Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovaquia.

  • Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení. - identifikácia potrieb - aktívna komunikácia s vodičmi počas priebehu opráv (osobná, telefonická, emailová) - zodpovednosť za kvalitu vykonaných prác - priama komunikácia s oddelením predaja - aktívna ponuka doplnkových služieb a produktov - pravidelný reporting vedúcemu...
  • Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení. Dispečer prevádzky - v oblasti údržba ciest a komunikácií, riadenie a plánovanie činností podľa operačného plánu, dodržiavanie termínov a prác v časovom rozvrhu, logické uvažovanie v krízových situáciách a orientácia v teréne, zostavovanie pracovných skupín podľa...
  • Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení. - Príprava inventáru/mobiliáru na jednotlivé akcie - Vydávanie a následné prijímanie inventáru/mobiliáru na sklad - Zodpovednosť za manipuláciu a skladovanie inventáru/mobiliáru, jeho kontrola - Evidencia inventáru/mobiliáru, pravidelné inventúry - Udržiavanie skladových...
  • Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení. Výkon kontrol a revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z., STN 33 1600, STN 33 1610 v objektoch MV SR, administratívne úkony. Mzdové zaradenie zamestnanca pri výkone práce vo verejnom...
  • Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení. Výkon kontrol a revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z., STN 33 1600, STN 33 1610 v objektoch MV SR, administratívne úkony. Sídlo bude v Trnave a výkon hore uvedených činností bude...
  • Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení. Výkon revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z., STN 33 1600, STN 33 1610 v objektoch MV SR, revízie sirén CO, administratívne úkony. Mzdové zaradenie zamestnanca pri výkone práce...
  • Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení. Vašou pracovnou náplňou bude: - vykonávať pravidelné technické údržby a odstraňovať poruchy na zverenom železničnom zabezpečovacom alebo oznamovacom zariadení, - zúčastňovať sa na rekonštrukciách a budovaní nových zariadení a technologických celkov, - spolupracovať...