Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines' en Bulgaria.

  • : Управлява асфалтосмесителя, осигурява и поддържа нормален режим на работа на смесителя и контролира при работа изправното състояние на работните органи на инсталациите. ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД.
  • : Управлява бетоновия възел, осигурява и поддържа нормален режим на работа на възела и контролира при работа изправното състояние на работните органи на инсталациите. ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД.
  • : Разстилане на отпадъци, товарене на строителни отпадъци, изкопаване на земни маси, събаряне на стари сгради, снегопочистване, прокопаване на канали, почистване... РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - СИЛИСТРА ОП.
  • : Да управлява пътно-строителна машина - багер; да извършва техническо обслужване на машината; да извършва ремонт при повреди и аварии; да знае особеностите, предназначението... ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД.