Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,352 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 42

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafesKOMERCPAKALPOJUMU DARBINIEKS.    Uznemums izsludina pieteikšanos sekojošai vakancei komercpakalpojumu specialists (333 929). Prasibas:                 augstaka izglitiba (var but nepabeigta);                 biznesa psihologija, uznemejdarbiba, ekonomija.                ... INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPROJEKTA VADITAJS. Olaines novada pašvaldiba izsludina pieteikšanosPROJEKTU VADITAJA amatam Prasibas kandidatiem: •    augstaka izglitiba; •    zinašanas par projektu vadibas principiem un rikiem,•    iepriekšeja pieredze un zinašanas projektu izstrade un ES projektu ieviešana,•    labas... OLAINES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Carniceros, pescaderos y afinesMIESNIEKS. SKRINE SIA aicina darba: Miesnieku. Mekle miesnieku (atkaulotaju, širetaju, kautkermenu sadalei), var but ari maceklis. Pienakumi : Apstradat un sadalit galu; Izvietot galas produkciju vitrinas. Pieteikties zvanot 25581349 vai sutot pieteikumu uz e-pastu Skrine#inbox.lv. Izskatisim... SKRINE, SIA.
 • . Diseñadores gráficos y multimediaGrafikas DIZAINERS. Stabils uznemums ar draudzigu kolektivu aicina pievienoties sava komanda DIZAINERI ( Poligrafijas dizains un maketešana ). Vairak informacijas par uznemumu musu majas lapas: http://www.dizainsundruka.lv/ http://www.tipografijas.lv/ Prasibas kandidatiem: - Obligata darba pieredze;- Latviešu,... Dizains un Druka, SIA.
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónVEDINAŠANAS SISTEMU MONTETAJS. Piedavajam darbu vedinašanas sistemu montetajam Darba pienakumi: inženierkomunikaciju montetajs atbilstoši tehniskajam uzdevumam veic konkretu iekšejo un arejo inženierkomunikaciju montažas, ekspluatacijas un remonta darbus, vedinašanas, gaisa kondicionešanas, dzesešanas... MARK SV, SIA.
 • . Otro personal de limpiezaTRAUKU MAZGATAJS.                              Trauku mazgatajs kafejnica “Rositten”, Rezekne, Krasta iela 31. Ja Tev ir: 1.     Velme stradat un iegut jaunas prasmes un zinašanas 2.     Speja stradat precizi un augsta atbildibas sajuta, ka ari pozitiva attieksme... LEKON, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Indijas tekstila mazumtirdzniecibas veikals aicina darba MAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJU Pienakumi: Noforme pirkumus, sagatavo un uztur kartiba tirdzniecibas vietu, veic precu pasutišanu, pienemšanu, uzskaiti,uzglabašanu, uzticeto mazumtirdzniecibas uznemuma materialo vertibu kvalitates... NCF Europe, AKF.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS. BIEDRIBA “DZINTARKRASTA SERVISS”Socialas aprupes centrs pansionats “Liepa”aicina darba:APRUPETAJUS Prasibas: 1.    valsts valodas prasmes A2 pakape (ja izglitiba nav ieguta latviešu valoda), krievu valodas prasmes sarunvalodas limeni; 2.    pieredze sociala aprupetaja... Dzintarkrasta serviss, BDR.
 • . Técnicos de la webINFORMACIJAS TIKLA PARZINIS. PRASIBAS: Vismaz 3 gadu pieredze darba ar SEO Zinašanas par mekletaju darbibas principiem SEO specifikas zinašanas Google un Yandex sertifikati nav obligati, tomer uzskatami par priekšrocibu PIENAKUMI: Sastradaties ar Marketinga Menedžeriem lai Izstradatu un vaditu SEO Strategiju... AppXite, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Pirmais veikals Baltija!Tagad Latvija bus pieejama elegantaitalu zimola YAMAMAY apakšvela! Ekskluziva iespeja iegadaties to Riga, nevis dodoties pec velas uz arzemem! Mes veidojam komandu, kas uz darbu naks ar prieku un taja dalisies ar klientiem! Esi aicinata but musu kolege MB SHOES LATVIA SIA.
 • . FisioterapeutasERGOTERAPEITS. Ozolnieku novada pašvaldibas socialas aprupes centrs “Zemgale” aicina darba ergoterapeitu .   Galvenie darba pienakumi: - Veikt darba pienakumus atbilstoši normativajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnologijas un novertešanas instrumentus. 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
 • . Ebanistas y afinesKOKSNES MATERIALU APSTRADATAJS. Hornbaek Baltic A/s saistiba ar paplašinašanos mekle darbinieces/kus bez iepriekšejas pieredzes vakantos amatos eveles, krasošanas, labošanas un asinatavas nodalas. Pieteikties, zvanot pa talruni vai rakstot uz epastu. Pieteikumus gaidam lidz 2018. gada 11.maijam. Uznemums nodrošina... Hornbaek Baltic, AS.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasSANTEHNIKIS. Piedavajam darbu santehnikiem Darba pienakumi: •  veikt udensapgades un kanalizacijas caurulvadu remontdarbus; •  veikt iekšejo siltumapgades tiklu atgaisošanu, sagatavot ekspluatacijai; •  veikt sanitaro mezglu apkopi un noverst bojajumus u.c. santehnikas darbi. MARK SV, SIA.
 • . Constructores de casasBUVNIEKS. Veikt eku un paligeku apkopi, remontu un buvniecibu. Komplektet nepieciešamos buvmaterialus.Veidot nesejkonstrukcijas (pamatus, sienas).Veikt koka karkasa sagatavošanu un uzstadišanu.Veikt visa veida sienu apšuvumu ar eveletiem deliem, skaidu platnem, saplaksni. Veikt gridas seguma nomainu.Montet... ADAŽU NAMSAIMNIEKS SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesCeha iekartu MEHANIKIS. A/S Tukuma piens aicina darba: Piena produktu ražošanas iekartu mehanikis. Darba pienakumi Nodrošinat tehnologisko iekartu pareizu ekspluataciju atbilstoši instrukcijam; Sagatavot zinojumus par iekartu atbilstibu tehnologiskajam prasibam, dokumentet iekartas tehnisko... Tukuma Piens, AS.
 • . Empleados de centros de llamadasKLIENTU APKALPOŠANAS OPERATORS. Ja Tevi interese darbs ar klientiem un Tu velies profesionali attistities progresiva telekomunikaciju uznemuma, tad ši ir iespeja lieliskam startam - klusti par klientu konsultantu Saldus zvanu centra. TAVS UZDEVUMS BUS:  Atbildet uz klientu ienakošajiem zvaniem Atbalstit klientus priekos... BITE Latvija, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS DARBINIEKS. Noliktavas darbinieks “Vairumtirdzniecibas noliktava” Stradnieku škersiela 7a, Rezekn e Ja Tev ir: 1.      Velme stradat un iegut jaunas prasmes un zinašanas 2.      Speja stradat precizi un augsta atbildibas sajuta, ka ari pozitiva attieksme un speja stradat komanda ... LEKON, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosGRAMATVEDIBAS UZSKAITVEDIS. Viens no lielakajiem Latvijas celu buves uznemumiem, kurš veic celu, ielu un laukumu buvi, rekonstrukciju remontus. Vairak ka 20 gadus veiksmigi realize objektus Latvija un arvalstis. STRABAG SIA mekle objektam Kandavas novada Ceres pagasta Gramatvedibas uzskaitvedi celu buvniecibas objekta... STRABAG, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. BIEDRIBA “DZINTARKRASTA SERVISS”Socialas aprupes centrs pansionats “Liepa”aicina darba:APKOPEJUS Prasibas: 1.    velama iepriekšeja darba pieredze. 2.    augsta atbildibas sajuta. Darba apraksts: 1.    telpu uzkopšana (mazgašana, tirišana un atkritumu... Dzintarkrasta serviss, BDR.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS.     Nosaukums    APRUPETAJSDarba stundas nedela    Lidz 40 stundam nedelaDarbibas joma    Veselibas aprupe / Sociala aprupeDarba apraksts Prasibas:    Veikt ikdienas socialo aprupi personas dzivesvieta, palidzot nodrošinat personigo higienu, mazgašanos, gerbšanos, edinašanu,... Pirmais Patronažas Serviss, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. Vecakais referentsIekšlietu ministrijas veselibas un sporta centrs izsludina konkursu uz vecaka referenta amata vietu (viena vakance uz noteiktu/darbinieka prombutnes/ laiku) Prasibas: -    velama 1.limena augstaka izglitiba -    velama ne mazak ka 1 gada darba pieredze pedejo... Iekšlietu ministrijas veselibas un sporta centrs.
 • . Técnicos en química industrialKIMIJAS LABORANTS. Laboranta pienakumi:1. Izejvielu, materialu un gatavas produkcijas testešana;2. Udens sistemas monitorings;3. Škidumu un reagentu pagatavošana analižu veikšanai;4. Analižu rezultatu dokumentešana un pierakstu veikšana;5. Darbs ar analitisko aparaturu. e-pasts:kkn#northernsynthesis.eu... NORTHERN SYNTHESIS, SIA.
 • . Cajeros de bancos y afinesPASTA OPERATORS. Pasta operators/-e (rezerve)( slodze 0.5 - 1) Apraksts: Latvijas Pasts nodrošina plašako pasta pakalpojumu pieejamibu visa Latvijas teritorija, uzturot vairak neka 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uznemums ir sociali atbildiga darbavieta vairak neka 4000 Latvijas iedzivotaju u Latvijas Pasts, AS.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasSANTEHNIKIS.  AM Bau, SIA aicina darba SANTEHNIKUS Atbilstoši tehniskajam uzdevumam veikt konkretu iekšejo un arejo inženierkomunikaciju montažas, ekspluatacijas un remonta darbus, tai skaita siltumapgades, apkures, vedinašanas, gaisa kondicione-šanas, dzesešanas, udens apgades, ugunsdzesibas,... AM Bau, SIA.
 • . Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetadoETIKEŠU LIMEŠANAS OPERATORS. SIA “Rezeknes galas kombinats” aicina darba Etikešu limešanas operatorus galas produkcijas ražošanas ceha .   Etikešu limešanas operators (vada un uzrauga pakojamas iekartas darbibu, katram gatavas produkcijas iepakojumam uzlime etiketi ar svitru kodu). REZEKNES GALAS KOMBINATS, SIA.
 • . Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecasBIBLIOTEKU INFORMACIJAS SPECIALISTS. Limbažu Galvena biblioteka aicina darba biblioteku informacijas specialistu uz nenoteiktu laiku. Galvenie darba pienakumi: lasitaju apkalpošana datorprasmju macišana pieaugušajiem bez priekšzinašanam individualu konsultaciju sniegšana datoru lietotajiem IT lietprateju... Limbažu Galvena biblioteka.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Piedava darbu ražošanas ceha stradniekam/miesnieka paligam. Darbs ar jau sadalitu galu - japrot atpazit kautkermenu dalas. Darba pienakumi: svert, market, vakuumet, komplektet pasutijumus, zaget kaulus. Darba laiks no 8:00 lidz 17:00. Darba alga no 450 lidz 600 EUR. Pieteikties pa talruni:... KASTIRE, SIA.
 • . QuímicosKIMIKIS. 1. Izejvielu, materialu un gatavas produkcijas testešana; 2. Udens sistemas monitorings; 3. Laboratorijas iekartu kvalifikacija; 4. Reglamentejošas dokumentacijas izstrade un aktualizacija; 5. Starptautisko vadliniju un dažadu valstu farmakopeju prasibu ieverošana; 6. Fiksejošas dokumentacijas... NORTHERN SYNTHESIS, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. SIA „Firma Madara’89”- viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba, piedava darbu pardevejam (-ai) veikala “top!” , IGA Centra, Gaismas iela 35, Aizkraukle ( uz atvalinajuma laiku). Galveni FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Conductores de autobuses y tranvíasAUTOBUSA VADITAJS. SIA „VTU Valmiera” aicina darba AUTOBUSA VADITAJU Smiltenes autoosta DARBA PIENAKUMI: •    pasažieru parvadašana ar autobusu saskana ar grafiku•    darbs ar kases aparatu•    bilešu pardošana pasažieriem•    pasažieru apkalpošana PRASIBAS PRETENDENTIEM:... VTU VALMIERA, SIA.
Más ofertas: << · 21 · 31 · 36 · 39 · 40 · < · 42 · > · 44 · >>