Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ingeniería mecánica' en Bulgaria.

  • : Следи за състоянието и изправността на предоставената му плетачна техника, осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експ;оатация и своевременен ремонт... ТРАВЕЛТЕКС ЕООД.
  • : - Осъществява и участва в ръководството на процеса на ремонт и поддръжка на оборудването и машините съобразно разработената технология и структура на производството.... ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 ЕООД.
  • : Механик строителна механизация и автотранспорт. Извършва: 1. Технически прегледи на ПСМ и организира дейности по ремонта им преди започване на работния ден; 2. Контролира... ИСА 2000 ЕООД.
  • : Проверка на техническата изправност, годност за безопасно дългосрочно съхранение и готовност за бойно използване по предназначение на елементи от боеприпаси... Военно формирование 26940 поделение.
  • : осигурява безаваройна и надеждна работа на оборудването, осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, контролира натоварването на оборудването,... ИНОВЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД.