Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Médicos generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

105 ofertas de trabajo de 'Médicos generales' en Croacia.

Página: 4

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIZACIJA IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE. Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, odobrenja Ministarstva zdravstva od 05. studenog 2021. godine, te odredbi Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine /NN 129/11, 129/12 i 120/13 i 31/17/, Pravilnika o specijalističkom usav...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA HITNE MEDICINE ILI DOKTOR/ICA MEDICINE. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije URBROJ: 01-2258/2022 Šibenik, 01.07.2022. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, sa sjedištem u Šibeniku, Narodnog preporoda 1, raspis...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA HITNE MEDICINE ILI DOKTOR/ICA MEDICINE. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije URBROJ: 01-2258/2022 Šibenik, 01.07.2022. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, sa sjedištem u Šibeniku, Narodnog preporoda 1, raspis...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA HITNE MEDICINE ILI DOKTOR/ICA MEDICINE. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije URBROJ: 01-2258/2022 Šibenik, 01.07.2022. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, sa sjedištem u Šibeniku, Narodnog preporoda 1, raspis...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE (M/Ž) U TIMU 1 HMP. Klasa: 100-01/22-01/1 Broj: 2109-105-03-22-8 Datum: 01. srpnja 2022. godine Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Međimu...

DOKTOR MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBRO...

DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALISTA / SPECIJALISTICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE. Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Kutina, ravnateljica Doma zdravlja Kutina Sanja Habek, dipl. iur., univ. spec. iur., raspisuje sljedeći N A T J E Č A J za prijem u radni odnos jednog doktora medicine (m...

DOKTOR/ICA MEDICINE. Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19; u daljnjem tekstu Zakon), članka 4. stavka 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Naro...

LIJEČNIK/CA. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos c) LIJEČNIK – 6 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci - zamjena za bolovanja. Uvjeti za c): VSS medicinski fakultet, 360 ECTS bodova ili više, doktor medicine, odobrenje za samostalan rad, n...

Más resultados: << · 2 · < · 4