Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,312 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 40

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Guardianes de prisión: Prasibas kandidatiem Atbilstiba Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem dienesta gaitas likuma noteiktajam prasibam:?    ir Latvijas pilsonis;?    vecums no 18 lidz 40 gadiem;?    amatam nepieciešama... 'RIGAS CENTRALCIETUMS'.
 • . Practicantes paramédicos: Aicinam darba Arsta paligu slimnicas kliniskaja nodala. Prasibas: - atbilstoša izglitiba- ir jabut registretam/-ai Arstniecibas personu registra ar tiesibam praktizet arsta paliga profesija Amata pienakumi: - vadit un veikt pacienta aprupi saskana ar aprupes procesu Darba laiks: -... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes:     SIA „Rigas nami” ir Rigas pilsetas pašvaldibas kapitalsabiedriba, kuras galvenie darbibas virzieni ir ipašumu parvaldišana, apsaimniekošana un attistišana, ka ari kulturas pasakumu nodrošinašana Melngalvju nama, kinoteatri Splendid Palace un Rigas Kongresu nama. Attistot savus... Rigas nami, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: Uznemums aicina darba kravas automobila vaditajus darbam Eiropa. STARPTAUTISKIE KRAVU PARVADAJUMI. Prasibas : Pieredze kravu parvadajumosCE kategorija; 95.kods Pieteikties sutot CV uz e-pastu :  link.org#inbox.lv Talr. 29238215 (zvanit darba dienas no 10:00-12:00) KOMBITRA, SIA.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes: Tehniska un ražošanas departamenta vaditaju (Darba vieta - Dobele) Darba pienakumi: Organizet un vadit ražošanas un tehniska dienesta darbu Piedalities ražošanas un tehniska dienesta strategijas izstrade un budžeta veidošana Nodrošinat ražošanas p TENAPORS, SIA.
 • . Médicos generales: Nepieciešams arsts radiologs uz nepilnu darba laiku Prasibas kandidatiem ?    amatam nepieciešama augstaka mediciniska izglitiba – veselibas aprupes vadibas arsts vai sertificets arsts specialitate,?    latviešu valodu zinašanas C limena 2. pakape;?    veselibas stavoklis... 'BRASAS CIETUMS'.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: • risinat visus klientu jautajumus intelektuala ipašuma joma, tostarp, bet ne tikai: parbaudit jaunu dizainu atbilstibu intelektuala ipašuma tiesibu aktiem, risinat precu zimju un autortiesibu parkapumu lietas, ierosinat, ka parkapumus noverst; • reaget uz klientu pieprasijumiem anglu,... Printify Development, SIA.
 • . Guardianes de prisión: Ieslodzijuma vietu parvalde aicina darba IESLODZIJUMA VIETAS VECAKO INSPEKTORU - PSIHOLOGU Prasibas kandidatiem: ??Atbilstiba Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem dienesta gaitas likuma noteiktajam prasibam:... 'VALMIERAS CIETUMS'.
 • . Supervisores de secretaría: Latvijas – Austrijas kopuznemums SIA “voestalpine VAE RIGA”, kas nodarbojas ar dzelzcela un tramvaja parmiju un parmiju rezerves dalu izgatavošanu, piedava darbu Biroja administratoram. Pienakumi:- Sadarbiba ar uznemuma vadibu un asistešana.- Ikdienas biroja darba organizešana (telefona... voestalpine VAE RIGA, SIA.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: Rigas Centra humanitara vidusskolas sporta komplekss   aicina pieteikties EKAS DEŽURANTA  (profesijas kods 962905) vakancei uz pilnu slodzi sporta kompleksa. Amata atalgojums no 430.00 EUR.  Galvenie amata pienakumi: dežuret, kontrolet un veikt video noverošanu sporta kompleksa, ka... Rigas Centra humanitara vidusskola.
 • . Representantes comerciales: Moduls Engineering galvenie darbibas virzieni ir elektrotehnisko tiklu un inženiertehnisko tiklu projektešana, ierikošana un servisa apkalpošana. Elektrotehnisko tiklu joma Moduls Engineering specializacija ir iekšeja un areja apgaismojuma elektroapgade, kabelu linijas, zibensaizsardzibas... Moduls Engineering, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Moduls Engineering galvenie darbibas virzieni ir elektrotehnisko tiklu un inženiertehnisko tiklu projektešana, ierikošana un servisa apkalpošana. Elektrotehnisko tiklu joma Moduls Engineering specializacija ir iekšeja un areja apgaismojuma elektroapgade, kabelu linijas, zibensaizsardzibas... Moduls Engineering, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Kulturas ministrija (registracijas nr. 90000042963) izsludina atklatu konkursu uz Eiropas Savienibas fondu departamenta Finanšu instrumentu attistibas nodalas vecaka referenta ieredna amata vietu uz noteiktu laiku lidz 2022.gada 30.decembrim (uz Patveruma, migracijas un integracijas fonda... 'LR KULTURAS MINISTRIJA'.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Moduls Engineering galvenie darbibas virzieni ir elektrotehnisko tiklu un inženiertehnisko tiklu projektešana, ierikošana un servisa apkalpošana. Elektrotehnisko tiklu joma Moduls Engineering specializacija ir iekšeja un areja apgaismojuma elektroapgade, kabelu linijas, zibensaizsardzibas... Moduls Engineering, SIA.
 • . Médicos generales: nepieciešams arsts internists vai gimenes arsts uz pilnu darba laiku – 1 vakance; Prasibas kandidatiem ?    amatam nepieciešama augstaka mediciniska izglitiba – veselibas aprupes vadibas arsts vai sertificets arsts specialitate,?    latviešu valodu zinašanas C limena 2. pakape;?    veselibas... 'RIGAS CENTRALCIETUMS'.
 • . Médicos generales: nepieciešams arsts zobarstniecibas specializacija uz nepilnu darba laiku Prasibas kandidatiem ?    amatam nepieciešama augstaka mediciniska izglitiba – veselibas aprupes vadibas arsts vai sertificets arsts specialitate,?    latviešu valodu zinašanas C limena 2. pakape;?    veselibas... 'RIGAS CENTRALCIETUMS'.
 • . Empleados de archivos: Ieslodzijuma vietu parvalde ir Tieslietu ministrijas padotiba esoša valsts parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku apcietinajuma ka drošibas lidzekla un brivibas atnemšanas ka kriminalsoda izpildes joma. Darbinieku darba tiesiskas attiecibas regule Darba likums. Vakance: Arhivars,... 'RIGAS CENTRALCIETUMS'.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Darbs sulu ražošanas uznemuma Pienakumi: Ieverot darba drošibas un sanitaras prasibas; Nodrošinat ražošanas plana regularu un savlaicigu izpildi, resursu racionalu izmantošanu, ražošanas normu izpildi; Uzturet kartiba darba telpas, un ražošanas ekai piegulošo teritoriju un... ANEVA J, SIA.
 • . Guardianes de prisión: Ieslodzijuma vietu parvalde ir Tieslietu ministrijas padotiba esoša valsts parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku apcietinajuma ka drošibas lidzekla un brivibas atnemšanas ka kriminalsoda izpildes joma. Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionalo izglitibu, kvalifikaciju un... 'JELGAVAS CIETUMS'.
 • . Guardianes de prisión: Prasibas kandidatiem Atbilstiba Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem dienesta gaitas likuma noteiktajam prasibam:?    ir Latvijas pilsonis;?    vecums no 18 lidz 40 gadiem;?    amatam nepieciešama videja... 'BRASAS CIETUMS'.
 • . Representantes comerciales: Ja Jus esat  ambiciozs ar augstam prasibam attieciba uz savu materialo stavokli, dzives kvalitati un statusu, tad  Tie esam mes - https://www.youtube.com/watch?v=o_yCtiyw_GA. Tas nekas, ja Jums nav pieredze lidziga darba, jo mes esam gatavi ieguldit savu laiku, lai Jus apmacitu. Piesakieties... EASTCON AG LV, SIA.
 • . Traductores, intérpretes y lingüistas: Prasibas kandidatiem ?    nepieciešama augstaka filologiska izglitiba, specializacija – latviešu – krievu valodas tulks vai skolotajs, ?    pieredze juridisko tekstu mutiska un rakstiska tulkošana,?    latviešu valodas zinašanas C limena 2. pakape;?    veselibas... 'RIGAS CENTRALCIETUMS'.
 • . Guardianes de prisión: Prasibas kandidatiem Atbilstiba Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem dienesta gaitas likuma noteiktajam prasibam:?    ir Latvijas pilsonis;?    vecums no 18 lidz 40 gadiem;?    amatam nepieciešama... 'BRASAS CIETUMS'.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Cleanhouse, vadošais eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemums Baltija, kurš nodarbina vairak neka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda: APKOPEJU biroja telpu uzkopšanai - Darba vieta atrodas Jelgava, Matera iela 57. - Darba laiks: no pirmdienas lidz piektdienai... Cleanhouse, SIA.
 • . Guardianes de prisión: Ieslodzijuma vietu parvalde ir Tieslietu ministrijas padotiba esoša valsts parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku apcietinajuma ka drošibas lidzekla un brivibas atnemšanas ka kriminalsoda izpildes joma. Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionalo izglitibu, kvalifikaciju un... 'JELGAVAS CIETUMS'.
 • . Profesionales de enfermería: Piedavajam darbu Traumpunkts - uznemšanas nodala  traumatologijas un ortopedijas masai . Prasibas: - atbilstoša izglitiba - ir jabut registretam/-ai Arstniecibas personu registra ar tiesibam praktizet masas profesija - precizitate darba pienakumu veikšana - teicamas komunikacijas... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • . Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes: Aicinam darba KOMERCDARIJUMU DARBINIEKU                                           Galvenie darba pienakumi: konsultet klientus un sadarbibas partnerus par uznemuma veidotas programmaturas saturu, funkcionalitati un piemerotibu; vienoties... iSam Technology, SIA.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: Pardošanas vaditajs/-a Skandinavijas valstis (Darba vieta - Dobele) Darba pienakumi: Ilgtermina sadarbibas uzturešana ar korporativajiem klientiem un jaunu klientu piesaistišana Skandinavijas valstis; Piedalities pardošanas strategijas izstrade un budžeta veidošana Sagatavot... TENAPORS, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Moduls Engineering galvenie darbibas virzieni ir elektrotehnisko tiklu un inženiertehnisko tiklu projektešana, ierikošana un servisa apkalpošana. Elektrotehnisko tiklu joma Moduls Engineering specializacija ir iekšeja un areja apgaismojuma elektroapgade, kabelu linijas, zibensaizsardzibas... Moduls Engineering, SIA.
 • . Agentes de compras: Valsts tehniskas uzraudzibas agentura izsludina konkursu uz šadu amatu: iepirkumu specialists (uz noteiktu laiku, darba vieta Riga) Prasibas pretendentam: •    augstaka izglitiba tiesibu zinatne •    priekšroka pretendentam ar pieredzi tiešas valsts parvaldes iestade... VALSTS TEHNISKAS UZRAUDZIBAS AGENTURA.
Más ofertas: << · 20 · 30 · 35 · 37 · 38 · < · 40 · > · 42 · 44 · 49 · 59 · >>