Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)' en Croacia.

PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. 3. Prvostupnik/ca medicinsko – laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj Uvjeti: prvostupnik/ca (stručni prvostupnik iz medicinsko-laboratorijske dijagnostike), s položenim stručnim ispitom, prednost znanje jednog svjetskog jezika Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslik...

PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE ZA POTREBE RADA NA KLINIČKOM ZAVODU ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU. Na temelju čl. 20. Statuta KBC Osijek ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEČAJ Za prijem radnika na neodređeno vrijeme: 3. prvostupnik medicinsko- laboratorijske dijagnostike za potrebe rada na Kliničkom zavod...

PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE Sisak, Ulica kralja Tomislava 1 Sisak, 12. rujan 2022. objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radna mjesta: prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike, VŠS - jedan/jedna (1)pr...

PRVOSTUPNIK/ICA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U ODJELU ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU. JAVNI NATJEČAJ KLASA: 100-01/22-01/29 4. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - s probnim radom od 3 (tri) mjeseca Prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike u Odjelu za patologiju i citologiju- 1 izvršitelj Uvjeti natječaja pod rednim brojem 4. : Viša stručna sprem...

4. PRVOSTUPNIK/ICA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEČAJ 4. Prvostupnik laboratorijske dijagnostike- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca ...

PRVOSTUPNIK/ICA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (JEDINICA ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA). Sukladno članku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr.Fran Mihaljević“ Zagreb, na odr...

4. MEDICINSKO LABORATORIJSKI INŽENJER VŠS (JEDAN IZVRŠITELJ/ICA) ZA POTREBE ODJELA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU- RADNO MJESTO II. VRSTE. Klasa: 112-01/22-01/213 Urbroj:191-2-1-22-01 Dubrovnik, 19. srpnja 2022.g. Na temelju Točke III i IV. Odluke Ministarstva zdravstva Klasa: 022-03/22-04/70, Urbroj: 503-01-04/25-22-2 od 17. ožujka 2022.g. (NN 35/2022)., suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/21-03/130, U...

7. ZDRAVSTVENI/A DJELATNIK/CA II - BACC.MED.DIAGN. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Mirogojska cesta 16, Zagreb objavljuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ za izbor kandidata za radna mjesta: 7. Zdravstveni djelatnik II - bacc.med.diagn. – 4 izvršitelja/ice Stručni uvjeti: -Viša stručna sprema stečena prema prijašnji...

PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - PRIPRAVNIK/CA. Na temelju Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika /“Narodne novine“ br. 2/11 i 14/13), a sukladno Pravilniku o mjerilima za prijem zdravstvenih radnika na pripravnički staž („Narodne novine“ br. 124/13), suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 023-03/21-01/776 Urbroj: 534-07-2-3/...