Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,283 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 42

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Guardianes de prisión: Ieslodzijuma vietu parvaldes VALMIERAS CIETUMS aicina darba IESLODZIJUMA VIETAS UZRAUGUS Uzraudzibas dala.Saskana ar Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem dienesta gaitas likuma 4. un 7.pantiem, proti, prasibas kandidatiem... 'VALMIERAS CIETUMS'.
 • . Ayudantes de cocina: Pienakumi: Atbildet par uzkopšanas darbiem edinašanas bloka telpas. Stradat ar mehaniskajam un elektriskajam iericem. Ieverot darba drošibas noteikumus. Prasibas: Profesionala pieredze nav nepieciešama. Atbildibas sajuta, godigums un pozitiva attieksme pret darbu, velme stradat komanda. 'NACIONALO BRUNOTO SPEKU NODROŠINAJUMA PAVELNIECIB.
 • . Empleados de centros de llamadas: Olympic Casino Latvia aicina pievienoties darbam jauna spelu automatu kazino Ogre, Malkalnes 2b! Labs, oficials darbs izlaides sfera, piemerots gan sievietem, gan viriešiem, darbs mainas, ari naktis! Piesakies uz darbs#oc.eu Galvenie pienakumi: Klientu apkalpošana saskana ar Olympic... Olympic Casino Latvia, SIA.
 • . Barrenderos y afines: Cleanhouse, vadošais eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemums Baltija, kurš nodarbina vairak neka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda: SETNIEKU tirdzniecibas centra teritorijas uzkopšanai- Darba vieta atrodas Riga, Audeju iela 16 (Vecriga). - Darba laiks: pec grafika... Cleanhouse, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Cleanhouse, vadošais eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemums Baltija, kurš nodarbina vairak neka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda:APKOPEJAS muzeja telpu uzkopšanai- Darba vieta atrodas Riga, J. Rozentala laukuma 1 (Centra). - Darba laiks: no pirmdienas lidz sestdienai... Cleanhouse, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uz Augstakas izglitibas, zinatnes un inovaciju departamenta  vecaka eksperta valsts civildienesta ieredna amatu (uz nenoteiktu laiku) Galvenie amata pienakumi: -    Sagatavot analitisko informaciju par Latvijas zinatni,... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
 • . Empleados de centros de llamadas: Piedavajam labi apmaksatu, oficialu un stabilu darbu Olympic Casino Latvia popularaja Voodoo Casino ! Darbs klientu apkalpošana - spelu automatu iekartu parraugs  Riga, Voodoo Casino (viesnica LATVIJA) Galvenie pienakumi:  Viesu apkalpošana spelu zale, kartibas nodrošinašana. ... Olympic Casino Latvia, SIA.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: Darbs svaigas galas apstrades un sainošanas ceha Darba pienakumi: faset, svert, iesainot svaigo putnu galu un gatavos izstradajumus, ka ari citi lidzigi pienakumi. Darba vieta: Kekavas pagasts. 20 km no Rigas. Tiek nodrošinats transports: - 1 reizi nedela Kekava-Daugavpils-Rezekne-Ludza-Jekabpils-Kekava;... HR factor, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: Profesija:    Juriskonsults Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas:    Pieredze publisko iepirkumu veikšana valsts vai pašvaldibas iestade vai uznemuma vismaz 2 gadiPieredze iekšejo normativo aktu, ligumu, administrativo aktu un citu... VSAC Riga.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: Pašvaldibas SIA “UDEKA”, kas nodrošina udensapgadi un kanalizacijas notekudenu apsaimniekošanu Ventspils pilseta, aicina darba: SANTEHNIKI (ar tiesibam vadit ekskavatoru) Darba apraksts: UK tiklu uzturešana un remonts (darbs brigade un ekskavatora vadišana).Darbavietas adrese: Latvija,... UDEKA, SIA.
 • . Constructores de casas: SIA ‘’Buvfirma Vitols’’ (reg.nr.48503002722) BUVNIEKS Prasibas 1.Labas prasmes betonešanas, namdaru, murešanas un/vai apdares darbu veikšana. 2. Velme apgut jaunas zinašanas. 3. Darbu veikšanai atbilstošs veselibas stavoklis. Piedavajam: Darbu buvniecibas objektos... Buvfirma Vitols SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Aicinam komanda apkopeju. Nepilnas slodzes darbs. Reizi nedela telpu uzkopšana.Galvenie darba pienakumi:- Kartibas un tiribas uzturešanaPrasibas kandidatam:- Speja atbildigi izpildit doto darbu;- Speja veikt fizisku darbu, uzkopjot telpas.CV ar noradi „apkopejss” ludzam sutit uz e-pastu... KLZ, SIA.
 • . Supervisores de secretaría: Profesionala lietvedibas procesu organizešana, nodrošinašana un uzturešana atbilstoši normativajam prasibam; Sanemtas un nosutamas korespondences registrešana, apstradašana, organizešana; Asistešana uznemuma vadibai un atbalsta sniegšana kolegiem ikdienas darba procesa; Veikt... jo-jo.lv, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: Olympic Casino Latvia aicina pievienoties darbam  spelu kazino Riga, Dombrovska iela! Labs, oficials darbs izlaides sfera, piemerots gan sievietem, gan viriešiem, darbs mainas, ari naktis! Piesakies uz darbs#oc.eu Galvenie pienakumi: Klientu apkalpošana saskana ar Olympic Casino... Olympic Casino Latvia, SIA.
 • . Administradores de sistemas: Darba pienakumi: • Nodrošinat efektivu IT atbalstu Carnikavas novada pašvaldibai un tas paklautiba esošajam iestadem.• Uzturet darba kartiba IT infrastrukturu (datorus, mobilas ierices, biroja tehniku, datortiklus).• Dokumentet un atjaunot dokumentaciju ieviestam funkcionalitatem.... 'CARNIKAVAS NOVADA DOME'.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Jauns uznemums Skonto Concrete Cladding, SIA aicina darba PROJEKTEŠANAS INŽENIERI Galvenie amata pienakumi: - nodrošinat tehniskas dokumentacijas izstradi atbilstoši pasutitaju un buves lietotaju prasibam, ieverojot buvniecibas normativos aktu un izmaksu definetos ierobežojumus,... SKONTO Concrete Cladding, SIA.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: Zvejas produktu apstrades uznemums Pavilosta aicina darba: ZIVJU APSTRADATAJUS – darbs zivju saldešanas ceha .Priekšroka tiks dota pretendentiem ar pieredzi darba ražošanas nozare, ar nopietnu attieksmi pret darbu un tie, kas nebaidas smagu darbu. Nodrošinam ar transportu lidz darba... Saimnieks OTTO, SIA.
 • . Directores de servicios de bienestar social:           Profesija:    Socialas rehabilitacijas sektora vaditajsDarba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasibasIzglitibas limenis:    Otra limena profesionala augstaka vai akademiska izglitiba socialaja darba vai karitativaja socialaja... VSAC Riga.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines: SIA Ar B Agro aicina darba: Siltumnicas darznieku. Pienakumi: precizi un efektivi izpildit uzdoto darbu; ieverot un izpildit produkcijas  ražošanas tehnologiskos procesus; darbs siltumnicas; Papildus prasibas: precizitate, kartigums un atbildibas sajuta; velme un... Ar B Agro, SIA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio:           Profesija:    Socialais rehabilitetajsDarba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasibasIzglitibas limenis:     1.limena profesionala augstaka izglitiba socialas rehabilitacijas jomaPapildus prasibas:    Pieredze socialas... VSAC Riga.
 • . Tenedores de libros: Sakara ar uznemuma paplašinašanos pievienojieties musu profesionalajai komandai un veidojietsavu  gramatveža -konsultanta  karjeru lielakaja gramatvedibas uznemuma Rezekne! Ja esat gatavs (-a) ikdiena uznemties šadus pienakumus:• klientu apkalpošana;• gramatojumu veikšana gramatvedibas... EVIS LTD, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: - Klientu konsultešana un apkalpošana. - Produktu sortimenta atjaunošana un papildinašana. - Precu pienemšana un izdošana. CV sutit: firmacv#inbox.lv - Velamas labas prasmes darba ar kases aparatu. - Teicamas iemanas darba ar datoru, velamas GRINS programmas zinašanas. -... jo-jo.lv, SIA.
 • . Tenedores de libros: EBEKA International SIA ir uznemums, kas specializejas gramatvedibas pakalpojumu un finanšu konsultaciju sniegšana Skandinavijas uznemumiem. EBEKA International SIA aicina darba: GR AMATVEDI Darba pienakumi: •                    Uznemumu pilna cikla... EBEKA International, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: Uznemums aicina darba KONTAKTMETINATAJUS, aluminija konstrukciju metinatajs - montetajs. Prasibas: -Videja profesionala izglitiba; speka esoši sertifikati ; - ne mazak ka 10 gadu darba pieredze aluminija metalkonstrukciju metinašanas un montažas sfera; - prasme lasit rasejumus; -... PUŠKAITIS, SIA.
 • . Operadores de autoelevadoras: Zvejas produktu apstrades uznemums Pavilosta aicina darba: AUTOIEKRAVEJA VADITAJU ar derigu apliecibu un pieredzi autokara vadišana un apkalpošana;Priekšroka tiks dota pretendentiem ar pieredzi darba ražošanas nozare, arnopietnu attieksmi pret darbu un tie, kas nebaidas smagu darbu. Nodrošinam... Saimnieks OTTO, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Darbam noliktava, veikala cenuklubs.lv Vienibas gatve 113, Riga Pienakumi: Pienemt un izkraut preces pec to piegades noliktava un noliktavas teritorija Komplektet un izsniegt preci pec pasutijuma Rupeties par kartibu noliktavas teritorija Uzskaitit noliktava esošas preces, piedalities... cenuklubs.lv, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: Kasieris/-e  Maxima X veikala Jelgava, Meiju cela 10. Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada), - apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Zales darbinieks/-ce jaunaja Maxima veikala t/c Riga Plaza, Mukusalas iela 71, Riga  Ko Tu iegusi: - uznemuma apmaksatu transportu Jelgava – Riga – Jelgava, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pe MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Expendedores de gasolineras: 1.      Pieklajigi un laipni apkalpot klientus, norekiniem ar klientiem izmantot kases aparatus (kases sistemas), uzmanigi parbaudit pienemamo un klientam atdodamo skaidro naudu, saskana ar noteikumiem par darbu ar klientiem, instrukciju par darbu ar kases sistemam. 2.      Veikt... INGRID A, SIA.
 • . Directores financieros: Rigas domes Satiksmes departaments konkursa kartiba aicina darba  Direktora biroja vaditaju Galvenie darba pienakumi ·Planot, vadit un organizet Biroja darbu, lai nodrošinatu organizatorisku, informativu, analitisku atbalstu Departamenta direktoram Departamenta funkciju un uzdevumu... 'RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS'.