Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,816 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 36

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Cuidadores de niños: Bernu barošana, telpu uzkopšana, palidziba pedagogam organizet bernu dažadas aktivitates Rigas 192.pirmsskolas izglitibas iestade (Mežaparks, Karla Vatsona iela 11A) Izzinas pa talruni 67848368; 67848675. CV sutit uz e-pasta adresi r192pii#riga.lv . Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaja... RIGAS DOMES IZGLITIBAS, KULTURAS UN SPORTA DEPARTA.
 • . Cocineros: Aicinam darba pavarus. Pienakumi: Prast laicigi un kvalitativi sagatavot edienu, atbilstoši dienas edienkartei. Parzinat edienu gatavošanas tehnologiskos procesus.  Prasibas: Profesionala pieredze pavara darba vismaz 1 gads, arodizglitiba vai 2.profesionalais kvalifikacijas limenis -... 'NACIONALO BRUNOTO SPEKU NODROŠINAJUMA PAVELNIECIB.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: Tongyu Communications, Inc., Latvijas filiale.SIA „Tongyu Communication”, Latvijas filiale uznemumam “Tongyu Communication, Inc.”, kuram ir vairak neka 20 gadu pieredze, ka vadošajam antenu un telekomunikaciju iericu ražotajam Kina, patreizejo biznesu Latvija paplašinas ar jaunu... Tongyu Communication, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: •    Izlikt preci plauktos un vitrinas;•    Parbaudit markejuma atbilstibu uz precem;•    Parbaudit precu un cenu zimju vizualo izskatu;•    Sekot lidzi precu realizacijas terminiem. Kontaktinformacija: riga#manpower.lv vai tel.67852920 •    Precizitate un... Manpower Lit, AKF.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Amata apraksts: pasta sutijumu un sikpaku škirošana; sikpaku registrešana ar skeneri. Tiek nodrošinats bezmaksas transports no Rigas centra. Darba laiks: iespeja izveleties dienas/nakts mainu darba dienas, vai darbu brivdienas. Prasibas: rupigums un precizitate; labas latviešu... Biuro, SIA.
 • . Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes: Amata apraksts: kvalitativa produktu ražošana saskana ar tehnologiskam un izstrades normam; ražošanas pasutijumu komplektešana ražošanas procesa; ražošanas procesu un parametru ieverošana; tiras un kartigas darba vides uzturešana; darbs mainas (07:00-15:30; 15:30-24:00... Biuro, SIA.
 • . Personal directivo de la administración pública: Ventspils pilsetas dome  izsludina atklatu konkursu uz Ventspils pilsetas pašvaldibas iestades “Ventspils pilsetas domes Izglitibas parvalde” vaditaja amatu: Mes piedavajam: • iespeju stradat profesionala un dinamiska komanda, labus darba apstaklus; • individualas izaugsmes,... 'VENTSPILS PILSETAS DOME'.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Aicinam pievienoties musu komandai PALIGSTRADNIEKU SAIMNIECIBAS DALA Darba pienakumi:• Veikt teritorijas labiekartošanas un uzkopšanas darbus (ziema sniega tirišana)• Regulari savakt un izvest atkritumus un metallužnus• Telpu iekartošana, mebelu parvietošana Prasibas:• Valsts... RIGAS PIENA KOMBINATS, AS.
 • . Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros: SIA E-Lats, reg.Nr. 40003482835, ir progresivs nebanku kreditetajs ar plašu pakalpojumu klastu un vairak ka 40 finanšu centriem visa Latvija. Esam gatavi Tevi uznemt musu komanda ka kredita menedžeri ar iespeju specializeties darbam zvanu centra, debitoru uzskaite vai maksajumu administrešana,... E LATS, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNelegali iegutu lidzeklu legalizacijas noveršanas parvaldesMetodikas atbalsta un riska analizes dalas galvena/-as jurista/-es ieredna amatu(2 vakances uz nenoteiktu laiku)Nelegali iegutu lidzeklu legalizacijas... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzPersonalvadibas parvaldesPersonala administrešanas dalas galvena/-as personala specialista/-es ieredna amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)Personalvadibas parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta atbalsta... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: BIEDRIBA “DZINTARKRASTA SERVISS”Socialas aprupes centrs pansionats “Liepa”aicina darba:APRUPETAJUSPrasibas:1.    valsts valodas prasmes A2 pakape (ja izglitiba nav ieguta latviešu valoda), krievu valodas prasmes sarunvalodas limeni;2.    pieredze sociala aprupetaja amata tiks... Dzintarkrasta serviss, BDR.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: Realizet amata misiju:  Es efektivi uzraugu  pildišanas linijas darbu, lai saražotu augstas un nemainigas kvalitates  produktus. Rupejos par kartibu atbildiba  esošajos sektoros! Pienakumi: nodrošinat ražošanas iekartu ritmisku, nepartrauktu darbibu un uzturet darba... Cesu alus AS.
 • . Directores de políticas y planificación: Buvniecibas valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šadu amatu: Metodiskas vadibas un informacijas parvaldibas departamenta direktora vietnieks (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Ja Tava pieredze informacijas aprites procesu parvaldiba palidzes radit modernu un efektivu buvniecibas... Buvniecibas valsts kontroles birojs.
 • . Cajeros de bancos y afines: Pasta operators/-e Rigas 1.pasta nodala, Tallinas iela 4, Riga, LV-1001 Darba pienakumi: •    kvalitativa un operativa pasta sutijumu noformešana un izsniegšana klientiem; •    klientu maksajumu pienemšana; •    preses izdevumu abonementu un kreditu noformešana;... Latvijas Pasts, AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: Buvniecibas valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šadu amatu:Metodiskas vadibas un informacijas parvaldibas departamenta Buvniecibas informacijas sistemu nodalas projekta koordinators (viena amata vieta uz projekta laiku) Ja Tava pieredze informacijas sistemu attistiba palidzes... Buvniecibas valsts kontroles birojs.
 • . Representantes comerciales: SIA “Hards”, reg.nr. 58503003791 Uznemums ar 23 gadu darba pieredzi darba apgerbu, apavu, aizsardzibas lidzeklu vairumtirdznieciba aicina darba TIRDZNIECIBAS PARSTAVI Prasibas: •    uz rezultatu orienteta personiba•    speja pastavigi saplanot un organizet savu darbu •    lieliskas... HARDS, SIA.
 • . Desarrolladores de software: Prasibas:- vairak ka 2 gadu pieredze IT joma; - velams bakalaura grads datorzinatnes vai tam lidziga joma; - anglu valodas prasmes, B2 limenis; - pieredze darba ar Perl programmešanu, velama pieredze darba ar C# Darba deveja kontaktinformacija:    Inga Grieze, mob.t. 26554540, Inga.Grieze#visma.com Visma Labs, SIA.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: SIA KOMANDORS aicina darba autoservisa meistaru . Pienakumi: - automašinu pienemšana/nodošana  klientam; - rezerves dalu pasutišana; - autoservisa remontdarbu organizašana; - tehnisku jautajumu risinašana. Prasibas: - B kategorijas autovaditaja aplieciba; - iemanas ar pasutijumiem... KOMANDORS SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Darba deveja nosaukums: Rigas socialas aprupes centrs “Mežciems”Registracijas Nr.90000159123Darba apraksts:Veic dažadus darbus, lai uzturetu tiribu un kartibu; apkopj telpas, lietojot kopšanas inventaru, t.sk., gridas mazgajamo mašinu; mazga un vasko gridas; mazga logus un to ramjus,... RIGAS SOCIALAS APRUPES CENTRS MEŽCIEMS.
 • . Educadores para necesidades especiales: Aicina darba uz nenoteiktu laiku  skolotaju logopedu Prasibas: otra limena prof. augstaka izglitiba pedagogija un skolotaja logopeda kvalifikacija, valsts valodas zinašanas augstakkaja limeni. Obligata veselibas parbaude. Motivetu pieteikuma vestuli, isu dzives un darba gaitu... Skriveru novada pirmsskolas izglitibas iestade "Sp.
 • . Cocineros: Aicinam darba pavaru Rimi veikala, Jelgava, Katolu iela 18 Ja Tev ir svarigi:- Pozitivi, draudzigi un atsaucigi kolegi- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Elastigs darba grafiks- Stabils, drošs darbs un visas socialas garantijas- Darbinieku atlaižu... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu ekas uzraugs uz nenoteiktu laiku Visparejie darba pienakumi: •    parzinat teritoriju un nekustamo ipašumu•    veikt namu parvaldišanu un apsaimniekošanu, nodrošinat namu un... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • . Representantes comerciales: Pienakumi: Palidzet nodrošinat pardošanas komandas veiksmigu darbibuPalidzet izstradat piedavajumus klientiemNoformet ligumusNodrošinat augsta limena klientu servisu, atbilstoši uznemuma vertibamNodrošinat e-sazinu ar klientiemNodrošinat telefonisku sazinu ar klientiem Informet klientus... Imperum, SIA.
 • . Profesionales de enfermería: Piedavajam darbu traumatologijas un ortopedijas masai . Prasibas: - atbilstoša izglitiba - ir jabut registretam/-ai Arstniecibas personu registra ar tiesibam praktizet masas profesija - precizitate darba pienakumu veikšana - teicamas komunikacijas un sadarbibas spejas - augsta... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: Aicinam darba sanitaru uz pilnu slodzi darbam slimnicas kliniskaja nodala. Prasibas: - labas komunikacijas spejas un saskarsmes kultura- speja veikt darbu ar paaugstinatu fizisko slodzi Galvenie darba pienakumi: - pavadit vai transportet pacientus- kraut un transportet dažadas preces -... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • . Ingenieros mecánicos: Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu ekspluatacijas inženieris/e uz nenoteiktu laikuVisparejie darba pienakumi: •    veikt un organizet inženierkomunikaciju, t.sk. apkures, vedinašanas un kondicionešanas sistemas, udens... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: Darba deveja nosaukums un registracijas numurs – SIA „City Service Engineering”, Reg. Nr. LV40003819844 Darbibas joma - nekustamo ipašumu apsaimniekošana Profesija – Santehnikis •    Darba pienakumi -eku inženiertiklu (apkure, udensvads un kanalizacija) remontu... City Service Engineering, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam limešanas nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Tulkošanas birojs „Meriti” ir dibinats 2007. gada un sadarbojas ar tulkošanas agenturam un gala klientiem Latvija un citas pasaules valstis. „Meriti” aicina pievienoties savai komandai pilnas slodzes darba TULKOŠANAS PROJEKTU VADITAJU darbam ar esošajiem un potencialajiem... MERITI, SIA.