Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Oficinistas generales' en Bulgaria.

  • : Извършване на оперативна и административна дейност. Създаване работни приоритети и осигуряване на стриктно спазване на всички срокове и процедури при изпълнение... ДАРКОМЕТ ИНДЪСТРИ ЕООД ЕООД.
  • : Организира и води документите на служителите;Събира месечните такси;Организира снабдяването,съхраняването и отпускането на хранителни и други стоки,материали,инвентар... ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "ПРОЛЕТ" Детска градина.
  • : Отчитане, приемане, съхранение, използване, разпределение и събиране на материали съдържащи класифицирана информация в съответствие със Закона за защита на класифицираната... ВОЕННО ОКРЪЖИЕ І степен -Пловдив поделение.
  • : Водене на кореспонденция, използване на копирна техника, телефонна комуникация с фирмени контрагенти, обработване и класифициране на информация ЧЕРНО МОРЕ АД.
  • : кореспонденция по ел.поща; р-та с док-ция и доставчици; координация на дейността с главния офис в Гърция и следене за изпълнение на поръчки и инструкции НЮ СЕЙЛС ЕООД.
  • : Осигуряв техническото обслужване и подпомага дейността на звеното. Извършва дейности, свързани със събиране, систематизиране и въвеждане на данни при задържани... АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - Митница Столична Държавна агенция.