Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior

en Español in English auf Deutsch en Français ...

51 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Croacia.

Página: 2

ASISTENT/ICA IZ PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI, POLJE ELEKTROTEHNIKA, RAČUNARSTVO, I/ILI STROJARSTVO. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 3. Tehnički fakultet u Puli: za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent iz područja tehničkih znanosti,polje elektrotehnika, računarstvo, i/ili strojarstvo. Uz prijavu na...

ASISTENT/ICA IZ PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA JAPANOLOGIJA. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 8. Filozofski fakultet u Puli: za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na određeno...

ASISTENT/ICA ZA UMJETNIČKO PODRUČJE GLAZBENA UMJETNOST, UMJETNIČKO POLJE IZVOĐENJE GLAZBE, UMJETNIČKA GRANA PJEVANJE. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 4. Muzička akademija: za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta za umjetničko područje Glazbena umjetnost, umjetničko polje Izvođenje glazbe, umjetnička grana Pjevanje. ...

ASISTENT/ICA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI,POLJE PEDAGOGIJA, GRANA POSEBNE PEDAGOGIJE. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 4. Muzička akademija: za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti,polje pedagogija, grana posebne pedagogije. Uz prijavu na natječaj potrebno j...

ASISTENT/ICA (RADNO MJESTO I. VRSTE). SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Trg Marka Marulića 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor u SURADNIČKO ZVANJE I RADNO MJESTO, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, ASISTENT (radno mjesto I. vrste) u području tehničk...

PREDAVAČ/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA FILOLOGIJA (ZNANSTVENE GRANE UGROFINISTIKA). Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje predavača i na nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znans...

POSLIJEDOKTORAND/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA TEMELJNE TEHNIČKE ZNANOSTI. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi kandidati Natječaja moraju ispunj...

3. SURADNIČKO ZVANJE POSLIJEDOKTORAND/ICA (NASLOVNO ZVANJE). Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E Č A J za izbor 3.u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana m...

A 1) IZVANREDNI/A PROFESOR/ICA. 1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste: 2. izvanredni profesor za: znanstveno područje (4.) Biotehničke znanosti znanstveno polje (4.04.) Biotehnologija znanstvena grana (4.04.01) Bioinformatika na neodređeno vrijeme, s punim radnim vr...

ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA KINEZIOLOGIJA. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU KINEZIOLOŠKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja k...

1. A) IZBOR U NASTAVNO ZVANJE I RADNO MJESTO PREDAVAČA/ICE, ZA PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI, POLJE ELEKTROTEHNIKA. Uvjeti za izbor u zvanja pod točkom 1. nalaze se na web stranici Veleučilišta: www.tvz.hr (Uvjeti za izbor u nastavna zvanja (NN 20/2012 NN 85/2013, NN 4/2015) Uz prijavu svi pristupnici pod točkom 1. trebaju priložiti: •preslika diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (origina...

IZVANREDNI/A PROFESOR/ICA IZ UMJETNIČKOG PODRUČJA LIKOVNE UMJETNOSTI, UMJETNIČKO POLJE GRAFIKA. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ Za izbor i prijem 3. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz U...

REDOVITI/A PROFESOR/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA GRAĐEVINARSTVO, ZNANSTVENE GRANE HIDROTEHNIKA. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo, znanstvene grane hidrotehnika na neodređeno vrijeme u punom radnom vre...

POSLIJEDOKTORAND/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA EKONOMIJE, ZNANSTVENE GRANE RAČUNOVODSTVO. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ...

ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA PSIHOLOGIJA (ZNANSTVENA GRANA OPĆA PSIHOLOGIJA). Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ za izbor 4. jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija (znanstvena grana opća ps...

3. ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE I RADNO MJESTO IZVANREDNI/A PROFESOR/ICA. Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 73. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E Č A J za izbor 3.u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ...

1.SURADNIČKO ZVANJE I NA RAZVOJNO RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORAND/ICA. Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E Č A J za izbor 1.u suradničko zvanje i na razvojno radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologi...

2. SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORAND/ICA. Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E Č A J za izbor 2.u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na odre...

4. SURADNIČKO ZVANJE POSLIJEDOKTORAND/ICA (NASLOVNO ZVANJE). Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E Č A J za izbor 4.u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicins...

Más resultados: << · 2