Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,311 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 36

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera: Ecowood Invest SIA nodarbojas ar lauksaimniecibas zemes platibu attirišanu no krumiem, kokiem. Mekle zagetajus darbam Daugavpils novada (var bez darba pieredzes). Lidz darba vietai un atpakal lidz dzivesvietai nodrošinats transports. Pieteikties zvanot uz talruni 28297218 Ecowood Invest, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: AS ‘”VIADA Baltija” ( reg.Nr. 40103867145) ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darba paligstradnieku ar papildus pienakumiem Ko sagaidam no kandidata: Degvielas uzpildes... VIADA Baltija, AS.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Metalapstrades uznemums SIA Medzes Components aicina darba CNC metalapstrades darba galdu operatorus  . Atalgojums atkarigs no darba pieredzes un prasmem. Pieteikumus sutit uz e-pastu: janis#medzescomponents.lv, Talr. 29475844 Darba vieta - Grobinas nov., Medzes pag., Kapsede Medzes components, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Jauns šušanas uznemums, kurš nodarbojas ar vieglo darbaapgerbu šušanu, trikotažas šušanu aicina darba  ŠUŠANAS TEHNOLOGS. Pieredze profesija uzskatama par priekšrocibu Izglitiba: arodizglitiba vai profesionalie kursi. Šuvejam - akordalga, no 430-700. Uznemums atrodas Jurmala,... ADS DRESS, SIA.
 • . Costureros, bordadores y afines: Jauns šušanas uznemums, kurš nodarbojas ar vieglo darbaapgerbu šušanu, trikotažas šušanu aicina darba Apgerbu šuvejus. Pieredze profesija uzskatama par priekšrocibu Izglitiba: arodizglitiba vai profesionalie kursi. Šuvejam - akordalga, no 430-700. Uznemums atrodas Jurmala,... ADS DRESS, SIA.
 • . Abogados: VSIA „Latvijas, Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (registracijas Nr. 50103237791, www.lvgmc.lv) aicina pievienoties savam kolektivam      Jurists iepirkumu jautajumos Galvenie pienakumi: •    Iepirkumu dokumentacijas sagatavošana (nolikumi, protokoli, atzinumi... Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centr.
 • . Especialistas en políticas de administración: Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • . Especialistas en políticas de administración: Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Latvijas – Austrijas kopuznemums SIA “voestalpine VAE RIGA”, kas nodarbojas ar dzelzcela un tramvaja parmiju un parmiju rezerves dalu izgatavošanu, piedava darbu Frezetajam. Pienakumi:- Stradat ar dažada veida frezmašinam.- Veikt dažada gabarita detalu apstradi (frezešana, urbšana... voestalpine VAE RIGA, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Vecakais referents Iekšlietu ministrijas veselibas un sporta centrs izsludina konkursu uz vecaka referenta amata vietu (viena vakance uz darbinieka prombutnes laiku) Prasibas:-    velama 1.limena augstaka izglitiba-    velama ne mazak ka 1 gada darba pieredze pedejo 3 gadu laika... Iekšlietu ministrijas veselibas un sporta centrs.
 • . Conductores de camiones pesados: “Valmiermuižas alus” ir maza muižas alus daritava, kura nesteidzigi bruve dzivo alu. Esam apnemušies kopt alus baudišanas kulturu Latvija, lai svetku galda miestinš atkal putotu godu vieta, gluži ka sendienas. Sešu gadu laika musu bruvejumus atzinigi novertejuši alus gardeži visa... VALMIERMUIŽAS ALUS, SIA.
 • . Constructores de casas: Uznemums mekle montetajus ar iepriekšeju darba pieredzi. Prasibas: Atbildiba par padarito darbu; Iepriekšeja darba pieredze lidzvertiga amata vismaz 1 gads. Speja organizet savu darbu, iniciativa, merktieciba un precizitate; Darba pienakumos ietilps: Logu un durvju uzstadišana. Logu... RENDOKS, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: Aicinam darba AUTOATSLEDZNIEKU. Darba pienakumi: - demontet automobila agregatus, mezglus, detalas; - sagatavot nodošanai nonemtos mezglus, agregatus, kas paredzeti nosutišanai uzpaligcehiem vai specializetam darbnicam. Kontakti: e-pasts: svautohof#gmail.com talr.nr.:29137528 SV AutoHof, SIA.
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes: Veikt eksponatu uzraudzišanu, bilešu kontroli unmuzeja apmekletaju koordinešanu  Sniegt atbildes uz apmekletaju jautajumiem par muzeja darba laiku,esošajam ekspoziciju, izstažu, kases, garderobes, sanitaro u.c. telpu atrašanasvietam. Nepieciešamibas gadijuma veikt darba pienakumus... Latvijas nacionalais makslas muzejs.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Aicinam darba pardevejus-kasierus /- es Rimi veikalos Riga, Centra rajona: - Audeju iela 16 (T/C Galerija Centrs), - Kr.Barona iela 46 (T/C Barona Centrs), - Dzirnavu iela 67 (T/C Galleria Riga), - Stacijas laukuma 2 (T/C Origo), - Kr.Valdemara iela 62, - Matisa iela 25 (T/C Bernu... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Peones de carga: Kravejs Maxima X veikala Lielvarde, Lacpleša iela 14 Ko Tu iegusi: stabilu atalgojumu vienmer laika bezmaksas pusdienas apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada) apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: Priekules novada pašvaldiba konkursa kartiba aicina darba JURISKONSULTU/-I Galvenie pienakumi: 1)   sagatavot administrativos aktus, lemumu projektus, iekšejo un arejo normativo aktu projektus, ligumus u.c. dokumentus; 2)   organizet un vadit mantas atsavinašanas procesus; Priekules novada pašvaldiba.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Jaunizveidots kokapstrades uznemums Limbažos aicina darba gramatvedi. Pienakumi: -Ienakošo un izejošo dokumentu apstrade; -Datu ievade gramatvedibas programma; -Tekošo deklaraciju aizpildišana Prasibas: -pieredze darba ar datorizeto gramatvedibas uzskaites programmu 1C 8 versiju;... AirGOL, SIA.
 • . Empacadores manuales: Z/S Kalnaviteri nepieciešami: darzenu (loki, dilles, kartupeli, burkani u.c.) fasetaji. iepriekšeja darba pieredze nav nepieciešama-apmaciba uz vietas. Darba laiks no 8.00-17.00 Apmaksa pec padarita darba. Uz darbu tiek nodrošinats transports no Valmieras. Pieteikšanas: zvanit pa talruni... KALNAVITERI, ZEM.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: Identificet klientu socialas problemas, noteikt problemu risinajumu alternativas, organizet problemu risinašanas procesu; Sniegt konsultativu un organizatorisku palidzibuklientiem socialo problemu risinašanas procesa; Nodrošinat nepieciešamo atbalstu un palidzibu klientam, lai atrastu... Biedriba "Rigas pilsetas "Rupju berns"".
 • . Directores de servicios de educación: Salaspils novada dome izsludina atklatu konkursu  Salaspils novada pašvaldibas pirmsskolas  izglitibas iestades „SAIME” vaditaja (profesijas kods 1345 03, saime 1, limenis IVA) amatam 1. Obligatas prasibas pretendentam: 1.1. uz pretendentu neattiecas Izglitibas likuma... Salaspils novada dome.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: Biedriba “Latvijas Samariešu apvieniba” Majas neatliekama izsaukuma un aprupes dienestsaicina darba aprupetajuspakalpojuma Sociala aprupe majas Riga (ipaši Zemgales priekšpilseta) nodrošinašanai Galvenie darba pienakumi: • Nodrošinat klientu ikdienas socialo aprupi majas; •... Latvijas Samariešu apvieniba, BDR.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines: Aicinam pievienoties savai komandai profesionalu darba vaditaju darza apzalumošanas, labiekartošanas un kopšanas darbos. Darba pienakumos ietilpst: - Planot, vadit, organizet un koordinet darbus objektos; - Planot nepieciešamos resursus; - Vadit uznemuma stradnieku darbu,... Florius, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración:  MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    ieredna amatu uz noteiktu laiku uz 4 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: Identificet klientu socialas problemas, noteikt problemu risinajumu alternativas, organizet problemu risinašanas procesu; Sniegt konsultativu un organizatorisku palidzibuklientiem socialo problemu risinašanas procesa; Nodrošinat nepieciešamo atbalstu un palidzibu klientam, lai atrastu... Biedriba "Rigas pilsetas "Rupju berns"".
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos: 1. kvalitativi nodrošinat Valsts robežsardzes koledžas esošo sanitartehnisko iekartu un sistemu, mebelu, macibu klašu aprikojumu apkalpošanu un remontešanu:1.1    katru dienu parbaudit Valsts robežsardzes koledžas objektos esošo sanitartehnisko iekartu un sistemu tehnisko stavokli;        1.2    sastadit... 'VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA'.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Salaspils novada dome izsludina konkursu  TEHNISKAS  DALAS ENERGOPARVALDNIEKA   (profesijas  kods 2149 14 , saime 20, limenis III )   amatam Darba apraksts: organizet energoparvaldibas sistemas ieviešanu, uzturešanu un pilnveidošanu Salaspils novada atbilstoši... Salaspils novada dome.
 • . Barnizadores y afines: Pienakumi: - Auto virsbuves sagatavošana krasošanai. Piedavajam: - Atalgojumu atbilstoši zinašanam un paveiktajam darbam. - Siltas, gaišas telpas ar visiem nepieciešamajiem materialiem un instrumentiem. Prasibas: - Pieredze auto virsbuves sagatavošanas darbos pirms krasošanas.... EL Refinish, SIA.
 • . Peones de la construcción de edificios: SIA “VIA-S modular houses” aicina darba BUVSTRADNIEKU. Prasibas kandidatiem: •velama darba pieredze buvniecibas joma;•atbilstoša izglitiba;•speja organizet savu darbu Piedavajam: •dinamisku darbu augoša uznemuma;•konkuretspejigu atalgojumu;•izaugsmes iespejas.Savu CV sutit... VIA-S modular houses, SIA.
 • . Peones de carga: Kravejs Maxima X veikala Ogre, Vidus prospekta 1 Ko Tu iegusi: stabilu atalgojumu vienmer laika bezmaksas pusdienas apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada) apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties vari:... MAXIMA Latvija, SIA.