Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Oficinistas generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

42 ofertas de trabajo de 'Oficinistas generales' en Croacia.

OPERATER / OPERATERKA U POŠTANSKOM UREDU. opis posla: Pružanje poštanskih, financijskih i ostalih usluga korisnicima Sortiranje i kartiranje pošiljaka te razmjenjivanje zaključaka u poštanskom uredu Zaduživanje i razduživanje poštara s pošiljkama i uputnicama za dostavu Aktivno nuđenje i prodavanje svih roba i usluga ...

OPERATER / OPERATERKA U POŠTANSKOM UREDU. opis posla: Pružanje poštanskih, financijskih i ostalih usluga korisnicima Sortiranje i kartiranje pošiljaka te razmjenjivanje zaključaka u poštanskom uredu Zaduživanje i razduživanje poštara s pošiljkama i uputnicama za dostavu Aktivno nuđenje i prodavanje svih roba i usluga ...

ADMINISTRATOR/ICA U SKLADIŠTU. Tražimo djelatnike za radno mjesto: Administrator/ica u skladištu Mjesto rada: Velika Gorica-Vukovina Opis posla: zaprimanje, obrada i razvrstavanje ulaznih/izlaznih naloga skladišta za stranke i ostale odjele kreiranje, obrada i kontrola ulaznih/izlaznih naloga za st...

ADMINISTRATIVNI REFERENT/REFERENTICA. Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj:01-2-909/22-1 ravnatelj Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos za određeno vrijeme do povratka privremeno nenazo...

SUDSKI OVRŠITELJ/ICA. Na temelju članka 61. stavak 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12,37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 119-03/22-04/32, Urbroj: 514...

ADMINISTRATIVNI RAČUNOVOSTVENI DJELTNIK/CA. Opis posla:  djelatnika/cu za obavljanje poslova na radnom mjestu: Administrativni računovostveni djeltnik/ca - primanje, vođenje urudžbenog zapisnika, raspodjela i odlaganje pristigle pošte i e-pošte - urudžbiranje pristiglih računa - vođenje računovodstvenih pomoćnih knjiga ulaznih i i...

KONTROLOR ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE M/Ž. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3 , Zagreb na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 12. travnja 2022. godine i Odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa od 13. rujna 2022. godine, objavljuje...

ADMINISTRATOR(M/Ž). OPIS POSLOVA: administrativni i uredski poslovi - pripremanje i prilagođavanje dokumenata - obavljanje zadataka po nalogu nadređenog - korespondencija (telefon, faks, e-mail, pošta) - nabava uredskih potrepština Vještine: Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet

POMOĆNI RADNIK/RADNICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Odluke donesene na 11. sjednici, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Čazma objavljuje: NATJEČAJ 3. Za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju -na određeno- puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, za pedagošku ...

POMOĆNIK/CA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U UČENJU. UVJETI: sukladno Zakonu o radu (NN 93/14,127/17), Pravilniku o radu II. osnovne škole Bjelovar i u skladu s uvjetima projekta Grada Bjelovara „Sinergijom do uspješnije zajednice“ pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2022./2023. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave n...

REFERENT/ICA- VODITELJ/ICA EU PROJEKTA. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 12. kolovoza 2022. godine (Klasa:983-01/22-01/13, Urbroj:524-07-02-01-01/2-22-19) i temeljem članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) sam...

ADMINISTRATIVNI REFERENT / REFERENTICA. Opis poslova: obavlja administrativne, opće i kadrovske poslove, obavlja poslove vezane za zasnivanje i raskid radnog odnosa, te priprema ugovore o radu, odluke i drugu potrebitu dokumentaciju u svezi radnih odnosa i dostavlja i šefu računovodstva računovodstvu, oglašava raspisivanje natj...

ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA-SUDSKI/A ZAPISNIČAR/KA. Republika Hrvatska Općinski sud u Vinkovcima Trg bana Josipa Šokčevića 17 32100 Vinkovci OIB: 77561654785 Ured predsjednika Broj: 7 Su-301/2022-22. Vinkovci, 8 rujna 2022. Sukladno čla...

ADMINISTRATIVNI/A SLUŽBENIK/CA. Opis posla: -urudžbiranje ulazne pošte -ažurno vođenje popisa prisutnih i odsutnih zaposlenika -zaprimanje telefonskih poziva i procesuiranje istih -knjiženje ulaznih računa, izdavanje računa, predračuna, ponuda, otpremnica i narudžba -vođenje raznih evidencija po nalogu direktora -nabava ...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Na temelju odredbi  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13., i 152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) , odredbi Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručno komunikacijskim posredni...

SERVISNI/A SAVJETNIK/CA - ADMINISTRATOR/ICA. Opis poslova: - zaprimanje vozila u servis, - otvaranje radnih naloga, - rad sa strankama- briga o kupcu i vozilu tjekom servisnih aktivnosti,   - kontrola kvalitete završnih radova,   - isporuka vozila stranci.   - planiranje servisnih aktivnosti,   - sastavljanje servisnih ponuda,   - izdavanj...

ADMINISTRATIVNI/A TAJNIK/CA. CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ ZAGREBAČKA 23, STANČIĆ Klasa: 112-01/22-01/299 URBROJ: 238/04-94-02/02-22-1 Stančić, 06.09.2022. Na temelju članka 34. Statuta Centra za rehabilitaciju Stančić (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s člankom 21. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Ce...

ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORICA PRODAJE. Opis poslova: - briga o klijentima: zaprimanje i proslijeđivanje narudžbi, pritužbi i molbi klijenata, rad na unapređenju zadovoljstva klijenata - podrška prodajnim aktivnostima: administracija prodajne dokumentacije, ažuriranje baze podataka i rezultata prodajnih termina, izrada i distr...

III. VRSTA - VODITELJ/ICA ODSJEKA/VODITELJ/ICA EKONOMATA. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijam •    jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj III. vrste – voditelj odsjeka/voditelj ekonomata u Odjeljku/Uredu za tehničke poslove, poslove zaštite na radu i poslove održavanja u Službi za pravne, kadr...

REFERENT ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA (M/Ž). DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o. je tvrtka specijalizirana za pružanje usluga privremenog zapošljavanja. Osnovana je od strane društva DEKRA Arbeit GmbH iz Stuttgarta, a kao dio internacionalne korporacije DEKRA SE koja broji 47.000 djelatnika i ima urede u više od 50 država svije...

ADMINISTRATIVNI RADNIK/ADMINISTRATIVNA RADNICA. Opis poslova: - administrativni  i kadrovski poslovi - arhiviranje dokumentacije - preuzimanje i distribucija pošte unutar tvrtki, priprema i slanje pošte - ostali poslovi po nalogu poslodavca Mogućnost stalnog zaposlenja.

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. OSNOVNA ŠKOLA BIJELO BRDO B I J E L O B R D O Na temelju članka 99. stavak 9. i stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13., 152/14., 7/17.,68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. ...

UREDSKI/A ADMINISTRATOR/ICA. Preuzimanje naloga od kupca i obrada istog,unos podataka u program, priprema intrastata. Komunikacija sa dobavljacima, kooperantima, slanje paketa, vođenje radnih sati.   Obavezno dobro poznavanje njemačkog ili englesog jezika u govoru i pismu. Prednost imaju osobe sa iskustvom na ...

FINANCIJSKI KONZULTANT / FINANCIJSKA KONZULTANTICA. Opis poslova: - licencirano savjetovanje fizičkih osoba o financijskim proizvodima/uslugama (kreditiranje) pri velikom broju banaka - rad isključivo u uredu - s obzirom na udaljenost korisnika usluga, komunikacija se odvija putem telefona (najvećim dijelom) te elektroničkom poštom - on...

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/12, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručno komunikacijskim posrednicima (NN 102/18), Pravilnika o izmjeni Pr...

DISPONENT/DISPONENTICA. Opis poslova: organizacija transporta komunikacija sa postojećim klijentima i pregovori sa potencijalnim klijentima komunikacija sa vozačima izrada ponuda i vršenje obračuna transportne usluge otvaranje i zatvaranje transportnih naloga kontrola dokumentacije u domaćem i me...

ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR M/Ž. Republika Hrvatska Općinski sud u Vinkovcima Trg bana Josipa Šokčevića 17 32100 Vinkovci Ured predsjednika Broj: 7 Su-271/2022-4. Vinkovci, 1. kolovoza 2022. Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11,...

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK/DJELATNICA - SSS EKONOMSKI SMJER. DJEČJI VRTIĆ CIPELICA UPRAVNO VIJEĆE ČAKOVEC KLASA: 003-05/22-01/43 URBROJ: 2109-100-01-22-01 Čakovec, 25. srpnja 2022. ...

ADMINISTRATIVNI REFERENT/ADMISTRATIVNA REFERENTICA. Opis posla: vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika i službe Temeljem članka 35. Statuta, INSULA-županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju, raspisuje N A T J E Č A J za prijem djelatnika u radni odnos za radno mjesto ADMINISTRATIVNI REFERENT – 1 ...

POMOĆNIK/POMOĆNICA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“, br. 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 68/18., 98/19. i 64/20) III. osnovna škola, Tome Bakača 11 d, 43000 Bjelovar, koju zastupa ravnateljica Goranka...

REFERENT/ICA – ADMINISTRATOR/ICA. Sukladno članku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na o...

TERENSKI ANKETAR/ ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE na području Zadarske županije . Anketari dobiju zadane ispitanike/adrese te obilaze kućanstva dok ne realiziraju potreban broj anketa. Anketiranje se vrši licem u lice,...

Más resultados: 1 · >>