Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,802 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 42

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Maestros preescolares: Jelgavas pilsetas pašvaldibas pirmsskolas izglitibas iestade “Varpina” (Kronvalda iela 22, Jelgava) ar oktobri aicina sava kolektiva radošu, atsaucigu, atbildigu, bernus milošu un izglitošana ieinteresetu pirmsskolas izglitibas skolotaju (profesijas kods 2342 01) uz 0,85 slodzem (34... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce (slodze 0.8)Darbavieta: Rigas 45.pasta nodala, Katrinas dambis 22, Riga, LV-1045 Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana •    pensiju piegade •    sadarbibas... Latvijas Pasts, AS.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Galas parstrades AS HKScan Latvia uznemums aicinapievienoties savai komandai:  apkopeju Darbs ražošanas dala Jelgava, Savienibas iela 8.Darba laiks   no 20:30 lidz 05:00 Mes sagaidam: - velmi stradat kolektiva, - augstu atbildibas sajutu, precizitati. Mes piedavajam: - stabilu... HKScan Latvia, AS.
 • . Empleados de centros de llamadas: • Nodrošinat augsta limena klientu apkalpošanu korejiešu valoda visiem potencialajiem un esošajiem klientiem; • Klientu uzrunašana pa telefonu, caur e-pastu, Skype un telefona lietotnem (tostarp WhatsApp); • Jaunu klientu aktiva meklešana un šo klientu piesaiste; • Klientu... Cosmoss, SIA.
 • . Operadores de máquinas de coser: VELAS UN KORSEŠU ŠUŠANAS uznemums aicina darba šuvejas uz konveijera - darbam uz automatu. Veicamas operacijas: ZIG-ZAG; OVERLOKS un roku darba operacijas - diegu apgriešana, elastigas lentes apstrade, karkasu iestrade, iepakošana uc. Piedavajam: Darba apjomu uz pilnu darba dienu,... PRIVATE LABEL, SIA.
 • . Representantes comerciales: Interneta veikals TvshopExtra.lv aicina pievienoties savai Rezeknes zvanu centra komandai: Klientu/pardošanas servisa konsultantu Valodu zinašanas: viena valoda: latviešu vai krievuAr vai bez datorzinašanam Galvenie pienakumi: zvanišana klientiem pec uznemuma datu bazes;klientu konsultešana... TVshopEXTRA.lv, SIA.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: Lauksaimniecibas uznemums aicina darba graudu kaltešanas iekartu operatorus . Darba pienakumi - sekot lidzi graudu kaltešanas un tirišanas procesam, zinot par remontu nepieciešamibu, piedalities remonta. Iespejama apmaciba uz vietas. Kontaktinformacija: 29181497, a.valters#zvalguva.lt Žvalguva SIA.
 • . Peones de la construcción de edificios: SIA MELIORACIJAS EKSPERTS aicina darba buvstradnieku - melioracijas tranšeju rakšanai un paligdarbiem. Darbs uz lauka. Darba objekti ap Jelgavu. Darba devejs nodrošina noklušanu uz/ no darba vietas, ir nakšnošanas iespejas. Zvanit: 29228285, 29889554 MELIORACIJAS EKSPERTS, SIA.
 • . Peones de carga: SIA „Artex Latvia” ir uznemums, kurš darbojas industrialas šušanas,piegriešanas un montešanas joma.  Sakara ar uznemuma paplašinašanos uznemums mekle NOLIKTAVAS STRADNIEKUS  - Celtnieku iela 10, Smiltene, Smiltenes novada, lai parvietotu dažadus noliktavas materialus no vecas... Artex Latvia, SIA.
 • . Psicólogos: Valmieras tehnikums uz projekta istenošanas laiku (5 gadi) aicina darba IZGLITIBAS PSIHOLOGU Darba pienakumi: •    Veikt individualas konsultacijas;•    Veikt psihologisko izpeti un izvertešanu;•    Vadit grupas - atbalsta, izglitojošas, motivejošas u.c. Prasibas pretendentam:... Valmieras tehnikums.
 • . Representantes comerciales: Aicina darba regionalo tirdzniecibas parstavi Darba pienakumi: - graudu iepirkšana, mineralmeslu, augu aizsardzibas lidzeklu pardošana, zemnieku konsultešana. Prasibas: - videja profesionala vai augstaka izglitiba agronomija; - latviešu, krievu, velams anglu valodas zinašanas.... Žvalguva SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu –Bernu un gimenes politikas departamenta vecakais eksperts(uz nenoteiktu laiku) Mes piedavajam: -    radošu, daudzveidigu darbu un atsaucigus kolegus; -    darbu valsts iestade ar iespeju iegut daudzpusigu... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • . Telefonistas: Uznemums SIA Taxi Kurir Latvia aicina darba telefona operatorus Kurzemes zvanu centra.Uznemums SIA Taxi Kurir Latvia aicina darba TELEFONA OPERATORUS ar zviedru vai norvegu valodas zinašanam darbam Kurzemes zvanu centra Darba pienakumi:    atbildet uz telefona zvaniem    pienemt taksometru... Taxi Kurir Latvia, SIA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: Buvniecibas uznemums SIA “KORO BUVE” aicina sava komanda PERSONALA SPECIALISTU No Tevis gaidam: ?    Augstaka juridiska izglitiba vai augstaka izglitiba personala vadiba; ?    Vismaz divu gadu pieredze personala specialista amata; ?    Velme paaugstinat un... KORO BUVE, SIA.
 • . Directores de políticas y planificación: Olaines novada pašvaldiba izsludina pieteikšanosATTISTIBAS NODALAS VADITAJA amatam Prasibas kandidatiem: 1.    Augstaka izglitiba inženierzinatnes, arhitektura, ekonomika, vadiba vai tiesibu zinatne, kas papildinata ar amatam nepieciešamajam specialam zinašanam.2.    Amata... OLAINES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Kasieris/-e Maxima veikala Jurmala, Kauguros, Nometnu iela 11/13. Mes Tev uzticesim: - laipnu un precizu klientu apkalpošanu. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velams pieredzi lidziga amata MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Directores de políticas y planificación: DIREKTORA/ES VIETNIEKS/CE Informacijas departamenta (ieredna amata vieta uz nenoteiktu laiku)Derigs lidz 24.11.2017. Iepirkumu uzraudzibas biroja komanda nepieciešams energisks, jauniem izaicinajumiem gatavs kolegis, aicinam pieteikties uz direktora vietnieka amatu Informacijas departamenta... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
 • . Operadores de máquinas de coser: Steidzami vajadzigi darbinieki uz kabatu šušanas aparata. Apmacibas darba vieta. Prasibas: precizitate un augsta atbildibas sajuta; velme macities un stradat; iepriekšeja pieredze šušana velama, bet nav obligata. Pieteikties sutot CV uz e-pastu: svetlana.senkova#nemosewing.lv... NEMO, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Kasieris/-e  Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4. Mes Tev uzticesim: - laipnu un precizu klientu apkalpošanu. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velams pieredzi lidziga amata, - velmi un speju aktivi stradat.... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Pilnsabiedriba “Rigas mikroautobusu satiksme” , 50103599811, Viskalu iela 13, RigaPilnsabiedriba, kas nodrošina maršrutu mikroautobusu satiksmi Riga, aicina savai komandai pievienoties darbiniekus - Uzskaitvedi (datu ievades operators) Darba pienakumi: -    Veikt kases ceku... Rigas mikroautobusu satiksme, PS.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: Pienakumi: Aprupet klientu (modinašana; edinašana; vannošana, rita, vakara tualetes). Palidzet klientiem ikdienas darbibas. Dokumentet/fikset veiktas darbibas. Darba devejs nodrošina: darba formu un apavus, naktsmitni, mainu darbs: strada 12 stundas, grafiks pec vienošanas... Senior Baltic, SIA.
 • . Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado: Ja Tev ir velme veidot savu karjeru starptautiska kokapstrades uznemuma; Ja Tu velies dalities pieredze un iegut jaunu; Ja Tu esi ieinteresets sava turpmakaja attistiba.Aicinam pievienoties savai komandai IEKARTU OPERATORU Pamatpienakumi: •    Nodrošinat linijas nepartrauktu darbibu... KRONOSPAN Riga, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: Kasieris Maxima Jurmala, Kauguri, Engures iela 3.Mes Tev uzticesim:- laipni un precizi apkalpot klientus.Ko mes gaidam:- videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velama pieredze lidziga darba, - velmi un spejas aktivi stradat. Ko Tu iegusi:-... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Cobradores y afines: Plavinu novada pašvaldiba aicina pieteikties uz SIA “Plavinu Komunalie pakalpojumi” parada piedzineja amatu. Galvenie amata pienakumi: 1. Sagatavot uz izsutit bridinajumu, veikt parrunas ar paradniekiem 2. Sagatavot un izsniegt prasibas tiesa, piedalities tiesas s Plavinu Komunalie pakalpojumi, SIA.
 • . Impresores: AS „TEHNOINFORM” aicina sava komanda Ofseta IESPIEDEJU/IESPIEDMAŠINAS OPERATORU Pienakumi: - vadit un uzraudzit iespiedmašinu - nodrošinat iespiežamas produkcijas kvalitati - iespiedmašinas iekartas parzinašana - stradat ar nepieciešamo tehnisko dokumentaciju Prasibas... TEHNOINFORM, AS.
 • . Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros: ? Jaunu tirgu attistibas Projekta vaditajs/-a Pienakumi: - Piesaistit un attistit Bankas un tas meitas uznemumu investiciju projektus arpus Latvijas; - Apkopot un apstradat informaciju par tirgus apstakliem un attistibas perspektivam iespejamiem investiciju projektiem; - Sagatavot projektu... Rietumu Banka, AS.
 • . Ensambladores de maquinaria mecánica: Buvniecibas uznemumam, kurš galvenokart nodarbojas ar siltumapgades sistemas, gazesapgades sistemas, udensapgades sistemas un  kanalizacijas sistemas montažu ir nepieciešami montaža darbu atsledznieki.  Darba pienakumi: 1. Iepazišanas ar darba uzdevumu un ta tehnisko dokumentaciju;1.1.... YGNIS, SIA.
 • . Tenedores de libros: Socialas integracijas valsts agentura   aicina darba  finanšu specialistu (uz nepilnu darba laiku) Socialas integracijas valsts agentura isteno Eiropas Sociala fonda projektu “Personu ar invaliditati vai gariga rakstura traucejumiem integracija nodarbinatiba un sab SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: SIA „Tongyu Communication”, Latvijas filiale uznemumam “Tongyu Communication, Inc.”, kuram ir vairak neka 20 gadu pieredze, ka vadošajam antenu un telekomunikaciju iericu ražotajam Kina, patreizejo biznesu Latvija paplašinas ar jaunu ražotni. Papildus informacija: http://tongyucom.comTapec... Tongyu Communication, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Darba vieta Jurmala, Nometnu iela 11/13 Apkopejs Mes Tev uzticesim:- telpu uzkopšanu,  Ko mes gaidam:- pamatizglitibu, - latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, - velmi un speju aktivi stradat. Ko Tu iegusi:- stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas... MAXIMA Latvija, SIA.