Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Directores de servicios de salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Directores de servicios de salud' en Eslovaquia.

  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vedúda zdravotná setra na oddelení. Požadované doklady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov...
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti. - samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb - organizovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľskej starostlivosti - vyhodnocovanie individuálnych ošetrovateľských plánov - riadenie a kontrola práce zamestnancov zdravotného úseku
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti. Riadi a organizuje chod zariadenia pre seniorov s dvojzmennou prevádzkou, koordinuje a kontroluje prácu sestier a opatrovateľov, vykonáva administratívnu agendu, zodpovedá za kvalitu a účelovosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa platných štandardov a plní ďalšie úlohy...
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti. - Riadenie, zabezpečovanie a kontrolovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti na pediatrickom a neonatologickom oddelení. - Organizovanie činnosti oddelenia. - Vykonávanie odbornej špecializovanej diagnostickej a preventívno-liečebnej činnosti v danom odbore.