Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Eslovaquia.

  • Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. Monitorovanie trhu medzinárodnej vodnej dopravy, spracovanie a analýza s následným vypracovaním investičných projektov pre oblasť prevádzky tankových lodí vo vnutrozemskej vodnej doprave v ruskoma a anglickom jazyku, projekčná a finančná analýza činností spoločnosti s cielľom...
  • Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. . Coordinating and delivering work at a high level of quality and on time; • Solving complex technical issues and presenting the solutions to the higher level staff; 2 of 3 • Communicating with other team members, senior colleagues and clients in Slovak and English; • Performing other...
  • Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. Riešenie zložitých technických problémov a prezentácia riešení pre pracovníkov vyššej úrovne. Koordinácia a vykonávanie práce na vysokej úrovni kvality a načas. Komunikácia s ostatnými členmi tímu, s kolegami a klientmi. Vykonávanie ďalších úloh na žiadosť nadriadených.
  • Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. . Coordinating and delivering work at a high level of quality and on time; • Solving complex technical issues and presenting the solutions to the higher level staff; 2 of 3 • Communicating with other team members, senior colleagues and clients in Slovak and English; • Performing other...
  • Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. - Komunikácia s anglicky a rusky hovoriacimi klientami; - Poradenstvo v oblasti podnikania a investovania na Slovensku; - Zber požadovaných informácií prostredníctvom internetu a telefonicky; - Príprava podnikateľských plánov a marketingových štúdií; - Príprava dokumentov pre...
  • Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. - skúmanie a vyjadrovanie sa k plánom a investičným akciám týkajúcich výstavby a územného rozvoja MČ, dopravy, dopravnej situácii v MČ, revitalizácie a humanizácie výsadby zelene a spolupráca pri ich zabezpečovaní dodávateľsky - príprava plánov výstavby, dopravy, údržby...
  • Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni mesta - vykonávanie rozhodovacej činnosti stavebného úradu I. stupňa na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona. Vykonávanie procesných úkonov v správnom...
  • Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. • Taking requests from customers (in written form) • Verifying the input data • Processing the purchase requisitions • Archiving documents in compliance to the company standards • Liaising with JCI Branches/Sites/Suppliers regarding purchase requests and orders • Focal point for...