Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,816 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 52

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Fisioterapeutas: Rigas Socialais dienestsaicina darba ergoterapeitu Galvenie darba pienakumi: 1. Informet klientus par vinu tiesibam sanemt socialo palidzibu un socialos pakalpojumus, t.sk., socialo rehabilitaciju ar mediciniskas rehabilitacijas elementiem un par šo tiesibu realizacijas iespejam, ka ari... Rigas Socialais dienests.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: KASIERIS/-E, LIEPAJA, Klaipedas iela 62Mes Tev uzticesim - laipnu un precizu klientu apkalpošanu. Ko Mes gaidam - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velmi un speju aktivi stradat. Ko Tu iegusi - stabilu atalgojumu vienmer laika,-... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Fisioterapeutas: Socialas integracijas valsts agentura aicina darba FIZIOTERAPEITU (0,5 slodze) Socialas integracijas valsts agentura isteno Eiropas Sociala fonda projektu “Personu ar invaliditati vai gariga rakstura traucejumiem integracijanodarbinatiba un sabiedriba”. SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho: - Nodrošinat ražošanas procesa norisi; - Uzturet kartibu darba vieta; - Veidot komunikaciju un sadarbibu ar citiem uznemuma darbiniekiem darba uzdevumu izpildei.Darba vietas adrese: Riga, Dambja iela 5Atalgojums: 600 eur bruto (parbaudes laika), 900 eur bruto (pec parbaudes laika)CV sutit... HGF Riga, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Te ir darbs – nac stradat! Veikals-noliktava DEPO Riga,Ulmana gatve un Bergos, aicina darba Precu izvietotajus Prasibas:•    Pozitiva un atsauciga personiba•    Gataviba macities un apgut jaunas zinašanasPienakumi:•    Piegadato precu škirošana•    Precu izvietošana... DEPO DIY, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Gatavs lielam lietam!Veikals-noliktava DEPO Riga  aicina darba pardevejus(darba vietas: Bergos, Dreilinos, Krasta iela, Ulmana gatve)Prasibas:•    Uz klientu orienteta, pozitiva un atsauciga personiba•    Labas latviešu un krievu valodas zinašanas•    Velme macities un... DEPO DIY, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Operativa tehnologisko jautajumu risinašana pasutijumu izpildes laika; Ienakošo rasejumu apstrade; Metala konstrukciju montažas kontrole; Tehnologisko operaciju normešana, u.c. Prasibas: Augstaka tehniska izglitiba (var but pedejo kursu students/-e); Teicamas datorprasmes... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Montadores de estructuras metálicas: Veikt atsledznieka darbu. Prasibas: Pieredze lidzigu pienakumu pildišana; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem pienakumiem; Labas latviešu un krievu valodas zinašanas. Mes piedavajam: Interesantu un saistošu darbu moderna, dinamiski... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Constructores de casas: Izpetit projekta darba rasejumus un izplanot darba procesu; Veikt montažas darbus; Veikt samonteto sistemu parbaudi. Prasibas: Darba pieredze montetaja amata; Speja lasit un izprast tehnisko dokumentaciju (rasejumus); Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Nodrošinat savlaicigu un kvalitativu darbu veikšanu, planot un organizet visus procesus konkreta projekta ietvaros, koordinet darbu ar apakšuznemejiem; Planot projekta izmaksas, izpildes terminus; Sagatavot visu nepieciešamu darbu dokumentaciju, kontrolet izpilddokumentacijas komplektešanu... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Metala apstrade, tirišana, metinajuma šuvju likvidacija. Prasibas: Pieredze lidzigu pienakumu pildišana; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem pienakumiem; Labas latviešu un krievu valodas zinašanas. Mes piedavajam: Interesantu un... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SIA „Baltic Logistic Solutions” mekle: Noliktavas parzini Liepu aleja 4, Ramava, Kekava pag. Pienakumi : veikt precu atlasi, sagatavot preci transportešanai, nodrošinat kartibu precu aprite atbilstoši prasibam. Piedavajam : - stabils atalgojums, sakot no 770 eiro pirms... Baltic Logistic Solutions, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Veikt virpošanas darbus, ieverojot tehnologiju un secibu; Parzinat darbagaldu izmantošanas kartibu. Prasibas: Prasme lasit rasejumus; Darba pieredze virpotaja profesija; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem pienakumiem; Labas latviešu... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: Regulari nepieciešams veikt dažada veida saimnieciska rakstura darbus - nepieciešamas iemanas elektroinstalacija, santehnika, pamatprasmes iekšdarbu veikšana.Darba laiks uz nepilnu slodzi vienojoties par darba slodzi un veicamo uzdevumu apjomu, var apvienot ari ar pamatdarba pienakumiem... LNB CESU MACIBU UN RAŽOŠANAS UZNEMUMS, SIA.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de papel: T EHNOINFORM, AS aicina darba PAPIRA /IZSTRADAJUMU RAŽOŠANAS OPERATORU Mainu darbs stavot kajas. Akorda samaksa (par paveikta darba daudzumu). izgatavot rullišu produkciju ar dažadiem parametriem un no dažada veida papiriem. Darba vieta: Jurmala, Sloka, Jurkalnes iela 4. Gaidam... TEHNOINFORM, AS.
 • . Revocadores: Viens no lielakajiem buvuznemumiem Latgale SIA „LAGRON”, kas specializejas dažada veida buvniecibas darbu veikšana, aicina darba APDARES DARBU STRADNIEKUS. Darba pienakumi: Atbilstoši darba uzdevumam veikt dažadus apdares darbus, t.sk., bet ne tikai: LAGRON, SIA.
 • . Ingenieros mecánicos: Ugunsdzesibas aparatu un metala kannu ražošanas uznemums SIA „VALPRO” aicina darba APRIKOJUMA EKSPLUATACIJAS UN DARBIBAS NODROŠINAŠANAS INŽENIERI Darba pienakumi: ?    Tehnologiska aprikojuma (galvenokart štances lokšnu aukstai štancešanai) ekspluatacijas un darbibas nodrošinašana... VALPRO, SIA.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Produkcijas kvalitates standartu nodrošinašanas kontrole; Piedalities metinašanas procesa pilnveidošana; Gatavot parskatus par procesu kvalitati. Prasibas: Atbilstoša izglitiba inženierzinatnes un derigi sertifikati; Velama sekmiga iepriekšeja darba pieredze ražošanas... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Pamatpienakumi: - Kravu izkraušana/ iekraušana gan ar tehniku, gan rokam; - Precu markešana; - Precu pienemšana un izdošana saskana ar kravu/precu pavaddokumentiem; - Kartibas un tiribas uzturešana noliktava un teritorija. Prasibas kandidatam: -  Velme stradat, atbildibas... DSV Transport, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: Sagatavot metinamas iekartas darbam; Veikt metinašanas darbus, ieverojot tehnologiju un secibu. Prasibas: Prasme stradat ar tehnisko dokumentaciju (rasejumi, instrukcijas); Darba pieredze metinataja profesija; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines: Organizet un vadit ražošanas ceha darbu; Nodrošinat veicamo darbu kvalitati un planoto terminu ieverošanu; Noformet nosutišanas dokumentaciju gatavam konstrukcijam; Sastadit atskaites par paveiktiem darbiem, u.c. Prasibas: Izglitiba inženierzinatnes; Vismaz 5 gadu darba... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Empacadores manuales: SIA HR Factor klients logistikas uznemums, kas apkalpo lielveikalu tiklu, piedava darbu:                              Komplektetajiem - elektrokraveja operatoriem Darbs noliktava Riga Transports: - 1 reizi nedela Riga-Daugavpils-Rezekne-Ludza-Jekabpils-Riga;... HR factor, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Pienemšanas-nodošanas aktu sastadišana; Kontrolet materialu ienakšanu; Materialu pienemšana un izvietošana noliktava; Veikt materialu uzskaiti; Savakt un izdot materialus, saskana ar pieteikumiem; Pavaddokumentu noformešana; Veikt inventarizaciju; Iekraušanas un izkraušanas... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Socialas integracijas valsts agentura aicina darba Ekspertu merka grupas interešuparstavniecibai (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditati vai gariga rakstura traucejumiemintegracija nodarbinatiba un sabiedriba” aktivitašu istenošanai personu ar smagu invaliditati... SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: Darbs svaigas galas apstrades un sainošanas ceha Darba pienakumi: faset, svert, iesainot svaigo putnu galu un gatavos izstradajumus, ka ari citi lidzigi pienakumi. Darba vieta: Kekavas pagasts. 20 km no Rigas. Tiek nodrošinats transports: - 1 reizi nedela Kekava-Daugavpils-Rezekne-Ludza-Jekabpils-Kekava;... HR factor, SIA.
 • . Asesores financieros y en inversiones: Budžetu sastadišana un izpildes kontrole; Sagatavot finanšu planus, atskaites un maksajumu prognozes; Izmaksu analize, noviržu analize, uzlabojumu izstrade un ieviešanas kontrole; Finansešanas planu sagatavošana; Lidzeklu izlietojuma analize un kontrole; Ikmeneša atskaišu... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Te ir darbs – nac stradat! Veikals-noliktava DEPO Riga, Krasta iela 36 un Dreilinos aicina darba Precu pienemeja paligus Prasibas:•    Pieredze noliktavas darba•    Velama autoiekraveja vaditaja aplieciba•    B kategorijas autovaditaja aplieciba•    Praktiska pieredze... DEPO DIY, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: ZALES DARBINIEKS/-CE, LIEPAJA, Klaipedas iela 62 Mes Tev uzticesim- izvietot preces,- parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem,- kontrolet precu deriguma terminus,- konsultet pircejus.                        Ko Mes gaidam:- videjo vai videjo specialo izglitibu,-... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Peones de carga: SIA ''CAFETEL''Reg.nr.: 40103582334 Profesijas nosaukums: Kravejs,palešu komplektetajs (roku darbs) Darba vietas adrese: Olaine, Rigas iela 6. Brivo darba vietu skaits: 4. Atalgojums: 550 eur. Darba deveja kontaktinformacija: talr: 26888599, e-pasts: cafetel.sia#inbox.lv Darbibas... CAFETEL, SIA.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Viens no lielakajiem buvuznemumiem Latgale SIA „LAGRON”, kas specializejas dažada veida buvniecibas darbu veikšana, aicina darba BRIGADIERI. Darba pienakumi: Planot un organizet buvniecibas un remonta darbus objektos; Planot un organizet paklautiba esoš LAGRON, SIA.