Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y ejecutivos' en Bulgaria.

  • : Организира и съхранява файлове, работи с документи и офис техника. Да може да създава счетоводни документи в електронен вид и качва в информационни платформи.СV... СЧЕТОВОДНА КЪЩА-ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ЕООД.
  • : Осъществява дейностите по приемане и съхраняване на разплащателната документация от прекратени осигурители без правоприемник,извличане и обработване на данни... НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Институция, създ. със спец. закон.
  • : съгласно длъжностната характеристика: Издава документи по гражданска регистрация на физически лица -актове за раждане, издаване на удостоверение на гражданско... ОБЩИНА БУРГАС община.
  • : Приема молби и предоставя справки на граждани във връзка с пенсионно обслужване. Съхранява и подготвя обработка на пенсионни преписки. Приема на документи за... ТП НА НОИ ПЛОВДИВ поделение.
  • : Обслужва неактивни безработни младежи, съдейства за идентифицирането им, провежда анкетиране на неактивните лица и извършва проверка на попълнените анкети, предлага... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.