Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Médicos generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

105 ofertas de trabajo de 'Médicos generales' en Croacia.

Página: 3

DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIZANT/ICA OTORINOLARINGOLOGIJE. Temeljem članka 121. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 147/20), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) sukladno Planu specijalizacija za 2019. godinu, Planu specijalizacija za 2021. godinu te Planu specijalizacija za 2022. g...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, M/Ž. Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije od 12. kolovoza 2022. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za rad...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE/ DOKTOR MEDICINE. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa ...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA RADIOLOG/INJA. N A T J E Č A J za radno mjesto doktor medicine, specijalist radiolog - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (m/ž) Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete: VSS, završen medicinski fakultet, doktor medicine; položen stručni ispit (samo za one koji su imali obvezu polaganja stručno...

NASTAVNIK/CA PEDIJATRIJE S NEONATOLOGIJOM I OSNOVAMA GENETIKE. – jedan/na izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, na 8 sati nastave tjedno, što je 16 sati tjedno - doktor medicine, specijalist pedijatar UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11...

DOKTOR/ICA MEDICINE / DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA U SHM. OIB:40606155880 Pula, 1.08.2022. URBROJ: 2163-5-1-1922/22. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE. Obavlja preglede, obradu i liječenje bolesnika na odjelima i ambulantno-specijalističkoj djelatnosti u okviru specijalnosti /uže spec. i konzilijarne preglede OPĆA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠIĆ» SISAK J. J. Strossmayera 59 44000 Sisak Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsj...

DOKTOR/ICA MEDICINE. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 4. DOKTOR MEDICINE 4.2. Ispostava Rovinj - dva (2) izvršitelja na neodređeno vrijeme Uvjeti: 4. VSS - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad Kandidati se na natječaj prijavljuju dostavom vlasto...

DOKTOR/ICA MEDICINE/DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST U SHM. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19,66/20 i 56/22), članka 6. Postupnika o provedbi natječaja za zapošljavanje Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i članka 32. Statuta Nastavnog zavoda z...

DOKTOR/ICA MEDICINE U TIMU T1 HITNE MEDICINSKE SLUŽBE U KORČULI NA ODREĐENO VRIJEME,. Opći uvjeti za doktore medicine: 1) zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja; doktor medicine, 2) odobrenje za samostalan rad. Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Z...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE. Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13 i 153/13), članka 26. Pravilnika o radu i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 11.07.2022., Toplice Lipik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju objavljuje ...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE. Uvjeti: • završen sveučilišni diplomski studij medicine, dr.med. specijalist kirurške djelatnosti, specijalist opće kirurgije, VSS • položen stručni ispit • važeće odobrenje za samostalni rad Kandidati koji se natječu za prijam pod točkom 1-9., uz zamolbu trebaju priložit...

DOKTOR/ICA MEDICINE. Na temelju odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19.66/20. i 56/22.), članka 28. Statuta Doma zdravlja – Senj i suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/22-03/31, URBROJ: 534-03-1-1/6-22-04 od 14. veljač...

1. DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA - VODITELJ/ICA TIMA. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Mirogojska cesta 16, Zagreb objavljuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ za izbor kandidata za radna mjesta: 1. Doktor medicine specijalist- voditelj tima– 1 izvršitelj/ica Stručni uvjeti: - Visoka stručna sprema stečena prema prijašnj...

DOKTOR/ICA MEDICINE ILI DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBRO...

DOKTOR OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE M/Ž. NAPOMENA : Zamolba, životopis, preslika diplome, preslika odobrenja za samostalan rad, preslika uvjerenja o polož. stručnom ispitu za kandidate koji su u obvezi, preslika domovnice, uvjerenje o ne vođenju kaznenoga postupka, a ne starije od 6 mjeseci. - RAD NA VIŠE LOKACIJA DOMA ZDRA...

PEDIJATAR/PEDIJATRICA. Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedeći NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO ...

DOKTOR/ICA MEDICINE, SPECIJALIST UROLOGIJE. Uvjet:Specijalist/ica urologije s važećim odobrenjem za samostalan rad, korisnik mirovine Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ br. 82/08, 69/17). Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaj...

DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE U KLINIČKOM ZAVODU ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU. Opis poslova: obavljanje poslova iz djelatnosti struke odgovornost za obavljanje svoga posla sukladno pravilima struke te relevantnim protokolima i protokolima KBC-a Rijeka sudjelovanje u dežurstvu odgovornost za pravovremenu dostavu odobrenja za rad/obnove odobrenja za rad ...

DOKTOR MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE M/Ž. Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:  zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,  odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natječaj pristupniku je obvezan priložiti i sljedeće priloge: 1...

DOKTOR/ICA MEDICINE – SPECIJALIST PEDIJATAR. 3. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALIST PEDIJATAR Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnog djelatnika Uvjeti: 3. VSS - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij...

SPECIJALIST/ICA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE. 2. SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Uvjeti: 2. VSS - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, specijalizacija iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad Napomena: Za točku 2. n...

SPECIJALIZANT/ICA OBITELJSKE MEDICINE. N A T J E Č A J za upućivanje na specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika/ica za potrebe Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, za specijalizacije iz: - obiteljske medicine – 1 izvršitelj/ica Radni odnos s odabranim pristupnicima zasniva se na neodređeno vrijeme r...

SPECIJALIZANT/ICA MEDICINE RADA I SPORTA. N A T J E Č A J za upućivanje na specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika/ica za potrebe Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, za specijalizacije iz: - medicine rada i sporta – 1 izvršitelj/ica Radni odnos s odabranim pristupnicima zasniva se na neodređe...

SPECIJALIZANT/ICA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE. N A T J E Č A J za upućivanje na specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika/ica za potrebe Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, za specijalizacije iz: - ginekologije i opstetricije – 1 izvršitelj/ica Radni odnos s odabranim pristupnicima zasniva se na neodr...

SPECIJALIZANT/ICA PEDIJATRIJE. NATJEČAJ za upućivanje na specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika/ica za potrebe Doma zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, za specijalizaciju iz: - pedijatrije – 1 izvršitelj/ica Radni odnos s odabranim pristupnicima zasniva se na neodređeno vrijeme radi upuć...

SPECIJALIZANT/ICA IZ DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE. Opis poslova: specijalizant/ica iz dermatologije i venerologije Temeljem članka 31. i 55. Statuta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 14/19, 23/20 i 43/20), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, br.: 83/15...

SPECIJALIZANT/ICA IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE. Opis poslova: specijalizant/ica iz fizikalne medicine i rehabilitacije Temeljem članka 31. i 55. Statuta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 14/19, 23/20 i 43/20), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“,...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIZACIJA IZ PEDIJATRIJE. Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, odobrenja Ministarstva zdravstva od 05. studenog 2021. godine, te odredbi Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine /NN 129/11, 129/12 i 120/13 i 31/17/, Pravilnika o specijalističkom usav...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIZACIJA IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE. Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, odobrenja Ministarstva zdravstva od 05. studenog 2021. godine, te odredbi Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine /NN 129/11, 129/12 i 120/13 i 31/17/, Pravilnika o specijalističkom usav...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA HITNE MEDICINE ILI DOKTOR/ICA MEDICINE. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije URBROJ: 01-2258/2022 Šibenik, 01.07.2022. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, sa sjedištem u Šibeniku, Narodnog preporoda 1, raspis...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA HITNE MEDICINE ILI DOKTOR/ICA MEDICINE. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije URBROJ: 01-2258/2022 Šibenik, 01.07.2022. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, sa sjedištem u Šibeniku, Narodnog preporoda 1, raspis...

Más resultados: << · < · 3 · >>