Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,810 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 60

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Empacadores manuales: Steidzami aicinam darba Iesainotajus Selgas cepumu ražotne ( sezonas darbs ) nodrošinot bezmaksas transportu no Bauskas uz Rigu un atpakal. Darba laiks: - darba dienas rita mainas no 6:45-15:15- sestdienas, svetdienas - brivas Pienakumi: - gatavas produkcija nonemšana no konveijera,... Orkla Confectionery & Snacks Latvija, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: SIA „Artex Latvia” ir uznemums, kurš darbojas industrialas šušanas joma un trikotažas apgerbu ražošanas joma.Uznemuma specializacijas ir industrialo tekstila un adas izstradajumu ražošana ( mebelu un transportlidzeklu parvalki,citi interjera tekstila izstradajumi), ka ari trikotažas... Artex Latvia, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Darbam veikala Rezeknes iela 3, Riga Pienakumi:  Aktivi pardot un nodrošinat laipnu klientu apkalpošanu Sekot lidzi un papildinat precu sortimentu veikala plauktos Rupeties un uzturet kartibu nodala Prasibas: Velme stradat un apgut jaunas zinašanas Pozitivisms un labas saskarsmes... cenuklubs.lv, SIA.
 • . Instructores en tecnología de la información: Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzJaunsardzes departamenta 2.novada nodalasjaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku  (Livanu un Varkavas novados (1 slodze) Galvenie amata pienakumi: -    organizet jaunsargu kandidatu uznemšanu Jaunsardze un nodrošinat... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • . Especialistas en políticas de administración: Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • . Instructores en tecnología de la información: Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzJaunsardzes departamenta 2.novada nodalasjaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku  Preilu un Riebinu novados (1 slodze) Galvenie amata pienakumi: -    organizet jaunsargu kandidatu uznemšanu Jaunsardze un nodrošinat... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • . Instructores en tecnología de la información: Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzJaunsardzes departamenta 2.novada nodalasjaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku   Ilukstes novada (1 slodze) Galvenie amata pienakumi: -    organizet jaunsargu kandidatu uznemšanu Jaunsardze un nodrošinat... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • . Instructores en tecnología de la información: Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzJaunsardzes departamenta 2.novada nodalasjaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku  Daugavpils pilseta un novada (1 slodze) Galvenie amata pienakumi: -    organizet jaunsargu kandidatu uznemšanu Jaunsardze un... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • . Tasadores: RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologiskopetijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija             mekle KLIENTU APKALPOŠANAS NOVERTETAJAS/-US    Papildus pelnas iespejas (samaksu atbilstoši padaritajam) Iespeju apvienot... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Pastnieks/-ce automobila vaditajs (ar savu auto) Apraksts : Latvijas Pasts nodrošina plašako visparejo pasta pakalpojumu pieejamibu visa Latvijas teritorija, uzturot vairak neka 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, kuras ik dienu tiek apkalpoti vairak neka 10 000 klientu. ... Latvijas Pasts, AS.
 • . Tasadores: RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologiskopetijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija             mekle KLIENTU APKALPOŠANAS NOVERTETAJAS/-US    Papildus pelnas iespejas (samaksu atbilstoši padaritajam) Iespeju apvienot... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: Prasibas : MIG/MAG metinašanas prasmes; Speja lasit rasejumus; Tehniska domašana Izglitiba ne zemaka par videjo profesionalo Augsta atbildibas sajuta Mes piedavajam: Darbu stabila uz eksportu orienteta ražošanas uznemuma; Apmacibas un kvalifikacijas celšanas iespejas;... RT metals, SIA.
 • . Barrenderos y afines: Aicinam pieteikties amatam SETNIEKS (Uzkopšanas dienests)Galvenie amata pienakumi:•    veikt teritorijas sakopšanas darbus atbilstoši sezonai.Prasibas pretendentiem:•    augstu atbildibas sajutu, precizitati, pieklajibu un velmi sadarboties;•    valsts valodas zinašanasPiedavajam:•    stabilu... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Profesionales religiosos: Profesija – RABINS profesijas kods 2636 10Darbibas joma – religiska darbiba Prasibas kandidatiem: Darba pieredze piecu gadu laikaPapildus prasiba:Religiskais dokuments par atbilstibu rabina (draudzes lidera) statusam – SmihaDarba pienakumi: -    Judu (Mozus) ticigo lugšanu organizacija;-    Religiski-izglitoša... "RIGAS EBREJU RELIGISKA DRAUDZE".
 • . Tenedores de libros: Pievienojieties musu profesionalajai komandai un veidojietsavu  gramatveža -konsultanta un klientu attiecibu vaditaja  karjeru  musu uznemuma Rigas nodala! Ja esat gatavs (-a) ikdiena uznemties šadus pienakumus:• klientu apkalpošana un jauno klientu piesaitišana;• gramatojumu... EVIS LTD, SIA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Pastnieks/-ce automobila vaditajs (ar savu auto, slodze 0,9, uz noteiktu laiku) Apraksts : Latvijas Pasts nodrošina plašako visparejo pasta pakalpojumu pieejamibu visa Latvijas teritorija, uzturot vairak neka 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, kuras ik dienu tiek apkalpoti vairak... Latvijas Pasts, AS.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: Nepieciešams elektrodrošibas Cz grupas deriga aplieciba. Veikt darbus dažadas elektroietaises; Nodrošinat visu veidu iekartu drošu un pareizu ekspluataciju; Nodrošinat iekartu nepartrauktu darbibu; Veikt iekartu planotas apkopes; Savlaicigi un kvalitativi izpildit visa veida... Skonto Plan Ltd, SIA.
 • . Delineantes y dibujantes técnicos: SIA BJB specializejies augstas kvalitates luksus klases buru un motorjahtu buvnieciba. Latitude Yachts ir jahtu ražošanas brends, kurš ir plaši zinams jahtu ražošanas pasaule. Izmantojot jaunakas tehnologijas, musu kugu buvetava piedava klientiem plašu pakalpojumu klastu: jahtu buvniecibu... BJB, SIA.
 • . Electricistas de obras y afines: Sakara ar ražošanas paplašinašanu, SIA Karavela (Kaija) aicina savai komandai pievienoties jaunus darbiniekus zivju apstrades ražošanas procesa.Aicinam pievienoties:  ELEKTRIKI Piedavajam:- iespeju nopelnit atalgojumu 550 - 700 EUR apmera;- bezmaksas edinašanu;- darbu jaunas ražotnes... KARAVELA, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: Uznemums aicina darba METALMATERIALU METINATAJUS, aluminija konstrukciju metinatajs - montetajs. Prasibas: -Videja profesionala izglitiba; speka esoši sertifikati MIG/MAG/TIG; - ne mazak ka 10 gadu darba pieredze aluminija metalkonstrukciju metinašanas un montažas sfera; - prasme... PUŠKAITIS, SIA.
 • . Directores generales y gerentes generales: Sakara ar  uznemuma attistibu un investiciju ieguldišanu  jaunas ražotnes attistiba SIA “iCotton”, izsludina konkursu uz jaunu vakanci – RIKOTAJDIREKTORS Prasibas: · Augstaka izglitiba menedžmenta, uznemuma vadiba; · Pieredze ražošanas uznemuma vadišana, vismaz 5 gadi... iCotton, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: Uznemums aicina darba METALMATERIALU METINATAJUS, aluminija konstrukciju metinatajs - montetajs. Prasibas: -Videja profesionala izglitiba; speka esoši sertifikati MIG/MAG/TIG; - ne mazak ka 10 gadu darba pieredze aluminija metalkonstrukciju metinašanas un montažas sfera; - prasme... PUŠKAITIS, SIA.
 • . Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicos: AS „Grindeks” - vertikali integrets farmacijas uznemums, kas nodarbojas ar zalu un aktivo farmaceitisko vielu izpeti, ražošanu un pardošanu Baltija un citas valstis, aicina darba: Reaktora operatoru/-i Darba pienakumi •    savlaicigi informet iecirkna vaditaju par uzdevuma izpildei... GRINDEKS, AS.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Kasieris/-e  Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4. Mes Tev uzticesim: - laipnu un precizu klientu apkalpošanu. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velams pieredzi lidziga amata, - velmi un speju aktivi stradat.... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Vecakais eksperts/-e (uz noteiktu laiku) Nodoklu analizes departamenta Nodoklu politikas strategijas nodala Nodoklu analizes departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina valsts nodoklu politikas attistibas strategijas izstradi, ka ari veic nodoklu politikas ietekmes izvertešanu uz uznemumiem... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Darba pienakumi:-    DARBA VIDES SAGATAVOŠANA DARBAM;-    KONDITORIJAS/BEKEREJAS PRODUKCIJAS GATAVOŠANA SASKANA AR TEHNOLOGISKAJAM KARTEM;-    HACCP PRINCIPU NODROŠINAŠANA.Prasibas pretendentam:-    Velama videja profesionala izglitiba edinašanas pakalpojumu programma.... SKAI BALTIJA, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Darba pienakumi:-    Precu izvietošana tirdzniecibas zale;-    Precu kvalitates atbilstibas nodrošinašana;-    Pirceju apkalpošana;-    Darba un vides aizsardzibas noteikumu ieverošana;-    Saskarsmes un etikas pamatprincipu ieverošana.Prasibas pretendentam:-    Velama... SKAI BALTIJA, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Cleanhouse, vadošais eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemums Baltija, kurš nodarbina vairak neka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda:Apkopeju universitates telpu uzkopšanai- Darba vieta atrodas Riga, Raina bulvari 19 (Centra). - Darba laiks: no pirmdienas lidz piektdienai... Cleanhouse, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Darba pienakumi:-    KLIENTU APKALPOŠANA;-    PRECU IZVIETOŠANA;-    SVERAMO PRODUKTU IESAINOŠANA;-    CITI PARDEVEJA SAISTOŠIE PIENAKUMI.Prasibas pretendentam:-    Velama videja profesionala komercdarbiba. Velama kvalifikacija komercdarbinieks;-    Velama vismaz... SKAI BALTIJA, SIA.