Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y ejecutivos' en Bulgaria.

  • : Обслужва неактивни безработни младежи, съдейства за идентифицирането им, провежда анкетиране на неактивните лица и извършва проверка на попълнените анкети, предлага... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Извършва надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и метрологичен надзор, с цел ограничаване пускането на пазара и използването на СИ и предварително опаковани... ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Държавна агенция.
  • : Специалист рекламации и иновации: Осъществява текущ контрол за качеството на изпълняваните СМР по обектите. Съблюдава за спазване на технологичната последователност... ПЛАНЕКС ЕООД.
  • : Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; подготвя формуляри,... СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Съд.
  • : Специалист – отдел Материално-техническо снабдяване Да познава строителните материали. Периодично събира информация и актуализира цените на строителните материали.... СД ВИАНА ООД.
  • : Изготвяне на документи за сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения. Изготвяне и поддържане на актуално разписание на длъжностите по проекта. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Проучва и издава разрешителни за движение на извънгабартни товари, маршрутни листи и пресъгласуване на проекти за ВОБД на текущо строителство на обектите . Проучва... ОБЩИНА БУРГАС община.
  • : Водене на кореспонденция на гръцки и италиански с клиенти и партньори на дружеството.Комуникации с банкови и държавни институции,нотариуси.Изготвяне на документи.Извършаване... ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС ООД.