Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Eslovaquia.

  • Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti. Poskytovanie sociálneho poradenstva, poradenstvo a pomoc pri úprave rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa, jeho rodičov alebo inej plnoletej fyzickej osoby, spracovávanie úradných záznamov a správ a spolupráca pri plánovaní a napĺňaní individuálneho plánu dieťaťa, jeho...
  • Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti. Sociálna rehabilitácia klientov, práca s klientmi, účasť na voľnočasových aktivitách, spolupráca s inými odborníkmi. Je potrebná znalosť platnej legislatívy, predovšetkým zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb....
  • Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti. - plánuje a koordinuje dennú činnosť pre klientov v súlade s ich individuálnymi plánmi alebo skupinové aktivity v zariadení - samostatne vedie niektoré odborné a terapeutické čínnosti s klientmi - ovláda zásady individuálneho plánovania s klientmi, motivuje ich k väčšej...
  • Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti. Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby.