Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,909 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 35

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Directores financierosFINANŠU DIREKTORS. SIA „DEKRA RIGA”, aicina darba  finanšu direktoru Kompanijas darbibas sfera – konsultešana komercdarbiba un vadibzinibas, Musu kompanija izvirza sekojošas prasibas pretendentam: pieredze vadoša amata ne mazak ka 3 gadi, Krievijas tirgus parzinašana; kontaktu esamiba ar Krievijas... DEKRA RIGA, SIA.
 • . Peones de cargaKRAVEJS (ROKU DARBA). Kravejs Maxima veikala Agenskalna Ko Tu iegusi:- stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.Pieteikties vari:- sutot CV uz e-pastu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafesINFORMACIJAS TEHNOLOGIJU (IT) PAKALPOJUMU VADITAJS. ?Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uzInformacijas tehnologiju un nodrošinajuma departamenta pakalpojumu vaditaja ieredna amatu (uz nenoteiktu laiku) ? Amata merkis: Nodrošinat Valsts izglitibas informacijas sistemas (turpmak - VIIS) un tas sniegto pakalpojumu... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Jurmalas sakumskola „Atvase”, adrese: Raina iela 53, Jurmala aicina darba apkopeju patstaviga darba Prasibas: valsts valodas zinašanas - atbilstošas normativo aktu prasibam; augsta saskarsmes kultura un labas komunikacijas prasmes; prasme stradat komanda; 'JURMALAS SAKUMSKOLA "ATVASE"'.
 • . Declarantes o gestores de aduanaEKSPEDITORS. Starptautiskais transporta un ekspedicijas uznemums „DAXLOGISTIC”  ir dibinats Riga. Šeit atrodas uznemuma galvenais birojs unlogistikas centrs. „DAX LOGISTIC” sekmigu un produktivu darbibunodrošina profesionalu un pieredzejušu darbinieku komanda, uznemumaipašuma esošais... DAX Logistic, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. Valsts probacijas dienests atkartoti aicina pieteikties uz šadu vakanto darbinieka amata vietu:Administrativas vadibas departamentaNodrošinajuma nodalasVECAKAIS REFERENTS(1 vakance uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: ?    videja vai videja profesionala izglitiba; ?    pieredze... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Jurmalas sakumskola „Atvase”, adrese: Raina iela 53, Jurmala aicina darba apkopeju (uz noteiktu laiku)   Prasibas: valsts valodas zinašanas - atbilstošas normativo aktu prasibam; augsta saskarsmes kultura un labas komunikacijas prasmes; prasme stradat komanda; 'JURMALAS SAKUMSKOLA "ATVASE"'.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTROMONTIERIS. Darba apraksts Izbuves, ekspluatacijas un remonta darbi elektroietaises (0,4 kV ­- 330 kV) Prasibas kandidatiem • Velama arodizglitiba ar elektromontiera kvalifikaciju vai otra limena profesionalas kvalifikacijas aplieciba (elektrozinibas),  vai tehniska izglitiba.• Valsts valodas... Reck, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetesVEIKALA KASIERIS. Kasieris-pardevejs   Maxima veikala Agenskalna Ko Tu iegusi:- stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.Pieteikties vari:- sutot... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Pardevejs/-a (aiz vitrinas) Maxima veikala Agenskalna Ko Tu iegusi:- stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.Pieteikties vari:-... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Supervisores de industrias manufacturerasRAŽOŠANAS VADITAJS. Musu klients ir stabils Latvijas uznemums ar vairak neka 10 gadu pieredzi granulu ražošana. Uznemums ir izvirzijis jaunus merkus un izaicinajumus, lidz ar to komandai tiek aicinats pievienoties lideris ar augstu atbildibas sajutu un specigam tehniskam zinašanam. IG Konsultacijas, SIA.
 • . Patronistas y cortadores de tela y afinesPIEGRIEZEJS. Mes ražojam darba apgerbus. Viens no musu uznemuma merkiem ir nodrošinat augstaka limena apkalpošanu un atbalstu atbilstoši musu klientu vajadzibam. Sakara ar uznemuma paplašinašanos, uznemuma ražošanai  aicinam pievienoties: Apgerbu piegriezeju Darba pienakumi: - apgerbu piegriešana... Priva COM, SIA.
 • . Administradores de sistemasDATORSISTEMU UN DATORTIKLU ADMINISTRATORS. SIA “Damara Technologies” ir uznemums, kurš nodarbojas ar programmaturas izstradi un konsultaciju pakalpojumu sniegšanu programmaturas izstrades joma, majas lapu izstradi un grafisko dizainu izveidi. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus, augsti motivetus... Damara Technologies, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioPRODUKCIJAS (PRECES) PIENEMEJS. Produkcijas pienemejs/precu atlasitajs Darbam noliktava, Mellužu iela 15 , Riga Pienakumi: Komplektet un izsniegt preces pec pasutijuma Pienemt un izkraut preces pec to piegades noliktava un noliktavas teritorija Rupeties par kartibu noliktavas teritorija Uzskaitit noliktava... cenuklubs.lv, SIA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSOCIALAIS APRUPETAJS. Prasibas Izglitibas limenis:    1.limena profesionala augstaka izglitiba socialas aprupes jomaPapildus prasibas:    Pieredze socialas aprupes joma tiks uzskatita par priekšrocibu Alga no EUR:    500Alga lidz EUR:    600 Darba režims:    Normals darba laiks (40 stundas... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioINTEREŠU PULCINA AUDZINATAJS.           Profesija:    Kino un foto interešu pulcina audzinatajs (3412 09)Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasibasIzglitibas limenis:     Videja profesionala vai augstaka izglitiba attiecigaja joma Papildus prasibas:    Pieredze... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . FisioterapeutasERGOTERAPEITS.         Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasibasIzglitibas limenis:     Augstaka izglitiba attiecigaja joma. Arstniecibas personas registrs, sertifikats (tiesigs praktizet ergoterapeita profesija).Papildus... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHANIKIS.  darbs zivju parstrades uz[nemuma . Pieredze profesija uzskatama par priekšrocibu.  Uznemums piedava nogadat darbiniekus lidz darba vietai, personam kuram nav transports. Tikšanas klatiene ar uznemuma parstavjiem 16.05.2018 Plkst.10.00 Talsos, Kr. Valdemara iela 2a, Nodarbinatibas... SENGA, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producciónKONSTRUKTORS. SIA LVCT dibinats 2006.gada aprili un isas pastavešanas laika ir kluvis par vienu no vadošajiem Latvijas buvprojektešanas un buvniecibas uznemumiem, kura galvenas vertibas ir efektivitate un individuala pieeja katram klientam, tadel SIA LVCT palielinoties pieprasijumam, aicina pievienoties... LVCT, SIA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesPERSONALA ATLASES SPECIALISTS. IG Konsultacijas – stabils Latvijas uznemums, kas piedava augstvertigus personala atlases pakalpojumus Latvijas un arvalstu uznemumiem.Musu galvenais uzdevums - darit visu, lai musu klienti, kuri mums uztic atrast labakos vaditajus un specialistus, butu gandariti un justu, ka vienmer var... IG Konsultacijas, SIA.
 • . Ayudantes de cocinaVIRTUVES DARBINIEKS. Veikt saknu un darzenu pirmapstradi (kalibrešanu, mazgašanu un mizošanu ar mašinu vai rokam). Sanemt gatavo edienu porcijas no pavara un pasniegt klientiem atbilstošinozimetajam dietas formam klientiem. Nokopt galdus. Novakt edienu paliekas, nogadat netiros traukus uzmazgašanas... VALSTS SOCIALAS APRUPES CENTRS "VIDZEME".
 • . Delineantes y dibujantes técnicosRASETAJS. SIA LVCT dibinats 2006.gada aprili un isas pastavešanas laika ir kluvis par vienu no vadošajiem Latvijas buvprojektešanas un buvniecibas uznemumiem, kura galvenas vertibas ir efektivitate un individuala pieeja katram klientam, tadel SIA LVCT palielinoties pieprasijumam, aicina pievienoties... LVCT, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producciónKONSTRUKTORS. SIA LVCT dibinats 2006.gada aprili un isas pastavešanas laika ir kluvis par vienu no vadošajiem Latvijas buvprojektešanas un buvniecibas uznemumiem, kura galvenas vertibas ir efektivitate un individuala pieeja katram klientam, tadel SIA LVCT palielinoties pieprasijumam, aicina pievienoties... LVCT, SIA.
 • . Reponedores de estanteríasTIRDZNIECIBAS ZALES DARBINIEKS. Zales darbinieks Maxima veikala Agenskalna Ko Tu iegusi:- stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.Pieteikties vari:- sutot CV uz... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Aicinam Tevi pieteikties uz  PARDEVEJA VIETU PUS12 veikala Adažos T/c Apelsins PUS12 ir mazumtirdzniecibas sistema ar 22 veikaliem Latvija. SAGAIDAM: -Tevi saista tehnologijas un to sniegto iespeju izzinašana-pieredzi pardošana, klientu apkalpošana vai velmi macities-precizitati un... T.N. ROZALINDE, SIA.
 • . Peones de cargaKRAVEJS (ROKU DARBA). nonemt sapakotas un aizlimetas olu kastes no transportiera lentes; sakraut gatavo produkciju uz kastu transporta paliktniem atbilstoši markejumam; aizvest paliktnus ar kastem uz noliktavu un novietot atbilstoša rinda, ieverojot ražošanas datumu; nosvert un iekraut gatavo produkciju... Balticovo, AS.
 • . Ayudantes de cocinaVIRTUVES DARBINIEKS. Lieliska iespeja nopelnit –  Kulinarijas produkcijas ražošana un sagatavošana realizacijai. Kulinarija – Cepeši, pastetes, galerti, ruletes, želejas, aspika, šašliks. LAI TU: Uzlabotu savu pašsajutu, nodrošinasim ar fiziskam aktivitatem. Sajustu savu vertibu, regulari... GALAS PARSTRADES UZNEMUMS NAKOTNE, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Paligstradnieks saimniecibas dala Darba vieta Riga, Bauskas iela 180Darba laiks – darba dienas no 6:00-15:00 ( 8st./5d.) Prasibas: - Nepieciešama dizeliekraveja aplieciba - Valsts valodas prasmes CV sutit: Elina.Bataraga#foodunion.com Tel.: 67066822, 25639385 RIGAS PIENA KOMBINATS, AS.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafesSAIMNIECIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS. Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • . Guardianes de prisiónIESLODZIJUMA VIETAS VECAKAIS INSPEKTORS. Ieslodzijuma vietu parvalde aicina darba IESLODZIJUMA VIETAS VECAKO INSPEKTORU - PSIHOLOGU Prasibas kandidatiem: ??Atbilstiba Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem dienesta gaitas likuma noteiktajam prasibam:... 'VALMIERAS CIETUMS'.
Más ofertas: << · 18 · 26 · 30 · 32 · 33 · < · 35 · > · 38 · 42 · 49 · >>