Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Médicos generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

127 ofertas de trabajo de 'Médicos generales' en Croacia.

Página: 2

DOKTOR-ICA MEDICINE. Na temelju članka 32. Statuta OPĆE BOLNICE I BOLNICE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, ravnatelj ustanove raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos - doktor/ica medicine - 2 izvršitelja na određeno vrijeme ...

2. NASTAVNIK/NASTAVNICA PREDMETA ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA. Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18),  Pravilnika o stručnoj spre...

26. NASTAVNIK/NASTAVNICA PREDMETA PATOLOGIJA. Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18),  Pravilnika o stručnoj spre...

POSLOVI LIJEČNIKA SPECIJALISTA MIKROBIOLOGIJE S PARAZITOLOGIJOM U SLUŽBI ZA MIKROBIOLOGIJU (M/Ž). Na temelju članka 32. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Odluke o prihvaćanju Plana zapošljavanja u Zavodu za javno Koprivničko-križevačke županije za 2022. od strane Upravnog vijeća KLASA: 119-02/21-01/6, URBROJ: 2137-19-07-21-2 od 23.12.2021. godine i su...

DOKTOR/ICA MEDICINE. KLASA: 100-01/22-01/08 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-22-11 Pula, 18.10.2022. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 7. DOKTOR MEDICINE 7.4. Ispostava Pula - devet (9) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti: 7. VSS - Integrirani pre...

28. NASTAVNIK/NASTAVNICA PREDMETA RADIOLOGIJA. Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18),  Pravilnika o stručnoj spre...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIZANT HITNE MEDICINE. NATJEČAJ za upućivanje na specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz hitne medicine - 2 izvršitelja Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci. Opći uvjeti: •zdravstveni radnik sa završenim integralnim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstve...

29. NASTAVNIK/NASTAVNICA PREDMETA RADIOLOGIJA. Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18),  Pravilnika o stručnoj spre...

LIJEČNIK/CA SPECIJALIST/ICA KLINIČKE RADIOLOGIJE I UZV DIJAGNOSTIKE. Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Centar (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20 i 24/21), ravnatelj Doma zdravlja Zagreb - Centar, Zagreb, Runjaninova 4, raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na radno mjesto liječnik/ca specijalist/ica kliničke radiologije I UZV ...

1. NASTAVNIK/NASTAVNICA PREDMETA ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA. Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18),  Pravilnika o stručnoj spre...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE ZA POTREBE OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJAMA. Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr.med., dana 19.10.2022. godine raspisuje ...

DOKTOR/ICA MEDICINE. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – ITINERIS II. ISTARSKE BRIGADE 5 BUZET Buzet, 17. listopada 2022. OGLAŠAVA slobodna radna mjesta za izvođenje dopisno – konzultativne i konzultativno – instruktivne nastave u obrazovanju odraslih na određeno vrijeme u školskoj 20...

DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIST/ICA RADIOLOGIJE/KLINIČKE RADIOLOGIJE. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 3. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST RADIOLOGIJE/KLINIČKE RADIOLOGIJE Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Uvjeti: 3. VSS - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, specijalizacija iz radiol...

DOKTOR/ICA MEDICINE. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 7. DOKTOR MEDICINE 7.5. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Uvjeti: 7. VSS - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad Kandidati se na natječaj prijavljuju dostav...

NASTAVNIK/NASTAVNICA ZDRAVSTVENE SKUPINE PREDMETA. - nastavnički poslovi Uvjeti: dr.medicine uz uvjete u NPP Uvjeti: Opći uvjeti sukladno Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17, 98/19) te posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA RADIOLOGIJE DO POLOVICE PUNOG RADNOG VREMENA ILI DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA RADIOLOGIJE KORISNIK MIROVINE. Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/19 i 147/20), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), suglasnosti Ministarstva zdravstva od 02. prosinca 2021. god...

SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA HITNE MEDICINE. Temeljem odredbe članka 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Odluke Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oft...

DOKTOR/ICA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje Temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 147/20), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), a sukladno Planu specijalizacija za ...

8. SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA KARDIOLOGIJE. „Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se N A T J E Č A J za izbor specijalizanata (m/ž) 8. kardiologija – 4 izvršitelja Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su: zdravstveni radnik sa završe...

DOKTOR/DOKTORICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE. Mjesto rada: Beketinci, Čepinska 42a Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet, doktor medicine -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na računalu Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku diplome presliku domovnice presliku odobrenja za samo...

DOKTOR/ICA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ ALERGOLOGIJE I KLINIČKE IMUNOLOGIJE. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje Temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 147/20), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), a sukladno Planu specijalizacija za ...

DOKTOR/DOKTORICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE. Mjesto rada: Ivanovac, Duga 33 Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet, doktor medicine -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na računalu Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku diplome presliku domovnice presliku odobrenja za samostalan rad...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA RADIOLOGIJE. Doktor medicine specijalist radiologije - jedan izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme. Mjesto rada: služba radiološke dijagnostike Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Velika Gorica, na adresi Velika Gorica, Matice Hrvatske 5. Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet - pol...

6. SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA HEMATOLOGIJE. „Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se N A T J E Č A J za izbor specijalizanata (m/ž) 6. hematologija – 1 izvršitelj Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su: zdravstveni radnik sa završe...

DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIZANT/ICA UROLOGIJE. Raspisuje se javni natječaj za izbor kandidata i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme za specijalističko usavršavanje iz: - dvije specijalizacije iz urologije, Opći uvjeti koje pristupnici natječaja za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su: - radnik sa za...

2. SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE. „Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se N A T J E Č A J za izbor specijalizanata (m/ž) 2. anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – 5 izvršitelja Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjava...

9. SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA KARDIOTORAKALNE KIRURGIJE - SMJER KARDIJALNA KIRURGIJA. „Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se N A T J E Č A J za izbor specijalizanata (m/ž) 9.kardiotorakalna kirurgija – smjer kardijalna kirurgija – 1 izvršitelj Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati...

LIJEČNIK/ICA SPECIJALIST/ICA PSIHIJATRIJE U ODJELU ZA PSIHIJATRIJU. JAVNI NATJEČAJ KLASA: 100-01/22-01/ Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – s probnim radom od 6 (šest) mjeseci Liječnik specijalist psihijatrije u Odjelu za psihijatriju – 1 izvršitelj Uvjeti natječaja pod rednim brojem 1.: Visoka stručna sprema – Medicins...

DOKTOR/DOKTORICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE. Mjesto rada: Osijek, Biševska 32 Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet, doktor medicine -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na računalu Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku diplome presliku domovnice presliku odobrenja za samostalan rad ...

DOKTOR/DOKTORICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE. Mjesto rada: Vladislavci, Kralja Tomislava 104 Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet, doktor medicine -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na računalu Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku diplome presliku domovnice presliku odobrenja za ...

DOKTOR/ICA MEDICINE- SPECIJALISTA/ICA INTERNE MEDICINE. Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine”, broj 56/22.), ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos doktora medicine – 1 izvršitel...

DOKTOR/DOKTORICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE. Mjesto rada: Đakovo, Trg N. Š. Zrinskog 2 Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet, doktor medicine -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na računalu Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku diplome presliku domovnice presliku odobrenja za sa...

Más resultados: << · 2 · > · >>