Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,342 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 44

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Conductores de autobuses y tranvías: STEIDZAMI piedava darbu autobusa vaditajiem Liepaja (3). Prasibas: D kategorijas autovaditaja aplieciba un 95.kods – augsta pienakuma apzina, precizitate, labassaskarsmes un komunikacijas prasme, pozitiva attieksme pret darbu. Piedavajam: stabilu un regularu jusu spejam un prasmem... LIEPAJAS AUTOBUSU PARKS, AS.
 • . Telefonistas: SIA TAXI KURIR Latvia ir zvanu centrs, kas nodrošina Zviedrijas lielakas taksometru pakalpojumu kompanijas taksometru plusmu Skandinavijas valstis. Strauji attistitoties uznemuma koncerns tiek mainits uz SIA CABONLINE Customer Service Latvia un aicina pievienoties komandai: ZVANU APKALPOŠANAS... Taxi Kurir Latvia, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: SIA TAXI KURIR Latvia ir zvanu centrs, kas nodrošina Zviedrijas lielakas taksometru pakalpojumu kompanijas taksometru plusmu Skandinavijas valstis. Strauji attistitoties uznemuma koncerns tiek mainits uz SIA CABONLINE Customer Service Latvia un aicina pievienoties komandai: LOGISTIKAS KLIENTU... Taxi Kurir Latvia, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: SIA TAXI KURIR Latvia ir zvanu centrs, kas nodrošina Zviedrijas lielakas taksometru pakalpojumu kompanijas taksometru plusmu Skandinavijas valstis. Strauji attistitoties uznemuma koncerns tiek mainits uz SIA CABONLINE Customer Service Latvia un aicina pievienoties komandai: LOGISTIKAS KLIENTU... Taxi Kurir Latvia, SIA.
 • . Telefonistas: SIA TAXI KURIR Latvia ir zvanu centrs, kas nodrošina Zviedrijas lielakas taksometru pakalpojumu kompanijas taksometru plusmu Skandinavijas valstis. Strauji attistitoties uznemuma koncerns tiek mainits uz SIA CABONLINE Customer Service Latvia un aicina pievienoties komandai: ZVANU APKALPOŠANAS... Taxi Kurir Latvia, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: Amata pamatpienakumi: 1.izstradat publisko iepirkumu veikšanai nepieciešamo dokumentaciju (nolikumi, liguma projekti);2.veikt atbilstošu pazinojumu publicešanu Iepirkumu uzraudzibas biroja publikaciju vadibas sistema (PVS), atbilstoši normativajos aktos noteiktajai kartibai;3. nodrošinat... Balvu novada pašvaldiba.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Aicinam darba Pardevejus Jurmala, Viestura iela 21 (Narvesen Neste veikals) Garantejam: - darba grafiku, kuru var apvienot ar macibam; - apmacibas; - izaugsmes iespejas musu uznemuma ietvaros; - socialas garantijas; - stabilu atalgojumu. Piesakies! CV sutit uz: 1076#narvesenshop.lv;... NARVESEN BALTIJA, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: Darba deveja nosaukums: Rigas socialas aprupes centrs “Mežciems”Registracijas Nr.90000159123Profesija: APRUPETAJSDarba apraksts:Veic klienta aprupi sociala darba specialista uzraudziba saskana ar klienta individualo socialas aprupes planu; palidz personam, kuras pašas sevi nevar aprupet,... RIGAS SOCIALAS APRUPES CENTRS MEŽCIEMS.
 • . Especialistas en políticas de administración: AS “Latvenergo”, Registracijas Nr.40003032949aicina darba - PIEGADATAJU ATTIECIBU PROJEKTU VADITAJU DARBA VIETA : Pulkveža Brieža iela 12,Riga UZTICESIM TEV: uzturet un pilnveidot Latvenergo koncerna kvalifikacijas sistemu; izstradat piegadataju attiecibu vadibas Latvenergo, AS.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Slegta akciju sabiedriba Lonas, UABUznemums Lonas paplašina savu darbibu un mekle pardeveju-konsultanti pastavigam darbam Riga, Lonas zimola veikala.Uznemums LONAS tika dibinats 1993. gada Lietuva. Jau gandriz 25 gadus LONAS veicina labakas matracu un gultu ražošanas tradicijas un rada inovacijas,... LONAS Latvija, SIA.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Galvenie darba pienakumi: Vadit un apkalpot traktora tehniku; Uzturet traktoru un iekartas tehniskaja kartiba; Veikt teritorijas uzkopšanas un labiekartošanas darbus. Prasibas: Atbilstoša videja profesionala izglitiba; Pieredze traktora tehnikas vadišana un tehniskaja apkalpošana;... VALMIERAS NAMSAIMNIEKS, SIA.
 • . Profesores de formación profesional: Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola(registracijas Nr. 90001259598)aicina darba profesionalas izglitibas skolotaju(profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram – 2320 01)profesionalo kompetencu macibu modulos kvalifikacija “Logistikas darbinieks”no 2018. gada 19. februaraPrasibas... Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola.
 • . Cocineros: TIAMO GRUPA, SIA Liepaja aicina pievienoties savai komandai PAVARU. Jadara: atri un garšigi gatavot edienu pec noteiktam kalkulacijam, ieverojot sanitaras un higienas normas. Jabut: velama pieredze un/vai izglitiba edinašanas joma, speja stradat komanda, pozitiva attieksme pret darbu... TIAMO GRUPA, SIA.
 • . Psicólogos: Livberzes pamatskola aicina darba IZGLITIBAS PSIHOLOGU uz 0.3 slodzem. Prasibas: augstaka  izglitiba un psihologa kvalifikacija vai magistra, vai doktora grads psihologija, kura iegušanai izstradatais zinatniskais darbs saistits ar izglitibas psihologiju; Velama darba pieredze. CV... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • . Ayudantes de cocina: PII Ievina kulinarijas cehs Nurmižu iela 31, Sigulda aicina darba pavara paligu. Ja:Tu velies iegut jaunu darba pieredzi un mekle pastavigu darbu,Tev ir labas komunikacijas prasmes, pozitiva attieksme un nopietna velešanas stradat,tad pievienojies musu komandai.Mes piedavajam:stabilu atalgojumu... VITA markets, SIA.
 • . Lavanderos y planchadores manuales: Darba deveja nosaukums: Rigas socialas aprupes centrs “Mežciems”Profesija: VELAS MAZGATAJSDarba apraksts:Pienemt velu mazgašanai no saimniecibas parziniem. Škirot netiro velu pec velas tiribas pakapes. Velu (t.sk. klientu personigo velu, gultas velu, dvielus, galdautus, salvetes, paklajus,... RIGAS SOCIALAS APRUPES CENTRS MEŽCIEMS.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos: ?Nacionalo brunoto speku (NBS) Apvienotais štabs izsludina konkursu uz Administrativas parvaldes Saimniecibas vaditaja amatu. Prasibas: ?    augstaka izglitiba (vismaz bakalaura grads vai 2.limena profesionala augstaka izglitiba);?    darba pieredze iestades saimniecisko darbu... Latvijas Republikas Nacionalie brunotie speki.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Lokširs SIA, Reg.Nr.40003224604 aicina darba  EKSKAVATORA VADITAJUS Darba pienakumi: -tranšejas rakšana caurulvadu ieliekšanai; -buvbedres pamatu un kameru ierikošana; -veidot uzberumus,parvietot grunti; -vadit ekskavatoru lidz objektam un atpakal,parvietot objekta teritorija.... LOKŠIRS SIA.
 • . Albañiles: KIRSAN SIA,  Reg. Nr. 40103623350 aicina darba  MURNIEKUS Prasibas: - Atbilstoša izglitiba vai darba stažs; - Personigais transports un instrumenti. Nosacijumi: - Mainu darbs; - Nenormets darba grafiks; - Alga 860,00 EUR (bruto). Kontaktu informacija: CV sutit uz e-pasta... KIRSAN, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv) Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: Profesija:    AprupetajsDarba veids:    Darba ligums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasibasIzglitibas limenis:    Velama videja vai videja profesionala izglitiba aprupes jomaPapildus prasibas:    Pieredze aprupes joma tiks uzskatita par priekšrocibuAlga no EUR:    436Alga... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Montadores de estructuras metálicas: Veikt atsledznieka darbu. Prasibas: Pieredze lidzigu pienakumu pildišana; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem pienakumiem; Labas latviešu un krievu valodas zinašanas. Mes piedavajam: Interesantu un saistošu darbu moderna, dinamiski... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Lokširs SIA, Reg.Nr.40003224604 aicina darba CAURULVADU MONTETAJU Darba pienakumi: -izgatavo,monte,uzstada savrupcaurules,caurulu saduru aizdrivešana; -caurulu ieklašana urbumos,iegriešana funkcionejoša udens vai kanalizacijas tikla; -caurulu savienošana ar caurulu savienotajuzmavu... LOKŠIRS SIA.
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico: SIA ”Ludzas medicinas centrs” Diagnostiskas radiologijas nodala aicina darba Radiologa asistentuPrasibas:•    III profesionalas kvalifikacijas limenis vai I augstakas profesionalas izglitibaslimenis (IV profesionalas kvalifikacijas limenis) radiologa asistenta specialitate;•    registracija... Ludzas medicinas centrs, SIA.
 • . Farmacéuticos: •    pienemt un registret medikamentu un medicinasprecu pieprasijumus no nodalam, parbaudit to noformešanas pareizibu;•    komplektet pec nodalu pieprasijumiem zales unmedicinas preces;•    pienemt ienakošos medikamentus un medicinas preces,parbaudit pec precu transporta... Ludzas medicinas centrs, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Lokširs SIA, Reg.Nr.40003224604 aicina darba PALIGSTRADNIEKUS Darba pienakumi: -paligdarbu veikšana celtniecibas laukuma un objektos; -zemes un smilts izlidzinašana, bedres rakšana,aizberšana; -grunts blivešana ar vibroblati; -teritoriju,celu,parbrauktuvju un celtniecibas laukumu... LOKŠIRS SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Aicinam darba pardevejus-kasierus/-es Rimi veikalos Riga, Vecmilgravja rajona: - Dombrovska iela 23, - Milgravja iela 14.  Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Elastigs darba grafiks-... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: Lokširs SIA, Reg.Nr.40003224604 aicina darba ROKAS LOKMETINATAJUS (MMA) Darba pienakumi: -manualas metinašanas darbi izmantojot elektrometinašanas iekartas; -montažas,demontažas un remonta darbi,izmantojot elektrometinašanas iekartas. Kontaktinformacija e-pasts lok6irs#inbox.lv;... LOKŠIRS SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam slipešanas nodala Velama pieredze slipešana, ka ari labas prasmes darba ar slipešanas instrumentiem.... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Representantes comerciales: Ja Jus esat  ambiciozs ar augstam prasibam attieciba uz savu materialo stavokli, dzives kvalitati un statusu, tad  Tie esam mes - https://www.youtube.com/watch?v=o_yCtiyw_GA. Tas nekas, ja Jums nav pieredze lidziga darba, jo mes esam gatavi ieguldit savu laiku, lai Jus apmacitu. Piesakieties... EASTCON AG LV, SIA.