Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Eslovaquia.

  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. - riadenie, koordinovanie, usmerňovanie a kontrola sociálno-zdravotnej starostlivosti - vytváranie záujmovej činnosti seniorov, tvorba a vedenie individuálnych plánov - kultúrno-výchovná a záujmová činnosť prijímateľov sociálnej služby - vedenie odborného tímu v sociálnej...
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 Z. z. Odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácia programov pre rodiny detí, multikulturálna sociálna práca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej...
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Sociálna rehabilitácia klientov, práca s klientmi, účasť na voľnočasových aktivitách, spolupráca s inými odborníkmi. Je potrebná znalosť platnej legislatívy, predovšetkým zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb....
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Sociálna rehabilitácia v zariadení sociálnych služieb, vypracovávanie programov sociálnej rehabilitácie, terapeutické a voľnočasové aktivity s klientmi, individuálna a skupinová práca s klientmi, spolupráca s inými odborníkmi a pod. Požadovaná kvalifikácia: min. ÚSO +...