Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,250 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 58

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Maestros preescolares: Varaklanu pirmsskolas izglitibas iestade “Spriditis” aicina darba uz laiku pirmsskolas izglitibas skolotaju uz 1,0 darba slodziMinimalais izglitibas limenis: Augstaka pedagogiska izglitiba (bakalaura grads) – kvalifikacija pirmsskolas skolotajsValodu zinašanas: Latviešu, Krievu, u.c.Darba... VARAKLANU NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Darba apraksts: Tamju sastadišana atbilstoši buvniecibas darba projektiem (taja skaita ari dalibai konkursos); Specifikaciju sastadišana; Materialu un buvdarbos izmantojamo mehanismu daudzuma noteikšana, cenu pieprasijumu sastadišana; Veikt darba paterina aprekinus, ekonomiskos... SKS buvnieciba, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: RIGAS SOCIALAS APRUPES CENTRS „STELLA MARIS”Registracijas Nr. LV90000218304, Birzes iela 54, Riga, LV-1016, Latvija, talrunis: +371 67012698, fakss: + 371 67434443, e-pasts: stella.maris#riga.lvRSAC “Stella maris” socialas aprupes un socialas rehabilitacijas nodala izsludina aprupetaja... 'STELLA MARIS' socialas aprupes centrs.
 • . Supervisores de tiendas y almacenes: Vecakais pardevejs (PK 522201) uz nenoteikto laiku veikala Daugavgrivas iela 77, Riga:1. Pienakumi:- koordinet un organizet veikala personala darbu;- veikala efektiva vadišana;- klientu kvalitativa apkalpošana;- precu pasutišana;- grafika sastadišana;- nepieciešamo atskaišu sagatavošana,... BORDO, SIA.
 • . Camareros de mesas: Meklejam stradat gribošu personu ar labam komunikacijas un pardošanas spejam TC Riga Plaza Foodcort zona. Darba pienakumos galvenokart ietilpst klientu apkalpošana un darbs ar kases aparatu e-pasts:info#restoransmaja.lv t:.29784492 Velamas labas krievu valodas zinašanas. Restorans maja, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Pamatpienakumi: nestandarta iekartu projektešana. Prasibas: ne mazak ka 3 gadu pieredze nestandarta iekartu projektešana;augstaka profesionala izglitiba nozare;inovativa domašana;augsta atbildibas sajuta. Piedavajam:patstavigu, atbildigu un dinamisku darbu viena no vadošajiem nozares uznemumiem;atsaucigus... GB Koks, SIA.
 • . Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales: Auces novada pašvaldiba aicina darba   Auces novada kulturas centra direktoru (i)  (uz nenoteiktu laiku ) : Prasibas pretendentiem: Augstaka izglitiba; Prasme organizet un vadit kolektivu; Labas saskarsmes un komunikacijas prasmes; Velama darba pieredze kulturas joma; Labas... Auces novada pašvaldiba.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: ?Latvijas Republikas Uznemumu registrs (Reg. Nr.90000270634) ir Tieslietu ministrijas parraudziba esoša valsts iestade, kas uzkraj informaciju sabiedribas interesem, lai nodrošinatu uzticamu un drošu darijumu vidi valsti. Aicinam pievienoties jaunus kolegus Juridiskas nodalas juriskonsulta/-es... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Precu pienemejs  uz nenoteikto laiku veikala Daugavgrivas iela 77, Riga:1. Pienakumi:- Pienemt un izkraut preces pec to piegades noliktava un noliktavas teritorija;- Komplektet un izsniegt preci pec pasutijuma;- Rupeties par kartibu noliktavas teritorija;- Uzskaitit noliktava esošas preces,... BORDO, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: Juriskonsulta darba pienakumi: -              sniegt atzinumus par pašvaldibas darbibas atbilstibu speka esošo normativo aktu prasibam; -              izstradat tiesibu aktu un juridisko dokumentu projektus; -              parstavet pašvaldibas... 'KRASLAVAS NOVADA DOME'.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obra: Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu - Cesu filiales nodarbinatibas agents/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem/-em: atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam augstaka izglitiba (velams socialajas... Nodarbinatibas valsts agentura.
 • . Físicos y astrónomos: Spektrometrisko sistemu mezglu, paredzetu gamma un beta starojošu radionuklidu analizei apkartejas vides paraugos, izstradašana un modelešana.  Daliba izgatavoto spektrometrisko sistemu nodošana ekspluatacija un ieviešana pasutitaju uznemumos. CV sutit: office#bsi.lv t. 67383947 Baltic Scientific Instruments, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: Latvijas Republikas Uznemumu registrs (Reg. Nr.90000270634) ir Tieslietu ministrijas parraudziba esoša valsts iestade, kas uzkraj informaciju sabiedribas interesem, lai nodrošinatu uzticamu un drošu darijumu vidi valsti. Latvijas Republikas Uznemumu registrs aicina Funkciju izpildes departamenta... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: ?Latvijas Republikas Uznemumu registrs (Reg. Nr.90000270634) ir Tieslietu ministrijas parraudziba esoša valsts iestade, kas uzkraj informaciju sabiedribas interesem, lai nodrošinatu uzticamu un drošu darijumu vidi valsti. Aicinam pievienoties jaunus kolegus Juridiskas nodalas juriskonsulta/-es... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
 • . Educadores para necesidades especiales: Varaklanu pirmsskolas izglitibas iestade “Spriditis” aicina darba uz laiku skolotaju logopedu 0,5 darba slodze. Iespejama amatu apvienošana cita darba vieta.Minimalais izglitibas limenis: Augstaka pedagogiska izglitiba (bakalaura grads) – skolotajs logopeds.Valodu zinašanas: Latviešu,... VARAKLANU NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Agentes de compras: Aicina darba Logistikas specialistu/i. Prasibas: Videja vai augstaka profesionala izglitiba logistika; Velama iepriekšeja darba pieredze logistika; Teicamas datorprasmes; Pieredze pasažieru parvadajumos un profesionalas kompetences sertifikata pasažieru parvadajumos esamiba tiks uzskatita... LIEPAJAS AUTOBUSU PARKS, AS.
 • . Desarrolladores de software: 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: datorprogrammešana1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Marijas iela 1-3, Riga, LV-1050 2. Prasibas:2.1. darba pieredze lidzigaja amata ne mazak par 3 gadiem;2.2. Augstaka izglitiba;2.3. Padzilinatas zinašanas uznemumu timekla... OnTarget Labs, Inc., PAR.
 • . Maestros preescolares: Siguldas novada Siguldas pilsetas pirmsskolas izglitibas iestade „Pasacina” aicina darba pirmsskolas izglitibas skolotaju (specialas pirmsskolas izglitibas programma izglitojamajiem ar garigas veselibas traucejumiem)  uz noteiktu laiku Prasibas pretendentiem: parliecibu, ka pedagogija... Siguldas novada pašvaldiba.
 • . Desarrolladores de software: 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: datorprogrammešana1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Marijas iela 1-3, Riga, LV-1050 2. Prasibas:2.1. darba pieredze lidzigaja amata ne mazak par 3 gadiem;2.2. Augstaka izglitiba;2.3. Padzilinatas zinašanas .NET fundamentals,... OnTarget Labs, Inc., PAR.
 • . Desarrolladores de software: 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: datorprogrammešana1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Marijas iela 1-3, Riga, LV-1050 2. Prasibas:2.1. darba pieredze lidzigaja amata ne mazak par 3 gadiem;2.2. Augstaka izglitiba;2.3. Padzilinatas zinašanas uznemumu timekla... OnTarget Labs, Inc., PAR.
 • . Guardias de protección: Kompanija SIA Guard services aicina pievienoties savai komandai apsargus. Ja Tu velies stabilu darba vietu ar stabiliem ienakumiem, socialajam garantijam, tad ši ir vispiemerotaka darba vieta. Darbs Saldu, spelu zales. Darba režims - mainu darbsPrasibas - latviešu(2 pak.), krievu valodas... Guard services SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: datorprogrammešana1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Marijas iela 1-3, Riga, LV-1050 2. Prasibas:2.1. darba pieredze lidzigaja amata ne mazak par 3 gadiem;2.2. Augstaka izglitiba;2.3. Padzilinatas zinašanas uznemumu timekla... OnTarget Labs, Inc., PAR.
 • . Camareros de barra: Apkalpot viesus, ieverojot to velmes un apkalpošanas procesus; pasniegt edienus un dzerienus; konsultet par partikas un dzerienu izveli; kopt aprikojumu;  izsniegt rekinus un pienemt samaksu; nodrošinat kvalitativu pakalpojumu. Talrunis: 29935499, 63324021. Kuldiga, Liepajas iela 8, "Staburadze" ERES, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: Aicina darba kravas automobila vaditaju. Prasibas; -CE kategorijas autovaditaja aplieciba un 95 kods, -Pieredze attieciga darba veikšanai, -velama videja izglitiba. Darbs saistits ar kravas parvadajumiem Latvijas teritorija Pieteikties pa telefonu Nr.29161170 MARKO K, SIA.
 • . Representantes comerciales: SIA „SilJa” aicina savam kolektivam pievienoties atbildigu, merktiecigu un patstavigu EKSPORTA MENEDŽERIdarzkopibas nodalaDarba pienakumi:-    aktiva klientu piesaiste un sadarbibas veidošana-    aktiva precu pardošanaPrasibas:-    speja patstavigi planot un organizet savu... SilJa, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Izglitibas kvalitates valsts dienests (reg. Nr.90001259032) izsludina atklatu konkursu uz Licencešanas un registru departamenta parvaldes vecaka/-as referenta/-es (darbinieka) amatu uz nenoteiktu laiku Galvenie amata pienakumi: –    peiedalities sabiedribas informešanas pasakumu... Izglitibas kvalitates valsts dienests.
 • . Especialistas en políticas de administración: Izglitibas kvalitates valsts dienests (reg. Nr.90001259032) aicina pieteikties pretendentus Kvalitates novertešanas departamenta parvaldes vecaka/-s referenta/-es amatam uz nenoteiktu laiku (tris vakances).   Amata pienakumi •    izskatit iesniegumus un sagatavot sarakstes dokumentu... Izglitibas kvalitates valsts dienests.
 • . Peones de carga: Apkopejs/-a Maxima veikala PurvciemaKo Tu iegusi:- stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.Pieteikties vari:    - sutot CV uz... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Apkopejs/-a Maxima veikala OlaineKo Tu iegusi:- stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.Pieteikties vari:    - sutot CV uz e-pastu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Apgerbu ražošanas firma SIA Deora Pluss aicina darba TEHNOLOGU Pienakumi : veic dažadus šušanas operaciju kontroli, veic saražotas produkcijas kontroli, gatavo apgerbu izgludina pec nepieciešamibas, veic starpoperaciju kontroli Lugums zvanit darba dienas (no 8:00 lidz 17:00) -... Deora Pluss, SIA.