Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,805 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 56

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Conductores de camiones pesados: Uznemums aicina KRAVAS AUTOMOBILA VADITAJUS darbam pa Baltijas valstim; darbam pa Eiropu un NVS valstim Prasibas:- autovaditaja aplieciba ar CE kategoriju;- profesionalas kategorijas (kods 95) aplieciba;Samaksa - 50Euro/diena Pieteikties vakancei, sutot CV uz e-pastu: nts1#inbox.lv Papildus... NTS Spedition, SIA.
 • . Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones: MFD Veselibas grupas IT nodala aicina darba datora operatoru - tehniska atbalsta specialistu (Helpdesk) Darba pienakumi: Palidzibas sniegšana pa telefonu uznemuma personalam operativos IT jomas jautajumos Jaunu lietotaju pievienošana uznemuma datorsistemam Tehniskas dokumentacijas... Dziednieciba, SIA.
 • . Tenedores de libros: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzFinanšu parvaldes Finanšu gramatvedibas un parskatu dalasMaterialo vertibu uzskaites nodalasgramatveža darbinieka amatu(vakance uz noteiktu laiku) Finanšu parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Asesores financieros y en inversiones: Paula Stradina kliniska universitates slimnica ir dibinata 1910. gada un lepojas ar savu ilggadigo vesturi un tradicijam. Apgustot modernakas tehnologijas, sekojot jaunakajam tendencem un pakalpojuma kvalitates prasibam, slimnica ir kluvusi par lielako un modernako arstniecibas iestadi Latvija,... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Herramentistas y afines: Paula Stradina kliniska universitates slimnica ir dibinata 1910. gada un lepojas ar savu ilggadigo vesturi un tradicijam. Apgustot modernakas tehnologijas, sekojot jaunakajam tendencem un pakalpojuma kvalitates prasibam, slimnica ir kluvusi par lielako un modernako arstniecibas iestadi Latvija,... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Vendedores por teléfono: MFD Veselibas centrs “Ilguciems” (Bullu iela 9, Riga)  sakara ar darbibas paplašinašanos savai komandai aicina pievienoties ZVANU CENTRA OPERATORUS. Galvenie Jusu darba pienakumi: - apkalpot pacientus pa talruni; - sniegt pacientiem informaciju par veselibas centru pakalpojumiem... Dziednieciba, SIA.
 • . Vendedores por teléfono: MFD Veselibas centrs “Pardaugava” (Vienibas gatve 109, Riga)  sakara ar darbibas paplašinašanos savai komandai aicina pievienoties ZVANU CENTRA OPERATORUS. Galvenie Jusu darba pienakumi: - apkalpot pacientus pa talruni; - sniegt pacientiem informaciju par veselibas centru pakalpojumiem... Dziednieciba, SIA.
 • . Profesionales de partería: Paula Stradina kliniska universitates slimnica ir dibinata 1910. gada un lepojas ar savu ilggadigo vesturi un tradicijam. Apgustot modernakas tehnologijas, sekojot jaunakajam tendencem un pakalpojuma kvalitates prasibam, slimnica ir kluvusi par lielako un modernako arstniecibas iestadi Latvija,... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Amata pienakumi Nodrošinat peldbaseina telpu uzkopšanu untirišanu peldbaseina, Salatu iela 5A, Bauska.  Uzkoptpeldbaseina telpas, koridorus, trepes un sanitaros mezglus.  Slaucitputeklus, mazgat un tirit sienas, gridas, logus, mebeles un kajslaukus.  Tirit undezinficet tualetes... BAUSKAS BJSS.
 • . Especialistas en políticas de administración: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Prasibas pretendentiem:velama pieredze amata (bet netiks uzskatita ka priekšrociba); veikt arejo inženierkomunikaciju izbuves darbus;  izbuvet udensvadu tiklus; izbuvet sadzives kanalizaciju, pašteces kanalizaciju, spiedvadus;  izbuvet lietus udens kanalizaciju;  montet udensvadu,... JEKABPILS PMK, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: Paula Stradina Kliniska universitates slimnicaPaula Stradina kliniska universitates slimnica ir dibinata 1910. gada un lepojas ar savu ilggadejo vesturi un tradicijam. Apgustot modernakas tehnologijas, sekojot jaunakajam tendencem un pakalpojumu kvalitates prasibam, slimnica ir kluvusi par... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Profesionales de enfermería: Paula Stradina Kliniska universitates slimnicaPaula Stradina kliniska universitates slimnica ir dibinata 1910. gada un lepojas ar savu ilggadejo vesturi un tradicijam. Apgustot modernakas tehnologijas, sekojot jaunakajam tendencem un pakalpojumu kvalitates prasibam, slimnica ir kluvusi par... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Entrenadores, instructores y árbitros de actividades deportivas: Amata pienakumi darba jaierodas savlaicigi, lai apsekotu telpas un sagatavotuvizuali funkcionali savu darba vietu kvalitativai pienakumu veikšanai;  darba dienas mainu pienemno medicinas masas;  pret apmekletajiemiztureties ar maksimalu laipnibu un sapratni;   Bauskas novada Bernu un jaunatnes sporta skola.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Apraksts gatavas produkcijas un elektroprecu nogadašana noliktava; tiras un kartigas darba vides uzturešana. Darba vieta: Plavnieki Darba laiks: Mainas ((07:00-15:30; 15:30-24:00 (pec mainastiek nodrošinats transports majas Rigas robežas); 24:00-07:00). Prasibas darba pieredze... Biuro, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: -    PRECU PIENEMŠANA;-    PRECU IZVEŠANA ZALE;-    KARTIBAS UZTUREŠANA SAVA DARBA ZONA NOLIKTAVA.Prasibas pretendentam:-    Velama videja profesionala komercdarbiba. Velama kvalifikacija Noliktavas darbinieks;-    Velama vismaz 1 gadu darba pieredze precu pienemeja vai... SKAI BALTIJA, SIA.
 • . Recepcionistas (general): MFD Diagnostika (Kengaraga, Rušonu iela 15, Riga) savai komandai aicina pievienoties klientu un pacientu REGISTRATORU. Galvenie pienakumi: pacientu apkalpošana tiešaja saskarsme un pa talruni; sniegt pacientiem informaciju par pakalpojumiem, arstiem, pienemšanas laikiem un apmaksas... Dziednieciba, SIA.
 • . Directores de políticas y planificación: Finanšu ministrija aicina pievienoties savai komandai energisku, jauniem izaicinajumiem gatavu kolegi Nodoklu administrešanas un sabiedribas interešu politiku departamenta direktora amatam Ja Jums ir:?    augstaka akademiska vai otra limena augsta profesionala izglitiba ekonomikas,... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Empacadores manuales: Steidzami aicinam darba Iesainotajus Selgas cepumu ražotne ( sezonas darbs ) nodrošinot bezmaksas transportu no Bauskas uz Rigu un atpakal. Darba laiks: - darba dienas rita mainas no 6:45-15:15- sestdienas, svetdienas - brivas Pienakumi: - gatavas produkcija nonemšana no konveijera,... Orkla Confectionery & Snacks Latvija, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: SIA „Artex Latvia” ir uznemums, kurš darbojas industrialas šušanas joma un trikotažas apgerbu ražošanas joma.Uznemuma specializacijas ir industrialo tekstila un adas izstradajumu ražošana ( mebelu un transportlidzeklu parvalki,citi interjera tekstila izstradajumi), ka ari trikotažas... Artex Latvia, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Darbam veikala Rezeknes iela 3, Riga Pienakumi:  Aktivi pardot un nodrošinat laipnu klientu apkalpošanu Sekot lidzi un papildinat precu sortimentu veikala plauktos Rupeties un uzturet kartibu nodala Prasibas: Velme stradat un apgut jaunas zinašanas Pozitivisms un labas saskarsmes... cenuklubs.lv, SIA.
 • . Instructores en tecnología de la información: Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzJaunsardzes departamenta 2.novada nodalasjaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku  (Livanu un Varkavas novados (1 slodze) Galvenie amata pienakumi: -    organizet jaunsargu kandidatu uznemšanu Jaunsardze un nodrošinat... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • . Especialistas en políticas de administración: Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • . Instructores en tecnología de la información: Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzJaunsardzes departamenta 2.novada nodalasjaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku  Preilu un Riebinu novados (1 slodze) Galvenie amata pienakumi: -    organizet jaunsargu kandidatu uznemšanu Jaunsardze un nodrošinat... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • . Instructores en tecnología de la información: Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzJaunsardzes departamenta 2.novada nodalasjaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku   Ilukstes novada (1 slodze) Galvenie amata pienakumi: -    organizet jaunsargu kandidatu uznemšanu Jaunsardze un nodrošinat... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • . Instructores en tecnología de la información: Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzJaunsardzes departamenta 2.novada nodalasjaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku  Daugavpils pilseta un novada (1 slodze) Galvenie amata pienakumi: -    organizet jaunsargu kandidatu uznemšanu Jaunsardze un... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • . Tasadores: RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologiskopetijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija             mekle KLIENTU APKALPOŠANAS NOVERTETAJAS/-US    Papildus pelnas iespejas (samaksu atbilstoši padaritajam) Iespeju apvienot... RAIT Custom Research Baltic, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Pastnieks/-ce automobila vaditajs (ar savu auto) Apraksts : Latvijas Pasts nodrošina plašako visparejo pasta pakalpojumu pieejamibu visa Latvijas teritorija, uzturot vairak neka 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, kuras ik dienu tiek apkalpoti vairak neka 10 000 klientu. ... Latvijas Pasts, AS.
 • . Tasadores: RAIT Custom Research Baltic SIA , kura galvena darbibas sfera ir tirgus un sociologiskopetijumu veikšana Latvija, Lietuva un Igaunija             mekle KLIENTU APKALPOŠANAS NOVERTETAJAS/-US    Papildus pelnas iespejas (samaksu atbilstoši padaritajam) Iespeju apvienot... RAIT Custom Research Baltic, SIA.