Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Directores generales y gerentes generales' en Eslovenia.

  • : GENERALNI DIREKTOR SREDNJEGA PODJETJA, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SKLEPOV USTANOVITELJA IN NADZORNEGA SVETA, PRIPRAVA LETNEGA PLANA IN RAZVOJNIH PROGRAMOV JAVNEGA PODJETJA, PRIPRAVA LETNEGA POROČILA, POROČANJE OBČINSKEMU SVETU IN NADZORNEMU SVETU,....,... JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE D.O.O.
  • : GENERALNI DIREKTOR DRUŽBE, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL V SKLADU Z ZAKONOM O URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE IN NA NJEGOVI PODLAGI IZDANIH PREDPISIH, ZAKONOM O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, AKTOM O USTANOVITVI IN SPLOŠNIMI AKTI DRUŽBE., urejevalniki besedil... Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
  • : GENERALNI DIREKTORJI IN ČLANI UPRAVE DRUŽBE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN ORGANIZIRANJE PODJETJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... LVS Group, elektromontaža in storitve, d.o.o.
  • : IZVRŠNI DIREKTOR DRUŽBE, Določen čas oz. za obdobje 5 let, polni delovni čas, 40 ur, ZASTOPA IN PREDSTAVLJA ZAVOD, ORGANIZIRA IN VODI DELOVNI PROCES, ODLOČA IN UREJA ZADEVE NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ, SPREJEMA AKTE IN NAVODILA, IZVRŠUJE SKLEPE SVETA ZAVODA IN USTANOVITELJA, VODI... VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR.
  • : PROKURIST, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, GENERALNI DIREKTORJI/GENERALNE DIREKTORICE IN ČLANI/ČLANICE UPRAVE DRUŽBE OBLIKUJEJO IN PREGLEDUJEJO POLITIKO TER NAČRTUJEJO, USMERJAJO, USKLAJUJEJO IN OCENJUJEJO SPLOŠNE DEJAVNOSTI PODJETIJ ALI ORGANIZACIJ (RAZEN INTERESNIH... LOT-GRADNJA, podjetje za gradbeništvo, d.o.o.
  • : GENERALNI DIREKTOR DRUŽBE, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DIREKTOR ORGANIZIRA IN VODI DELOVNI PROCES IN POSLOVANJE PODJETJA, SKRBI ZA ZAKONITOST DELA PODJETJA IN SAMOSTOJNO ODLOČA V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI., Podrobnejša navodila za prijavo na prosto delovno mesto... JAVNO PODJETJE KOMUNALNA ENERGETIKA NOVA GORICA D.O.O.