Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,482 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 40

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . CocinerosPAVARS. Aicinam darba pavaru/-i Rimi hipermarketa Adažos: - Rigas gatve 5. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu karte pirkumiem... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesEKSKAVATORA VADITAJS. Aicinam darba EKSKAVATORA VADITAJU Prasibas:* ekskavatora vaditaja aplieciba.* godpratiga attieksme pret veicamo darbu. Darba vieta - Liepaja un Liepajas rajona teritorija. Pieteikties personigi darbdienas no plkst. 08:00 - 09:00Grobinas nov., Grobinas pag., Cimdenieki, Apšu iela, 4 A-Land, SIA.
 • . Carniceros, pescaderos y afinesMIESNIEKS. Aicinam darba miesnieku/-ci Rimi hipermarketa Riga: - Daugavas iela 31. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu karte pirkumiem... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAUTOATSLEDZNIEKS. Aicinam darba SMAGAS TEHNIKAS AUTOATSLEDZNIEKU Prasibas: * iepriekšeja darba pieredze;* augsta darba atbildibas sajuta. Darba vieta - Liepaja un Liepajas rajona teritorija. Pieteikties personigi darbdienas no plkst. 08:00 - 09:00 Grobinas nov., Grobinas pag., Cimdenieki, Apšu iela,... A-Land, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Aicinam darba pardevejus/-as (vitrinas zona) Rimi lielveikala Livanos: - Rigas iela 89. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesPAŠGAJEJA IEKRAVEJA VADITAJS. Aicinam darba PAŠGAJEJA IEKRAVEJA VADITAJU Prasibas: * H kategorija traktortehnikas vaditaja aplieciba* augsta darba atbildibas sajuta. Darba vieta - Liepaja un Liepajas rajona teritorija. Pieteikties personigi darbdienas no plkst. 08:00 - 09:00 Grobinas nov., Grobinas pag.,... A-Land, SIA.
 • . Representantes comercialesPARDOŠANAS SPECIALISTS. Stikloto konstrukciju pardošanas specialists/-te (darba vieta Liepaja, AS UPB, registracijas Nr. 42103000187 ) Pienakumi: 1. Darbs ar esošajiem klientiem un jaunu klientu piesaiste stikloto konstrukciju pardošanas joma Skandinavijas valstis, Baltkrievija, Krievija un Lielbritanija UPB, AS.
 • . Representantes comercialesPARDOŠANAS SPECIALISTS. Stikloto konstrukciju pardošanas specialists/-te (darbavieta Liepaja, AS UPB, registracijas Nr. 42103000187 ) Pienakumi: 1.  Darbs ar esošajiem klientiem un jaunu klientu piesaiste stikloto konstrukciju pardošanas joma Skandinavijas valstis, Ukraina, Krievija un Lielb UPB, AS.
 • . Ingenieros industriales y de producciónPROJEKTEŠANAS INŽENIERIS. Aicinam darba Projektešanas koordinatoru/-i (darba vieta Liepaja)Darba pienakumi1.    Parstavet inženieru komandu sarunas ar pasutitaju2.    Koordinet ikdienas sadarbibu ar projekta iesaistitajam pusemNo kandidata sagaidam:1.    Augstako izglitibu buvniecibas joma buvinženiera... UPB, AS.
 • . Directores de políticas y planificaciónPAŠVALDIBAS PAMATDARBIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS. Engures novada dome aicina darba: Buvvaldes vaditaju. Prasibas pretendentiem/-em: Otra limena augstaka profesionala vai augstaka akademiska izglitiba arhitektura vai buvnieciba; praktiska pieredze vaditaja amata; normativo aktu parzinašana teritorijas planošanas, buvniecibas,... ENGURES NOVADA DOME.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaKOKAPSTRADES IEKARTU OPERATORS. Aicinam darba Kokapstrades specialistu (darba vieta Liepaja, SIA Aile Grupa) Prasibas:1. Velama iepriekšeja pieredze kokapstrade un speja lasit rasejumusPiedavajam:1. Stabilu darbu musdieniga ražotne2. Darbam atbilstošu atalgojumu, socialas garantijas un veselibas apdrošinašanuPieteikumus... UPB, AS.
 • . Ingenieros civilesKONSTRUKCIJU BUVINŽENIERIS. Aicinam darba Inženieri/ konstruktoru betona vai metala konstrukcijam (darba vieta Liepaja, AS UPB)Prasibas:1. Augstaka vai nepabeigta augstaka izglitiba buvniecibas joma buvinženiera specialitate (var but pedeja kursa students)2. Interese par projektešanu un inženiertehniskajiem risinajumiem3.... UPB, AS.
 • . Maestros de enseñanza primariaVISPAREJAS PAMATIZGLITIBAS SKOLOTAJS. Rigas Vacu skola (Deutsche Schule Riga) aicina darba latviešu valodas skolotaju sakumskola (8 macibu stundas nedela), kurš varetu palidzet ari ar darbu biroja. Prasibas: - augstas organizatoriskas spejas; - labas latviešu un krievu valodas zinašanas; (velamas vacu valodas un /vai... Deutsche Schule Riga, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesRISKU VADIBAS SPECIALISTS. ·     nodrošinat Slimibu profilakses un kontroles centra (SPKC) darbibas risku identifikaciju, novertešanu, uzskaiti un vadibu; ·     veikt incidentu (risku istenošanas gadijumu) registraciju un uzskaiti; ·     kontrolet risku vadibas planu i Slimibu profilakses un kontroles centrs.
 • . Especialistas en políticas de administraciónREFERENTS. Augu aizsardzibas departamenta Augu aizsardzibas lidzeklu novertešanas dalas referents. Mes piedavajam: -    menešalgu no 940 lidz 1263 eiro (bruto);-    profesionalo izaugsmi un iespeju iegut starptautisku pieredzi, piedaloties Eiropas Komisijas un Eiropas partikas nekaitiguma iestades... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • . Diseñadores y administradores de bases de datosInformacijas tehnologiju projektu VADITAJS. Planot izstradato programmaturu attistibu; Kontrolet izstrades procesus un kvalitati; Savlaicigi planot nepieciešamos resursus (laika, naudas, darbinieku noslodzes u.c.) projektu vajadzibam; Sniegt parskatus par nodalas darbu tiešajam vaditajam; Planot, vadit un koordinet nodalas... Meditec, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Tu mekle pardeveja darbu Jurmala, netalu no pludmales? Informacijai:- Adrese: Jurmala, Turaidas iela 2;- Amats: Pardevejs/-a;- Darba sakums: pec norunas;- Darba laiks: mainas 10:00-18:00 (vasaras sezona var mainities). BONUSI:- Atalgojums;- Draudzigs un atsaucigs darba kolektivs;- Darbs Jurmalas... Fenikss, AS.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Tu mekle darbu paša Jurmalas centra Majoros? Informacijai:- Adrese: Jurmala, Majori, Jomas iela 44;- Amats: Pardevejs/-a; - Darba sakums: pec norunas;- Darba laiks: mainas 08:00-22:00BONUSI:- Atalgojums;- Draudzigs un atsaucigs darba kolektivs;- Darbs Jurmalas uznemuma, kam ir ilggadiga... Fenikss, AS.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. SIA „Tirdzniecibas nams „Kurši””, Reg. Nr.40003494995, (www.kurshi.lv) ir dibinats 2000. gada un parstavets ar 19 veikalu tiklu Latvija, apkalpo biznesa un privatos klientus buvniecibas nozare. Uznemums aicina pievienoties savam kolektivam PARDEVEJU-KONSULTANTUDarba pienakumi:•    Nodrošinat... Tirdzniecibas nams "Kurši", SIA.
 • . Ayudantes de cocinaPAVARA PALIGS. VSIA „Bernu kliniska universitates slimnica” Riga, Vienibas gatve 45 Vienotais registracijas Nr.40003457128 Meklejam jaunu kolegi - pavara paligu Prasibas kandidatiem: Pamatizglitiba Labas latviešu valodas zinašanas, velamas krievu valodas zinašanas Atbilstiba Bernu... Bernu kliniska universitates slimnica, SIA.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesDARZNIEKS. 1.1.  Novertet Agenturas parvaldišana esošo daudzstavu dzivojamo maju esošas teritorijas un Stopinu novada pašvaldibas administrativas teritorijas, sniegt priekšlikumus par veicamajiem (t.sk. prioritari veicamajiem) apzalumošanas/labiekartošanas darbiem. 1.2.  Veidot tehniskas skices... Stopinu novada pašvaldibas agentura "Saimnieks".
 • . Supervisores de secretaríaVECAKAIS LIETVEDIS. Valsts agentura “Latvijas Nacionalais akreditacijas birojs” izsludina konkursu uz vecaka lietveža amatu Juridiskaja un parvaldibas nodala MES PIEDAVAJAM: • darbu musdieniga iestade un profesionala komanda• stabilu atalgojumu (8. menešalgu grupa)• profesionalo prasmju pilnveidošanas... Latvijas nacionalais akreditacijas birojs Valsts a.
 • . Costureros, bordadores y afinesAPGERBU ŠUVEJS. Latvijas bernu apgerbu ražošanas uznemums, kas darbojas Latvija jau vairak par 15 gadiem aicina pievienoties savai komandai Apgerbu šuvejus. Darba pienakumi: Apgerbu šušana pa operacijam. Paraugu šušana. Mes piedavajam: Stabilu konkuretspejigu atalgojumu Socialas garantijas... ZINGERS & CO SIA.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónPARDOŠANAS VADITAJS. I-Work klients ir viens no ilggadejiem, vadošiem kokapstrades uznemumiem, kas savu ražoto produktu realize eksporta tirgos. Uznemums pedejo gadu laika ir ieverojami attistijies, ka ari attistijis jaunus biznesa virzienus, tapec aicina komanda Pardošanas projektu vaditaju Darba pienakumi:... I-Work Group, SIA.
 • . Secretarios (general)SEKRETARS. Kompanija, kura strada Latvijas tirgu jau 26.gadus, aicina darba sekretari(-u)/lietvedi uz pilnu darba dienu (ari ir iespeja stradat nepilnu darba dienu). Pienakumi: Biroja organizatorisko jautajumu risinašana; Informacijas apmainas koordinešana un nodrošinašana savas kompetences KROS, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producciónŠUŠANAS TEHNOLOGS. Lielakais Latvijas modes apgerba ražotajs aicina darba šušanas tehnologu. Piedava: ?darbu stabila un liela uznemuma; uznemums, kas pakapeniski investe nakotne; savlaicigu atalgojuma izmaksu; vajadzibas gadijuma nodrošina ar dzivesvietu. Prasibas: ?izglitiba ar specializaciju... NEMO, SIA.
 • . Operadores de máquinas de coserŠUŠANAS IEKARTU OPERATORS. Steidzami vajadzigi darbinieki uz kabatu šušanas aparata. Apmacibas darba vieta. Prasibas: precizitate un augsta atbildibas sajuta; velme macities un stradat; iepriekšeja pieredze šušana velama, bet nav obligata. Pieteikties sutot CV uz e-pastu: inga.lukjanska#nemosewing.lv ... NEMO, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Partikas ražošanas uznemums SIA “ILGEZEEM” , kas ir viens no lielakajiem dabiga kvasa, alus, kecupa, majonezes u.c. produktu ražotajiem, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS Pienakumi: - Darbs uz konveijera - Vienkaršu darbu veikšana Zvanit: 67450696, 25908549 ILGEZEEM, SIA.
 • . Empacadores manualesIESAINOTAJS (ROKU DARBA). HKScan ir vadošais Ziemelvalstu partikas uznemums. Mes ražojam un tirgojam augstas kvalitates galas un erti lietojamus gatavus produktus zem speciga tela zimoliem. Musu klienti nak no mazumtirdzniecibas, edinašanas pakalpojumu, rupniecibas un eksportu nozares, un pašmaju tirgi aptver Somiju,... HKScan Latvia, AS.
Más ofertas: << · 20 · 30 · 35 · 37 · 38 · < · 40 · > · 42 · 45 · >>