Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,334 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 56

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Agentes de compras: Ja Tev ir:     -    augstaka (bakalaura grads) vai otra limena profesionala augstaka izglitiba tiesibu zinatnes tematiskaja joma;-    velama juridiska darba pieredze vai darba pieredze iepirkumu joma;-    prasme stradat ar datorprogrammam (MS Word, MS Excel, MS Office, MS PowerPoint... Valsts robežsardze.
 • . Empacadores manuales: Darba pienakumi: darbs partikas ražotne pie ražošanas linijas; Darzenu tirišana gatavas produkcijas pakošana. Darba vieta: Riga, Babite Darba laiks; 8:00-17:00 Prasibas kandidatiem: deriga sanitara gramatina; atbildiba un akuratiba; veikliba; speja stradat komanda.... Biuro, SIA.
 • . Profesionales de relaciones públicas: Lubanas novada pašvaldiba izsludina pieteikšanos uz sabiedrisko attiecibu specialista/-es amatu.Amata pienakumi: -    sniegt informaciju plašsazinas lidzekliem par pienemtajiem domes lemumiem, ka ari par pašvaldibas administracijas darbu, nepieciešamibas gadijuma izskaidrot to butibu.... 'LUBANAS NOVADA PAŠVALDIBA'.
 • . Especialistas en políticas de administración: Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Eiropas Savienibas un arejo ekonomisko attiecibu departamenta Eiropas Savienibas lietu nodalas vecaka/-as referenta/-es amatu uz noteiktu laiku Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam - augstaka... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: Sakara ar paplašinašanos un darba apjoma palielinašanos, piedavajam darbu automehanikim, velams ar metinašanas iemanam. Pienakumi: Nodrošinat tehniski pareizu automašinu un papildu aprikojuma diagnostiku; Veikt kvalitativu automašinu remontu un apkopes darbus. Pieteikumus lugums sutit... INSANEA, SIA.
 • . Auxiliares de maestros: Bernu barošana, telpu uzkopšana, palidziba pedagogam dažadas bernu dienas režima aktivitates Rigas 192.pirmsskolas izglitibas  mazakumtautibu iestade pec adreses Karla Vatsona iela 11A (Mežaparks). Talruni 67848368, 67848675. CV sutit uz e-pasta adresi r192pii#riga.lv . Ir atvieglojumi... RIGAS DOMES IZGLITIBAS, KULTURAS UN SPORTA DEPARTA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Zales darbinieks/-ce jaunaja Maxima veikala t/c Riga Plaza, Mukusalas iela 71.  Ko Tu iegusi: - uznemuma apmaksatu transportu Jelgava – Riga – Jelgava, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBAS ADMINISTRACIJA izsludina pretendentu pieteikšanos uz SOCIALA PEDAGOGA (0,5 darba slodzes ) amatu uz noteiktu laiku Amatu var apvienot ar vakanto Lielvardes novada Sociala dienesta sociala darbinieka amatu darbam ar gimeni un berniem Ledmanes pagasta (0,5... LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Directores de empresas de construcción: Darba saturs Atbild par buvdarbu norisi buves buvniecibas laika. Buvobjekta vada buvdarbus, organize tur stradajošos specialistus unbuvstradniekus.  Apzina iespejamos sadarbibas partnerus, atsevišku buvdarbu veidu un apjomu izpilditajus, izverte sadarbibas priekšlikumus. Ja notikusi... SKS buvnieciba, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: MIG/MAG metinataji (Prasibas kandidatiem: iepriekšeja darba pieredze metalapstrades nozare vai buvnieciba; MIG / MAG metinašanas prasmes; atsledznieka darba iemanas: darbs ar lenka slipmašinu, urbi, lentzagi, utml. Velme stradat un paaugstinat kvalifikaciju; punktuals, energisks; bez kaitigiem... LATSTAB, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Zales darbinieks/-ce jaunaja Maxima veikala t/c Riga Plaza, Mukusalas iela 71.  Ko Tu iegusi: - uznemuma apmaksatu transportu Jelgava – Riga – Jelgava, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Directores generales y gerentes generales: VIESNICAS VADITAJA VIETNIEKS/CE Darbibas joma: Viesmiliba Galvenie pienakumi: •    Vadit viesnicas ikdienas darbu un sasniegt noteiktos merkus ienemumu, pelnas, tirgus dalas, klientu apkalpošanas un darbinieku apmierinatibas jomas;•    Nodrošinat viesnicas viesu apkalpošanu... VIESNICA "RIDZENE", SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organize un veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera: Kokapstrades uznemums aicina darba: 1. lentzagu operatorus - 2 vakantas vietas; 2. daudzzagu operatoru - 1 vakanta vieta. Darba pienakumi: regulet dažadas kokapstrades darbmašinas un stradat ar tam;  regulet kokapstrades instrumentus; vadit, kontrolet un uzraudzit mašinas, kas... GBM, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vecaka referenta (ieredna) amatu Nodrošinajuma un aizsardzibas investiciju politikas departamenta Nodrošinajuma strategijas nodala, piedavajot: •    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valsts parvalde; •    iespeju... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • . Especialistas en políticas de administración: AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vecaka referenta (ieredna) amatu Resursu planošanas departamenta Budžeta un investiciju planošanas nodala, piedavajot: •    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valsts parvalde; •    iespeju paplašinat zinašanas... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • . Agentes de compras: SIA “Livland Group” galvenie darbibas veidi ir projektu vadiba, arhitekturas un dizaina projektu izstrade, inženiertiklu projektešana, teritorijas planojumu un zemes iericibas projektu izstrade, ka ari plaša klasta darijumi ar nekustamajiem ipašumiem. Šobrid meklejam komandas biedru... Livland Group SIA.
 • . Lavanderos y planchadores manuales: Darba deveja nosaukums: Rigas socialas aprupes centrs “Mežciems”Registracijas Nr.90000159123Profesija: VELAS MAZGATAJSDarba apraksts:Pienemt velu mazgašanai no saimniecibas parziniem. Škirot netiro velu pec velas tiribas pakapes. Velu (t.sk. klientu personigo velu, gultas velu, dvielus,... RIGAS SOCIALAS APRUPES CENTRS MEŽCIEMS.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: Darba deveja nosaukums: Rigas socialas aprupes centrs “Mežciems” (RSAC “Mežciems”)Registracijas Nr.90000159123Profesija: MEDICINAS MASADarba apraksts:Veic RSAC “Mežciems” klientu medicinisko aprupi; izsniedz medikamentus un veic arstešanas proceduras, atbilstoši arsta vai veselibas... RIGAS SOCIALAS APRUPES CENTRS MEŽCIEMS.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: Profesija:    Socialais rehabilitetajsDarba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasibasIzglitibas limenis:    Pirma limena profesionala augstaka izglitiba socialas rehabilitacijas joma.Papildus prasibas:    Pieredze darba ar berniemAlga no... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Empleados de centros de llamadas: Pilsonibas un migracijas lietu parvalde piedava darbu:Rigas 3.nodalas klientu apkalpošanas specialistam:Darba ligums uz nenoteiktu laiku. Darba pienakumi - personu apliecinošu dokumentu noformešana, izdošana (pases, personas apliecibas, uzturešanas atlaujas), pasu revizijas veikšana,... 'LR IeM PILSONIBAS UN MIGRACIJAS LIETU PARVALDE'.
 • . Ingenieros mecánicos: SIA “Rigas 1.slimnica” izsludina atklatu konkursu uzMedicinisko iekartu nodrošinašanas un uzturešanas nodalas medicinas iekartu inženiera (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku).Amata merkis:Organizet medicinisko iekaru un medicinisko gazu sistemu ekspluataciju, uzturešanu un uzskaiti... Rigas 1. slimnica, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs/-a aiz vitrinas Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs/-a aiz vitrinas Maxima X veikala Jelgava, Meiju cela 10 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Declarantes o gestores de aduana: SIA „Charlot” viena no lielakajam kancelejas un biroja precu, ka ari biroja papira piegadatajam Latvija un Baltijas regiona kopš 1991.gada. Uznemums piedava vairak neka 10 000 dažadu kvalitativu precu veidu no pasaule pazistamiem ražotajiem. Savam profesionalajam un draudzigajam kolektivam... Charlot, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: AS „Siguldas Buvmeistars” uzaicina Tevi pievienoties musu tirdzniecibas komandai.Savu dzives aprakstu ar noradi “Pieteikums tirdzniecibas zales darbinieka /-ces vakancei” suti lidz 2018.gada 31.janvarim Galvenie pienakumi: Precu izvietošana veikala Cenu zimju izlikšana ... Siguldas Buvmeistars, AS.
 • . Grabadores de datos: Uznemums aicina darba INFORMACIJAS IEVADIŠANAS OPERATORUS. Darbs saistits ar elektronisko datu apstradi. Papildus apmaciba uznemuma Nepieciešamas prasmes: 1. Labas iemanas darba ar datoru (labs datu ievadišanas atrums). 2. Videja izglitiba. 3. Valsts valodas limenis – vismaz I.... Baltik IT, SIA.
 • . Expendedores de gasolineras: Aicina darba pardeveju. Darbs pie kases aparata; precu sanemšana - izkartošana. Mainu darbs - gan dienas, gan nakts Pieteikties klatiene uznemuma no plkst. 8.00 lidz 17.00. pie veikala vaditajas: Saldus pagasts, Palejas, degvielas uzpildes stacija Priedes. T. 63807240 PRIEDE, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PARDEVEJS/-A MASKAVAS IELAS VEIKALA RIGADarba pienakumi: •    Aktiva produktu pardošana veikala•    Klientu apkalpošana un konsultešana•    Rupes par precu izkartojumu un kartibu veikalaPrasibas kandidatiem:•    Pieredze tirdznieciba un / vai klientu apkalpošana•    Teicamas... Kesko Senukai Latvia, AS.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CE MASKAVAS VEIKALA RIGADarba pienakumi: •    Pienemt preces noliktava•    Izvietot preces tam paredzetajas vietas•    Veikt precu komplektešanu un izdošanu klientiem•    Nodrošinat precu piegadiPrasibas kandidatiem:•    Pieredze noliktavas... Kesko Senukai Latvia, AS.