Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,352 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 39

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSOCIALAIS APRUPETAJS. Brocenu novada pašvaldibas socialas aprupes centrs Atputas (Remtes pagasts, Brocenu novads), aicina darba socialo aprupetaju Prasibas: Pirma limena profesionala augstaka izglitiba ar sociala aprupetaja kvalifikaciju vai augstaka izglitiba ar sociala darbinieka kvalifikaciju; praktiska... Brocenu novada pašvaldibas Socialas aprupes centrs.
 • . Peones de cargaTEHNISKAIS STRADNIEKS.     SIA “Rigas veselibas centrs”aicina darba Saimniecibas nodalasTehniska atbalsta dienesta tehnisko stradnieku Pienakumi: •    Veikt eku iekšejos, arejos un kosmetiska remonta darbus.•    Veikt inventara parvietošanu, montažu un remontu.•    Veikt santehnika un... Rigas veselibas centrs, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS. Darba vietas adrese: Remtes pagasts, Atputas, Brocenu novads Galvenie darba pienakumi: -            Veikt klientu aprupi atbilstoši klientu aprupes limenim. -            Nodrošinat tiribu un kartibu klientu dzivojamas telpas, koplietošanas telpas. Prasibas: Brocenu novada pašvaldibas Socialas aprupes centrs.
 • . Barrenderos y afinesSETNIEKS.                                   Profesija:    Setnieks (9613 01)Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasibasIzglitibas limenis:     Pamata vai videja izglitibaPapildus prasibas:    Praktiska darba pieredze... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesEKSKAVATORA VADITAJS. Prasibas: Traktortehnikas vadišanas tiesibas Darba pienakumi: Vadit un apkalpot ekskavatoru zemes rakšanas darbu un dažadu kraušanas darbu veikšanai celu buvniecibas objektos. Veikt ekskavatora remonta darbus Pieteikties: Talrunis: 64070240; 64070455 vai e-pasts: info#limbazuceli.lv LIMBAŽU CELI, SIA.
 • . Cartógrafos y agrimensoresGEODEZIJAS INŽENIERIS. Prasibas: Sertifikats merniecibas nozare,  B kategorijas vaditaja aplieciba Darba pienakumi: Veikt celu, ielu un laukumu uzmerišanu un punktu izspraušanu. Veikt celu, ielu un laukumu topografijas uzmerišanu un sagatavošanu. Veikt izpilduzmerijumu veikšanu, sagatavošanu un apstiprinašanu... LIMBAŽU CELI, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. ZALU VALSTS AGENTURAizsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatu –        Farmaceitiskas darbibas atbilstibas novertešanas nodalas vecakais eksperts(uz nenoteiktu laiku) Amata merkis un galvenie pienakumi: veikt parraudziba esošo arstniecibas iestažu un uznemu ZALU VALSTS AGENTURA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. SIA „Firma Madara’89”- viens no lielakajiem mazumtirdzniecibas uznemumiem, kas veiksmigi darbojas partikas mazumtirdznieciba, piedava darbu pardevejam (-ai) veikala “top!” , Valdemara iela 56, Ainažos, Salacgrivas novada ( uz atvalinajuma laiku). FIRMA MADARA 89, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadasKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTS. Ja esi laipns, smaidigs, komunikabls un tavs aicinajums ir darbs ar cilvekiem- izmanto iespeju klut par musu komandas dalibnieku-KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTU (uz noteiktu laiku)Tavi galvenie amata pienakumi bus         klientu apkalpošana, sniedzot informaciju par valsts un pašvaldibas... Saulkrastu novada dome.
 • . Representantes comercialesPARDOŠANAS SPECIALISTS. PARDOŠANAS SPECIALISTS Liepajas koncertzale “Lielais dzintars” – dinamisks nacionalas un Eiropas nozimes daudzfunkcionals makslas un konferencu centrs –  aicina kolektivam pievienoties merktiecigu, atbildigu un uz pozitivu rezultatu orientetu pardošanas specialistu (profesijas... Lielais Dzintars, SIA.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesBETONETAJS. Betonešanas darbu veikšana objekta/os atbilstoši amata specifikacijai; Buvdarbu vaditaja noradijumu izpilde; CV un pieteikumus sutit: redone#redone.lv Iepriekšeja darba pieredze betonešanas un stiegrošanas darbos; Speja veikt fiziski smagu darbu; Augsta atbildibas sajuta, precizitate,... RED ONE, SIA.
 • . Directores generales y gerentes generalesVADITAJS /DIREKTORS /GENERALDIREKTORS /PARVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /IZPILDDIREKTORS /PR. Uznemums aicina darba VADITAJU/ DIREKTORu/ GENERALDIREKTORU/ PARVALDNIEKU/?PREZIDENTU/ VICEPREZIDENTU/ IZPILDDIREKTORU/ PRIEKŠSEDETAJU/ PRIEKŠNIEKU/ GENERALSEKRETARU (Profesiju klasifikatora profesijas kods 1120 01) darba vakanci ar sekojošam darbadeveja prasibam darbiniekam un darba liguma... ND Foundation, SIA.
 • . Diseñadores de productos y de prendasReklamas DIZAINERS. Uznemums aicina darba Reklamas DIZAINERI (Profesiju klasifikatora profesijas kods 2163 05) darba vakanci ar sekojošam darbadeveja prasibam darbiniekam un darba liguma nosacijumiem: 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: Izmitinašana viesnicas un lidzigas apmešanas vietas\1.2. pienakumi: saskana... ND Foundation, SIA.
 • . Representantes comercialesPARDOŠANAS SPECIALISTS. Stikloto konstrukciju pardošanas specialists/-te (darba vieta Liepaja, AS UPB, registracijas Nr. 42103000187 ) Pienakumi: 1. Darbs ar esošajiem klientiem un jaunu klientu piesaiste stikloto konstrukciju pardošanas joma Skandinavijas valstis, Baltkrievija, Krievija un Lielbritanija UPB, AS.
 • . Representantes comercialesPARDOŠANAS SPECIALISTS. Stikloto konstrukciju pardošanas specialists/-te (darbavieta Liepaja, AS UPB, registracijas Nr. 42103000187 ) Pienakumi: 1.  Darbs ar esošajiem klientiem un jaunu klientu piesaiste stikloto konstrukciju pardošanas joma Skandinavijas valstis, Ukraina, Krievija un Lielb UPB, AS.
 • . Ingenieros industriales y de producciónPROJEKTEŠANAS INŽENIERIS. Aicinam darba Projektešanas koordinatoru/-i (darba vieta Liepaja)Darba pienakumi1.    Parstavet inženieru komandu sarunas ar pasutitaju2.    Koordinet ikdienas sadarbibu ar projekta iesaistitajam pusemNo kandidata sagaidam:1.    Augstako izglitibu buvniecibas joma buvinženiera... UPB, AS.
 • . Directores de políticas y planificaciónPAŠVALDIBAS PAMATDARBIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS. Engures novada dome aicina darba: Buvvaldes vaditaju. Prasibas pretendentiem/-em: Otra limena augstaka profesionala vai augstaka akademiska izglitiba arhitektura vai buvnieciba; praktiska pieredze vaditaja amata; normativo aktu parzinašana teritorijas planošanas, buvniecibas,... ENGURES NOVADA DOME.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaKOKAPSTRADES IEKARTU OPERATORS. Aicinam darba Kokapstrades specialistu (darba vieta Liepaja, SIA Aile Grupa) Prasibas:1. Velama iepriekšeja pieredze kokapstrade un speja lasit rasejumusPiedavajam:1. Stabilu darbu musdieniga ražotne2. Darbam atbilstošu atalgojumu, socialas garantijas un veselibas apdrošinašanuPieteikumus... UPB, AS.
 • . Ingenieros civilesKONSTRUKCIJU BUVINŽENIERIS. Aicinam darba Inženieri/ konstruktoru betona vai metala konstrukcijam (darba vieta Liepaja, AS UPB)Prasibas:1. Augstaka vai nepabeigta augstaka izglitiba buvniecibas joma buvinženiera specialitate (var but pedeja kursa students)2. Interese par projektešanu un inženiertehniskajiem risinajumiem3.... UPB, AS.
 • . Maestros de enseñanza primariaVISPAREJAS PAMATIZGLITIBAS SKOLOTAJS. Rigas Vacu skola (Deutsche Schule Riga) aicina darba latviešu valodas skolotaju sakumskola (8 macibu stundas nedela), kurš varetu palidzet ari ar darbu biroja. Prasibas: - augstas organizatoriskas spejas; - labas latviešu un krievu valodas zinašanas; (velamas vacu valodas un /vai... Deutsche Schule Riga, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesRISKU VADIBAS SPECIALISTS. ·     nodrošinat Slimibu profilakses un kontroles centra (SPKC) darbibas risku identifikaciju, novertešanu, uzskaiti un vadibu; ·     veikt incidentu (risku istenošanas gadijumu) registraciju un uzskaiti; ·     kontrolet risku vadibas planu i Slimibu profilakses un kontroles centrs.
 • . Especialistas en políticas de administraciónREFERENTS. Augu aizsardzibas departamenta Augu aizsardzibas lidzeklu novertešanas dalas referents. Mes piedavajam: -    menešalgu no 940 lidz 1263 eiro (bruto);-    profesionalo izaugsmi un iespeju iegut starptautisku pieredzi, piedaloties Eiropas Komisijas un Eiropas partikas nekaitiguma iestades... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • . Diseñadores y administradores de bases de datosInformacijas tehnologiju projektu VADITAJS. Planot izstradato programmaturu attistibu; Kontrolet izstrades procesus un kvalitati; Savlaicigi planot nepieciešamos resursus (laika, naudas, darbinieku noslodzes u.c.) projektu vajadzibam; Sniegt parskatus par nodalas darbu tiešajam vaditajam; Planot, vadit un koordinet nodalas... Meditec, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Tu mekle pardeveja darbu Jurmala, netalu no pludmales? Informacijai:- Adrese: Jurmala, Turaidas iela 2;- Amats: Pardevejs/-a;- Darba sakums: pec norunas;- Darba laiks: mainas 10:00-18:00 (vasaras sezona var mainities). BONUSI:- Atalgojums;- Draudzigs un atsaucigs darba kolektivs;- Darbs Jurmalas... Fenikss, AS.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Tu mekle darbu paša Jurmalas centra Majoros? Informacijai:- Adrese: Jurmala, Majori, Jomas iela 44;- Amats: Pardevejs/-a; - Darba sakums: pec norunas;- Darba laiks: mainas 08:00-22:00BONUSI:- Atalgojums;- Draudzigs un atsaucigs darba kolektivs;- Darbs Jurmalas uznemuma, kam ir ilggadiga... Fenikss, AS.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. SIA „Tirdzniecibas nams „Kurši””, Reg. Nr.40003494995, (www.kurshi.lv) ir dibinats 2000. gada un parstavets ar 19 veikalu tiklu Latvija, apkalpo biznesa un privatos klientus buvniecibas nozare. Uznemums aicina pievienoties savam kolektivam PARDEVEJU-KONSULTANTUDarba pienakumi:•    Nodrošinat... Tirdzniecibas nams "Kurši", SIA.
 • . Ayudantes de cocinaPAVARA PALIGS. VSIA „Bernu kliniska universitates slimnica” Riga, Vienibas gatve 45 Vienotais registracijas Nr.40003457128 Meklejam jaunu kolegi - pavara paligu Prasibas kandidatiem: Pamatizglitiba Labas latviešu valodas zinašanas, velamas krievu valodas zinašanas Atbilstiba Bernu... Bernu kliniska universitates slimnica, SIA.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesDARZNIEKS. 1.1.  Novertet Agenturas parvaldišana esošo daudzstavu dzivojamo maju esošas teritorijas un Stopinu novada pašvaldibas administrativas teritorijas, sniegt priekšlikumus par veicamajiem (t.sk. prioritari veicamajiem) apzalumošanas/labiekartošanas darbiem. 1.2.  Veidot tehniskas skices... Stopinu novada pašvaldibas agentura "Saimnieks".
 • . Supervisores de secretaríaVECAKAIS LIETVEDIS. Valsts agentura “Latvijas Nacionalais akreditacijas birojs” izsludina konkursu uz vecaka lietveža amatu Juridiskaja un parvaldibas nodala MES PIEDAVAJAM: • darbu musdieniga iestade un profesionala komanda• stabilu atalgojumu (8. menešalgu grupa)• profesionalo prasmju pilnveidošanas... Latvijas nacionalais akreditacijas birojs Valsts a.
Más ofertas: << · 20 · 29 · 34 · 36 · 37 · < · 39 · > · 42 · >>