Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesionales de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

56 ofertas de trabajo de 'Profesionales de enfermería' en Croacia.

Página: 2

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE. DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Split, Kavanjinova 2 Na temelju odluke ravnatelja Doma zdravlja raspisuje se: N A T J E Č A J za prijem u radni odnos (m/ž) na određeno vrijeme: jedne (1) medicinske sestre/tehničara opće...

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. Opis poslova: Rad s djecom s problemima u ponašanju. Temeljem članka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61 /2018) i članka 37. Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/15-30/1, URBROJ: 404-15-1 od 09. travnja...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE. Opis poslova: hranjenje nepokretnih štićenika , njega starijih ljudi, njega štićenika, vađenje krvi, uvođenje nazogastrične sonde, uvođenje urinarnog katetera, u izdvojenom pogonu u Pakracu na adresi Kalvarija 44. Zainteresirane osobe mogu se javiti gđi Ivanki Jurković na mob: 099 6913809.

DENATALNI ASISTENT/MEDICINSKA SESTRA, ORALNA KIRUGIJA. Napomena: zamolba, životopis, svjedodžba, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidate u obvezi, domovnica, potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mj. Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (''NN'' 82/08), na natječaj za prijem...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Napomena: zamolba, životopis, svjedodžba, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidate u obvezi, domovnica, potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mj. Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (''NN'' 82/08), na natječaj za prijem...

ZDRAVSTVENA VODITELJICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) te članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biser Lastova, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto ...

MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR. UVJETI: srednja medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Uz prijave kandidati trebaju priložiti: Zamolbu, Životopis, Domovnicu, Diplomu...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. - vrši primopredaju službe - vrši zdravstvenu njegu temeljem plana 24 satne zdravstvene njege: tuširanje korisnika sa teškoćama u održavanju osobne higijene, nepokretnog korisnika s odgovarajućim pomagalima, njega usne i nosne šupljine, vlasišta, tijela, ruku i stopala i dr. - radi na preven...

DENTALNI ASISTENT/ICA - PRIPRAVNIK/ICA. DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK ŠIBENIK, S. Radića 83. Broj : 02-3/15-2022 Šibenik, 02.08.2022. Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Šibenik, v.d. ravnatelj raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: Dentalni asistent/ica (1 izvršitelj/ica) - pripravnik/ica Uvjet...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Uvjeti pod 2 (medicinska sestra/tehničar): - završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara - jedna (1) godina radnog iskustva u traženom zvanju i stupnju, - odobrenje za samostalan rad - položen stručni ispit - probni rad (2) dva mjeseca - da ne pos...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Uvjeti: Završena škola za medicinske sestre/tehničare Odobrenje za samostalan radUz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici: Zamolbu Životopis Domovnicu Svjedodžbu Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)...

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR U TIMU ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU. Mjesto rada: Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6 Uvjeti: - SSS, medicinska sestra/tehničar -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na računalu Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku svjedodžbe presliku domovnice presli...

DENTALNI ASISTENT/MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR M/Ž. NAPOMENE : - Zamolba, životopis, preslika domovnice, preslika svjedodžbe, preslika odobrenja za samostalan rad, preslika uvjerenja o polož. stručnom ispitu za kandidate koji su u obvezi, uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka, a ne starije od 6 mjeseci. Prema Zakonu o ravn...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR NA STACIONARU. Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac, Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Otočac (Klasa:012-02/22-01/05; Urbroj:2125/56-22-05) Ravnateljica raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto: medicinska sestra/tehničar SSS (1 izvršitelj) za rad na stacionaru DZ Otočac kao zamjena za kori...

DENTALNI ASISTENT/ DENTALNA ASISTENTICA. Ugovorna ordinacija sa HZZO-om, traži dentalnog asistenta ili asistenticu. Rad s pacijetnima, rad na računalu, održavanje čistoće radnog prostora. Bitno je da dentalni asistent/asistentica ima važeću licencu od HKDM. Za prijavu na natječaj je potrebno dostaviti na mail adresu sljedeću dokument...

11. DENTALNI/A ASISTENT/ICA – U KLINICI ZA STOMATOLOGIJU. Uvjeti: •završena škola za dentalnog asistenta, •položen stručni ispit. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: •životopis, •preslike: završne svjedodžbe, dokaza o položenom stručnom ispitu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca. Pr...

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR NA POSLOVIMA VOZAČA U TIMU T2. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBRO...

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA. Uvjeti: - SSS, medicinska sestra/medicinski tehničar; - položen stručni ispit (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar); - odobrenje za samostalan rad HKMS-a; - poznavanje rada na računalu; - vozačka dozvola B kategor...

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. Opis posla: zdravstvena njega u kući pacijenata, rad na terenu. Uvjeti: završena srednja škola za zanimanje medicinska sestra, položeni stručni ispit za medicinsku sestru (osim za one koji su završili srednju školu u trajanju od 5 godina ) te važeće odobrenje za rad. Poželjno radno isk...

PRIPRAVNIK / PRIPRAVNICA- DENTALNI ASISTENT. Na temelju odobrenog Plana prijema pripravnika na teret mjera „Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije raspisuje: N A T J E Č A ...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU. 12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU 12.2. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Kandidati se na natječaj prijavljuju dostavom vlastoručno potpisane zamolbe uz koju moraju dostaviti sljedeće dokumente: životopis, dokaz o državljanstvu - preslik...

MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU. 12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU 12.1. Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti: 12. SSS - Srednja medicinska škola, odobrenje za rad Kandidati se na natječaj prijavljuju dostavom vlasto...

MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI/A TEHNIČAR/KA ZA RAD NA STACIONARU. 14. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD NA STACIONARU 14.2. Ispostava Pazin - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti: 14. SSS - Srednja medicinska škola, odobrenje za rad Napomena: Za točku 2. i 14. natječaja postoji mogućnost sufina...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD NA STACIONARU. 14. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD NA STACIONARU 14.3. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Uvjeti: Napomena: Za točku 2. i 14. natječaja postoji mogućnost sufinanciranja troška stanovanja. Kandidati se na natječaj prijavljuju dostavom vlastoručno potpisan...

Más resultados: << · 2