Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Directores de industrias manufactureras

en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Directores de industrias manufactureras' en Eslovaquia.

  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. - Riadenie prevádzky závodu, tak aby bola v súlade so stratégiou spoločnosti a štátnymi a miestnymi reguláciami - Optimalizácia a nastavovanie procesov v rámci oddelení - Kontrola dodržiavania procesov a návrh opatrení - Vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených...
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. Zabezpečenie dopravných služieb pri expedícii výrobkov a dovoze surovín a tovarov, zabezpečenie expedičných dokladov a colných služieb. Zabezpečuje chemické analýzy výrobkov a surovín.
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. PVT Manager role will be responsible for directing the activities for models in all aspects of current car engineering. The PVT Manager is the Engineering lead for current car, located in plant to provide quick reaction to engineering quality issues in production and low time in service, with...
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. • Management of purchasing activities related to Korean business and manage a team of buyers focused to Korean business • Select Production and Non-Production material suppliers for climate division • Purchase non-production materials for climate division with competent price and quality...
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. - organizovanie činnosti prevádzky - príjem, triedenie a lisovanie druhotných surovín, príjem a spracovanie nebezpečných a ostatných odpadov, príprava spracovaných komodít na odvoz, - vedenie tímu 7 manuálnych pracovníkov, ktorí pracujú na dvojzmennú prevádzku, - riešenie...
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. • Management of purchasing activities, to manage a team of buyers • Select Production and Non-Production material suppliers for climate division • Purchase non-production materials for climate division with competent price and quality in time. • Contract suppliers and manage Production...
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. - zabezpečovanie plnenia plánu strojárskej výroby, - organizovanie práce a riadenie priamo podriadených zamestnancov, - spolupráca s ostatnými oddeleniami (t.j. výrobnými odd., odd. nákupu a predaja, a i.), - operatívne riešenie vzniknutých problémov, - zabezpečovanie logistiky...
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. Riešenie zákazníckych reklamácií, ukazovateľov kvality výrobkov spoločnosti HANON, testovanie a technické analýzy, zabezpečenie technickej spolupráce s oddeleniami kvality automobiliek Kia a Hyunday na globálnej úrovni.
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. 1. procesy, plánovanie a organizácia: - implementuje priemyselnú stratégiu spoločnosti - definuje, koordinuje a implementuje ciele, zdroje a akčné programy na dosiahnutie stratégie a vedie ich Ukazovateľ pracovného výkonu: - jasne zadefinované toky procesov, jasne zadefinované...
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. riadenie a koordinácia oddelenia kvality na motorárni, zabezpečenie plynulosti výrobného procesu, plnenie kvalitatívnych noriem, včasné plánovanie dodávok motorov do výrovného procesu výroby automobilov, úzka spolupráca s plánovaním výroby a oddelením montáže, pravidelné...