Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovaquia.

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení. Špeciálno pedagogická diagnostika individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom so SZP, telesným postihnutím alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, spolupráca s centrami, pedagogicko-psychologickými poradňami, spolupráca s učiteľmi pri žiak...

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení. Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí. Požadovaný študijný odbor: vychovávateľstvo, učiteľstvo pre I. stupeň, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov V prípade záujmu pošlite životopis na skola#skolazemolca.onmicrosoft.com , alebo kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite s...