Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Personas que realizan trabajos varios

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Personas que realizan trabajos varios' en Eslovaquia.

Pomocní pracovníci údržby budov a areálov. - pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách, údržbe a odstraňovaní rôznych nedostatkov v budovách alebo areáloch. Výhody:- motivujúci hodnotiaci systém a garancia stabilnej spoločnosti - perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu s možnosťou dlhodobej kariéry - dynamické ...

Pomocní pracovníci údržby budov a areálov. - Pomocné práce pri preventívnych ako aj operatívnych opravách , údržbe a odstraňovaní rôznych nedostatkov v budovách alebo areáloch Výhody:- Motivujúci hodnotiaci systém - Garancia stabilnej spoločnosti - Dynamické pracovné prostredie - Možnosť zabezpečenia ubytovania - a ešte omnoho viac

Pomocní pracovníci údržby budov a areálov. - vykonávanie preventívnej údržby, - kontrola a údržba technologických zariadení, - riešenie mimoriadnych udalostí a havarijných stavov, - spolupráca s externými firmami, - starostlivosť o kúrenie, - pomocné práce v rámci prevádzky (sťahovanie nábytku, pomoc s vykladaním tovaru, a pod.) - ro...

Pomocní pracovníci údržby budov a areálov. Pracovné miesto je vytvorené v rámci NP "Chyť sa svojej šance"- Opatrenie č. 2 Cieľová skupina opatrenia č. 2 projektu: - znevýhodnení UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, vedení v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac; - znevýhodnení UoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti s vysokoš...

Pomocní pracovníci údržby budov a areálov. - údržba areálu budovy hotela - pomoc pri všetkých oddeleniach hotela (najmä reštaurácia, pizzeria, kaviareň) - dopĺňanie tovaru, presun tovaru, pomocné práce kde je čo potrebné - starostlivosť o vonkajšie a vnútorné priestory hotela - šikovnosť v drobných domácich opravách - iné pomocné práce podľa...

Pomocní pracovníci údržby budov a areálov. - aktualizácia a tvorba smerníc potrebných k výkonu údržby - vedenie dokumentácie údržby, požiadavky na školenia - tvorba a koordinovanie zadaní pre zabezpečenie subdodávateľov na výkon opráv technických zariadení - vystavovanie podkladov k objednávkam Výhody:- možnosť sebarealizácie a uplat...

Pomocní pracovníci údržby budov a areálov. pomocné práce súvisiace s údržbou a správou budov, pracovná doba sa delí počas dňa nasledovne 6:00-10:00 a 18:00-20:00, pohotovosť na telefóne pre prípady havarijných stavov napr. porucha výťahu, výpadok elektriny, živelné pohromy, sneh vzhľadom k tomu, že zariadenie je umiestnené mimo obce...