Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Eslovaquia.

  • Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti. Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby.
  • Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti. • Zisťuje sociálnu anamnézu u obyvateľov zariadenia a sprostredkováva im sociálno-právne poradenstvo. • Podieľa sa na poskytovaní zložitejších sociálno-zdravotných služieb vyžadujúcich spravidla styk so súdmi, ÚPSVaR SR, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami,...
  • Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti. Odborný garant CKJ (centrálnej koordinačnej jednotky) bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj IA MPSVR SR), ktorý bude pôsobiť v centrálnej koordinačnej jednotke v rámci implementácie národného projektu...