIPRAVLJA STRATEŠKI NAČRT, PRIPRAVLJA PROGRAM DELA IN RAZVOJA ZAVODA, PRIPRAVLJA PREDLOG LETNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJA NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV...
 • VODJA IV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE (GLAVNA SESTRA) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA ODDELKA, ODLOČANJE O ZADEVAH Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA,NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG S PODROČJA... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • PREDSTOJNIK PEDIATRIČNE SLUŽBE (E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev oz. do zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40 ur, - PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO V SLUŽBI, - VODI PEDIATRIČNO SLUŽBO, - SKRBI IN ODGOVARJA ZA IZVAJANJE PLANIRANIH NALOG ENOTE USKLAJENO S FINANČNIM... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • PREDSTOJNIK TEHNIČNO OSKRBOVALNE SLUŽBE (J017960 VODJA III) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev oz. do zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40 ur, -PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE DELA SLUŽBE, -ODGOVARJA ZA IZVAJANJE NALOG SLUŽBE SKLADNO S SPLOŠNIMI PREDPISI IN INTERNIMI AKTI, -UPRAVLJANJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • VODJA MIKROBIOLOŠKEGA LABORATORIJA (E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev oz. do zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40 ur, - PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO NA ODDELKU, - VODI MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ, - SKRBI IN ODGOVARJA ZA IZVAJANJE PLANIRANIH NALOG ENOTE USKLAJENO S... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA OKULISTIKO (E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev oz. do zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40 ur, - PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO V SLUŽBI, - VODI ODDELEK ZA OKULISTIKO, - SKRBI IN ODGOVARJA ZA IZVAJANJE PLANIRANIH NALOG ENOTE USKLAJENO S FINANČNIM... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • PREDSTOJNIK URGENTNEGA CENTRA (E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev oz. do zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN TERAPIJ V OKVIRU SPECIALNOSTI S STROKOVNEGA PODROČJA, - STROKOVNO IN MATERIALNO NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • PREDSTOJNIK ANESTEZIOLOŠKE SLUŽBE (E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev oz. do zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40 ur, - PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO V SLUŽBI, - VODI ODDELEK ZA ANESTEZIJO, - SKRBI IN ODGOVARJA ZA IZVAJANJE PLANIRANIH NALOG ENOTE USKLAJENO S FINANČNIM... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO (E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev oz. do zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40 ur, - PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO V SLUŽBI, - VODI ODDELEK ZA OTORINOLARINGOLOGIJO, - SKRBI IN ODGOVARJA ZA IZVAJANJE PLANIRANIH NALOG ENOTE USKLAJENO... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • PREDSTOJNIK KLINIČNEGA ODDELKA ZA UROLOGIJO, KIRURŠKA KLINIKA, SISTEMIZIRANO DELOVNO MESTO: VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1, ŠIFRA DM: E018023 - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZACIJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN PREDLAGA UVEDBO NOVIH DEJAVNOSTI,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • POSLOVNI DIREKTOR VEČ KLINIK (M/Ž), SISTEMIZIRANO DM: VODJA I, ŠIFRA: J017950 ZA POTREBE NASLEDNJIH OE:KL. ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO, KL. ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, OČESNA KL., ORTOPEDSKA KL.IN DERMATOVENEROLOŠK. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRBI ZA RACIONALNO POSLOVANJE IN ORGANIZACIJO DELA KLINIKE, SKRBI ZA DELOVANJE KLINIKE V SKLADU Z EKONOMSKIMI MOŽNOSTMI, SKRBI ZA IZVAJANJE STRATEŠKIH USMERITEV IN VSEH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • POSLOVNI DIREKTOR KLINIKE IN KLINIČNIH INŠTITUTOV, SISTEMIZ. DM: VODJA I, ŠIFRA: J017950 ZA POTREBE NASLEDNJIH OE: KL. ZA NUKLEARNO MEDICINO, KL. INŠT. ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO, KL. INŠT. ZA RADIOLOGIJO, KL. INŠTITUT ZA MEDICINSKO GENETIKO, INŠT. Z. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRBI ZA RACIONALNO POSLOVANJE IN ORGANIZACIJO DELA KLINIKE, SKRBI ZA DELOVANJE KLINIKE V SKLADU Z EKONOMSKIMI MOŽNOSTMI, SKRBI ZA IZVAJANJE STRATEŠKIH USMERITEV IN VSEH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM TRIAŽA, IDENTIFIKACIJA IN DAJANJE INFORMACIJ PACINETOM,VODENJE BOLNIŠKIH KARTONOV, RECEPTOV, NAPOTNIC, AMBULANTNIH STORITEV TER SESTAVLJANJE POROČIL,VODENJE PRIROČNE LEKARNE, KARTOTEKE... HOTEL SAVA ROGAŠKA, GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE, D.O.O.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI, PEDIATRIČNA KLINIKA, UKC LJUBLJANA - M/Ž. GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. NADOMEŠČANJE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z DUŠEVNO IN TELESNO MOTNJO V POSEBEJ ZA TO SPECIALIZIRANIH ENOTAH TER OPRAVLJANJE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, načrtuje, organizira, vodi, nadzira delo zdravstvene dejavnosti, skrbi za strokovno dejavnost zavoda ter druge naloge v skladu s sistemizacijo delovnega mesta, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK.
 • DIREKTOR - M/Ž. DIREKTOR LEKARNE, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA ZAVOD, ORGANIZIRA IN VODI DELO TER POSLOVANJE ZAVODA, ORGANIZIRA IN USKLAJUJE STROKOVNO DELO ZAVODA IN JE ODGOVOREN ZA STROKOVNI RAZVOJ ZAVODA, IZVRŠUJE SKLEPE SVETA ZAVODA IN MU POROČA O SVOJEM... GORIŠKA LEKARNA NOVA GORICA.
 • DIREKTOR BOLNIŠNICE - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE BOLNIŠNICE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Univerzitetna izobrazba, najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • DIREKTOR ZAVODA - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZASTOPA IN PREDSTAVLJA ZAVOD V OKVIRU POOBLASTIL, KI MU JIH DAJE STATUT IN ZAKONODAJA, NAČRTUJE, VODI IN ORGANIZIRA POSLOVANJE ZAVODA, PREDLAGA TEMELJE POSLOVNE POLITIKE ZAVODA, PREDLAGA DELOVNI PROGRAM IN POSLOVNI... ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK.
 • DIREKTOR ZAVODA - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE BOLNIŠNICE SKLADNO Z ZAKONOM IN STATUTOM., Poleg pogojev, določenih z zakonom morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridobljena po študijskih... ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA.