Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovaquia.

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Samostatné riešenie úloh výskumu, vývoja a rozvoja vedy a techniky, publikovanie výsledkov výskumu. Vedenie a oponovanie záverečných, diplomových a tímových projektov ako aj diplomových prác v oblasti bezpečnosti. Vzdelávacie povinnosti podľa potrieb vysokej školy. Odborná spolupráca pri orga...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Úzka spolupráca s obchodnými a prevádzkovými tímami, definovanie riešenia pre vývojový tím SAP, transformovanie obchodných procesov a skúseností do technických riešení • Pomoc pri integrácii front-endových UI/UX komponentov s back-end technickými a aplikačnými komponentmi na splnenie obchodných...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Úzka spolupracaa s obchodnými a prevádzkovými tímami, definovanie riešenia pre vývojový tím SAP, transformovanie obchodných procesov a skúseností do technických riešení • Pomoc pri integrácii front-endových UI/UX komponentov s back-end technickými a aplikačnými komponentmi na splnenie obchodnýc...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Zodpovednosť za bezpecnosť IT služieb v súlade s normami. Konzulovanie IT procesov a identifikácia vplyvu zmien na IT prostredie. Podpora organizácie pri formálnych bezpečnostných auditoch (externých aj interných). Expert na súčasné trendy a správne postupy v IT priestore a kyberbezpečnosti.

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. - administrácia nemocničného informačného systému - tvorba MS SQL reportov v nemocničnom informačnom systéme - správa a rozvoj webstránky v CMS Joomla - inštalácia počítačov - inštalácia a aktualizácia SW - vybavovanie záručného servisu - vykonávanie pozáručného servisu - telefonická a osobná podp...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Adaptácia a ladenie programového vybavenia prevažne v oblasti systémových a aplikačných prostriedkov pre kontrolu a riadenie technologických procesov so zameraním na kontrolu energetických jadrových zariadení (so zvládnutím špecifík meracej a výpočtovej kontroly) s prevládajúcim výkonom týchto činn...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Vykonávať administratívne a podporné činnosti na úrovni organizácie alebo oddelenia; informačné, štatistické a/alebo dokumentačné činnosti. Včasné a profesionálne riešenie všetkých požiadaviek s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Aktualizovanie informácií v interných databázach. Poskytnúť interným...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Vykonávať administratívne a podporné činnosti na úrovni organizácie alebo oddelenia; informačné, štatistické a/alebo dokumentačné činnosti. Včasné a profesionálne riešenie všetkých požiadaviek s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Aktualizovanie informácií v interných databázach. Poskytnúť interným...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Vykonávať administratívne a podporné činnosti na úrovni organizácie alebo oddelenia; informačné, štatistické a/alebo dokumentačné činnosti. Včasné a profesionálne riešenie všetkých požiadaviek s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Aktualizovanie informácií v interných databázach. Poskytnúť interným...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Vykonávať administratívne a podporné činnosti na úrovni organizácie alebo oddelenia; informačné, štatistické a/alebo dokumentačné činnosti. Včasné a profesionálne riešenie všetkých požiadaviek s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Aktualizovanie informácií v interných databázach. Poskytnúť interným...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Vykonávať administratívne a podporné činnosti na úrovni organizácie alebo oddelenia; informačné, štatistické a/alebo dokumentačné činnosti. Včasné a profesionálne riešenie všetkých požiadaviek s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Aktualizovanie informácií v interných databázach. Poskytnúť interným...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Na telefonické hovory zákazníkov reagujete ako na „prvú linku“ podpory spoločnosti AT&T Zaisťujete pozitívnu skúsenosť poskytnutím správneho zákazníckeho riešenia Riešite celý rad problémov týkajúcich sa produktov a služieb spoločnosti AT&T. Aplikujete vzťahy so zákazníkmi a techniky predaja a odporú...

Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedení. Vykonávať administratívne a podporné činnosti na úrovni organizácie alebo oddelenia; informačné, štatistické a/alebo dokumentačné činnosti. Včasné a profesionálne riešenie všetkých požiadaviek s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Aktualizovanie informácií v interných databázach. Poskytnúť interným...