Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,294 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 47

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Baltija lielakais gramatu ražošanas uznemums  SIA „Livonia Print” aicina darba PALIGSTRADNIEKUS (-ces) darbam ar iekraveju. Darba pienakumi: Iespiedprodukcijas pusfabrikatu (palešu) parvietošana, palešu izkraušanu, iekraušanu un parvietošanu ar elekt LIVONIA PRINT, SIA.
 • . Empleados encargados de las nóminas: Lauksaimniecibas uznemums aicina darba gramatvedi - ekonomistu. Prasibas: atbilstoša izglitiba darba pieredze. Nepieciešamibas gadijuma pastav iespeja specialistu nodrošinat ar dzivevietu.Tuvaku informaciju iespejams iegut zvanot par talr.: 29100311, 63865573. Pieteikties sutot... PAMPALI, SIA.
 • . Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales: IZGLITIBAS, KULTURAS UN SPORTA DALAS VESELIGA DZIVESVEIDA UN SPORTA NODALAS VADITAJS Prasibas pretendentiem: • velama augstaka izglitiba sporta zinibu nozare; • vismaz 3 gadu pieredze sporta joma; • labas organizatora dotibas, prasme uzstaties publikas priekša un laba saskarsmes... 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija izsludina... Veselibas inspekcija.
 • . Electricistas de obras y afines: SIA „Ditra Networks” elektroapgades sistemu buvniecibas uznemums aicina darba ELEKTROMONTIERI. Darba pienakumi:Elektroietaišu un elektroiekartu montažas, remonta un ekspluatacijas darbu veikšana. Prasibas kandidatam: Izglitiba: Videja profesionala izglitiba atbilstoša joma (otrais... Ditra Networks, SIA.
 • . Agentes de compras: Veikt sarunas kiniešu valoda un noslegt ligumus par produkcijas iepirkšanu Kinas Tautas Republika, iepirkt preces Kinas Tautas Republika, iegut informaciju kiniešu valoda par Kinas tirgus konjukturu, esošajam rezervem un noteikt iegadajamo precu daudzumu un kvalitati, to vertibu, piegades... Tokyo Cutlery, SIA.
 • . Conductores de autobuses y tranvías: Skolenu autobusa vaditaju  Prasibas: •    ? D kategorijas transportlidzekla vaditaja aplieciba; •    ? 95 kods; •    ? digitala tahografa vaditaja karte; •    ? Augsta atbildibas sajuta, precizitate; •    ? labas saskarsmes un komunikacijas prasmes;... LAUDONAS PAGASTA PARVALDE (galvenais).
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Mes piedavajam: Darbu atpazistama un latviska uznemuma; Konkuretspejigu atalgojumu pec padarita darba apjoma; Darbu mainas (18:30-6:30); Socialas garantijas; Apmacibu un profesionalas izaugsmes iespejas; Bezmaksas nakšnošanas vietu darba mainu laika; Subsideto edinašanu; ... LACI, SIA.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: CELU PARVALDE, AS   ASFALTA IEKLAJEJA OPERATORS Darba pienakumi: vadit, uzraudzit un apkalpot uzticeto tehniku. Kontaktinformacija:e-pasts personals#celuparvalde,Talr.25426388 apkalpojamo iekartu un mašinu darbibasprincipu, ekspluatacijas, kontroles un apkopes noteikumu parzinašana. CELU PARVALDE, AS.
 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce (slodze 0.9) Darbavieta: Rigas 29.pasta nodala, Ruses iela 9, Riga, LV-1029 Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem; •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana; •    pensiju piegade; •    sadarbibas... Latvijas Pasts, AS.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: SIA „ KULK ” - daudznozaru uznemums ar vairak ka 20 gadu pieredzi, specializejoties šajas darbibas sferas: celu buve, inženierkomunikaciju izbuve un remonts, transports, celtnieciba, labiekartošana, ka ari turistu izmitinašanas un edinašanas pakalpojumi. Piedava darbu KULK SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: ?Valsts izglitibas attistibas agenturaizsludina atklatu konkursu uzZinatnes, petniecibas un inovaciju politikas atbalsta departamentaPetniecibas starptautisko programmu nodalas vecaka eksperta (darbinieka) amatu(uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Nodrošinat zinatniski petniecisko projektu... Valsts izglitibas attistibas agentura.
 • . Clasificadores de desechos: SIA „Nordic Plast” ir viens no vadošajiem polietilena parstrades uznemumiem Latvija un ietilpst Eco Baltia grupa, kas ir pec apgrozijuma lielaka vides apsaimniekošanas uznemumu grupa Baltija. Uznemums atrodas „Nordic Industrial” parka Olaine. Aicinam darba   OTRREIZEJO IZEJVIELU... NORDIC PLAST, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: LA Valgums SIA aicina darba: Bilešu pardevejs. Sezonas darbs Baltija pirmas baskaju takas un godu laukuma apmekletaju uznemšana. Sazina ar viesiem, grupu vadišana, iesaistišanas pasakumu organizešana un vadišana.   Aicinam jauniešus, kuri gatavi stradat ari nedelas nogales, kuriem... LA Valgums, SIA.
 • . Personal directivo de la administración pública: Rujienas novada pašvaldiba aicina pieteikties konkursam uz vakanto iestades Socialas aprupes centrs Lode vaditaja amata vietu Galvenie amata pienakumi: * Vada un organize aprupes centra darbu, nodrošina darbibas nepartrauktibu;* Nosaka aprupes centra darbinieku kompetenci un atbildibu;*... Rujienas novada pašvaldiba.
 • . Especialistas en políticas de administración: Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija... Veselibas inspekcija.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera: SIA „NORDIC PLAST” vajadzigi OPERATORS otrreizejas parstrades rupnica Olaine Rupnicu iela 4. Darba pienakumi - mehanisko iekartuuzraudziba ražošanas procesa, darbs ar     autoiekraveju. Uznemums nodrošina visas socialas garantijas. Dalejikompense transporta izdevumus. Veselibas... NORDIC PLAST, SIA.
 • . Recepcionistas de hoteles: LA Valgums SIA aicina darba: Viesu uznemšanas dienesta specialists. Sezonas darbs Baltija pirmas baskaju takas un godu laukuma apmekletaju uznemšana. Sazina ar viesiem, grupu vadišana, iesaistišanas pasakumu organizešana un vadišana.   Aicinam jauniešus, kuri gatavi stradat ari... LA Valgums, SIA.
 • . Peones de carga: SIA „Marksmens” aicina darba kraveju jaunaja veikala “Top” Dobeles šoseja 90, Jelgava Darba laiks – 8-17, strada 5 dienas nedela no otrdienas lidz sestdienai, brivdienas – svetdienas, pirmdienas. Alga – no 500,00 eiro. Amata pienakumi – izkraut preces; piedalities precu... MARKSMENS, SIA.
 • . Ingenieros civiles: VAS ''Latvijas dzelzcelš'' aicina darba  Vecako buvinženieri Daugavpili Galvenie amata pienakumi : Nodrošinat nekustama ipašuma remontdarbu tehnisko izpeti un analizi, projektešanu un darbu planošanu, tehnisko uzraudzibu un kontroli; Sastadit buvdarbu un buvuzraudzibas gada... Latvijas dzelzcelš,VAS.
 • . Profesionales de enfermería: Aicinam darba Intensivas terapijas un anestezijas masu. Prasibas: - atbilstoša izglitiba- ir jabut registretam/-ai Arstniecibas personu registra ar tiesibam praktizet masas profesija- velama darba pieredze Darba laiks: - no pirmdienas lidz ceturtdienai 7.45-16.45- piektdienas... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • . Médicos especialistas: Piedavajam darbu arstam rehabilitologam (var but rezidents rehabilitacijas specialitate) Prasibas: - augstaka mediciniska izglitiba arsta specialitate - mediciniskas dokumentacijas lietvedibas parzinašana - valsts valodas prasme - C limena 1.pakape Galvenie darba pienakumi: ... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Pastnieks/-ce automobila vaditajs (slodze 0.8, ar savu auto) Darbavieta : Zelmenu pasta nodala,Zelmeni, Tervetes pag. Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem; •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana; •    pensiju... Latvijas Pasts, AS.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Uzkopšanas uznemums „VITARESTA UAB Latvijas filiale ” aicina darba:                 Apkopejas , •    Darba pienakumi: Veikala telpu  uzkopšana saskana ar uzkopšanas programmu •    Darba vietas adrese; Parka iela 11,Liepaja (2 vakances) •    Atalgojums... VITARESTA UAB Latvijas filiale, AKF.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Pastnieks/-ce automobila vaditajs (rezerve) Darbavieta : Piegades punkts Jekabpils 2, Rigas iela 210, Jekabpils Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem; •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana; •    pensiju... Latvijas Pasts, AS.
 • . Maestros de enseñanza primaria: Valmieras sakumskola uz noteiktu laiku aicina darba majturibas un tehnologiju un vizualas makslas skolotaju (23.02.) Galvenie darba pienakumi:    istenot pamatizglitibas programmu majturibas un tehnologiju un vizualas makslas macibu priekšmeta atbilstoši Valsts izglitibas standartam;   ... 'VALMIERAS PILSETAS PAŠVALDIBA'.
 • . Tenedores de libros: Kekavas novada pašvaldiba reg.Nr.90000048491 aicina darbaGRAMATVEDI Amata pienakumi: •    algu aprekins Kekavas novada pašvaldibas administracijai; •    ar algam saistito parskatu iesniegšana Valsts ienemumu dienesta un statistikas parvalde; •    piedališanas... KEKAVAS NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Vendedores por teléfono: Ja Tevi interese darbs ar klientiem un Tu velies profesionali attistities progresiva telekomunikaciju uznemuma, tad ši ir iespeja lieliskam startam: KLIENTU KONSULTANTS RIGAS ZVANU CENTRA TAVS UZDEVUMS BUS: • Atbildet uz klientu ienakošajiem zvaniem • Atbalstit klientus priekos... BITE Latvija, SIA.
 • . Barrenderos y afines: Uzkopšanas uznemums „VITARESTA UAB Latvijas filiale ” aicina darba:                 setnieku •    Darba pienakumi: Veikala teritorijas  uzkopšana saskana ar uzkopšanas programmu •    Darba vietas adrese; Parka iela 11,Liepaja (1 vakance) •    Atalgojums... VITARESTA UAB Latvijas filiale, AKF.
 • . Especialistas en políticas de administración: Nacionalais veselibas dienests (reg.Nr.90009649337) izsludina konkursu uz vecaka/-s eksperta/-tes   amatu Ambulatoro pakalpojumu nodala (uz noteiktu laiku) Galvenie amata pienakumi: - planot valsts organizetam skriningam paklauto iedzivotaju grupu uzaicinašanu uz profilaktiskajiem... Nacionalais veselibas dienests.