Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Eslovaquia.

  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálna diagnostika, výkon sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v ich prirodzenom prostredí, výkon sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou a jej rodinou v ich prirodzenom prostredí, práca s dieťaťom a jeho rodinou, ktorým bolo uložené...
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Výchovná činnosť a starostlivosť o deti v Krízovom stredisku pre týrané, sexuálne zneužívané a zanedbávané deti, zabezpečenie komplexnej starostlivosti o deti vrátane záujmových a voľnočasových aktivít, administratívna činnosť.
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálna diagnostika, výkon sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v ich prirodzenom prostredí, výkon sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou a jej rodinou v ich prirodzenom prostredí, práca s dieťaťom a jeho rodinou, ktorým bolo uložené...
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. práca sociálneho pracovníka v zariadení sociálnych služieb Močenok, príp. Radošina - sociálne poradenstvo, priama sociálna činnosť s klientmi, vypracovávanie individuálnych plánov, plánov sociálnej rehabilitácie, spolupráca s odborným tímom zariadenia, lekármi, rodinnými...
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. - posudzovanie sociálnej situácie občana, - poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci, - pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovanie tlačív, - pomoc pri písomnej...
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. - Kompletne spracováva administratívnu agendu sociálnej práce, v zmysle zákona 448/2008 Z. z., - vedie sociálnu rehabilitáciu v spolupráci s tímom pracovníkov a vytvára individuálne plány klientov, - vykonáva aktivity voľného času, rekreačno-edukačné aktivity, pohybové...
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. - riadenie, koordinovanie, usmerňovanie a kontrola sociálno-zdravotnej starostlivosti - vytváranie záujmovej činnosti seniorov, tvorba a vedenie individuálnych plánov - kultúrno-výchovná a záujmová činnosť prijímateľov sociálnej služby - vedenie odborného tímu v sociálnej...
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. - riadenie, koordinovanie, usmerňovanie a kontrola sociálno-zdravotnej starostlivosti - vytváranie záujmovej činnosti seniorov, tvorba a vedenie individuálnych plánov - kultúrno-výchovná a záujmová činnosť prijímateľov sociálnej služby - vedenie odborného tímu v sociálnej...
  • Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 Z. z. Odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácia programov pre rodiny detí, multikulturálna sociálna práca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej...