Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Ingenieros civiles

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Ingenieros civiles' en Eslovaquia.

  • Stavební špecialisti. Zodpovednosť za komplexné riadenie procesu realizácie výstavby líniových telekomukačných sietí optických i metalických. Riadenie a alokácia zdrojov vlastných i dodávatelských na zakázky. Riadenie vlastných a dodávateľských kapacít a techniky. Vedenie riadnej evidencie stavieb...
  • Stavební špecialisti. • Supervises requirements planning for department, division, project, or organisation • Prepares proposals and site plans in conformance with codes and local and national regulations • Acts as intermediary between community, developers, government entities, and business • Handles rezoning,...
  • Stavební špecialisti. Zabezpečovanie a riadenie realizácie stavebného diela podľa schválenej projektovej dokumentácie. Zodpovednosť za včasné a efektívne zhotovenie stavby, odovzdanie a prevzatie investormi v požadovanej kvalite a bez závad, odúčtovanie a konečná fakturácia. Riadenie pracovníkov...
  • Stavební špecialisti. - Riadi realizáciu stavieb, - zabezpečuje zmluvne dodávku prác a materiálu, - komunikuje s dodávateľmi prác a služieb, - koordinuje práce jednotlivých dodávateľov, - pravidelne reportuje výsledky jednotlivých zákaziek.
  • Stavební špecialisti. Príprava a riadenie realizácie projektov elektrických inštalácií, organizovanie montážnych partií. Výber a objednávanie materiálu na realizáciu, evidencia spotrebovaného materiálu na stavbe. Spracovanie podkladov vykonaných prác a odpracovaných hodín. Vedenie stavebného...
  • Stavební špecialisti. Organizácia, riadenie a koordinácia stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe. Kontrola spôsobu a postupu uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a časovým plánom výstavby. Zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou...